Τετάρτη, 30 Μαΐου 2012

Μετά τις εκλογές η αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων

Η κυβέρνηση που θα προκύψει μετά τις εκλογές της 17ης Ιουνίου θα αναλάβει την αξιολόγηση του προσωπικού του Δημοσίου, όπως δήλωσε ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Παύλος Αποστολίδης, ο οποίος συναντήθηκε την Τρίτη με τα μέλη των επιτροπών αξιολόγησης των δομών έξι υπουργείων. Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου για την αξιολόγηση του προσωπικού στο Δημόσιο, ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης τόνισε ότι «επιθυμία μου είναι να δώσουμε τη συνέχεια που χρειάζεται προκειμένου να μην πέσουμε έξω στα χρονοδιαγράμματα. Σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση προσωπικού, είναι κάτι που θα ακολουθήσει την αξιολόγηση των δομών και πολύ φοβάμαι ότι εμείς ως κυβέρνηση περιορισμένου χρόνου, δεν έχουμε τον καιρό ούτε καν να το ξεκινήσουμε». Ο κ. Αποστολίδης έκανε γνωστό ότι έληξε η πρώτη φάση της αξιολόγησης με την υποβολή της έκθεσης αξιολόγησης των δομών για το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και το υπουργείο Περιβάλλοντος. «Κρίναμε σκόπιμο», υπογράμμισε, «να καλέσουμε τις τέσσερις νέες επιτροπές αξιολόγησης των δομών, των υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης, Δικαιοσύνης, Εργασίας και Υποδομών, προκειμένου να ενημερωθούν για την μεθοδολογία της αξιολόγησης που προηγήθηκε στα υπουργεία Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Περιβάλλοντος για να ξεκινήσουν το δικό τους έργο». «Σκοπός της αξιολόγησης των δομών είναι η καλύτερη λειτουργία του Δημοσίου, η αποφυγή συναρμοδιοτήτων, η αποτελεσματικότητα, η ευελιξία και βέβαια, η μείωση της δαπάνης. Ο χρονικός στόχος που έχει τεθεί είναι να έχουν ολοκληρωθεί οι αξιολογήσεις δομών για όλα τα υπουργεία, μέχρι το τέλος του 2012» κατέληξε ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Πηγή: Εφημερίδα Τα Νέα
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Δευτέρα, 28 Μαΐου 2012

Δημόσιοι υπάλληλοι: Μέχρι 4% κρατήσεις στις αποδοχές

Μέχρι 4% φτάνουν οι κρατήσεις στις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων, οι οποίες εφαρμόζονται αναδρομικά από την 1-11-2011, ημερομηνία εφαρμογής του νέου μισθολογίου. Επίσης, με εγκύκλιο του ΜΤΔΥ, διευκρινίζεται ότι τα αιρετά όργανα των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού (Δήμων), που έχουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου και για όσο χρόνο έχουν αυτή την ιδιότητα (των αιρετών οργάνων), λαμβάνουν αντιμισθία - έξοδα παράστασης ως αντίτιμο προσφερομένων υπηρεσιών, τα οποία υπόκεινται στην κράτηση 2% του αρ. 27 του Π.Δ. 422/81. Διευκρινίστηκε επίσης ότι:
* Στους Διοικητικούς Δημόσιους Υπαλλήλους, 4% στο Β.Μ., στο ποσό των 140,80 ευρώ (Ν. 3513/2006) και στο επίδομα θέσης ευθύνης (Ν. 3620/2007) εφόσον το ελάμβαναν, καθώς και 1% στο σύνολο των λοιπών επιδομάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 26 του Π.Δ. 422/81. Επίσης, κράτηση 2% υπέρ ΜΤΠΥ στο συνολικό ποσό της αντιμισθίας, εφόσον τυγχάνουν μέτοχοι του Ταμείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 27 του Π.Δ. 422/81.
* Στους γιατρούς του ΕΣΥ, 4% στο Β.Μ. και στο χρονοεπίδομα, στο ποσό των 140,80 ευρώ (Ν. 3513/2006), 1% στο σύνολο των λοιπών επιδομάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 26 του Π.Δ. 422/81 και κράτηση 2% στο συνολικό ποσό της αντιμισθίας, εφόσον τυγχάνουν μέτοχοι του Ταμείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 27 του Π.Δ. 422/81.
* Σε μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ ΤΕΙ , πλήρους ή μερικής απασχόλησης (καθηγητές, επίκουροι καθηγητές, αναπλ. καθηγητές, λέκτορες, καθηγητές Εφαρμογών) υπόκεινται σε 4% κράτηση υπέρ ΜΤΠΥ στο Β.Μ. και στο χρονοεπίδομα και όσοι υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες υπαλλήλων στους οποίους παρέχονται επιδόματα (Διδακτικής προετοιμασίας και εξωδιδακτικής απασχόλησης) που λαμβάνονται υπόψη στο συντάξιμο μισθό υπόκεινται σε 4% κράτηση υπέρ ΜΤΠΥ από 1/1/2004 (αρ. 36 και 37 του Ν. 3205/2003, αρ. 10 του Ν. 3075/2002, αρ. 3 παρ. 2 του Ν. 3336/2005), καθώς και 4% κράτηση στο Επίδομα Πάγιας Αποζημίωσης για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης, από 1/1/2008 (αρ. 4 παρ. 3 και 4 του Ν. 3620/2007) και κράτηση 2% στο συνολικό ποσό της αντιμισθίας.

Πηγή: http://www.naftemporiki.gr
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Τρίτη, 15 Μαΐου 2012

Έτοιμο το σχέδιο για την αποχώρηση 150.000 υπαλλήλων από το Δημόσιο

Το σχέδιο της απομάκρυνσης 150.000 υπαλλήλων στο Δημόσιο, που προβλέπεται ήδη από το δεύτερο Μνημόνιο με στόχο την περιστολή των δημοσίων δαπανών, έχει ήδη επεξεργαστεί η απερχόμενη κυβέρνηση σε συνεργασία με την Task Force. Έτσι, μετά τον σχηματισμό της νέας κυβέρνησης, επανέρχονται στην... ημερήσια διάταξη οι διαδικασίες για την απομάκρυση περίπου 50.000 υπαλλήλων το χρόνο, όπως απαιτεί μετ' επιτάσεως η τρόικα. Μετά την εκπόνηση των κριτηρίων για την αξιολόγηση του προσωπικού, που αναμένεται να επεκταθεί τον Ιούνιο σε όλες ανεξαιρέτως τις υπηρεσίες του Δημοσίου, όπως αναφέρει «Το Βήμα» η κυβέρνηση επαναφέρει και την απόφαση για την εισαγωγή Συστήματος Περιγραμμάτων Θέσεων. Το σύστημα αυτό σημαίνει ότι όλες οι θέσεις του Δημοσίου θα «επανεξεταστούν» στο πλαίσιο της κατάρτισης των νέων οργανισμών από μηδενική ουσιαστικά βάση με την καθιέρωση νέων προσόντων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων. Η διαδικασία αυτή εκτιμάται ότι θα ανοίξει το δρόμο για την απομάκρυνση των υπαλλήλων που θα αδυνατούν να καλύψουν τις εν λόγω θέσεις με βάση τις νέες αυξημένες απαιτήσεις. Σε πρώτη φάση αναμένεται να εκπονηθούν 50 περιγράμματα θέσεων που θα καλύψουν κατά προτεραιότητα, «οριζοντίως», όπως αναφέρεται, θέσεις υπουργείων, γενικών γραμματειών και ΝΠΔΔ διαφόρων κατηγοριών, κλάδων και ειδικοτήτων, καθώς και θέσεις ευθύνης. Αυτό σημαίνει ότι τα 50 αυτά περιγράμματα θέσεων θα αντικαταστήσουν σε ολόκληρο το εύρος του Δημοσίου τα υφιστάμενα διάσπαρτα καθηκοντολόγια και προσοντολόγια που επιτρέπουν την πρόσληψη και, κυρίως, την παραμονή των υπαλλήλων στις υπηρεσίες. Με βάση αυτά τα περιγράμματα θα κληθούν οι υπάλληλοι να επανατοποθετηθούν στις θέσεις εργασίας τους, μετά και την ισχύ της κινητικότητας σε όλόκληρο το εύρος του Δημοσίου. Συγκεκριμένα, τα περιγράμματα θέσεων θα περιλαμβάνουν ιδίως: 
-Τον τίτλο και τον ορισμό της περιγραφόμενης θέσης εργασίας.
-Τον σκοπό και το αντικείμενό της θέσης εργασίας.
-Το απαιτούμενο επίπεδο τυπικών και άτυπων γνώσεων και τις απαραίτητες δεξιότητες και ικανότητες για την κάλυψη της θέσης εργασίας.
-Το πλαίσιο δεοντολογίας και επαγγελματικής ηθικής εντός του οποίου καλείται να λειτουργήσει ο κάτοχος της θέσης εργασίας.
-Την ανάλυση της θέσης εργασίας σε κύριες και επιμέρους λειτουργίες που επιτελεί, την περιγραφή των καθηκόντων και τις απαιτούμενες συνθήκες άσκησής τους...

Πηγή: newpost.gr
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Δευτέρα, 14 Μαΐου 2012

Δεν παίρνουν μόνο λιγότερα αλλά δουλεύουν και πιο πολύ οι Έλληνες

Δεν παίρνουν μόνο λιγότερα χρήματα αλλά δουλεύουν και περισσότερο οι Έλληνες εργαζόμενοι, όπως φαίνεται και από τη νέα παγκόσμια έρευνα της Regus στο πλαίσιο του... Δείκτη ισορροπίας επαγγελματικής-προσωπικής ζωής. Η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει τη ζωή των Ελλήνων εργαζομένων που εκτός από την αβεβαιότητα στην καθημερινή τους ζωή, έχουν επωμιστεί τη διαχείριση επιπλέον καθηκόντων, τα οποία ανέλαβαν λόγω της οικονομικής συγκυρίας με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται η σχέση προσωπικής - επαγγελματικής ζωής. Ο Δείκτης στην Ελλάδα κινείται κάτω από τον παγκόσμιο μέσο όρο και συγκεκριμένα διαμορφώνεται στις 38 μονάδες χαμηλότερα (στις 86 μονάδες) από τον παγκόσμιο μέσο όρο των 124 μονάδων. Μάλιστα, σταθμίζει επιμέρους δείκτες εργασιακής ικανοποίησης και απόψεις των ερωτηθέντων σχετικά με τη γενική ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της προσωπικής τους ζωής με πραγματικά, πρακτικά δεδομένα, όπως οι ώρες εργασίας και μετακίνησης προς και από την εργασία. Σύμφωνα λοιπόν με την έρευνα, η ζωή των Ελλήνων εργαζόμενων έχει χειροτερέψει κατά πολύ από το 2010 καθώς, όπως προκύπτει από τα στοιχεία για την Ελλάδα, το 74% των εργαζομένων απασχολούνται περισσότερες ώρες από ότι το 2010, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο παγκόσμιο μέσο όρο που ανέρχεται σε 59%. Επίσης, το 82% των εργαζομένων αναφέρουν ότι εν μέσω της κρίσης ανέλαβαν επιπλέον καθήκοντα, τα οποία δεν ανατέθηκαν αργότερα σε κάποιο νέο μέλος του προσωπικού. Θετικό στοιχείο, σύμφωνα με αναλυτές της Regus, συνιστά η δήλωση από σχεδόν τα δύο πέμπτα (ή ποσοστό 39%) των ερωτηθέντων ότι οι επιχειρήσεις προσπαθούν να μειώσουν τους χρόνους μετακίνησής τους, αναγνωρίζοντας την αρνητική επίδραση που μπορούν να έχουν στην παραγωγικότητά τους οι μεγάλες διαδρομές από και προς το γραφείο. Η έρευνα, στην οποία συμμετείχαν πάνω από 16.000 επαγγελματίες από περισσότερες από 80 χώρες, δείχνει ότι σε παγκόσμιο επίπεδο οι εργαζόμενοι απολαμβάνουν περισσότερο την εργασία και γίνονται πιο παραγωγικοί χάρη στην αρμονία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Κυριακή, 13 Μαΐου 2012

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας το ενιαίο μισθολόγιο

Με διαδικασίες εξπρές θα συζητηθούν στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας οι πρώτες προσφυγές εργαζομένων στον Δημόσιο τομέα οι οποίες στρέφονται κατά του νέου ενιαίου μισθολογίου. Συγκεκριμένα, 87 υπάλληλοι του υπουργείου Οικονομικών έχουν προσφύγει στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο κατά των εκκαθαριστικών φύλλων μισθοδοσίας τους, καθώς από τον Ιανουάριο του 2012 μειώθηκαν οι μηνιαίες αποδοχές τους, μαζί με τα πάσης φύσεως επιδόματα που ελάμβαναν, σύμφωνα με το νέο μισθολόγιο. Οι 87 υποστηρίζουν ότι το νέο μισθολόγιο είναι αντισυνταγματικό, αντίθετο στο Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), στο Διεθνές Σύμφωνο για τα οικονομικά, κοινωνικά και μορφωτικά δικαιώματα, στο Χάρτη των θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αποδοχές στα όρια της αξιοπρεπούς διαβίωσης
Οι υπάλληλοι του υπουργείου Οικονομικών κατέθεσαν στο ΣτΕ νέα αίτηση με την οποία, αυτή τη φορά, ζήτησαν η υπόθεσή τους να εκδικαστεί ως πρότυπη δίκη (διαδικασία εξπρές), καθώς η μείωση στις αποδοχές τους, που θίγουν τα όρια της αξιοπρεπούς διαβίωσης, είναι της τάξεως του 60%, ενώ η μείωση των αποδοχών -σύμφωνα με το νέο μισθολόγιο- αφορά όλους τους δημοσίους υπαλλήλους. Παράλληλα, όμως επισημαίνουν ότι με το νέο μισθολόγιο τίθενται θεμελιώδη ζητήματα συνταγματικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς ενδιαφέροντος που πρέπει να επιλυθούν από την Ολομέλεια του ΣτΕ. Η αίτηση των υπαλλήλων του υπουργείου Οικονομικών έγινε δεκτή και αναμένεται να οριστεί από τον πρόεδρο του ΣτΕ Παναγιώτη Πικραμμένο η ημερομηνία συζήτησης στην Ολομέλεια του ΣτΕ. Την ίδια στιγμή έγινε δεκτή και θα συζητηθεί και αυτή ως πρότυπη δίκη στην Ολομέλεια του ΣτΕ, η αίτηση υπαλλήλου του υπουργείου Εσωτερικών, ο οποίος στρέφεται κατά του ενιαίου μισθολογίου. Αντιδρά ως προς το σκέλος αυτό που αφορά τις νέες κατατάξεις που έγιναν με το Ν. 4024/2011, οι οποίες , όπως αναφέρει "αφορούν την κατάταξη του ήδη υπηρετούντος προσωπικού του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλων φορέων του ευρύτερου Δημοσίου τομέα στους βαθμούς του ενιαίου βαθμολογίου, κατά τρόπο δυσμενέστερο σε σχέση με το νέο κοινό καθεστώς του άρθρου 7 του ιδίου νόμου που αφορά στην κατάταξη και βαθμολογική εξέλιξη των νεοπροσλαμβανομένων υπαλλήλων".

Πηγή: http://news247.gr
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Πέμπτη, 10 Μαΐου 2012

Στην πιο ευέλικτη

Στην πιο ευέλικτη αγορά εργασίας του κόσμου, στις ΗΠΑ, ακόμη και στις πιο προβληματικές βιομηχανίες οι μισθοί των εργαζομένων δεν έχουν πέσει σχεδόν καθόλου από τότε που ξέσπασε η οικονομική κρίση (η διαπίστωση περιέχεται σε έκθεση της κεντρικής τράπεζας του Σαν Φρανσίσκο). Μπορεί μια κυβέρνηση να διαβρώσει τους πραγματικούς μισθούς με τον πληθωρισμό, αλλά είναι σχεδόν αδύνατον να τους περικόψει σε απόλυτες τιμές. Εχουν την τάση να μένουν «κολλημένοι», έλεγε ο Κέινς από τη δεκαετία του 1920. Ακόμη και οι εργοδότες αποφεύγουν να κόβουν τους ονομαστικούς μισθούς, επειδή «φοβούνται μήπως πυροδοτήσουν αντιδράσεις σε δύσκολους οικονομικά καιρούς» (όπως έγραφαν οι Κάνεμαν, Κνετς και Θάλερ το 1986 στην «Αμερικανική Οικονομική Επιθεώρηση»). Στην υφεσιακή Ευρώπη που ζούμε, γιατί λοιπόν όλοι έχουν βαλθεί να κάνουν ακριβώς το αντίθετο; Η απορία διατυπώνεται από τον Ιβανς-Πρίτσαρντ στην εφημερίδα «Ντέιλι Τέλεγκραφ», που στέκεται με δέος μπροστά στην απαίτηση της ηγεσίας της ευρωζώνης να επιβληθεί «εσωτερική υποτίμηση» κατά 20% στην Πορτογαλία, την Ιταλία και την Ισπανία προκειμένου αυτές οι χώρες να ανακτήσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Αυτό θα σημάνει δρακόντειες περικοπές μισθών από χρόνο σε χρόνο. Ποιος θα μπορούσε να επιβάλει κάτι τόσο απάνθρωπο; «Ο Μουσολίνι», λέει ο Ιβανς-Πρίτσαρντ. «Μόνο αυτός είχε πετύχει περικοπή των μισθών κατά 20%, αφού όμως πρώτα έθεσε υπό φασιστικό έλεγχο τα συνδικάτα, προκειμένου να στηρίξει την πολιτική της ισχυρής λιρέτας τη δεκαετία του 1920». Ομως, ποια σύγχρονη δημοκρατία θα μπορούσε να επιβάλει τέτοιες περικοπές στους μισθούς του ιδιωτικού τομέα χωρίς να χρειαστεί να καταφύγει στην αστυνομική καταστολή; Οι βαλτικές χώρες το έκαναν, με καταστροφική πτώση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος τους (κατά 26% στη Λετονία, που κάποιοι έχουν το θράσος να την επικαλούνται ακόμη ως υπόδειγμα επιτυχίας). Τα συνολικά βάρη του δημόσιου και ιδιωτικού χρέους που σηκώνουν στις πλάτες τους η Ισπανία, η Ιταλία και η Πορτογαλία είναι πολύ περισσότερα ως ποσοστό του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος τους από όσα ήταν στην Εσθονία ή ακόμη και στη Λετονία. Οι υφεσιακές πολιτικές σε τόσο πολλές χώρες θα μπορούσαν να βουλιάξουν ολόκληρη την ευρωζώνη. Γι' αυτό, πολλοί οικονομολόγοι επιμένουν ότι η στρατηγική της μαζικής μείωσης των μισθών που επιχειρείται σήμερα στη μισή Ευρώπη αργά ή γρήγορα θα αποδειχθεί πως δεν είναι εφαρμόσιμη. Δοκιμάστηκε στις αρχές του 1930 με ολέθρια αποτελέσματα. Μια τέτοια στρατηγική είχε ακολουθήσει η κυβέρνηση του Πιερ Λαβάλ το 1935. Το αποτέλεσμα ήταν να προκαλέσει βίαιες απεργίες των ναυτεργατών στη Γαλλία, φόνους από την Αστυνομία και μαζικές εκδηλώσεις διαμαρτυρίας. Και ως φυσικό επακόλουθο ήρθε η εκλογική νίκη του Λαϊκού Μετώπου, σε συμμαχία με τους κομμουνιστές. Η θλιβερή αυτή ιστορία της άγριας λιτότητας και της καταλήστευσης των μισθών αποδείχθηκε στο τέλος χωρίς νόημα, λέει ο Ιβανς-Πρίτσαρντ. Και έσπρωξε τη Γαλλία επικίνδυνα κοντά στον εμφύλιο σπαραγμό.

Πηγή: http://www.tanea.gr - Του Ρούσου Βρανά
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Με ποδήλατο στη δουλειά

Μια πρωτότυπη, φιλική με το περιβάλλον καμπάνια με τίτλο “Με Ποδήλατο στη Δουλειά”, πραγματοποιείται το Μάιο. Η καμπάνια, εν ήδη φιλικού διαγωνισμού, προτρέπει να αφήσουμε το αυτοκίνητο στην άκρη και να πάμε με το ποδήλατο στη δουλειά ,αντικαθιστώντας έτσι το ΙΧ με την άθληση και την ευεξία που προσφέρει η ποδηλασία. Το στοίχημα είναι να χρησιμοποιήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο το ποδήλατο στις μετακινήσεις μας , καταγράφοντας χιλιόμετρα, ώρες χρήσης και διαδρομές. Η καμπάνια παροτρύνει τους εργαζόμενους να αρχίσουν να πηγαίνουν στη δουλειά με το ποδήλατο και παράλληλα προβάλλει, αφ ενός τα πλεονεκτήματα της μετακίνησης με ποδήλατο στους εργοδότες και αφ ετέρου τους εργοδότες που προωθούν το ποδήλατο. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ατομική εγγραφή στον ιστοτόπο biketowork.gr. Εκεί ακολούθως καταγράφουν οι συμμετέχοντες τις διαδρομές και τα χιλιόμετρα αποκλειστικά και μόνο από και προς τη δουλειά. Όχι άλλες διαδρομές όπως για ψώνια, βόλτα, βραδινή έξοδο, ή διαδρομές που είναι μέρος της δουλειάς. Το σχολείο θεωρείται δουλειά. Οι συμμετέχοντες μπορούν να κάνουν αλλαγές και διορθώσεις μέχρι το τέλος Μαΐου.
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Τετάρτη, 9 Μαΐου 2012

Θα αποζημιώνονται συνταξιούχοι που δεν έκαναν χρήση της άδειάς τους όταν εργάζονταν

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, με αφορμή την υπόθεση ενός γερμανού συνταξιούχου, αποφάνθηκε σήμερα ότι «κατά τη συνταξιοδότησή του, ένας δημόσιος υπάλληλος δικαιούται χρηματική αποζημίωση σε περίπτωση κατά την οποία δεν έκανε χρήση, λόγω ασθενείας, του συνόλου ή μέρους της ετήσιας αδείας μετ' αποδοχών ελάχιστης διάρκειας τεσσάρων εβδομάδων που δικαιούταν». Στη σχετική ανακοίνωσή του το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αναφέρει ότι βάσει της οδηγίας 2003/88 περί της οργανώσεως του χρόνου εργασίας τα κράτη μέλη υπέχουν υποχρέωση λήψεως των αναγκαίων μέτρων προκειμένου να παρέχεται σε όλους τους εργαζομένους ετήσια άδεια μετ' αποδοχών διάρκειας τουλάχιστον τεσσάρων εβδομάδων. Αυτή η ελάχιστη περίοδος ετήσιας άδειας μετ' αποδοχών μπορεί να αντικαθίσταται από χρηματική αποζημίωση μόνον σε περίπτωση τερματισμού της εργασιακής σχέσεως. Με τη σημερινή απόφασή του, το Δικαστήριο υπενθυμίζει επίσης ότι η οδηγία 2003/88 εφαρμόζεται, καταρχήν, σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων, ιδιωτικού ή δημόσιου χαρακτήρα, με σκοπό τη ρύθμιση ορισμένων στοιχείων της οργανώσεως του χρόνου εργασίας. Επιπλέον, το Δικαστήριο διευκρινίζει ότι, μολονότι η οδηγία επιτρέπει εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής της, αυτές προβλέφθηκαν αποκλειστικώς προκειμένου να διασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών που είναι απαραίτητες για την προστασία της δημόσιας ασφάλειας, υγείας και τάξεως σε περιστάσεις εξαιρετικής σοβαρότητας και εύρους. Εν συνεχεία, το Δικαστήριο υπενθυμίζει ότι από την εν λόγω οδηγία προκύπτει ότι κάθε εργαζόμενος δικαιούται ετήσια άδεια μετ' αποδοχών διάρκειας τουλάχιστον τεσσάρων εβδομάδων. Εντούτοις, αφότου λυθεί η σχέση εργασίας, δεν είναι πλέον δυνατό να γίνει πραγματική χρήση της ετήσιας αδείας μετ' αποδοχών. Ακριβώς, όμως, για να αποτραπεί σε τέτοια περίπτωση το ενδεχόμενο ο εργαζόμενος, εξαιτίας της αδυναμίας αυτής, να στερηθεί παντελώς του δικαιώματος αυτού, έστω και σε χρηματική μορφή, η οδηγία ορίζει ότι ο εργαζόμενος δικαιούται χρηματική αποζημίωση. Εν προκειμένω, το Δικαστήριο εκτιμά ότι με τη συνταξιοδότηση δημοσίου υπαλλήλου τερματίζεται η σχέση εργασίας. Ως εκ τούτου, το Δικαστήριο αποφαίνεται ότι, κατά τη συνταξιοδότησή του, δημόσιος υπάλληλος δικαιούται χρηματική αποζημίωση για την ετήσια άδεια μετ' αποδοχών της οποίας δεν έκανε χρήση εξαιτίας του ότι δεν άσκησε τα καθήκοντά του λόγω ασθενείας. Πάντως, το Δικαστήριο επισημαίνει ότι η οδηγία δεν απαγορεύει την εφαρμογή εθνικών διατάξεων βάσει των οποίων παρέχονται στον δημόσιο υπάλληλο επιπλέον δικαιώματα αδείας μετ' αποδοχών, πέραν της αδείας μετ' αποδοχών ελάχιστης διάρκειας τεσσάρων εβδομάδων. Στην περίπτωση αυτή, είναι δυνατό η εθνική νομοθεσία να μην προβλέπει την καταβολή χρηματικής αποζημιώσεως εφόσον ο συνταξιοδοτούμενος δημόσιος υπάλληλος δεν ήταν σε θέση να κάνει χρήση αυτών των επιπλέον δικαιωμάτων εξαιτίας του ότι δεν άσκησε τα καθήκοντά του λόγω ασθενείας. Το Δικαστήριο υπενθυμίζει συναφώς ότι η οδηγία απλώς καθορίζει τις στοιχειώδεις προδιαγραφές ασφάλειας και υγιεινής όσον αφορά την οργάνωση του χρόνου εργασίας, χωρίς να θίγει τη δυνατότητα των κρατών μελών να εφαρμόζουν εθνικές διατάξεις οι οποίες είναι ευνοϊκότερες όσον αφορά την προστασία των εργαζομένων. Ως εκ τούτου, επιτρέπεται το εθνικό δίκαιο να προβλέπει δικαίωμα ετήσιας αδείας μετ' αποδοχών, διαρκείας μεγαλύτερης των τεσσάρων εβδομάδων, το οποίο παρέχεται υπό τις προϋποθέσεις κτήσεως και χορηγήσεως που καθορίζει το εν λόγω εθνικό δίκαιο. Στο πλαίσιο αυτό, το Δικαστήριο εκτιμά ότι απόκειται στα κράτη μέλη να αποφασίζουν αν θα παρέχονται στους δημοσίους υπαλλήλους επιπλέον δικαιώματα αδείας μετ' αποδοχών, πέραν της αδείας μετ' αποδοχών ελάχιστης διάρκειας τεσσάρων εβδομάδων, προβλέποντας ή όχι δικαίωμα χρηματικής αποζημιώσεως του συνταξιοδοτούμενου δημοσίου υπαλλήλου σε περίπτωση κατά την οποία αυτός δεν ήταν σε θέση να κάνει χρήση αυτών των επιπλέον δικαιωμάτων εξαιτίας του ότι δεν άσκησε τα καθήκοντά του λόγω ασθενείας. Ομοίως, στα κράτη μέλη απόκειται να καθορίζουν τις προϋποθέσεις για την παροχή των δικαιωμάτων αυτών. Τέλος, το Δικαστήριο υπενθυμίζει ότι, κατά πρόσφατη νομολογία του[1], η οδηγία απαγορεύει εθνική διάταξη βάσει της οποίας, με την πρόβλεψη περιόδου μεταφοράς διάρκειας εννέα μηνών, μετά την παρέλευση της οποίας το δικαίωμα ετήσιας αδείας μετ' αποδοχών αποσβένεται, περιορίζεται το δικαίωμα συνταξιοδοτούμενου δημοσίου υπαλλήλου να λάβει σωρευτικά χρηματικές αποζημιώσεις για τις ημέρες ετήσιας αδείας μετ' αποδοχών των οποίων δεν έκανε χρήση λόγω αδυναμίας προς εργασία. Συγκεκριμένα, το Δικαστήριο εκτιμά ότι πρέπει, στο πλαίσιο οποιασδήποτε περιόδου μεταφοράς, να διασφαλίζεται στον εργαζόμενο η δυνατότητα να διαθέτει, εφόσον χρειάζεται, χρόνο για την αναπλήρωση δυνάμεων ο οποίος να μπορεί να ληφθεί τμηματικά, να μπορεί να αποτελεί αντικείμενο προγραμματισμού και να είναι διαθέσιμος σε βάθος χρόνου, η δε περίοδος μεταφοράς πρέπει να υπερβαίνει ουσιωδώς τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς για την οποία έχει παρασχεθεί. Στην υπό κρίση υπόθεση, όμως, η καθορισθείσα περίοδος μεταφοράς (εννέα μηνών), έχει χρονική διάρκεια μικρότερη της περιόδου αναφοράς (ενός έτους). Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012

Σε εφαρμογή το νέο πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων

Σε ισχύ τίθεται σήμερα Τρίτη το νέο πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων, το οποίο προβλέπει αυστηρότερες ποινές για τους επίορκους και αλλάζει τη σύνθεση των πειθαρχικών συμβουλίων με τη συμμετοχή ανώτερων δικαστικών λειτουργών και μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Οι κυριότερες αλλαγές οι οποίες προκύπτουν από το νόμο 4057/2012 του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης είναι:
1. Προσδιορίζονται σαφώς τα πειθαρχικά παραπτώματα ώστε ο δημόσιος υπάλληλος να γνωρίζει εκ των προτέρων το νομικό πλαίσιο και να αποφεύγει πράξεις ή παραλείψεις πειθαρχικά αποδοκιμαστέες ενώ αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερη αυστηρότητα τα παραπτώματα με οικονομικό αντικείμενο. Παράλληλα, θεσπίζεται μεγαλύτερος χρόνος παραγραφής ώστε να αντιμετωπίζονται περιπτώσεις μη πειθαρχικής δίωξης λόγω της παρόδου του σύντομου μέχρι σήμερα προβλεπόμενου χρόνου παραγραφής.
2. Αναμορφώνονται οι πειθαρχικές ποινές με τη θέσπιση αυστηρότερων, την εισαγωγή νέων, καθώς και την κλιμάκωση των προβλεπόμενων ενώ για τα βαρύτερα πειθαρχικά παραπτώματα προβλέπεται κατώτατη επιβαλλόμενη ποινή.
3. Αναμορφώνονται τα πειθαρχικά συμβούλια, τα οποία είναι πλέον όργανα διαφορετικά από τα υπηρεσιακά συμβούλια και έχουν ως αποκλειστική αρμοδιότητα την εξέταση των πειθαρχικών υποθέσεων. Σε αυτά συμμετέχουν κατά κύριο λόγο δικαστικοί λειτουργοί προκειμένου να διασφαλίζονται οι αρχές της αντικειμενικότητας και της αμεροληψίας.
Πειθαρχικές Ποινές
Οι νέες πειθαρχικές ποινές είναι: στέρηση του δικαιώματος συμμετοχής σε διαδικασία επιλογής προϊσταμένου οργανικής μονάδας από ένα έως πέντε χρόνια και αφαίρεση της άσκησης των καθηκόντων προϊσταμένου οργανικής μονάδας. Ακόμα αυξάνεται το όριο της πειθαρχικής ποινής του προστίμου έως τις αποδοχές 12 μηνών. Για υπαλλήλους οι οποίοι έχουν υποπέσει σε ιδιαιτέρως σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα, το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο έχει τη δυνατότητα να επιβάλλει, επιπλέον της πειθαρχικής ποινής, χρηματικό πρόστιμο από 3.000 έως και 100.000 ευρώ. Στις διατάξεις του νόμου 4057/2012 εμπίπτουν: 
1. Οι πολιτικοί υπάλληλοι με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου που υπάγονται στον Υπαλληλικό Κώδικα. 
2. Το προσωπικό του Δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που υπηρετεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και κατέχει οργανικές θέσεις. 
3. Οι πολιτικοί υπάλληλοι με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου των ΟΤΑ α' βαθμού και β' βαθμού και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών. 
4. Το προσωπικό των ΟΤΑ α' βαθμού και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών που υπηρετεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Τετάρτη, 2 Μαΐου 2012

Πώς το ενιαίο μισθολόγιο "κουρεύει" τις συντάξεις των δημοσίων υπαλλήλων

Βάσει του παλαιού, και όχι του νέου μειωμένου ενιαίου μισθολογίου θα υπολογίζεται η σύνταξη όσων δημοσίων υπαλλήλων συνταξιοδοτηθούν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2015. Εξαιρετικά επείγουσα εγκύκλιος του ΙΚΑ ξεκαθαρίζει ότι η διάταξη αυτή αφορά τόσο τους παλαιούς (μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 1992) όσο και τους νέους (από 1η Ιανουαρίου 1993) δημοσίους υπαλλήλους, υπό την προϋπόθεση ότι θα συνταξιοδοτηθούν μέχρι το τέλος του 2015. Στη διάταξη εντάσσονται και οι υπάλληλοι των ΟΤΑ και των άλλων ΝΠΔΔ που διέπονται από το ίδιο με τους δημοσίους υπαλλήλους συνταξιοδοτικό καθεστώς. Στον αντίποδα, οι υπόλοιποι, που θα συνταξιοδοτηθούν από την 1η Ιανουαρίου 2016 και μετά, εκτός από τις μειώσεις μισθών που ήδη υπόκεινται, θα δουν και τη σύνταξή τους σημαντικά μειωμένη, αφού οι συντάξιμες αποδοχές τους θα υπολογιστούν βάσει του νέου μισθολογίου. Αναλυτικά, η εγκύκλιος ορίζει ότι η σύνταξη των υπαλλήλων που εντάσσονται στο μισθολόγιο εξακολουθεί να υπολογίζεται μέχρι 31/12/2015 με βάση τις συντάξιμες αποδοχές τους, όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί στις 31 Οκτωβρίου του 2011, δηλαδή πριν από την έναρξη ισχύος του νέου μισθολογίου. Το ίδιο ισχύει όχι μόνο για την κύρια σύνταξη αλλά και για την επικουρική. Η εγκύκλιος αναφέρεται και στο επίδομα ευθύνης για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους. Συγκεκριμένα, ορίζει ότι υπόκειται σε κράτηση για κύρια και επικουρική σύνταξη, ανεξαρτήτως εάν ο υπάλληλος λάμβανε επίδομα ευθύνης κατά την 31/10/2011. Αυτό που αρκεί δηλαδή, είναι να έχει προαχθεί σε θέση Προϊσταμένου και να είχε ασκήσει τα καθήκοντα αυτά. Μειωμένη θα είναι η σύνταξη γι όσους αμείβονται μεν με το νέο μισθολόγιο, αλλά καλύπτονται από άλλους φορείς κύριας ασφάλισης (πλην του Δημοσίου και του Δημοσιοϋπαλληλικού καθεστώτος). Η αναφορά αυτή, εφαρμόζεται κυρίως στους νεοροσλαμβανόμενους, από 1η Ιανουαρίου 2011 και μετά, στο δημόσιο, οι οποίοι βάσει νόμου ασφαλίζονται πλέον στο ΙΚΑ, ή και αυτούς που οικιοθελώς, όπως τους δόθηκε η δυνατότητα, επέλεξαν να μεταφέρουν την ασφάλισή τους στο ΙΚΑ. Για όλους αυτούς, οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές θα υπολογιστούν επί των πραγματικά καταβαλλομένων αποδοχών τους, όπως αυτές διαμορφώνονται από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου μισθολογίου, ήτοι από 1/11/2011 και εφεξής. Και στην περίπτωση της επικουρικής, οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές θα υπολογίζονται επί των αποδοχών τους του νέου μισθολογίου.

Πηγή: http://www.capital.gr
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Πως να επιβιώσεις οικονομικά-Δωρεάν βιβλίο

Ξεπεράστε την Οικονομική Κρίση! Η εποχή είναι τόσο δύσκολη που επιβάλλει να κατεβάσουμε ιδέες για να επιβιώσουμε. Εμείς σας προτείνουμε να κατεβάσετε κάτι πολύ πιο εύκολο. Για την ακρίβεια, το πιο χρήσιμο e-book που διατίθεται αυτή τη στιγμή ηλεκτρονικά. Εξοικονομήστε χρήματα από εκεί που δεν το περιμένατε! Στις 148 σελίδες του ηλεκτρονικού βιβλίου (e-book) θα βρείτε πολλούς τρόπους οικονομίας που μπορούν να γίνουν από όλους… Για να κατεβάσετε το βιβλίο πατήστε εδώ Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....