Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου 2013

Κατάργηση φορέα ίσον απόλυση


Ξεκάθαρη είναι η Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Αττικής Μαρία Παπασπύρου, στην Έκθεσή της για τα πεπραγμένα του θεσμού. Άμα καταργηθεί μια δημόσια υπηρεσία και ο υπάλληλος δε μεταταχθεί, τότε αυτοδικαίως απολύεται, και δε χρειάζεται η σύμφωνη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου. Μάλιστα, όπως υπογραμμίζει, εάν η μετάταξη δε συμπίπτει χρονικά από τη μία θέση στην άλλη, τότε λογίζεται ως… απόλυση.
Λέει χαρακτηριστικά: «Όπως έχει κριθεί, (βλ. ΣτΕ 3226/2011-2934/1993 – 1722/1983 Ολομ), δεν κωλύεται ο κοινός νομοθέτης να καταργεί οργανικές θέσεις ή να τροποποιεί τις αρμοδιότητες της, καθώς επίσης να επεκτείνει ή να συμπτύσσει τη βαθμολογική κλίμακα, εφ’όσον με τις ρυθμίσεις αυτές δεν παραβιάζεται ο κανόνας της οργανώσεως και στελεχώσεως της Διοικήσεως με μονίμους υπαλλήλους.
»Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 103 παρ. 4 του Συντάγματος, σε περίπτωση καταργήσεως της κατεχομένης από τον υπάλληλο θέσεως είτε μεμονωμένως είτε δια της καταργήσεως ολοκλήρου της δημόσιας υπηρεσίας στην οποία ανήκει η θέση, μπορεί ο υπάλληλος ν’ απολυθεί η να τοποθετηθεί σε άλλη υπηρεσία (βλ. ΣτΕ 3226/2011). Επί απολύσεως δε δημοσίου υπαλλήλου συνεπεία καταργήσεως όλων των ομοιοβάθμων θέσεων μιας υπηρεσίας δεν απαιτείται προηγούμενη απόφαση υπηρεσιακού συμβουλίου.
»Εξ άλλου, ο κοινός νομοθέτης, κατά την επιλογή των διαφόρων τρόπων ρύθμισης, πρέπει να κινείται μέσα στα όρια που διαγράφονται από την αρχή της ισότητας, δηλαδή να διασφαλίζει την ίση μεταχείριση των υπαλλήλων και να θεσπίζει κανόνες με αντικειμενικά κριτήρια (βλ. ΣτΕ 3226/2011 – 4237/2005, πρβλ. ΣτΕ 2307, 2841/1988).
»Επομένως, σε περίπτωση που δεν καταργηθούν όλες οι ομοιόβαθμες θέσεις μιας υπηρεσίας, σε περίπτωση απολύσεως δημοσίου υπαλλήλου συνεπεία καταργήσεως ορισμένων θέσεων μιας υπηρεσίας, πρέπει να εξετασθεί εάν είναι απαραίτητη απόφαση υπηρεσιακού συμβουλίου κατ’άρθρ. 103 παρ. 4 Συντάγματος.
Επίσης, η μετάταξη αναλύεται θεωρητικώς σε απόλυση από μια θέση και διορισμό σε ομοιόβαθμη θέση άλλης υπηρεσίας της Διοικήσεως, για να μην επέρχεται όμως διακοπή της υπαλληλικής ιδιότητας των μετατασσομένων πρέπει και οι δύο πράξεις (της απόλυσης από μια θέση και τον διορισμό σε ομοιόβαθμη θέση άλλης υπηρεσίας της Διοικήσεως) να συμπίπτουν χρονικώς (βλ. ΣτΕ 4237/2005)».

Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Μαζί τα φαγαμε

Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2013

Προτάσεις χαμηλού δημοσιονομικού κόστους απηύθυνε ο Συνήγορος του Πολίτη, με ειδική έκθεσή του, προς τους αρμόδιους Υπουργούς

Ειδική έκθεση: Προτάσεις χαμηλού δημοσιονομικού κόστους by

Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Σε κατάσταση ανεργίας


Η απώλεια της εργασίας είναι για το άτομο μία διαδικασία πένθους. Καθώς η εργασία είναι ένας από τους βασικούς τομείς της ζωής του ενήλικου ατόμου, μέσα από τον οποίο λαμβάνει αμοιβές υλικές και συναισθηματικές, η απώλειά της ισοδυναμεί με ένα σοβαρό πλήγμα σε πρακτικά θέματα καθημερινής διαβίωσης, στην ψυχική του υγεία στις ενδοοικογενειακές σχέσεις, στις κοινωνικές του σχέσεις, και κατά συνέπεια στην ποιότητα της ζωής του. Ο άνθρωπος που χάνει την εργασία του περνά τα στάδια συναισθηματικής διαχείρισης του πένθους :

  1. Άρνηση (Αποκλείεται, δεν μπορεί να έχασα τη δουλειά μου. Κάτι θα γίνει και θα μου ζητήσουν να επιστρέψω) 
  2. Θυμός (Είναι άδικο, γιατί σε εμένα; Ήμουν εργατικός και έντιμος) 
  3. Διαπραγμάτευση (Τουλάχιστον ας μην μου συμβεί κάτι άλλο κακό, δεν θα το αντέξω) ·Κατάθλιψη (Δεν έχω ελπίδες, δεν πρόκειται να ξαναβρώ δουλειά) 
  4. Αποδοχή ( Πρέπει να το πάρω απόφαση και να προσπαθήσω να βρω άλλη δουλειά) 
Τα στάδια αυτά δεν έχουν σαφή και ξεκάθαρα όρια ούτε ακολουθούν μια συγκεκριμένη αλληλουχία. Το άτομο έχει μεταπτώσεις από τη μία στην άλλη συναισθηματική κατάσταση. Η ανεργία είναι ένα σημαντικό γεγονός ζωής, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε αυτό που περιγράφεται ως μετατραυματική αγχώδης διαταραχή ή σε καταθλιπτική συμπτωματολογία. Οι μελέτες δείχνουν ότι όσο περισσότερο χρόνο παραμένει κανείς άνεργος τόσο περισσότερες πιθανότητες παρουσιάζονται για να παρουσιάσει κατάθλιψη. Ο άνεργος μερικές φορές τείνει να αυτοκατηγορείται και να αποδίδει την απώλεια της εργασίας του σε προσωπικά του ελλείμματα. Χάνει την αυτοπεποίθησή του και την αίσθηση της προσωπικής του αξίας. Οι προσδοκίες για το μέλλον φαίνονται να είναι μάταιες και υπάρχει μεγάλη δυσκολία διαχείρισης του κενού χρόνου. Σε ενδοοικογενειακό επίπεδο, η ανεργία έχει αντίκτυπο στις σχέσεις του ζευγαριού, καθώς ανατρέπονται οι ρόλοι, προκύπτει ανταγωνισμός και αναδύονται συγκρούσεις. Τα παιδιά γίνονται αποδέκτες αυτής της δυσάρεστης νέας συνθήκης, βιώνουν άγχος και αντιδρούν συνήθως με επιθετικό τρόπο. Η συγκρότηση της προσωπικότητας του ατόμου και το υποστηρικτικό του δίκτυο (οικογένεια, φίλοι), παίζουν σημαντικό ρόλο στο τι έκβαση θα έχει για το άτομο η απώλεια της εργασίας του, αλλά και τι μηχανισμούς θα αναπτύξει προκειμένου να την αντιμετωπίσει. Είναι σημαντικό για τον άνθρωπο που χάνει τη δουλειά του να αποδεχτεί τη νέα πραγματικότητα και να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες ζωής. Αντί για κατηγορίες και αυτομομφές είναι χρήσιμο να κάνει αυτοκριτική, η οποία θα αποτελέσει αφετηρία για διορθωτικές κινήσεις. Τα συναισθήματα (θυμός, θλίψη) πρέπει να βιώνονται και να εκτονώνονται. Βιώνονται όταν τα αναγνωρίζουμε και τα αποδεχόμαστε και εκτονώνονται με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους για κάθε άνθρωπο: εναλλακτική εργασία (π.χ. μαστορέματα στο σπίτι, διάβασμα), φυσική εκτόνωση (γυμναστική, επαφή με τη φύση). γόνιμη συζήτηση και κοινωνικοποίηση. Η απομόνωση πιθανόν να εντείνει τα αρνητικά συναισθήματα που βιώνει ο άνεργος και να τα παρατείνει. Άλλωστε η κοινωνική δικτύωση είναι και μια μέθοδος διερεύνησης θέσης εργασίας. Η απώλεια της εργασίας βιώνεται από το άτομο σαν ήττα. Το σοκ που ακολουθεί είναι αναπόφευκτο. Στη συνέχεια όμως επιβάλλεται ανασύνταξη δυνάμεων και σχεδιασμός νέας στρατηγικής. Γι αυτούς που επιλέγουν να αγωνίζονται, αν χαθεί μια μάχη, δε χάθηκε ο πόλεμος.

Χριστίνα Πετρίδη- Ψυχολόγος Msc, 28ης Οκτωβρίου 263, Νέα Πέραμος, Τηλ. 6972 557946
Email : petridichris@yahoo.gr
Πηγή: http://ipalliloiidax.blogspot.gr/
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2013

Οδηγίες για την κινητικότητα των υπαλλήλων σε διαθεσιμότητα

Οδηγίες για την κινητικότητα των υπαλλήλων σε διαθεσιμότητα by

Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Ετήσια έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για την οικονομία

Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Μυθική Πελοπόννησος

Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2013

Λάφυρο της εκάστοτε κυβέρνησης η δημόσια διοίκηση


"Με την αναγνώριση του λάθους εκ μέρους του ΔΝΤ επιβεβαιώνεται περίτρανα η θέση μας ότι αυτή η πολιτική εκτός από άδικη είναι και αναποτελεσματική για την έξοδο από την κρίση" επισημαίνει ο Μεσσήνιος πρόεδρος της ΑΔΕΔΥ Κώστας Τσικρικάς, μιλώντας στην "Ε". Αποδεχόμενος το γεγονός πως η δημόσια διοίκηση αποτελεί λάφυρο της εκάστοτε κυβέρνησης, προτείνει να υπάρξει αξιοκρατία στις προσλήψεις και στις επιλογές των στελεχών της. Τονίζει ότι «η "ζούγκλα" που επικρατεί στις εργασιακές σχέσεις στον ιδιωτικό τομέα μεταφέρεται και στο Δημόσιο» και υπογραμμίζει ότι η ΑΔΕΔΥ θα σταθεί απέναντι σε οποιαδήποτε προσπάθεια «καταστρατήγησης του Συντάγματος και άρσης της μονιμότητας». Ο Κ. Τσικρικάς επισημαίνει επίσης την ανάγκη δημιουργίας ενός δίκαιου και απλού φορολογικού συστήματος, που θα αυξήσει τα έσοδα του κράτους, θα πατάξει τη φοροδιαφυγή και τη φοροκλοπή, θα αναδιανείμει το εθνικό εισόδημα και τον πλούτο και θα αποτελέσει μηχανισμό ανάπτυξης της οικονομίας.
Συνέντευξη στην Κέλλυ Δημητρούλια 
- Οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν βρεθεί στο μάτι του κυκλώνα των περικοπών. Πώς φτάσαμε σε αυτή την κατάσταση; Γιατί ενώ τις προηγούμενες δεκαετίες υπήρχαν διεκδικήσεις για αύξηση του μισθού σήμερα γίνεται αγώνας για να διατηρηθούν τα κεκτημένα; 
«Οι δημόσιες υπηρεσίες και οι εργαζόμενοι σε αυτές έχουν βρεθεί στο στόχαστρο εξαιτίας των νεοφιλελεύθερων αντιλήψεων και πολιτικών για το ρόλο του κράτους και των δημοσίων υπηρεσιών που επικρατούν στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Πρόκειται για πολιτικές με σαφή ιδεολογικά χαρακτηριστικά που έχουν ως στόχο τη συρρίκνωση του δημοσίου τομέα και τη μεταφορά αρμοδιοτήτων στην ιδιωτική πρωτοβουλία, στην αγορά και στους κερδοσκόπους. Ιδιαίτερα στη χώρα μας λόγω της πιεστικής ανάγκης για δανεισμό, επιβλήθηκαν μέσω των μνημονιακών δεσμεύσεων μέτρα που οδηγούν στη βίαιη συρρίκνωση του Δημοσίου (μείωση του αριθμού ανθρώπινου δυναμικού κατά 150.000 μέχρι το 2015 - η «εφεδρεία», η διαθεσιμότητα και το πιο ανάλγητο μέτρο των απολύσεων δημοσίων υπαλλήλων. Επιπλέον έγιναν μεγάλες περικοπές στους μισθούς και στις συντάξεις που φτάνουν και το 50% για να μειώσουν το μισθολογικό κόστος, παρότι στη χώρα μας, τόσο ο όγκος απασχόλησης στο Δημόσιο όσο και το μισθολογικό κόστος, βρίσκονται στα κατώτερα επίπεδα των χωρών του ΟΟΣΑ και της Ε.Ε. Με το νέο μισθολόγιο - βαθμολόγιο οι αμοιβές των εργαζομένων στο Δημόσιο συμπιέστηκαν πολύ πιο κάτω από τα όρια της φτώχειας (χαρακτηριστικά ένας πρωτοδιόριστος επιστήμονας στο Δημόσιο αμείβεται με 660 ευρώ το μήνα). Ο αγώνας και σήμερα γίνεται για την αναβάθμιση των αμοιβών, για μισθούς αξιοπρεπούς διαβίωσης για όλους τους εργαζόμενους δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Αλλωστε, όπως έχουμε τονίσει επανειλημμένα, η πολιτική της μείωσης του διαθέσιμου εισοδήματος επιδεινώνει την κρίση, αφού μειώνει τη ζήτηση, την κατανάλωση ενισχύοντας έτσι την ύφεση και την ανεργία. Τελευταία με την αναγνώριση του λάθους εκ μέρους του ΔΝΤ επιβεβαιώνεται περίτρανα η θέση μας ότι αυτή η πολιτική εκτός από άδικη είναι και αναποτελεσματική για την έξοδο από την κρίση». 

Μήπως προσλήφθηκαν περισσότεροι; 
- Μήπως υπήρξαν και κάποιες υπερβολές τις προηγούμενες δεκαετίες που οδήγησαν στο σημερινό αδιέξοδο; Ρωτάω ευθέως: Μήπως προσλήφθηκαν περισσότεροι από όσους χρειάζονταν; Μήπως σε κάποιους κλάδους δόθηκαν υπερβολικά μεγάλοι μισθοί; 
«Είναι γεγονός ότι τα κόμματα εξουσίας χρόνια τώρα έβλεπαν τη Δημόσια Διοίκηση ως λάφυρο και ψηφοθήρησαν στο σώμα των εργαζομένων στο Δημόσιο Τομέα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι αυτή η τακτική οδήγησε στην υπερδιόγκωση του Δημοσίου οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν ήταν ποτέ ένα ή ενάμισι εκατομμύριο στη χώρα μας όπως παρουσιάζεται κατά καιρούς. Αυτό άλλωστε αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι μελέτες που έχουν γίνει σε Ευρωπαϊκό επίπεδο π.χ. της Eurostat δείχνουν ότι οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο της χώρας βρίσκονται κάτω από το μέσο όρο των χωρών της Ε.Ε. Τελευταία μάλιστα με τα μέτρα στις πολιτικές που έχουν εφαρμοστεί έχει μειωθεί υπερβολικά με συνέπεια να μην καλύπτονται οι ανάγκες σε προσωπικό, αφού ως ποσοστό είμαστε κάτω από το 10% του εργατικού δυναμικού της χώρας, όταν τα αντίστοιχα ποσοστά στις χώρες στην Ε.Ε. είναι 15-17% ιδιαίτερα σε αυτές που μας πιέζουν για απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων». 
- Η δημόσια διοίκηση αποτελεί κομματικό λάφυρο της εκάστοτε κυβέρνησης. Ποια είναι η πρόταση της ΑΔΕΔΥ για να εξαλειφθεί αυτή η παθογένεια; 
«Η πρόταση της ΑΔΕΔΥ για να εξαλειφθούν οι όποιες παθογένειες είναι: α. Να απεξαρτηθεί η δημόσια διοίκηση από αναχρονιστικές νοοτροπίες και κομματικές/πελατειακές λογικές. β. Να υπάρξει αξιοκρατία παντού, τόσο στις προσλήψεις όσο στις επιλογές των στελεχών της δημόσιας διοίκησης. γ. Να εμπεδωθεί κλίμα ασφάλειας και δικαιοσύνης στο Δημόσιο. Η ΑΔΕΔΥ άλλωστε είχε προτείνει εδώ και χρόνια να τοποθετούνται αξιοκρατικά στις θέσεις των γενικών γραμματέων των υπουργείων στελέχη της δημόσιας διοίκησης και όχι πολιτικά πρόσωπα, όπως γίνεται μέχρι σήμερα. Ακριβώς για να διασφαλίζεται η συνέχεια, η αυτονομία και η ανεξαρτησία της δημόσιας διοίκησης έναντι των κυβερνητικών αλλαγών. Οσον αφορά το ζήτημα των ανισοτήτων στις αμοιβές, η ΑΔΕΔΥ διαχρονικά διεκδικούσε ένα ενιαίο μισθολόγιο με κανόνες, αρχές και διαφάνεια που θα αποκαθιστούσε τη βασική αρχή της ισότητας και θα αναβάθμιζε τις αποδοχές μας, για να μπορούν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι να ζουν με αξιοπρέπεια από το μισθό τους και μόνο». 
- Πολλοί θεωρούν ότι εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα είναι ακόμα ευνοημένοι γιατί απολύσεις γίνονται μόνο στον ιδιωτικό τομέα. Πώς σχολιάζετε αυτή την άποψη; 
«Η κυβέρνηση για να μπορέσει να εφαρμόσει την πολιτική της σκληρής λιτότητας, της κατεδάφισης του κοινωνικού κράτους, της ακύρωσης των εργασιακών, κοινωνικών, συλλογικών και δημοκρατικών δικαιωμάτων του κόσμου της εργασίας, συστηματικά καλλιεργεί ένα κλίμα κοινωνικού αυτοματισμού, ενός "κανιβαλισμού", μία τακτική του διαίρει και βασίλευε. Εμείς θεωρούμε ότι απ' αυτή την πολιτική πλήττονται όλοι οι εργαζόμενοι του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα και γενικότερα τα μεσαία και χαμηλά εισοδηματικά στρώματα της κοινωνίας. Επίσης οφείλουμε να επισημάνουμε πως η "ζούγκλα" που επικρατεί στις εργασιακές σχέσεις στον ιδιωτικό τομέα μεταφέρεται και στο Δημόσιο. Επιπλέον πρέπει να τονίσουμε πως οι απολύσεις εργαζομένων είτε από τον ιδιωτικό τομέα είτε από τον δημόσιο αποτελούν μέγιστο πλήγμα για τους ίδιους αλλά και για ολόκληρη την κοινωνία και την οικονομία, αφού η ανεργία στη χώρα έχει ξεπεράσει κάθε ιστορικό προηγούμενο με 30% το γενικό εργατικό δυναμικό και 60% στους νέους μας, με συνέπεια να κινδυνεύει να καταστεί μια ολόκληρη γενιά, χαμένη γενιά. Επιπλέον η χώρα μας χάνει ένα ανθρώπινο κεφάλαιο, αφού οι πιο καλά επιστημονικά καταρτισμένοι νέοι μας, τα καλύτερα μυαλά, στα οποία έχουμε επενδύσει ως οικογένειες και ως Πολιτεία, παίρνει το δρόμο της ξενιτιάς για ανεύρεση εργασίας. Αλλωστε οι δημόσιοι υπάλληλοι συμμετέχουν ενεργά και ουσιαστικά για να δώσουν ανάσα ζωής στους άνεργους συμπολίτες μας, αφού με την εισφορά αλληλεγγύης κατά της ανεργίας προσφέρουν μαζί με τους συνταξιούχους του Δημοσίου 230 εκατομμύρια ευρώ στον ΟΑΕΔ, τα οποία καταλήγουν ως βοήθημα στους ανέργους». 

Η αξιολόγηση των υπαλλήλων 
- Ποια είναι η θέση της ΑΔΕΔΥ για την αξιολόγηση των υπαλλήλων; 
«Η ΑΔΕΔΥ βλέπει την αξιολόγηση ως μια διαδικασία που θα λειτουργεί ανατροφοδοτικά, για τη βελτίωση της ποιότητας των δημοσίων υπηρεσιών και των κοινωνικών αγαθών. Οταν όμως χρησιμοποιείται με στόχο την τιμωρία και την απόλυση εργαζομένων, τότε ακυρώνεται το εκ προοιμίου το αξιακό και κοινωνικό της περιεχόμενο». - Αντιδράτε στο νέο Πειθαρχικό Δικαίο. Για ποιους λόγους; Θεωρείτε πως δεν χρειάζεται; «Δεν αντιδράσαμε στο Πειθαρχικό Δίκαιο, ούτε θεωρούμε πως δεν χρειάζεται. Ο Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας που ισχύει προβλέπει αυστηρότατες ποινές (με διαβάθμιση βέβαια ανάλογα με τη βαρύτητα των πειθαρχικών παραπτωμάτων). Αντιδράσαμε στην επιχείρηση παραπληροφόρησης της κοινής γνώμης, ότι δηλαδή υπήρχε ατιμωρησία και πως αυτό οφειλόταν στο γεγονός ότι στα Πειθαρχικά Συμβούλια συμμετείχαν εκλεγμένοι εκπρόσωποι των εργαζομένων, ενώ την πλειοψηφία την είχαν οι εκπρόσωποι της διοίκησης που διορίζονταν από την κυβέρνηση. Τώρα που τους κατάργησαν γιατί δεν προχωράει όπως θα έπρεπε η πειθαρχική διαδικασία; Επίσης αντιδρούμε στις δρακόντειες πειθαρχικές διατάξεις που καταργούν το τεκμήριο της αθωότητας, τον βασικό κανόνα του νομικού και πολιτικού πολιτισμού, ότι δηλαδή κάθε άνθρωπος είναι αθώος μέχρι να αποδειχθεί η ενοχή του. Οφείλω επίσης να τονίσω πως εμείς ως ΑΔΕΔΥ είμαστε πιο αυστηροί από κάθε άλλον για τις περιπτώσεις διαφθοράς και επιόρκων - επιλησμόνων του καθήκοντος δημοσίων υπαλλήλων, γιατί αυτοί μας προσβάλλουν, μας θίγουν όλους». 
- Πώς αντιμετωπίζετε το ενδεχόμενο άρσης της μονιμότητας; 
«Η μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ούτε από τους ίδιους ούτε και από τους πολίτες ως ένα προνόμιο των εργαζομένων. Καθιερώθηκε για να διασφαλίζει την ανεξαρτησία και την ουδετερότητα της δημόσιας διοίκησης έναντι των κομματικών επιδιώξεων και επιρροών. Υπό την έννοια αυτή οποιαδήποτε παρέμβαση στη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων θα θίξει πρώτα τη δημόσια διοίκηση και τους πολίτες και δευτερευόντως τους εργαζόμενους στο Δημόσιο. Η ΑΔΕΔΥ στο πλαίσιο των σκοπών των αγώνων της θα σταθεί απέναντι σε οποιαδήποτε προσπάθεια καταστρατήγησης του Συντάγματος και άρσης της μονιμότητας, προστατεύοντας τους υπαλλήλους αλλά και τους Ελληνες πολίτες. Δεν θα επιτρέψουμε να μας γυρίσουν έναν αιώνα πίσω στην πλατεία Κλαυθμώνος». 
- Ο κόσμος δεν εμπιστεύεται τις συνδικαλιστικές ηγεσίες, μεταξύ των οποίων και της ΑΔΕΔΥ. Δεν του αρέσει η κομματική εξάρτηση του συνδικαλιστικού κινήματος. Θα δοθεί ποτέ τέλος στην κομματική εξάρτηση; 
«Οι εργαζόμενοι στην πλειονότητά τους, παρά την επιχείρηση κατασυκοφάντησης του συνδικαλιστικού κινήματος, ακύρωσης του ρόλου του από την κυβέρνηση και τα μεγάλα συμφέροντα, ποινικοποίησης των συνδικαλιστικών αγώνων και της συλλογικής δράσης, καθώς και ακύρωσης του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος στην απεργία, εξακολουθεί να εμπιστεύεται τα συνδικάτα, γιατί γνωρίζει πολύ καλά πως το συνδικαλιστικό κίνημα είναι ύψιστος δημοκρατικός θεσμός και αποτελεί το μέσο πάλης και διεκδίκησης του κόσμου της εργασίας. Αυτό επιβεβαιώνουν 3 χρόνια τώρα οι διαρκείς αγωνιστικές κινητοποιήσεις και η μεγάλη συμμετοχή των εργαζομένων σε αυτές, παρά τις μεγάλες περικοπές του εισοδήματος και τις απώλειες στο μισθό τους. Οσον αφορά το ζήτημα που θίγετε, της όποιας κομματικής εξάρτησης του συνδικαλιστικού κινήματος ή της έντονης παραταξιοποίησης, θεωρούμε πως αυτή έχει υποχωρήσει και θα υποχωρεί διαρκώς, γιατί οι εργαζόμενοι συνειδητοποιούν ολοένα και πιο πολύ πως τα προβλήματα είναι τόσο πιεστικά, που δεν μπορούν να τα αντιμετωπίσουν με κατακερματισμένες τις δυνάμεις των συνδικάτων». 
- Γενικότερα ποιες αλλαγές πρέπει να γίνουν στον συνδικαλιστικό χώρο; 
«Σήμερα σε αυτή την κρίσιμη για τις πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις περίοδο, σε αυτή την τραγική κατάσταση που έχουν οδηγήσει τους εργαζόμενους και τους λαούς οι πολιτικές της σκληρής λιτότητας, χρειάζεται μια νέα στρατηγική, πολιτική και δράση για την ενίσχυση της ενότητας και της αλληλεγγύης στο εσωτερικό του συνδικαλιστικού κινήματος. Επιβάλλεται να ξεπεράσει τις δευτερεύουσες αντιθέσεις και να αναδεικνύει την κυρίαρχη αντίθεση που είναι μεταξύ των δυνάμεων της εργασίας και στις καταστροφικές νεοφιλελεύθερες πολιτικές, που κατεδαφίζουν δικαιώματα και κατακτήσεις ενός και πλέον αιώνα. Τα συνδικάτα για να ενισχύσουν περισσότερο την αξιοπιστία τους δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι μέσα κομματικής δράσης και στείρας αντιπαράθεσης των εργαζομένων στο χώρο δουλειάς, ούτε βεβαία αδρανείς και ουδετερο-παρατηρητές. Δεν πρέπει να είναι ο μακρύς βραχίονας στήριξης των κυβερνητικών επιλογών ή ο ιμάντας μεταφοράς κομματικών εντολών. Το συνδικαλιστικό κίνημα πρέπει να είναι το συλλογικό υποκείμενο που σχεδιάζει, παρεμβαίνει, αγωνίζεται με συνθετικό, πολιτικό τρόπο αναδεικνύοντας τα προβλήματα για το σύνολο των μελών του, για το σύνολο των τομέων της οικονομικής και κοινωνικής ζωής. Η συνδικαλιστική δράση επίσης δεν πρέπει να εξαντλεί το ρόλο της σε εθνικό επίπεδο. Απέναντι στη διεθνή των εργοδοτών και του απρόσωπου πολυεθνικού κεφαλαίου πρέπει να συγκροτεί και να ισχυροποιεί τη διεθνή των εργαζομένων. Η ΑΔΕΔΥ προς αυτή την κατεύθυνση εργάζεται. Για αυτό συντονίζει τη δράση της με τα συνδικάτα της Ευρώπης και όχι μόνο, με στόχο την ανατροπή των νεοφιλελεύθερων αντιλήψεων και πολιτικών, που κατεδαφίζουν το κοινωνικό κράτος, ακυρώνουν το ρόλο των δημοσίων υπηρεσιών και απαξιώνουν τα κοινωνικά αγαθά, για να τα προσφέρουν βορά στην ιδιωτική πρωτοβουλία και επιπλέον αγωνίζεται για την κατάκτηση ενός νέου κοινωνικού μοντέλου ανάπτυξης, πλήρως απασχόλησης, δικαιοσύνης και προόδου. Η ΑΔΕΔΥ αντιδρά στην επιχείρηση διάλυσης των δημοσίων υπηρεσιών, γιατί πιστεύει βαθιά πως κάθε κράτος οφείλει να παίζει αναπτυξιακό και κοινωνικό ρόλο. Να διαθέτει εργαλεία και μηχανισμούς που θα ενισχύουν την ανάπτυξη και την απασχόληση και επιπλέον θα εξασφαλίζουν τα δημόσια και κοινωνικά αγαθά σε όλους τους πολίτες (υγείας, παιδείας, κοινωνικής ασφάλειας). Ενθαρρύνει την εισαγωγή μηχανισμού διασφάλισης ποιότητας στην παροχή όλων των δημοσίων υπηρεσιών. Σήμερα μάλιστα που βιώνουμε αυτή την οικονομική κρίση η ελληνική κοινωνία, οι Ελληνες πολίτες έχουν ανάγκη περισσότερο από ποτέ την ύπαρξη και παροχή δημοσίων υπηρεσιών και κοινωνικών αγαθών ποιότητας». 
- Ο δημόσιος τομέας μπορεί να γίνει αποτελεσματικότερος; 
«Για να γίνει αποτελεσματικότερος ο δημόσιος τομέας πρέπει να βελτιωθεί το σύστημα διοίκησης. Να παταχθεί η περιττή γραφειοκρατία. Να αντιμετωπιστεί η πολυνομία, να βελτιωθεί η ποιότητα της νομοθεσίας. Να επιταχυνθεί η απονομή της δικαιοσύνης. Να υπάρξει επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, συστηματική αξιοποίηση του με καλύτερη διασύνδεση ειδικότητας και αντικειμένου εργασίας, με δημιουργία συνθηκών αποδοτικής εργασίας, μέσα και από διαδικασίες επιμόρφωσης, επανακατάρτισης, για τη βελτίωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που απαιτούνται ώστε κάθε υπάλληλος να αντεπεξέρχεται με επιτυχία στα καθήκοντά του». 
- Μπορεί να συμβάλει το Δημόσιο στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και πώς; 
«Το Δημόσιο μπορεί να συμβάλει στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας με τον δημοκρατικό εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση της Δημόσιας Διοίκησης, η οποία θα στηρίζεται σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο βελτίωσης των δομών και των υποδομών, οργανωτικής και λειτουργικής μεταρρύθμισης - ανασυγκρότησης του κράτους, για να δημιουργήσουμε μια δημόσια διοίκηση αποτελεσματική, αποδοτική, φιλική προς τον πολίτη, ενταγμένη σε ένα ευρύτερο εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης της ελληνικής οικονομίας, διευρύνοντας την παραγωγική βάση της χώρας, ενισχύοντας το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, αξιοποιώντας το ανθρώπινο δυναμικό της χώρας, τον φυσικό και ορυκτό πλούτο, αξιοποιώντας και όχι ξεπουλώντας τη δημόσια περιουσία, αναδεικνύοντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των ελληνικών προϊόντων, βελτιώνοντας τις υπηρεσίες στο τουρισμό, στις μεταφορές κ.τ.λ. Για την επίτευξη όλων αυτών προϋπόθεση είναι η δημιουργία ενός απλού και δίκαιου φορολογικού συστήματος που θα συμβάλλει στην αύξηση των εισόδων του κράτους με την πάταξη της φοροδιαφυγής και της φοροκλοπής, στην αναδιανομή του εθνικού εισοδήματος και του πλούτου και θα αποτελέσει παράλληλα μηχανισμό ανάπτυξης της οικονομίας». 
- Υπάρχουν εξελίξεις όσον αφορά την προσφυγή της ΑΔΕΔΥ στο ΣτΕ κατά του μνημονίου;
«Εμείς όπως έχουμε δηλώσει επανειλημμένα, κάνουμε χρήση όλων των μέσων που διαθέτουμε ως συνδικαλιστικό κίνημα. Εχουμε προσφύγει και κατά του πρώτου μνημονίου στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και κατά του μέτρου της προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας και της εφεδρείας. Η ΑΔΕΔΥ εκφράζει την ικανοποίησή της για την απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας όσον αφορά την προσφυγή της κατά της διαδικασίας της "εφεδρείας" - "προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας", που είχε επιβληθεί με τον Ν.4024/2011. Σύμφωνα με τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας φαίνεται πως η πλειοψηφία του Ανωτάτου Δικαστηρίου τάχθηκε υπέρ της αντισυνταγματικότητας του μέτρου αυτού, δικαιώνοντας ουσιαστικά τις θέσεις της ΑΔΕΔΥ. Η απόφαση αναμένεται να καθαρογραφεί και δημοσιευθεί μέσα στο επόμενο δίμηνο». 
- Ποιο είναι το πλάνο των κινητοποιήσεων της ΑΔΕΔΥ γα το επόμενο χρονικό διάστημα; Ελπίζετε σε κάποιο αποτέλεσμα; 
«Η ΑΔΕΔΥ σε συντονισμό με τις ομοσπονδίες μέλη της, με τα συνδικάτα του ιδιωτικού τομέα αλλά και με τα συνδικάτα της Ευρώπης, ιδιαίτερα των χωρών του νότου που πλήττονται το ίδιο από τις αδιέξοδες πολιτικές της σκληρής λιτότητας, θα συνεχίσει τον αγώνα για να συμβάλει στην αλλαγή του συσχετισμού των κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων που κυριαρχούν σε όλη την Ευρώπη προς την κατεύθυνση της χάραξης μιας άλλης πολιτικής, που θα επενδύει στην πραγματική οικονομία, θα ενισχύει την ισόρροπη ανάπτυξη και τη βιώσιμη απασχόληση (ιδιαίτερα των νέων για να μη καταστεί η νέα γενιά μια χαμένη γενιά). Για μια Ευρώπη της οικονομικής και κοινωνικής σύγκλισης, της κοινωνικής ανοχής και αλληλεγγύης. Ηδη έχουμε πραγματοποιήσει κοινές δράσεις στις Βρυξέλλες με τη συμμετοχή 1.000.000 εργαζομένων, στη Βαρσοβία με 700.000, στο Λονδίνο με 600.000, στη Βουδαπέστη με 400.000 και τελευταία με την πανευρωπαϊκή αγωνιστική κινητοποίηση, στην οποία συμμετείχαν 23 χώρες και θα συνεχίσουμε στην ίδια κατεύθυνση. Βεβαίως και ελπίζουμε, άλλωστε ο αγώνας τρέφει την ελπίδα όπως λέει και Τσόμσκι: "Αν πιστέψουμε πως δεν υπάρχει ελπίδα, εξασφαλίζουμε ότι δεν θα υπάρξει ελπίδα"». 
- Δάσκαλος με καταγωγή από το Πεταλίδι, στο τιμόνι της ΑΔΕΔΥ. Ποια είναι η σχέση σας με τη Μεσσηνία; Ερχεστε συχνά στο νομό; 
«Η Μεσσηνία με την ιστορική της διαδρομή και τον πολιτισμό της όπου και να βρίσκομαι με συνοδεύει. Αλλωστε δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην τον ακολουθούν τα βιώματα της νιότης του. Οσο περνούν τα χρόνια η ανάγκη για συχνότερες επισκέψεις γίνεται εντονότερη και δεν χάνω την ευκαιρία, όποτε οι υποχρεώσεις και τα αυξημένα καθήκοντα του προέδρου της Γ/βάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης μου το επιτρέπουν, να βρίσκομαι στον τόπο μου, ανάμεσα σε φίλους και συμπατριώτες. Εξάλλου αυτές οι επισκέψεις και η επικοινωνία με τους συμπολίτες μας είναι δημιουργικές και χρήσιμες, γιατί εμπλουτίζουν τη σκέψη μου και με ευαισθητοποιούν περισσότερο πάνω στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο λαός και ο τόπος μας». 
- Θα σας δούμε και στη Βουλή ή στο τιμόνι ενός δήμου μια μέρα; 
«Σε μένα, που πάνω από 30 χρόνια δρω στον κοινωνικό χώρο, δεν ταιριάζει η αποστράτευση από το κοινωνικό γίγνεσθαι. Aπ' όπου προσφέρεται καλύτερα, θα συνεχίσω να συμμετέχω στην κοινή προσπάθεια του λαού μας για ένα καλύτερο μέλλον, για εμάς και τα παιδιά μας, για μια καλύτερη πορεία του τόπου καταγωγής μου αλλά και συνολικά της πατρίδας μας».
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Οι μισθοί στην Ευρώπη 2010-2012

Οι μισθοί στην Ευρώπη 2010-2012 by

Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2013

Ετήσιος χορός Συλλόγου

Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Συνέδριο της Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε. στις 25 και 26 Απριλίου 2013

O. Σ. Υ. Α. Π. Ε. 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Το Γενικό Συμβούλιο , κατά την τακτική του συνεδρίαση της 15ης Φεβρουαρίου, αποφάσισε το 5ο Τακτικό Συνέδριο της Ομοσπονδίας να διεξαχθεί στις 25 και 26 Απριλίου 2013 στην Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:
  1. Διοικητικός και Οικονομικός απολογισμός. 
  2. Προγραμματισμός δράσης. 
  3. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε. και Αντιπροσώπων για την Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
Λεπτομέρειες για το συνέδριο, το χώρο και το πρόγραμμα, θα ανακοινωθούν από το Δ.Σ. σύντομα.
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Ηλεκτρονική επικοινωνία των μελών του συλλόγου

Στο πλαίσιο της καλύτερης ενημέρωσης των μελών του συλλόγου θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι θα δημιουργήσουμε ηλεκτρονικές λίστες με τα email των μελών, προκειμένου να υπάρχει άμεση ενημέρωση σχετικά με τις δράσεις μας. Παρακαλούμε στείλτε email στο syllogos@na-messinias.gr δηλώνοντας το προσωπικό ή και το υπηρεσιακό σας email στο οποίο μπορούμε να επικοινωνούμε μαζί σας.
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

ΦΕΚ με αναλυτικές θέσεις για υπαλλήλους σε διαθεσιμότητα ανά Δήμο

Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2013

Ικανοποίηση για τη δικαστική απόφαση επιστροφής των ΙΔΑΧ ΔΕ της ΠΕ Μεσσηνίας

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση υποδέχθηκε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης την είδηση της χορήγησης της προσωρινής διαταγής από το Μονομελές Πρωτοδικείο Τρίπολης για την παραμονή στην εργασία τους, με το σύνολο των αποδοχών τους, των δύο υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, οι οποίοι προσέφυγαν κατά της διαπιστωτικής πράξης διαθεσιμότητάς τους. Η περιφέρεια, όπως άλλωστε είχε δεσμευθεί ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου, παραστάθηκε στο δικαστήριο με δικό της δικηγόρο υποστηρίζοντας τη γραμμή υπεράσπισης των υπαλλήλων, ενώ καθοριστική για την έκβαση της υπόθεσης ήταν η παρέμβασή της. Έπειτα από εντολή του περιφερειάρχη, παρούσα στην εκδίκαση της υπόθεσης προς υποστήριξη των υπαλλήλων, ήταν και η διευθύντρια Διοίκησης της Περιφέρειας Πελοποννήσου.Η απόφαση της προσωρινής διαταγής, που εκδόθηκε χθες, ισχύει μέχρι να εκδικαστούν τα ασφαλιστικά μέτρα, η εκδίκαση των οποίων έχει οριστεί για τις 15 Μαρτίου 2013.
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Αντισυνταγματική κρίθηκε η πρώτη εφεδρεία στο Δημόσιο

«Χαστούκι» στην κυβέρνηση αποτελεί η απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας να κρίνει -κατά πλειοψηφία- αντισυνταγματική και παράνομη την πρώτη εφεδρεία στο δημόσιο τομέα που προβλέφθηκε το 2011 με το Μνημόνιο Ι. Σύμφωνα με πληροφορίες, σε διάσκεψη κεκλεισμένων των θυρών, οι σύμβουλοι Επικρατείας έκριναν αντίθετο στο άρθρο 103 του Συντάγματος το μέτρο της προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας (εφεδρεία) για τους υπαλλήλους του αμιγούς δημόσιου τομέα και του ευρύτερου δημόσιου τομέα που απασχολούνται αποκλειστικά με σχέση δημοσίου δικαίου. Σύμφωνα με τους ανώτατους δικαστές πριν την εφαρμογή του επίμαχου μέτρου δεν εξετάστηκε από την κυβέρνηση εάν πλήττεται ή όχι η οργανωτική δομή των δημοσίων υπηρεσιών και δεν ερευνήθηκε αν δημιουργούνται προβλήματα στην οργάνωση των δημοσίων υπηρεσιών από την εφαρμογή του καθεστώτος της εφεδρείας, αλλά ούτε ερευνήθηκαν οι ανάγκες οι οποίες θα δημιουργούνταν από τα κενά στο έμψυχο υλικό του δημοσίου τομέα, κ.λπ. Πάντως, με το Μνημόνιο ΙΙ υπήρξε και δεύτερη εφεδρεία η οποία καταλαμβάνει μεγαλύτερο κύκλο εργαζομένων στον δημόσιο τομέα από την πρώτη εφεδρεία. Στο ΣτΕ έχουν προσφύγει η ΑΔΕΔΥ και άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις υποστηρίζοντας ότι ο Ν. 4024/2011 (ενιαίο μισθολόγιο, εργασιακή εφεδρεία, κ.λπ.) όπως και η επίμαχη υπουργική απόφαση, που καθιερώνει την πρώτη εφεδρεία είναι αντίθετη σε διατάξεις του Συντάγματος, της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας (ευρωπαϊκών οδηγιών). Η απόφαση αναμένεται να δημοσιευθεί μέσα στο επόμενο δίμηνο.

Πηγή: http://www.newsbomb.gr
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2013

Η συμμετοχή του Συλλόγου μας στην απεργία της 20/02/2013Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Ομιλία της Λέκκα Νικολίνας , Ταμία του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΕΔΥ και Γραμματέα του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας στο Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας

Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Ψήφισμα Απεργιακής Συγκέντρωσης

Α.Δ.Ε.Δ.Υ. – Γ.Σ.Ε.Ε. 
ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟΥ 
24ωρης ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ 
20 ΦΛΕΒΑΡΗ 2013

Εμείς οι εργαζόμενοι, άνεργοι και συνταξιούχοι που συγκεντρωθήκαμε στην απεργιακή κινητοποίηση διαμαρτυρίας των ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ που έγινε σήμερα Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2013 στο Πεδίον του Άρεως
Διαπιστώνουμε
Η εμμονή των Τροικανών και της Κυβέρνησης στις μνημονιακές πολιτικές, έχει οδηγήσει τους εργαζόμενους και την πλειοψηφία της Ελληνικής κοινωνίας στη φτώχεια και στην εξαθλίωση. Η κατάφορη μείωση των εισοδημάτων μας, η φορολεηλασία και τα επανωτά χαράτσια, η κατάργηση της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης και των Κλαδικών Συμβάσεων Εργασίας, οι απολύσεις στο Δημόσιο και στον Ιδιωτικό Τομέα, η δραματική αύξηση της ανεργίας, η διάλυση των Δημόσιων Υπηρεσιών και των κοινωνικών αγαθών όπως της Παιδείας και της Υγείας, οι ιδιωτικοποιήσεις, η διάλυση του Δημόσιου Κοινωνικού Ασφαλιστικού Συστήματος και η δραματική μείωση των Κύριων και Επικουρικών Συντάξεων, η συνεχιζόμενη ύφεση στην οικονομία είναι τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής.
Η Κυβέρνηση, προκειμένου να περάσει την αντιλαϊκή πολιτική της, καταφεύγει όλο και περισσότερο στον αυταρχισμό. Χρησιμοποιεί τα δικαστήρια για την ποινικοποίηση των αγώνων, επιστρατεύει εργαζόμενους, απειλεί ακόμα και με εξαφάνιση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και την κατάργηση της απεργίας. Καταγγέλλουμε και καταδικάζουμε αυτή την πολιτική.
Η όψιμη αναγνώριση των Τροικανών, για «λαθεμένη συνταγή», επιβεβαιώνει την εκτίμησή μας ότι όλο το πρόγραμμα και η συνταγή είναι λάθος μιας και ο κύριος στόχος τους ήταν η κατάργηση των βασικών, συλλογικών, εργασιακών, κοινωνικών και δημοκρατικών δικαιωμάτων μας.
Απεργούμε και διεκδικούμε
• Ανατροπή των αντεργατικών και αδιέξοδων μνημονιακών πολιτικών
• Υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων για τη διασφάλιση των βασικών και θεμελιακών εργασιακών μας δικαιωμάτων.
• Δουλειές, ανάπτυξη, εργασιακή προοπτική και απασχόληση για τους ΝΕΟΥΣ και για ΟΛΟΥΣ. 
• Φραγμό στον καλπασμό της ΑΝΕΡΓΙΑΣ και στην περιθωριοποίηση της κοινωνίας.
• Κατάργηση των επιστρατεύσεων και των κυβερνητικών Συνταγματικών εκτροπών.
• Καμία απόλυση για τους εργαζόμενους σε οποιαδήποτε υπηρεσία του Δημοσίου και των φορέων του Δημοσίου. Η ανάλγητη πολιτική των απολύσεων Δημοσίων Υπαλλήλων, έχει ως κύριο στόχο τη βίαιη συρρίκνωση του Δημοσίου, χωρίς να υπολογίζει τις πραγματικές ανάγκες των Υπηρεσιών σε προσωπικό και το τεράστιο κοινωνικό κόστος που θα προκληθεί από την έλλειψη επαρκούς στελέχωσης των Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα.
 • Πάταξη της ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ και των ΚΑΡΤΕΛ. Ποινικοποίηση των αθέμιτων μονοπωλιακών συναλλαγών.
• Υπεράσπιση των δημοσίων αγαθών, των υπηρεσιών και επιχειρήσεων, όχι στο ξεπούλημα των ΔΕΚΟ, των στρατηγικής σημασίας επιχειρήσεων του Δημοσίου και των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας. Όχι στην εμπορευματοποίηση κοινωνικών αγαθών και υπηρεσιών.
• Υπεράσπιση του Δημόσιου Ασφαλιστικού Συστήματος, αποκατάσταση των κύριων και επικουρικών συντάξεων και επιστροφή των κλεμμένων των αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων, διεύρυνση της λίστας των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων. Καθιέρωση κοινωνικού πόρου υπέρ της κοινωνικής ασφάλισης.
• Χρηματοδότηση, ενίσχυση και αποτελεσματική λειτουργία του ΕΟΠΥΥ
ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ καταγγέλλουμε και καταδικάζουμε τη σκληρή και αδιέξοδη νεοφιλελεύθερη μνημονιακή πολιτική, που οδηγεί σε οικονομική και κυρίως σε κοινωνική χρεοκοπία. Δηλώνουμε ότι θα συνεχίσουμε και θα εντείνουμε με ενότητα τους αγώνες μας, για να αποκρούσουμε και να ακυρώσουμε τις αδιέξοδες και καταστροφικές αυτές πολιτικές.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ 
Δημοκρατικά και εργασιακά δικαιώματα παντού και για όλους 
Δουλειές για όλους
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Συμμετοχή στην απεργία

Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Απεργία

Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου 2013

Αφύπνιση κόντρα στις απολύσεις

Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Μεγαλύτερη προσπάθεια ζήτησε από τους υπαλλήλους της Περιφέρειας ο Πέτρος Τατούλης

Να δουν την κρίση ως αφορμή για αναγέννηση του συστήματος και όχι ως κρίση θανάτου στο πνεύμα του λαϊκισμού, κάλεσε τους υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης, μιλώντας χθες στην εκδήλωση για την κοπή της πίτας τους. Η συγκέντρωση έλαβε χώρα το μεσημέρι στο αμφιθέατρο «Αλέξανδρος Κουμουνδούρος» του Διοικητηρίου στην Καλαμάτα. Ο κ. Τατούλης ζήτησε από τους υπαλλήλους ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια για την καλύτερη λειτουργία των υπηρεσιών της Περιφέρειας, σημειώνοντας ότι κατανοεί πως έχουν υποστεί μεγάλες μειώσεις στους μισθούς τους, αλλά υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που έχουν μείνει άνεργοι και που το δικό τους μέλλον «εξαρτάται από τη δική μας απόδοση». Από την άλλη, τόνισε ότι η Περιφέρεια ξεκάθαρα στηρίζει τους υπαλλήλους που έχουν προσφύγει δικαστικώς, επειδή τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, προσθέτοντας ότι υπάρχει ανάγκη για προσωπικό.
Στο χαιρετισμό του ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Παναγιώτης Αλευράς συνεχάρη τους υπαλλήλους για το έργο τους τη χρονιά που πέρασε, επισημαίνοντας ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι δέχονται αυτή την εποχή μια κατασυκοφάντηση. Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι παρά τις περικοπές που έχουν υποστεί, εξακολουθούν σε δύσκολες συνθήκες να εργάζονται με συνέπεια. Τη στήριξη της Περιφέρειας στους υπαλλήλους που έχουν καταφύγει σε ασφαλιστικά μέτρα για το θέμα της διαθεσιμότητας εξέφρασε και η θεματική αντιπεριφερειάρχης Ντίνα Νικολάκου, ενώ χαιρετισμό απηύθυνε και ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης Ανδρέας Πουλάς. Τέλος, στο δικό του χαιρετισμό, ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης Απόστολος Παπαφωτίου παρατήρησε, μεταξύ άλλων, ότι στη Μεσσηνία σήμερα γίνονται τόσα έργα όσα δεν είχαν γίνει από ιδρύσεως του ελληνικού κράτους. 

Πηγή: Μ.Ν. - Φωτογραφίες: Στασινός Μουτσούλας
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Δικαίωση υπαλλήλων του Δήμου Καλαμάτας

Συζητήθηκε χθές στο Πρωτοδικείο Αθηνών η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων των 14 υπαλλήλων ΙΔΑΧ ΔΕ Διοικητικού του Δήμου Καλαμάτας που είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα. Έγινε δεκτό το σχετικό αίτημα των υπαλλήλων και εκδόθηκε προσωρινή διαταγή του δικαστηρίου, με την οποία προβλέπεται η παραμονή τους στο Δήμο, με το σύνολο των αποδοχών τους. Το θέμα παραπέμπεται σε τακτική δικάσιμο. Από πλευράς Δήμου παρευρέθηκε και υποστήριξε το αίτημα των υπαλλήλων ο δικηγόρος του, Χαράλαμπος Δημητρόπουλος.

Πηγή: http://www.tharrosnews.gr/
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

O μύθος των ακριβοπληρωμένων δημοσίων υπαλλήλων σαν όχημα ιδιωτικοποιήσεων


ΜΥΘ-ΟΣΕ: Οι "ακριβοπληρωμένοι" εργαζόμενοι του ΟΣΕ από infowar Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2013

Μανιτάκης για διαθεσιμότητα: Υπάρχουν θέσεις για όλους


Δόθηκε στη δημοσιότητα, έστω και με χαρακτηριστική καθυστέρηση, η ανακοίνωση του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης για το Πρόγραμμα Κινητικότητας των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα, στο οποίο καταγράφεται ότι οι θέσεις που είναι διαθέσιμες υπερκαλύπτουν αισθητά τον αριθμό των εργαζομένων που μετακινούνται.
Σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα οι θέσεις προς κάλυψη είναι στο σύνολό τους 2.423 με τους εργαζόμενους που οδηγούνται σε διαθεσιμότητα να φθάνουν στους 1.891 οι οποίοι θα πρέπει εντός είκοσι ημερών να επιλέξουν πού θα μετακινηθούν.
Η συντριπτική πλειονότητα των κενών θέσεων αφορά σε τέσσερα υπουργεία - Δημόσιας Τάξης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Υγείας και Δικαιοσύνης.
Oπως αναφέρεται στην απόφαση του υπουργείου, στόχος του προγράμματος κινητικότητας είναι να στελεχωθούν ευαίσθητες υπηρεσίες πρώτης γραμμής για καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη. 
Χαρακτηριστικά, οι θέσεις είναι 24% περισσότερες από τους υπαλλήλους που είναι σε διαθεσιμότητα προσφέροντας επαρκή περιθώρια επιλογής με τα επόμενα βήματα να είναι τα εξής:
Εντός προθεσμίας 20 ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης, οι προς μετάταξη υπάλληλοι υποβάλουν αίτηση - υπεύθυνη δήλωση προς το ΑΣΕΠ, σύμφωνα με υπόδειγμα που θα κοινοποιηθεί στους φορείς προέλευσης στην οικεία υπηρεσία Διοικητικού/ Προσωπικού, στην οποία δηλώνουν τους φορείς στους οποίους επιθυμούν να μεταταχθούν, με τη σειρά προτίμησής τους.
Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) καταχωρίζει τη βαθμολογία και ακολούθως εκδίδει ενιαίο πίνακα βαθμολογίας, κατάταξης και διάθεσης των υπαλλήλων.
Στη συνέχεια, εκδίδεται η απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Υ.Δ.Μ.&Η.Δ.) για τη μετάταξη των υπαλλήλων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ταυτόχρονα, το Υ.Δ.Μ.&Η.Δ. αναλαμβάνει πρωτοβουλία να εξαιρέσει από τη διαδικασία της διαθεσιμότητας υπαλλήλους προερχόμενους από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, καθώς και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, λόγω της ιδιαιτερότητας της νησιωτικότητας.
Οι θέσεις έχουν ως εξής:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: 2
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ: 21
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ: 670
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ: 535
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ: 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ: 10
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ: 544
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ: 126
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ: 32
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ: 10
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: 7
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ: 464
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ: 2.423 (ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ: 1.891)

Πηγή:  http://www.iefimerida.gr
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Γιατί δεν έχει καταρρεύσει ακόμη η κοινωνία;

Το Δημόσιο τα τελευταία χρόνια, ειδικά στην εποχή του Μνημονίου, έχει βρεθεί στο επίκεντρο μιας εκστρατείας δυσφήμησης και απαξίωσης. Το επιχείρημα είναι γνωστό: εάν οι υπηρεσίες που παρέχονται από το κράτος ιδιωτικοποιηθούν τότε και οι κρατικές δαπάνες θα μειωθούν αλλά και οι υπηρεσίες θα βελτιωθούν λόγω «ανταγωνιστικότητας». Σύμφωνα με τη λογική αυτού του επιχειρήματος το πρόβλημα με το Δημόσιο δεν είναι οι θεσμοί, οι λειτουργίες ή η οργάνωση αλλά το ανθρώπινο δυναμικό που εργάζεται σε αυτό. Ακούμε διαρκώς ότι γιατροί και νοσοκόμες, δάσκαλοι και καθηγητές, υπάλληλοι, επιστήμονες και τεχνικοί, και γενικά όλοι αυτοί που εργάζονται στο Δημόσιο «λαδώνονται», «λουφάρουν», απουσιάζουν αδικαιολόγητα, έχουν προνόμια, είναι αγενείς, «τους πληρώνουμε για να κάθονται», παρανομούν, έχουν χαμηλή παραγωγικότητα, «έχουν τη σιγουριά του Δημοσίου», μπήκαν με «μέσο», κλπ. Βέβαια, όλοι αυτοί που υποστηρίζουν αυτές τις απόψεις συνήθως πήγαν σε δημόσια σχολεία, τα παιδιά τους σπουδάζουν σε δημόσια πανεπιστήμια, σε κάποιο έκτακτο περιστατικό θα πάνε σε δημόσιο νοσοκομείο. Όλοι αυτοί που κατηγορούν το «κράτος», είναι συνήθως οι ίδιοι που όταν βρεθούν σε δύσκολη θέση αναφωνούν «πού είναι το κράτος;». Όλοι αυτοί που κατηγορούν το δημόσιο, ξεχνούν ότι κάθε μέρα χιλιάδες άνθρωποι δουλεύουν σε όλο και πιο δύσκολές συνθήκες, με όλο και χαμηλότερες αμοιβές, με όλο και μεγαλύτερη επισφάλεια, για να εξυπηρετήσουν τους όλο και περισσότερους ανθρώπους που προσφεύγουν πλέον στις υπηρεσίες του δημοσίου, και για να εξασφαλίσουν όλα αυτά που θεωρούμε δεδομένα και αυτονόητα για μια σύγχρονη κοινωνία: τη μόρφωση και την υγεία, το ρεύμα και το νερό, την καθαριότητα και τη διοίκηση, τη δικαιοσύνη και την ασφάλεια. Αυτοί οι χιλιάδες άνθρωποι που εργάζονται για να μην καταρρεύσει η κοινωνία δεν είναι η εξαίρεση, είναι δίπλα μας. Τις τελευταίες δέκα μέρες τους συναντώ καθημερινά, στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Αμαλία Φλέμιγκ. Δεν είναι από τα μεγάλα νοσοκομεία της πρωτεύουσας, με διάσημους γιατρούς και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Αντίθετα είναι ένα μικρό νοσοκομείο, που δημιουργήθηκε στους χώρους παλαιάς ιδιωτικής κλινικής, με ασανσέρ που δεν λειτουργούν, με τα σημάδια της φθοράς εμφανή παντού στο κτήριο, με θαλάμους ασθενών μικρούς και καταθλιπτικούς. Σε αυτό το νοσοκομείο για μέρες βλέπω καθημερινά γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό να εργάζονται σκληρά, να παρηγορούν οικογένειες, να περιποιούνται ασθενείς, να είναι πρόθυμοι και ευγενικοί, να κάνουν τη δουλειά τους χωρίς να βαρυγκωμούν, να μην παίρνουν «φακελάκι» για να δείξουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για κάποιον ασθενή. Μια νεαρή νοσοκόμα που φρόντιζε έναν ηλικιωμένο ασθενή στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, μου είπε με υπερηφάνεια και αξιοπρέπεια ότι «αυτή είναι η δουλειά μου και χαίρομαι που κάνω αυτή τη δουλειά, που φροντίζω ανθρώπους». Για αυτούς τους εργαζόμενους στα δημόσια νοσοκομεία, και τους χιλιάδες άλλους που εργάζονται σε τομείς του δημοσίου που είναι απαραίτητοι για να διατηρηθεί η χώρα όρθια σε συνθήκες οικονομικής καταστροφής, ποιος και πότε θα μιλήσει; Ίσως, όταν αντιληφθούμε ότι αυτοί οι εργαζόμενοι είναι το παρόν και το μέλλον της κοινωνίας μας.

Πηγή: TVXS
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου 2013

Προ των πυλών νέες απολύσεις στο Δημόσιο

Για «βίαιη συρρίκνωση του Δημοσίου» μέσω της επίσπευσης νέων απολύσεων εργαζομένων κατηγορεί την κυβέρνηση η ΑΔΕΔΥ.
Η ανακοίνωση που εξέδωσε:
Οι μάσκες έπεσαν! Η Κυβέρνηση απόλυτα υποταγμένη στις απαιτήσεις των δανειστών της χώρας, επισπεύδει τις απολύσεις εργαζομένων στο Δημόσιο και με αυτόν τον τρόπο υλοποιεί το σχεδιασμό για βίαιη συρρίκνωση του Δημοσίου, αδιαφορώντας πλήρως για το τεράστιο κόστος που θα προκληθεί στην ελληνική Κοινωνία τόσο από τον περιορισμό των Δημοσίων - Κοινωνικών Αγαθών όσο και από την επιπλέον αύξηση της ανεργίας, η οποία ήδη έχει σκαρφαλώσει στο 27%. Οι νέες απολύσεις εργαζομένων στο Δημόσιο Τομέα είναι προ των πυλών! Σε συνέχεια των "εφέδρων" της προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας και των "διαθεσίμων" ΔΕ Διοικητικών Αορίστου Χρόνου και με όχημα, αυτή τη φορά, τη διαδικασία αξιολόγησης Δημοσίων Υπηρεσιών και Δομών του Κράτους, προχωρούν σε καταργήσεις και συγχωνεύσεις Υπηρεσιών και απολύσεις εργαζομένων. Είναι αποκαλυπτικό ότι οι νέοι Οργανισμοί των πρώτων Υπουργείων, που είδαν το φως της δημοσιότητας, περιλαμβάνουν περικοπή σε δομές άνω του 50% και μείωση των θέσεων της εργασίας έως και 30% και πασιφανές ότι χρησιμοποιούν αυτή τη διαδικασία για να νομιμοποιήσουν τις απολύσεις που ζητεί η Τρόικα (25.000 απολύσεις μέσα στο 2013, εκ των οποίων τις μισές μέχρι τον Ιούνιο!). Ο σχεδιασμός της Κυβέρνησης για την υποτιθέμενη μεταρρύθμιση του Κράτους, σαρώνει τα πάντα! Πρόκειται για μία απόλυτα συνειδητή επιλογή! Κι όλα αυτά συμβαίνουν σε μία χρονική περίοδο, που η ελληνική Κοινωνία -των εκατοντάδων χιλιάδων “λουκέτων” μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, του 1,5 εκατ. ανέργων και των 3 εκατ. πολιτών που ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας- έχει ανάγκη την ύπαρξη και παροχή υπηρεσιών εκ μέρους τους Κράτους, περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Κι όμως! Η Κυβέρνηση επιμένει να θεωρεί ότι "θα παραμείνει στο Δημόσιο ό,τι δεν θέλουν ή δεν μπορούν να αναλάβουν οι ιδιώτες επιχειρηματίες!" Αυτή η πολιτική πρέπει να ανατραπεί. Η συλλογική δράση, η συνέχιση και η διεύρυνση του κοινού αγώνα, με τη συμμετοχή όλων όσων πλήττονται από αυτή την πολιτική είναι περισσότερο αναγκαία από ποτέ. Η καθολική συμμετοχή στη Γενική Απεργία στις 20 του Φλεβάρη, για την ανατροπή αυτής της πολιτικής που ισοπεδώνει την ελληνική κοινωνία, είναι υπόθεση όλων μας. Όλοι μαζί συνεχίζουμε τον αγώνα μέχρι την τελική Νίκη!!!

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Οι Δήμοι της Δανίας με χρήση Open Source καινοτομούν & συνεργάζονται


Οι Δήμοι της Δανίας χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο Ελεύθερο Λογισμικό και Ανοιχτό Κώδικα για την συνεργασία και την καινοτομία των ΤΠΕ λύσεων (ΤΠΕ = Τεχνολογίες Πληροφορίας κι Επικοινωνίας). Περισσότερο από το 10% των δήμων της χώρας, το περασμένο έτος, εντάχθηκε στην νεοσύστατη Open OS2 Ιστοσελίδα της Κοινότητας. Η ομάδα έχει ήδη εκδώσει ένα δημοτικό σύστημα διαχείρισης με βάση το Drupal (OS2Web), καθώς και μια εφαρμογή που προσφέρει μη έντυπες συνεδριάσεις (OS2dagsorden).
Οι δώδεκα δήμοι στην κοινοπραξία OS2 υποστηρίζονται από 19 Δανέζικους φορείς παροχής υπηρεσιών Ανοιχτού Κώδικα. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Jon Badstue Pedersen, επικεφαλής του τμήματος στο δήμο Syddjurs, Η ομάδα του Δεκεμβρίου ξεκίνησε την ανάπτυξη των δύο επόμενων εφαρμογών, OS2kontactcenter και OS2kle. Αρχίσαμε να εργαζόμαστε στο OS2kontaktcenter στο Hacklab, με τη συμμετοχή είκοσι δήμων και των προμηθευτών. Και σε μόλις δύο ημέρες έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να προσφέρουμε λύσεις επικοινωνίας του κέντρου με τους δήμους, συνδυάζοντας και την υποβολή πληροφοριών για τους επισκέπτες της ιστοσελίδας. Πληροφορίες που είναι ήδη διαθέσιμες σε ιστοσελίδες και σε βάσεις δεδομένων. Η λύση αυτή κάνει καλή χρήση των δύο προκαθορισμένων ταξινομήσεων των πληροφοριών οι οποίες διατίθενται από τις δημόσιες διοικήσεις της Δανίας, που ονομάζονται KLE και FORM.
Η δεύτερη νέα λύση, OS2kle έχει ως στόχο να προσφέρει αυτόματη ερμηνεία κειμένου. Χρησιμοποιεί το Taxon, λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα για την αυτόματη προσθήκη ετικετών στα ηλεκτρονικά έγγραφα. Το tagging (η προσθήκη ετικετών) γίνεται ένας κυρίαρχος τρόπος για να δομήσει μεγάλες ποσότητες περιεχομένου σε μια ιστοσελίδα. εξηγεί ο Badstue. Αλλά η διαδικασία του tagging σε περιεχόμενο με meta-data, είναι ένα πολύ σημαντικό προσόν καθώς μπορεί να παρέχει πηγή πληροφοριών. Βελτιώνουμε συνεχώς αυτήν τη διαδικασία είτε με την προσθήκη αυτόματων tags είτε προτείνοντας στον χρήστη ποια tags να χρησιμοποιήσει. Η κοινοπραξία OS2 ξεκίνησε τον Απρίλιο του περασμένου έτους (2012) από πέντε δήμους της Κοπεγχάγης˙ είναι οι δήμοι Ballerup, Sønderborg, Syddjurs και Ishøj. Οι δήμοι Morsø, Jammerbugt, Ringsted, Kolding, Odsherred, Favrskov και Skanderborg εντάχθηκαν αμέσως μετά. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Badstue, η κοινοπραξία OS2 έχει ως στόχο να συμβάλλει στον Ανοιχτό Κώδικα στο δημόσιο τομέα.
Θέλουμε να κάνουμε τη Δανία έναν καινοτόμο διεθνή pioneer (πρωτοπόρο) σ’ αυτόν τον τομέα. Η κοινότητά μας δείχνει ότι οι δανέζικες δημόσιες διοικήσεις αγκαλιάζουν όλο και πιο πολύ τον Ανοιχτό Κώδικα, που υποστηρίζεται από τους τοπικούς πολιτικούς. Αυτός ο τύπος λογισμικού προσφέρει τα καλύτερα εργαλεία για τη δημιουργία μιας ανοιχτής και καινοτόμας ψηφιακής κοινωνίας, που μας επιτρέπει να συνεργαζόμαστε και να μοιραζόμαστε τη δουλειά μας, αποφεύγοντας ταυτόχρονα τo “κλείδωμα” του ιδιόκτητου λογισμικού.

Πηγή
 Όπως πάει η ελλάδα, θα είναι από τις λίγες χώρες που θα συνεχίσει να επιβραβεύει το κλειστό λογισμικό, χρεώνοντας τους πολίτες της και με όλες τις γνωστές παρελκόμενες διαδικασίες μίζας και εξαγοράς.
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

O Νόμος του Αφεντικού

Τώρα που η εργασία έγινε επισφαλής ας προσέχουν και οι έχοντες...
Άρθρον 1. Το αφεντικό έχει δίκιο.
Άρθρον 2. Το αφεντικό έχει πάντα δίκιο.
Άρθρον 3. Στην απίθανη υπόθεση που κάποιος υπάλληλος έχει δίκιο θα ισχύουν τα άρθρα 1 και 2.
Άρθρον 4. Το αφεντικό δεν κοιμάται: αναπαύεται.
Άρθρον 5. Το αφεντικό δεν τρώει: συντηρείται.
Άρθρον 6. Το αφεντικό δεν πίνει: δοκιμάζει.
Άρθρον 7. Το αφεντικό δε φθάνει ποτέ καθυστερημένος: Τον καθυστέρησαν.
Άρθρον 8. Το αφεντικό δεν απουσιάζει ποτέ απ' τη δουλειά: Είναι αναγκαία η παρουσία του αλλού.
Άρθρον 9. Το αφεντικό δε διαβάζει ποτέ εφημερίδα στο γραφείο: Μελετά και πληροφορείται.
Άρθρον 10. Το αφεντικό δε φλυαρεί ποτέ στο γραφείο του: Έχει σύσκεψη.
Άρθρον 11. Το αφεντικό δε δείχνει οικειότητα στη γραμματέα του: Απλά την εκπαιδεύει.
Άρθρον 12. Όποιος μπει στο γραφείο του αφεντικoύ με προσωπική γνώμη, πρέπει να βγεί έχοντας τη γνώμη του αφεντικού του.
Άρθρον 13. Όσο περισσότερο σχολιάζεις το αφεντικό, τόσο λιγότερο κάνεις καριέρα

Πηγή: http://www.i-diadromi.gr
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Πέμπτη, 14 Φεβρουαρίου 2013

Με συνεργασία αιρετών – εργαζομένων η αξιολόγηση προσωπικού

Στενή συνεργασία και συμπαράταξη μεταξύ εργαζομένων και αιρετών, ώστε να είναι δυνατόν να διασφαλιστεί «ένα σταθερό περιβάλλον εργασίας για το προσωπικό, αξιοπρεπείς και ικανοποιητικές αποδοχές, πλήρη ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα, ουσιαστική και πραγματική αξιολόγηση προσωπικού και οργανικών μονάδων» ζήτησε από το το 1ο Τακτικό Συνέδριο της ΕΝΠΕ ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών (ΟΣΥΑΠΕ) Χρήστος Νταής. «Όλοι γνωρίζετε βέβαια οι εργαζόμενοι τι έχουν υποστεί τα τελευταία χρόνια. Έχουμε βάναυσες περικοπές στις αποδοχές μας, περικοπές σε ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα, διαθεσιμότητες, απολύσεις συναδέλφων, έχουν γίνει πραγματικότητα στη ζωή μας», σημείωσε.

Η ΟΜΙΛΙΑ ΝΤΑΗ
Κύριε Πρόεδρε, κ. Υπουργέ, κυρίες και κύριοι επίσημοι προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, εύχομαι τα καλύτερα για το πρώτο Συνέδριό σας. Σκεφτόμουν κ. Πρόεδρε ποια θα ήταν η λέξη που θα ταίριαζε απόλυτα σε ένα 1ο Συνέδριο της ΕΝΠΕ. Κατέληξα σε μια απλή λέξη, στη λέξη κλειδί κ. Πρόεδρε και θα σας εξηγήσω γιατί, με τη μεταφορική έννοια πάντα της λέξης. Γιατί πρώτα πρέπει να απαντήσουμε στο ερώτημα αν έχει πρόβλημα σήμερα η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση; Όλοι σε αυτή την αίθουσα φαντάζομαι ότι θα συμφωνήσουμε. Πράγματι υπάρχει πρόβλημα με την αιρετή Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση. Άρα πρέπει να βρούμε το κλειδί της λύσης. Πρέπει να προσδιορίσουμε πάλι σκοπούς και λειτουργία της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης. Σκοπός της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης όπως είπαν και οι προηγούμενοι στο χαιρετισμό είναι πρώτον η ανάπτυξη, άρα πρέπει να βρούμε το κλειδί της ανάπτυξης. Δεύτερον η αποκέντρωση, άρα πρέπει να βρούμε το κλειδί της αποκέντρωσης. Και όλα αυτά σε ένα κράτος που δεν διαθέτει ούτε την καλύτερη οργάνωση ούτε τον καλύτερο σχεδιασμό. Γιατί στην Ελλάδα της κρίσης όταν λέμε ανάπτυξη σήμερα εννοούμε νόμους. Υπήρξε ο βασικός νόμος 3852 «Καλλικράτης». Ακολούθησαν πλήθος τροποποιήσεων, διατάξεων με αποκορύφωμα κ. Υπουργέ την πράξη νομοθετικού περιεχομένου 31/12/12 παρακαλώ, που ανέβαλε πάλι τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων. Αλλά, συγνώμη, τσιγκουνευτήκατε να δώσετε μια παράταση λειτουργίας για τα δημόσια ΚΤΕΟ, τα οποία τα έσοδά του ήταν και γραμμένα κατευθείαν στον προϋπολογισμό. Έχουν περάσει δύο χρόνια από την εφαρμογή και ακόμα περιμένει κανείς τις υπουργικές αποφάσεις εκείνες, οι οποίες θα αποσαφήνιζαν και θα έκαναν πιο ομαλή τη λειτουργία του θεσμού. Για να μην μιλήσουμε για τους πόρους, που είναι μια πονεμένη ιστορία και παραμένουν σχέδια επί χάρτου. Η περιφέρεια, όπως γνωρίζετε φορτώνεται αρμοδιότητες χωρίς πόρους και χωρίς προσωπικό. Σε αυτή τη λογική και με αυτή τη λειτουργία σαφώς και δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη. Όλοι οι παρευρισκόμενοι σε αυτή την αίθουσα ανήκουμε στην αυτοδιοίκηση και όλοι προσπαθούμε καθένας από τη θέση του, να υπηρετήσουμε όσο γίνεται καλύτερα το θεσμό. Πρέπει όμως να υπάρξουν ξεκάθαρες σκέψεις, διακριτοί ρόλοι και καθορισμός ορίων μεταξύ Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης που θα οριστούν σε πραγματική αποκέντρωση. Γιατί μόνο η πραγματική αποκέντρωση μπορεί να προσφέρει λύσεις αλλά και κίνητρα για την αποδοτικότερη λειτουργία ενός σύγχρονου κράτους. Και να σας αναφέρω μόνο δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα. Για την προμήθεια υλικών, αξίας 150 ευρώ απαιτείται 17 ενέργειες μεταξύ εμπλεκομένων και 3 μήνες για να πληρωθεί ο καθένας. Όσον αφορά το δεύτερο παράδειγμα συχνά παρατηρούνται διοικητικές πράξεις, απαιτούνται πέντε υπογραφές, εισηγητής, τμηματάρχης, προϊστάμενος Διεύθυνσης, γενικός διευθυντής, αντιπεριφερειάρχης. Αυτό κατά την άποψή μας δεν έχει ούτε εμπιστοσύνη στη Διοίκηση ούτε στις οργανικές μονάδες. Άρα πρέπει να αλλάξει. Είναι αναγκαίο κατά τη γνώμη μας η αιρετή Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση να αποκτήσει χαρακτηριστικά και συμπεριφορά τοπικής κυβέρνησης. Και έρχομαι στο κομμάτι των εργαζομένων. Όλοι γνωρίζετε βέβαια οι εργαζόμενοι τι έχουν υποστεί τα τελευταία χρόνια. Έχουμε βάναυσες περικοπές στις αποδοχές μας, περικοπές σε ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα, διαθεσιμότητες, απολύσεις συναδέλφων, έχουν γίνει πραγματικότητα στη ζωή μας. Και έχουμε και κατάργηση οργανικών θέσεων. Με την κατάσταση αυτή να υπερδηλώνεται μέρα με την ημέρα είναι δύσκολο ο εργαζόμενος να έχει ακμαίο το ηθικό. Σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον μια είναι η λύση κατά τη γνώμη μας. Πρέπει να υπάρξει στενή συνεργασία και συμπαράταξη μεταξύ εργαζομένων και αιρετών ώστε να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ένα σταθερό περιβάλλον εργασίας για το προσωπικό, αξιοπρεπείς και ικανοποιητικές αποδοχές, πλήρη ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα, ουσιαστική και πραγματική αξιολόγηση προσωπικού και οργανικών μονάδων. Τελικά η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση είναι ένα επίπονο έργο, όπως γνωρίζετε κ. Πρόεδρε τόσο για τους διοικούντες όσο και για τους διοικούμενους. Σήμερα όμως καλούμαστε όλοι και οφείλουμε να παίξει η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλους τους τομείς της δημόσιας ζωής και να εκπληρώσει το καθήκον της, αξιοποιώντας στο μέγιστο βαθμό κατά τη γνώμη μας το ανθρώπινο δυναμικό, τις νέες τεχνολογίες και τους φόρους. Πρέπει να υπάρξει ένα όραμα ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο. Κλείνοντας κ. Πρόεδρε να αναφέρω, γιατί πολλά ακούγονται, κάτι που είπε ο Αϊνστάιν, που ένας άνθρωπος έχει καταγραφεί στη μνήμη μας και στη ζωή μας, άνθρωπος των αριθμών. Είπε, αυτά που μετρούνται δεν μετράνε πάντα, αυτά που μετράνε δεν είναι πάντα μετρήσιμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή επιτυχία στο Συνέδριο.
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Αυτή είναι η αλήθεια κ. Μανιτάκη


Eπιστολή στον υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης Αντώνη Μανιτάκη έστειλαν Υπαλλήλοι Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα.
Διαβάστε την επιστολή με τίτλο "Αυτή είναι η αλήθεια κ. Μανιτάκη..."

Αγαπητέ Κε Υπουργέ
Από τις 13/11/2012 τεθήκαμε σε διαθεσιμότητα βάση του Ν.4093/2012 . Έχουν περάσει 3 ολόκληροι μήνες και πλέον είμαστε σε απόγνωση.
Λέγατε ότι θα ανακοινωθούν τα κενά μέχρι τέλος Δεκεμβρίου, μετά είπατε τέλη Ιανουαρίου , έπειτα ότι θα ολοκληρωθεί η διαδικασία τοποθέτησης την Άνοιξη. Τίποτε ακόμη όμως δεν βλέπουμε να προχωράει.
Μέσα σε μία ημέρα καταστράφηκαν ολόκληρες οικογένειες. Πολλοί από εμάς οικονομικά έχουν πλέον καταρρεύσει. Τα δάνεια στις τράπεζες τρέχουν συνεχώς χωρίς φυσικά να ενδιαφέρει τον κάθε τραπεζίτη αν εσύ πληρώνεσαι πλέον πολύ λιγότερα εδώ και κάποιους μήνες. Ψυχολογικά όλοι μας είμαστε ένα ράκος. Ράκος γιατί έτσι απλά αποφάσισε ο νομοθέτης ότι ήμασταν άχρηστοι για το δημόσιο και έπρεπε να βγούμε σε διαθεσιμότητα. Όσο και να προσπαθήσατε Κε Υπουργέ να μας καθησυχάσετε δυστυχώς δεν το καταφέρατε. Και δεν το καταφέρατε γιατί απλά δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα πέραν κάποιων εγκυκλίων –οδηγιών προς τις υπηρεσίες και τίποτε παραπάνω.
Από που να αρχίσει κανείς και που να τελειώσει με το άδικο της διαδικασίας; Υπάρχουν συνάδελφοι που πραγματικά παράτησαν στη μέση αντικείμενα εργασίας σημαντικότατα για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών . Να σας αναφέρω μερικά;
Συνταξιοδοτικά, μισθοδοσίες, απογραφή , γεωργικές επιδοτήσεις , διαύγεια και εκατοντάδες άλλα που από τη μια μέρα στην άλλη έμειναν σε εκκρεμότητα και πολλά παραμένουν ακόμη σε αυτή την κατάσταση. Ποιός τελικά αξιολόγησε σωστά πριν πάρει αυτή την απόφαση; Γιατί Κε Υπουργέ δεν μας βάλατε και εμάς κανονικά σε μία διαδικασία αξιολόγησης ακόμη και γραπτής για να αποδείξουμε αν τελικά αξίζουμε η όχι να εργαζόμαστε στο δημόσιο;
Νιώθουμε βαθιά θλιμμένοι και προδομένοι. Θλιμμένοι γιατί μας αντιμετωπίσατε καθαρά ως στατιστικό στοιχείο χωρίς ανθρώπινη υπόσταση και προδομένοι γιατί το κράτος το ίδιο μας πρόδωσε. Μας πρόδωσε γιατί οι περισσότεροι από εμάς δίναμε τον καλύτερό μας εαυτό για την εξυπηρέτηση του πολίτη αλλά και τη μείωση της γραφειοκρατίας και τελικά η επιβράβευση ήταν η απόλυση.
Με αυτή την επιστολή σας ζητάμε και σας παρακαλούμε να δείξετε ευαισθησία και επιτέλους να κάνετε πράξη παλαιότερες δηλώσεις σας για την άμεση μετακίνησή μας το συντομότερο δυνατόν.
Πλέον δεν έχουμε άλλα όρια αντοχής , ούτε εμείς αλλά ούτε και οι οικογένειές μας . Δείξτε μας επιτέλους ότι μπορούμε να σας εμπιστευόμαστε .
Αποδείξτε μας ότι η διαθεσιμότητα είναι μετακίνηση και όχι απόλυση . Την παρούσα επιστολή την συνυπογράφουν όχι μόνο όλοι οι συνάδελφοι ΔΕ ΙΔΑΧ αλλά και οι οικογένειές τους που υποφέρουν μαζί τους .
Περιμένουμε σύντομα να προχωρήσει η διαδικασία .

Οι απολυόμενοι –διαθέσιμοι ΔΕ ΙΔΑΧ άνθρωποι – υπάλληλοι
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Υψηλός ο κατώτατος μισθός στην Ελλάδα!!!Κατώτερος μισθός - Τι λέει το μνημόνιο 

4.1 Μεταρρύθμιση του συστήματος καθορισμού των μισθών Το σύστημα καθορισμού των μισθών σε εθνικό επίπεδο θα αναμορφωθεί σε διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους ώστε να διασφαλιστεί ότι η δυναμική των μισθών υποστηρίζει την απασχόληση ενώ θέτει και ένα επίπεδο εισοδήματος από εργασία. Η μεταρρύθμιση πρέπει να... στοχεύει στο να θέσει ένα νομοθετημένο σύστημα κατώτερου μισθού για όλη την επικράτεια το οποίο και να αποτελεί το νομικά ελάχιστο δεσμευτικό επίπεδο μισθού. Οι διαπραγματεύσεις για εργασιακές συμφωνίες και συμβάσεις κάθε είδους και επιπέδου θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη το δεσμευτικό ελάχιστο μισθό. Από τη θέσπιση αυτής της μεταρρύθμισης, η Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας είναι δεσμευτική μόνο για τα υπογράφοντα μέρη όσον αφορά στους μισθούς, τα επιδόματα και λοιπές άμεσες ρήτρες αμοιβής.
Ο ελάχιστος κατώτερος μισθός θα νομοθετηθεί από την Κυβέρνηση μετά από διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους, με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη και ανεξάρτητους ειδικούς, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση αλλά και τις προοπτικές της οικονομίας και της αγοράς εργασίας. Η μεταρρύθμιση θα ορίσει επίσης με ποιο τρόπο θα ληφθούν υπόψη στη διαδικασία η οικονομική κατάσταση και η κατάσταση στην αγορά εργασίας ώστε να διασφαλιστεί πως θα διασφαλιστούν οι στόχοι της υποστήριξης της απασχόλησης και της εξασφάλισης του εισοδήματος από εργασία. 

Πριν από την εκταμίευση, 

Η Κυβέρνηση υιοθετεί ένα πλαίσιο προβλέψεων της μεταρρύθμισης του πλαισίου του κατώτερου μισθού όπως περιγράφηκε παραπάνω, με σκοπό οι απαραίτητες αλλαγές να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το Q1-2013 το αργότερο
1. Με αυτή την μεταρρύθμιση, ο βασικός μισθός και τα επιδόματα ωρίμανσης που τώρα είναι συνδεδεμένα με την ΓΣΣΕ, θα ξεκινήσουν να ορίζονται κατά τρόπο νόμοθετικό, χωρίς να υπερβούν το τρέχον επίπεδό τους κατά την διάρκεια του προγράμματος, με χωρίς άλλο νομοθετημένο επίπεδο επιδομάτων. Το νομοθετημένο σύστημα ελάχιστου μισθού αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέχρι το Q1-2013. 
2. Από το Q1-2014, η Κυβέρνηση θα αναθεωρεί το σύστημα του κατώτερου μισθού με σκοπό πιθανές βελτιώσεις πάνω στην απλότητά του και την αποτελεσματικότητα στη προώθηση της απασχόλησης και της μάχης έναντι της ανεργίας και την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 2013

Δελτίο τύπου για το 1ο Τακτικό Συνέδριο της ΕΝ.Π.Ε.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
1ο Τακτικό Συνέδριο Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας 
Αθήνα, 14 & 15 Φεβρουαρίου 2013 
Ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ» 

«Δημιουργούμε ισχυρές Περιφέρειες εξασφαλίζουμε το αύριο της Ελλάδας» είναι το κεντρικό σύνθημα του 1ου Τακτικού Συνεδρίου που θα πραγματοποιήσει η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.), τηνΠέμπτη 14 και την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2013 στο ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ», (Πανεπιστημίου 52).
Στο Συνέδριο των 13 Περιφερειών της Χώρας, θα συμμετέχουνοι Περιφερειάρχες (κ. κ. Ι. Σγουρός, Α. Κατσιφάρας, Κ. Αγοραστός, Ι. Μαχαιρίδης, Α. Γιακαλής, Γ. Δακής, Α. Καχριμάνης, Κλ. Περγαντάς, Π. Τατούλης, Στ. Αρναουτάκης, Α. Τζιτζικώστας, Α. Γιαννακίδης, Σπ. Σπύρου),τα μέλη του Δ.Σ. της ΕΝ.Π.Ε. και τα 257 μέλη της Γενικής Συνέλευσης της ΕΝ.Π.Ε., καθώς και Περιφερειακοί Σύμβουλοι από όλη τη χώρα ως παρατηρητές.
Έχουν προσκληθεί να παραστούν και να χαιρετήσουν τις εργασίες του Συνεδρίου: Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κ. Παπούλιας, ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών κ.κ. Ιερώνυμος, ο Πρωθυπουργός κ. Αν. Σαμαράς, ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Ε. Μεϊμαράκης, ο Υπουργός Εσωτερικών, κ. Ε. Στυλιανίδης, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, κ. Κ. Ασκούνης, ο Δήμαρχος Αθηναίων, κ. Γ. Καμίνης, Αρχηγοί των κομμάτων, Υπουργοί, Αναπληρωτές Υπουργοί, Βουλευτές κ.α.
Τις εργασίες του διήμερου Συνεδρίου θα μπορούν να τις παρακολουθήσουν και οι πολίτες που το επιθυμούν, μέσω της ιστοσελίδας της ΕΝ.Π.Ε., www.enpe.gr
Στα θέματα που θα εισηγηθούν στο Συνέδριο μέλη του Δ.Σ. της ΕΝ.Π.Ε., περιλαμβάνονται:
- Ο ρόλος της Αυτοδιοίκησης στο ελληνικό σχέδιο ανασυγκρότησης (Εισηγητής, Γιώργος Πασχαλίδης)
- Οικονομικές προϋποθέσεις λειτουργίας των Περιφερειών και αντιστάσεις του συγκεντρωτισμού (Εισηγητής, Ιωάννης Παπαϊορδανίδης)
- Επίκαιρα χωροταξικά και περιβαλλοντικά ζητήματα που αφορούν τις Περιφέρειες (Εισηγητής, Γιώργος Παυλίδης)
- Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σχέσεις των Περιφερειών (Εισηγητής, Ευάγγελος Αργύρης)
- Κοινωνική Πολιτική σε Περιφερειακό Επίπεδο (Εισηγητής, Σπυρίδων Σπύρου)
- Η Αναπτυξιακή πολιτική των Περιφερειών (Εισηγητής, Νικόλαος Γαλανός)
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Δείτε τα ένσημα σας στο ΙΚΑ μέσω Internet

Μέσω της ιστοσελίδας www.ermis.gov.gr, έχετε τη δυνατότητα να δείτε αλλά και να εκτυπώσετε την καρτέλα των ενσήμων σας στο ΙΚΑ.
Μέσω αυτής της υπηρεσίας οι πολίτες είναι σε θέση να εκδώσουν on-line και τυπώσουν απόσπασμα ατομικού λογαριασμού ΙΚΑ για τα έτη 2002 έως και σήμερα.
Για να χρησιμοποιήσετε την Ηλεκτρονική Υπηρεσία, θα πρέπει πρώτα να εγγραφείτε και να συνδεθείτε στο site, δίνοντας όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης.
Στη συνέχεια επισκέπτεστε ένα Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών και πιστοποιείτε την εγγραφή σας προσκομίζοντας:
• Νέα Άδεια Οδήγησης ή Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο
• Το όνομα χρήστη (username) που εισάγατε στο ermis.gov.gr
• Το βιβλιάριο υγείας σας ή ένα απόσπασμα ατομικού λογαριασμού ασφάλισης
Η διαδικασία αυτή γίνεται μόνο μία φορά και σας επιτρέπει πρόσβαση στην καρτέλα των ενσήμων σας ανά πάσα στιγμή και για κάθε χρήση.
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Ποιοι συντηρούν τον μύθο των τεμπέληδων Ελλήνων

“Βολεύει τους πλούσιους να στρέφουν τη συζήτηση για τη φτώχεια σε μία ιστορία ηθικής, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι οι ανισότητες είναι δομικές”, γράφει ο Guardian.
“Στην Ευρωζώνη, πολλοί πιστεύουν ότι οι αιτίες της δημοσιονομικής κρίσης μπορούν τελικά να εντοπιστούν στους τεμπέληδες μεσογειακούς τύπους της Ελλάδας και της Ισπανίας, που ζούσαν στις πλάτες των σκληρά εργαζόμενων Γερμανών και Ολλανδών, περνώντας το χρόνο τους πίνοντας espresso και παίζοντας χαρτιά. Εκτός και εάν αυτοί οι άνθρωποι αρχίσουν να δουλεύουν σκληρά, λέγεται, τα προβλήματα της Ευρωζώνης δεν μπορούν να λυθούν”, σημειώνει η εφημερίδα.
“Το πρόβλημα με αυτή την ιστορία είναι ότι δεν είναι παρά μια ιστορία”, ξεκαθαρίζει.
"Κατά κανόνα, οι φτωχοί άνθρωποι τυπικά δουλεύουν περισσότερο", γράφει ο Guardian.
“Συνήθως δουλεύουν σε θέσεις με μεγαλύτερα ωράρια και σκληρότερες εργασιακές συνθήκες. Εκτός από μία πολύ μικρή μειονότητα, είναι φτωχοί παρά το κοινωνικό κράτος, και όχι εξαιτίας του”.
Και συνεχίζει παραθέτοντας τα στοιχεία του ΟΟΣΑ, σύμφωνα με τα οποία οι γνωστοί “τεμπέληδες” Έλληνες δουλεύουν 2.032 ώρες το χρόνο (στοιχεία 2011), δηλαδή οριακά λιγότερο από τους εργασιομανείς Νοτιοκορεάτες. Οι Γερμανοί, αντίθετα, δουλεύουν 1.413 ώρες και οι Ολλανδοί είναι και επίσημα οι πλέον τεμπέληδες στον κόσμο, δουλεύοντας μόνο 1.379 ώρες το χρόνο.
“Τα νούμερα αυτά μας λένε ότι μέσα στα όσα πάνε στραβά με την Ελλάδα, δεν είναι η τεμπελιά του κόσμου της”, τονίζει ο Guardian.

Πηγή: newmoney.gr .
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2013

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ Ν. 1264/82


Η Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. προειδοποιεί την Κυβέρνηση ότι οποιαδήποτε παρέμβαση στο νομοθετικό πλαίσιο του Ν.1264/82, του πλέον προοδευτικού νόμου της μεταπολίτευσης, που ρυθμίζει την άσκηση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, θα αποτελέσει αιτία διαρκούς «πολέμου» με τα Συνδικάτα και τους εργαζόμενους.
Ο σχεδιαζόμενος περιορισμός της άσκησης του δικαιώματος της απεργίας, ο οποίος μεθοδεύεται από τον Υπουργό Εργασίας, αν υλοποιηθεί, θα αποτελέσει πρωτοφανές νομοθετικό «πραξικόπημα», ευθεία υπονόμευση του Συντάγματος, του εθνικού και του ευρωπαϊκού συλλογικού Δικαίου και κυρίως κατάργηση της συνδικαλιστικής δράσης και της Δημοκρατίας στους χώρους εργασίας.
Το "δόγμα της μηδενικής ανοχής", η συκοφάντηση των εργατικών και συνδικαλιστικών αγώνων, οι επιστρατεύσεις των απεργών, οι συστηματικές προσφυγές στη Δικαιοσύνη όπου κηρύσσονται παράνομες οι απεργίες όλων των κλάδων και τώρα η απόπειρα κατάργησης του δικαιώματος της απεργίας, είναι πλέον ξεκάθαρο ότι επιβάλλονται με μοναδικό στόχο να ολοκληρωθεί, χωρίς αντίσταση, η ισοπεδωτική πολιτική του μνημονίου. Αυτός ο κατήφορος της Συγκυβέρνησης, που γυρίζει τη χώρα και τη Δημοκρατία στις πιο σκοτεινές μετεμφυλιακές περιόδους, θα βρει απέναντί του την οργανωμένη αντίδραση των εργαζομένων, των Συνδικάτων, αλλά και ολόκληρης της ελληνικής Κοινωνίας.
Σε κάθε περίπτωση, το ζήτημα των όποιων αλλαγών στο σημερινό πλαίσιο δομής, οργάνωσης, λειτουργίας των Συνδικάτων, είναι ζήτημα εσωτερικό και υπόθεση των εργαζομένων. 
Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. εκτιμά ότι είναι άμεση η ανάγκη αυτού του εσωτερικού διαλόγου, προκειμένου τα Συνδικάτα να ανταποκριθούν σε ουσιαστικές αλλαγές με κριτήριο τη συμμετοχή, την ενεργοποίηση, το νέο ισχυρό και αποφασιστικό ρόλο των εργαζομένων.
Προϋπόθεση, πάντως, είναι να σταματήσει το «μακρύ χέρι» Κυβέρνησης – Κράτους – Κομμάτων να παρεμβαίνει στα Συνδικάτα και να λειτουργήσει η «αυτορύθμιση» του θεσμού με απόφαση, έλεγχο, πρόταση των ίδιων των εργαζομένων!
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Νόμος-φρένο στις απεργίες

Αποφασισμένη να προχωρήσει στην αλλαγή του συνδικαλιστικού νόμου έως το τέλος του 2013 εμφανίζεται η κυβέρνηση, αφού προηγηθεί ολιγόμηνος διάλογος με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, σύμφωνα με το «Βήμα της Κυριακής». «Δεν μπορεί να υποχρεωνόμαστε σε συνέχεις επιστρατεύσεις απεργών για να λειτουργήσει η κοινωνία και την ίδια στιγμή, να διατηρούμε τη δυνατότητα ολιγομελών σωματείων να ακινητοποιούν δημόσιες επιχειρήσεις», τόνιζε προς την εφημερίδα κορυφαίο στέλεχος της κυβέρνησης. Οι κεντρικοί άξονες των αλλαγών αφορούν τον υφιστάμενο τρόπο κήρυξης μιας απεργιακής κινητοποίησης, τη σύσταση - συγκρότηση των συνδικαλιστικών οργανώσεων, όπως και την οργάνωση του κινήματος σε νέες βάσεις που να ανταποκρίνονται στις σημερινές συνθήκες. Ακόμη, θα επανεξεταστούν και τα δικαιώματα των συνδικαλιστών, όπως είναι οι συνδικαλιστικές άδειες. Ταυτοχρόνως, συζητείται η επαναφορά της ανταπεργίας, (κλείσιμο της επιχείρησης από τον εργοδότη σε περιπτώσεις απεργιών διαρκείας των εργαζομένων) την οποία προέβλεπε ο νόμος 330/1976 (του τότε υπουργού Εργασίας Κωνσταντίνου Λάσκαρη) και την απαγόρευσε ο νόμος 1264 το 1982 επί υπουργίας Απόστολου Κακλαμάνη.

Οι αλλαγές
Οι αλλαγές που συζητούνται στο επιτελείο του υπουργείου Εργασίας αφορούν όλη τη δομή του νόμου, τη λειτουργία των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων κλπ. Τα βασικά σημεία επικεντρώνονται στα εξής: Αλλαγή στον τρόπο λήψης της απόφασης για την κήρυξη απεργίας Οι προτάσεις-ιδέες που βρίσκονται στο τραπέζι έχουν ως κεντρικό στοιχείο την «έννοια της πλειοψηφίας» για τη λήψη απεργιακής απόφασης. Ωστόσο, αφορούν την πλειοψηφία των εργαζομένων σε μια επιχείρηση και όχι των συμμετεχόντων σε μια γενική συνέλευση. Αναφέρεται χαρακτηριστικά το γεγονός ότι ένα μικρό σωματείο του μετρό (μηχανοδηγοί) ή της ΔΕΗ μπορεί να ακινητοποιήσει ολόκληρη την επιχείρηση. Στις «ιδέες» που έχουν ακουσθεί περιλαμβάνεται και το άρθρο 4 του νόμου 1365/1983 για τις «κοινωνικοποιήσεις»» των δημοσίων επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας επί κυβερνήσεως Ανδρέα Παπανδρέου και υπουργού Οικονομίας Γεράσιμου Αρσένη, το οποίο δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Το άρθρο 4 προέβλεπε για τη λήψη απόφασης της απόλυτης πλειοψηφίας (50%+1) των εγγεγραμμένων στο πρωτοβάθμιο σωματείο των ΔΕΚΟ. Σημειωτέον ότι στις ΔΕΚΟ όλοι οι εργαζόμενοι είναι εγγεγραμμένοι από την πρόσληψη τους στο σωματείο. Ως εκ τούτου, η επίτευξη τέτοιας πλειοψηφίας είναι μάλλον αδύνατη. Το υπουργείο Εργασίας, πάντως, αναζητεί μια ρύθμιση που δεν θα επιτρέπει την “εύκολη απόφαση” ούτε θα οδηγεί στην “αδύνατη λήψη” της . Στον νόμο 1264/82 για την κήρυξη απεργίας προβλέπονται τα εξής: «Απεργία στις πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις κηρύσσεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης. Για ολιγόωρες στάσεις, εφόσον δεν πραγματοποιούνται την ίδια μέρα ή μέσα στην ίδια εβδομάδα, αρκεί απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. Η απεργία στις πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις ευρύτερης περιφέρειας ή πανελλαδικής έκτασης κηρύσσεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, όπως και οι απεργίες των δευτεροβάθμιων και τριτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων». Αλλαγή στο καθεστώς των συνδικαλιστικών αδειών Ένας μεγάλος αριθμός συνδικαλιστικών στελεχών –κυρίως στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα– δεν εργάζεται, κάνοντας χρήση των λεγόμενων συνδικαλιστικών αδειών. Μάλιστα, σε ορισμένες περιπτώσεις ΔΕΚΟ, οι άδειες αυτές (χιλιάδες εργατοώρες) «μοιράζονται - κατανέμονται» με αποφάσεις της διοίκησης των συνδικάτων «με απολύτως αειφανή τρόπο» για «προφανείς σκοπούς». Έτσι εξηγείται το γεγονός ότι η συντριπτική πλειονότητα των συνδικαλιστών προέρχεται από τον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα. Και αυτό γιατί ποιος επιχειρηματίας στον ιδιωτικό τομέα θα μπορούσε να «συντηρεί» υψηλόβαθμους συνδικαλιστές που δεν εργάζονται ποτέ; Κοινή είναι η πεποίθηση τόσο στην κυβέρνηση όσο και στις συνδικαλιστικές οργανώσεις ότι «το σύστημα αυτό πρέπει να επανεξεταστεί». Ο νόμος 1264/82 για τις συνδικαλιστικές άδειες προβλέπει τα εξής: «Ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων, των ελεγκτικών επιτροπών και τους αντιπροσώπους των πρωτοβάθμιων στις δευτεροβάθμιες οργανώσεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Την ίδια υποχρέωση έχει για τα διοικητικά συμβούλια, τις ελεγκτικές επιτροπές και τους αντιπροσώπους των δευτεροβάθμιων στις τριτοβάθμιες, όπως και τα διοικητικά συμβούλια και τις ελεγκτικές επιτροπές των τριτοβάθμιων οργανώσεων. Ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να παρέχει: α) Στα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της πιο αντιπροσωπευτικής τριτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης άδεια απουσίας όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους. β) Στα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των πιο αντιπροσωπευτικών δευτεροβάθμιων οργανώσεων άδεια απουσίας ως 9 μέρες τον μήνα και ως 15 για τον πρόεδρο, αντιπρόεδρο, γεν. Γραμματέα και ταμία. γ) Στους πρόεδρο, αντιπρόεδρο, γενικό γραμματέα των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων άδεια απουσίας έως 5 μέρες τον μήνα αν τα μέλη τους είναι 500 και πάνω, και ως τρεις μέρες αν είναι λιγότερα. δ) Στους αντιπροσώπους στις δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες οργανώσεις άδεια απουσία για όλη τη διάρκεια απουσίας για όλη τη διάρκεια συνεδρίων που συμμετέχουν». Οργάνωση, δομή και λειτουργία των συνδικαλιστικών οργανώσεων Απαιτείται άλλη οργάνωση στη δομή του κινήματος. Τα Εργατικά Κέντρα θεωρούνται – ήδη – μια προχωρημένη μορφή οργάνωσης και «αμφισβητείται η δυνατότητά τους – που σήμερα διαθέτουν – να κηρύσσουν απεργιακές κινητοποιήσεις». Μόνο σε τοπικό επίπεδο θα πρέπει να διατηρήσουν την παρέμβασή τους και μάλιστα σε «θέματα τοπικού ενδιαφέροντος». Αλλαγές σχεδιάζονται και πρωτοβάθμιο επίπεδο (σωματεία), γεγονός που επιβάλλει η συνεχιζόμενη μείωση της αντιπροσωπευτικής των σωματείων. Ανταπεργία (λοκ άουτ) Πρόκειται για τη ρύθμιση που προκαλεί τις περισσότερες αντιδράσεις. Στις προτάσεις θα υπάρχει επαναφορά – υπό όρους – του δικαιώματος των εργοδοτών στην ανταπεργία. Δηλαδή στο κλείσιμο της επιχείρησης σε περιπτώσεις απεργιακών κινητοποιήσεων. Το «δικαίωμα της ανταπεργίας» καταργήθηκε με τον νόμο 1264/82, ωστόσο ορισμένοι εργοδοτικοί φορείς θέτουν – από καιρού εις καιρόν - το αίτημα της επαναφοράς του. ΠΗΓΗ: ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....