Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2012

Πρώτα το χρέος και μετά οι μισθοί!

Η εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους θα έχει πλέον απόλυτη προτεραιότητα έναντι όλων των υπολοίπων υποχρεώσεων του κράτους, ακόμη και της πληρωμής μισθών και συντάξεων, ώστε να διασφαλίζεται πως, στη μετά το PSI εποχή, η Ελλάδα θα εξοφλεί καταρχήν τους πιστωτές της. Με τροπολογία που κατέθεσε χθες στη Βουλή ο υπουργός Οικονομικών Φ. Σαχινίδης προβλέπεται πως βασική αρχή στη διαχείριση των δημοσίων οικονομικών της χώρας θα είναι η κατά προτεραιότητα εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους. Υπενθυμίζεται πως το συγκεκριμένο θέμα αναμένεται να ενσωματωθεί και στο Σύνταγμα της χώρας, όταν αυτό καταστεί δυνατό. Παράλληλα, καθίσταται σαφές πως στον ειδικό λογαριασμό που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδας για την εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους, θα εισρέουν όλα τα δάνεια από τον EFSF καθώς και άλλα έσοδα του Δημοσίου που προορίζονται για την αποπληρωμή χρέους. Σημειώνεται πως σε αυτήν την κατηγορία συγκαταλέγονται τα έσοδα των αποκρατικοποιήσεων αλλά και μέρος των φορολογικών εσόδων, από τη στιγμή που η χώρα θα ξεκινήσει την παραγωγή πρωτογενών πλεονασμάτων. Η χθεσινή τροπολογία επισφραγίζει νομικά σχετική συμφωνία που είχε προηγηθεί με την Ε.Ε., ως προαπαιτούμενο για το δεύτερο «πακέτο» διάσωσης, κατ' απαίτηση κυρίως της Γερμανίας: Η σύσταση του ειδικού λογαριασμού, στον οποίο θα εισρέουν τα νέα δάνεια και ο οποίος θα δίνει απόλυτη προτεραιότητα στην αποπληρωμή του δημοσίου χρέους, ακόμη και έναντι της κάλυψης βασικών χρηματοδοτικών αναγκών του Δημοσίου, ήταν προαπαιτούμενο για να «κλειδώσει» η συμφωνία για το νέο «πακέτο». Στόχος της τρόικας ήταν, μετά το PSI, να σταλεί ισχυρό σήμα στις αγορές ότι η Ελλάδα πολύ δύσκολα θα αθετήσει τις πληρωμές της προς τους πιστωτές της, στους οποίους πλέον θα δίνει απόλυτη προτεραιότητα. Δημοσιονομική αρχή Όπως προβλέπεται με την τροπολογία που κατέθεσε χθες στη Βουλή το υπουργείο Οικονομικών: 1) Πρώτη αρχή που θα διέπει τους δημοσιονομικούς κανόνες βάσει των οποίων γίνεται η διαχείριση των δημοσίων οικονομικών θα είναι «η κατά προτεραιότητα εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους, προκειμένου να διατηρείται και να ενισχύεται η δημοσιονομική σταθερότητα». 2) Όσον αφορά στον ειδικό λογαριασμό, με τίτλο «Ελληνικό Δημόσιο, Εισπράξεις και Πληρωμές για την εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους» που τηρείται στην ΤτΕ ή σε σύστημα που διαχειρίζεται η ΤτΕ: Χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την άμεση εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους και δεν διενεργείται καμία άλλη πληρωμή για οποιονδήποτε σκοπό. Από το λογαριασμό αυτό «πληρώνονται οι δαπάνες χρεολυσίων και τόκων όλων των δανείων, των πράξεων διαχείρισης, των παραγώγων και άλλες παράλληλες δαπάνες για την εξυπηρέτηση του χρέους. Εσοδα του λογαριασμού αυτού αποτελούν οι εισροές από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας καθώς και τα χρηματικά ποσά από τη συμμετοχή του Δημοσίου στην εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους. Κάθε αναγκαίο θέμα για τη λειτουργία του λογαριασμού και η διαδικασία κίνησης του για την πληρωμή του χρέους καθορίζεται με αποφάσεις του υπουργού Οικονομικών. Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται από σήμερα και για μια εβδομάδα το Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ) για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων και των υπηρεσιακών μονάδων

Το Προεδρικό Διάταγμα για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων και των υπηρεσιακών μονάδων παρουσίασε ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δημήτρης Ρέππας, διευκρινίζοντας ότι δεν έχει καμία σχέση με ενδεχόμενες απολύσεις στο Δημόσιο. Πρόκειται για ένα πρωτόγνωρο για την ελληνική δημόσια διοίκηση σύστημα αξιολόγησης, που θα έχει άμεση επίπτωση στην εξέλιξη της καριέρας των εργαζομένων στο δημόσιο, την ιεραρχία και τη μισθολογική τους προαγωγή. Το Προεδρικό Διάταγμα τέθηκε από την Τετάρτη και για μία εβδομάδα σε δημόσια διαβούλευση, και κατόπιν θα σταλεί προς έγκριση στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Ο υπουργός τόνισε κατηγορηματικά ότι το Προεδρικό Διάταγμα δεν έχει καμία σχέση με ενδεχόμενες απολύσεις στο Δημόσιο, ενώ ταυτόχρονα σημείωσε ότι η αξιολόγηση θα μπορεί να αρχίσει εντός του 2013. «Πρόκειται για κεντρική πολιτική επιλογή, που γίνεται για πρώτη φορά στο ελληνικό κράτος και θα συμβάλλει καθοριστικά στην αναμόρφωσή του», είπε ο κ. Ρέππας. Το Προεδρικό Διάταγμα περιλαμβάνει και μία σειρά από καινοτομίες, όπως:
1. Το «συμβόλαιο απόδοσης» που θα υπογράφει ο κάθε εργαζόμενος με τον προϊστάμενό του. Στο συμβόλαιο αυτό «θα αναφέρονται λεπτομερώς, σαν να πρόκειται για κάποιο πρωτόκολλο, οι στόχοι που τίθενται, το χρονοδιάγραμμα μέσα στο οποίο πρέπει να υλοποιηθούν, τα αναμενόμενα αποτελέσματα και οι δείκτες μέτρησης, βάσει των οποίων μπορούμε να βγάλουμε συμπέρασμα για το αν επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί».
2. Τριμηνιαίο έλεγχο σε υπηρεσίες και άτομα για την πορεία υλοποίησης των στόχων. Κάθε στόχος θα έχει συγκεκριμένο δείκτη απόδοσης. Τον κάθε υπάλληλο δεν θα τον αξιολογεί ο άμεσος προϊστάμενός του, αλλά ο προϊστάμενος της αμέσως υπερκείμενης οργανικής μονάδας, στην οποία υπηρετεί ο αξιολογούμενος υπάλληλος. Ο υπάλληλος θα έχει δικαίωμα ένστασης στην τελική αξιολόγηση, ενώ τη διαδικασία θα την εποπτεύει το νεοσυσταθέν επταμελές Συμβούλιο Εποπτείας Αξιολόγησης.
3. Χορήγηση επιδομάτων που συνδέονται με τη διαδικασία αξιολόγησης. Αυτά είναι το επίδομα κινήτρου επίτευξης στόχων και το επίδομα επίτευξης δημοσιονομικών στόχων (τις υπηρεσιακές μονάδες που θα το λαμβάνουν θα τις καθορίσει το υπουργείο Οικονομικών).

Βασικοί στόχοι
1. Η αποτίμηση και η συγκριτική εξέταση των προσόντων των υπαλλήλων για τη βαθμολογική και τη μισθολογική τους εξέλιξη.
2. Η παροχή κινήτρων σε κάθε αξιολογούμενο υπάλληλο για τη βελτίωση των ικανοτήτων και της υπηρεσιακής του απόδοσης.
3. Η ορθή διαχείριση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού σε μια υπηρεσία για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του.
4. Η ορθολογική και αποτελεσματική οργάνωση και στελέχωση των οργανικών μονάδων του δημόσιου και των λοιπών φορέων του δημόσιου.
5. Σημειώνεται ότι το νέο σύστημα αξιολόγησης θα τεθεί μεν σε ισχύ από το 2013, αλλά οι πρώτες κρίσεις αναμένεται να γίνουν το 2014. Αυτό υποδηλώνει ότι μέχρι τότε δεν θα δοθούν προαγωγές και πριμ παραγωγικότητας, όπως προβλέπονται στο νέο μισθολόγιο.

Κριτήρια αξιολόγησης
Για την αξιολόγηση των διοικητικών ικανοτήτων των προϊσταμένων γενικών διευθύνσεων και των προϊσταμένων διευθύνσεων, τμημάτων κλπ, λαμβάνονται υπόψη - ανάλογα με τη θέση ευθύνης την οποία κατέχουν και τα καθήκοντα που ασκούν - τα ακόλουθα στοιχεία:
1. Ικανότητα στρατηγικού σχεδιασμού
2. Ηγετική ικανότητα
3. Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού
4. Ικανότητα εκπροσώπησης της υπηρεσίας
5. Γνώση Αντικειμένου
6. Πρωτοβουλία
7. Ικανότητα λήψης αποφάσεων
8. Διαχείριση Προβλημάτων
9. Επικοινωνία
Για την αξιολόγηση των διοικητικών ικανοτήτων των υπαλλήλων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ, λαμβάνονται υπόψη η γνώση του αντικειμένου, η διάθεση για ανάπτυξη - επιμόρφωση, η ικανότητα προσαρμογής, η οργανωτικότητα, η πρωτοβουλία, η αντιμετώπιση προβλημάτων και η επικοινωνία. Για την αξιολόγηση της συμπεριφοράς των υπαλλήλων στην υπηρεσία λαμβάνονται υπόψη, ανάλογα με τα καθήκοντα που ασκούν, τα ακόλουθα στοιχεία:
1. Η ικανότητα συνεργασίας με τους συναδέλφους τους,
2. Η ευπρεπής συμπεριφορά προς τους πολίτες και
3. Η έγκαιρη και με πληρότητα εξυπηρέτηση αυτών κατά τη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους.
Για την αξιολόγηση της απόδοσης των υπαλλήλων λαμβάνονται υπόψη, ανάλογα με τα καθήκοντα που ασκούν, τα ακόλουθα στοιχεία:
1. Ο βαθμός επίτευξης των στόχων
2. Ο χρόνος εκτέλεσης
3. Η κανονικότητα του ρυθμού εκτέλεσης των καθηκόντων
4. Η ορθολογική διαχείριση των παρεχόμενων από την υπηρεσία πόρων
5. Οι ειδικοί δείκτες μέτρησης του παραγόμενου έργου.
6. Τέλος, διευκρινίζεται ότι για να λάβει κάποιος το πριμ παραγωγικότητας πρέπει να επιτύχει τους στόχους των υπηρεσιακών μονάδων. Δηλαδή, αν μία υπηρεσιακή μονάδα πετύχει τους στόχους οι οποίοι έχουν τεθεί, τότε οι υπάλληλοι θα λάβουν το επίδομα, ανεξαρτήτως του αν έχουν πετύχει τους ατομικούς στόχους. Επιπλέον, σημειώνεται ότι η τελική βαθμολόγηση της απόδοσης του υπαλλήλου, εξαρτάται από το περιβάλλον στο οποίο κινείται. Αν ένας υπάλληλος πετύχει το 90% των στόχων του και η υπηρεσιακή μονάδα πετύχει το 70%, τότε ο υπάλληλος αυτός σημαίνει ότι εργάστηκε σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν είναι ιδανικό, με αποτέλεσμα να μπορεί να διορθώσει τη βαθμολογία του προς τα πάνω.
Για να δείτε το προεδρικό διάταγμα πατήστε εδώ ενώ για να δείτε τη συνέντευξη Τύπου του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δημήτρη Ρέππα, για το σχέδιο Π.Δ. αξιολόγησης στο Δημόσιο πατήστε εδώ ενώ μπορείτε να συμμετέχετε στη δημόσια διαβούλευση πατώντας εδώ.
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2012

«Συγκριτικά» θα αξιολογηθούν οι δημόσιοι υπάλληλοι

Εξειδικεύεται η διαδικασία της αξιολόγησης με το Προεδρικό Διάταγμα που προτίθεται να υπογράψει ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, κ. Δημήτρης Ρέππας και το οποίο θα παρουσιάσει σήμερα σε συνέντευξη Τύπου που θα παραχωρήσει. Το σχέδιο προεδρικού διατάγματος αφορά το «Σύστημα αξιολόγησης των υπαλλήλων και των οργανικών μονάδων του Κράτους, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού και άλλων φορέων του Δημοσίου Τομέα». Σύμφωνα με πληροφορίες, το προεδρικό διάταγμα θα εξειδικεύει την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων, η οποία έχει αρχίσει ήδη στο Δημόσιο. Η αξιολόγηση, όπως προωθείται δεν θα επικεντρώνεται μόνο στις ικανότητες και το βιογραφικό του κάθε υπαλλήλου. Παράλληλα θα υπάρχει συγκριτική εξέταση μεταξύ των υπαλλήλων οι οποίοι προορίζονται για αναβάθμιση. Βάσει αυτών των δύο αξόνων, της αποτίμησης και της συγκριτικής εξέτασης, θα ορίζεται η βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη όλων των δημοσίων υπαλλήλων. Επίσης βάσει αυτής της εξέτασης μεσοπρόθεσμα θα επιλέγονται οι τομεάρχες, οι διευθυντές και οι γενικοί διευθυντές των υπουργείων. Ακόμη, θα προβλέπονται κίνητρα προκειμένου να βελτιωθεί η απόδοσή τους, αλλά και οι ικανότητές τους. Όπως περιγράφεται στο νόμο τα κίνητρα ονομάζονται «συμβόλαιο απόδοσης». Βάσει αυτού ο υπάλληλος θα αξιολογείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, αφού θα τίθενται στόχοι που θα πρέπει να πετύχει και βάση της επίτευξης των στόχων αυτών θα βαθμολογείται. Μια ακόμα καινοτομία είναι η σύσταση 7μελούς συμβουλίου εποπτείας της αξιολόγησης των υπαλλήλων. Με αυτόν τον τρόπο θα αποφεύγονται οι ρουσφετολογικές αξιοποιήσεις υπαλλήλων, δεδομένου μάλιστα ότι ο άμεσος προϊστάμενος όσων θα αξιολογούνται κάθε φορά, δεν θα συμμετέχει στην διαδικασία αξιολόγησής τους. Σημειώνεται ότι χτες ο Δημήτρης Ρέππας επανέλαβε ότι έως το 2015, οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο θα έχουν μειωθεί κατά 150.000 υπαλλήλους.

Πηγή: protothema.gr
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Τρίτη, 27 Μαρτίου 2012

Στη Μεσσηνία σήμερα ο Πρόεδρος της ΑΔΕΔΥ

Σειρά επαφών με συνδικαλιστές και εκπροσώπους Σωματείων, θα έχει την Τρίτη στην Καλαμάτα όπου και θα βρεθεί, ο Πρόεδρος της ΑΔΕΔΥ Κώστας Τσικρικάς, με αφορμή τη συμμετοχή του σε συγκέντρωση εργαζομένων. Για τις 6 το απόγευμα της ίδιας μέρας έχει προγραμματιστεί εκδήλωση στο αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας της Μεσσηνίας ‘’Αλ. Κουμουνδούρος’’ με βασικό στόχο την ενημέρωση των μελών, αναφορικά με τις τρέχουσες εξελίξεις που αφορούν στους δημοσίους υπαλλήλους, αλλά και τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις που ετοιμάζονται ως μορφή αντίδρασης στις νέες απολύσεις και περικοπές. Οι περιοδείες των στελεχών θα συνεχιστούν σε όλη την Επικράτεια για τη συσπείρωση των εργαζομένων «… σε ενωτικό αγώνα για την ανατροπή των αδιεξόδων και των άδικων πολιτικών». Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Δευτέρα, 26 Μαρτίου 2012

Στάση εργασίας στο Δημόσιο στις 29-03-2012

Την κήρυξη τετράωρης στάσης εργασίας, για το Δημόσιο, σε Αττική και Θεσσαλονίκη, την ερχόμενη Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2012 (από τις 11:30 π.μ. έως τη λήξη του ωραρίου) για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το δημόσιο σύστημα υγείας, αποφάσισε η ΑΔΕΔΥ. Στις 12 το μεσημέρι της ίδιας μέρας θα γίνει συγκέντρωση στην πλατεία Μαβίλη, ενώ ανάλογες συγκεντρώσεις θα πραγματοποιηθούν στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις Την Τετάρτη 28 Μαρτίου η ΑΔΕΔΥ και εκπρόσωποι των Ομοσπονδιών του χώρου της Υγείας, θα παραχωρήσουν κοινή συνέντευξη Τύπου. Σε ανακοίνωσή της η ΑΔΕΔΥ, κάνει λόγο για υποβάθμιση και απαξίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών Υγείας, μέσω είτε της υποχρηματοδότησης του Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας, είτε της υποστελέχωσης των Νοσοκομείων και των Μονάδων του ΕΟΠΥΥ και καλεί, τους εργαζόμενους στο Δημόσιο να συμμετέχουν μαζικά στην στάση εργασίας και τις συγκεντρώσεις Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Τρίτη, 20 Μαρτίου 2012

Συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα

Στην Καλαμάτα σήμερα ημέρα Τρίτη 20/3/2012 συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας. Στην πρώτη συνεδρίαση το νεοεκλεγέν διοικητικό συμβούλιο προχώρησε στην κατανομή αξιωμάτων που έχει ως εξής:
               
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Δημήτριος Λιβάς
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Δημήτριος Φαββατάς
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Νικολίνα Λέκκα
ΤΑΜΙΑΣ
Θεόδωρος Γιαννόπουλος
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Ευάγγελος Εμμανουηλίδης
ΜΕΛΟΣ
Ηλίας Παυλόπουλος
ΜΕΛΟΣ
Βενετία Μπιτσάνη

Για το Δ.Σ
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΟΥ ΥΠΕΡΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ


Ο λαγός του ΔΝΤ

Πριν αρχίσουν να λαμβάνονται τα σκληρά μέτρα εις βάρος των δημοσίων υπαλλήλων προηγήθηκε μια εκστρατεία διασυρμού τους με κύριο όχημα τη θεωρία των τεράστιου αριθμού τους.
Ο πρώτος στόχος των βίαιων μέτρων εις βάρος των εργαζομένων που λαμβάνονται από την ελληνική κυβέρνηση στο πλαίσιο του περιβόητου Μνημονίου είναι ως γνωστόν οι δημόσιοι υπάλληλοι. Αυτοί ήταν οι πρώτοι που είδαν τις αποδοχές τους να περικόπτονται, τις συντάξεις τους να περιστέλλονται και τις θέσεις εργασίας τους να απειλούνται άμεσα.Προκειμένου να γίνουν αποδεκτά αυτά τα σκληρά μέτρα ως «υποχρεωτική λύση» και «μονόδρομος» για να αντιμετωπιστεί το δημοσιονομικό πρόβλημα της χώρας έπρεπε πρώτα να βομβαρδιστεί η κοινή γνώμη με μια σειρά απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς για τον τρόπο διορισμού, το ρόλο και την απόδοση των εργαζομένων του δημόσιου τομέα. Αλλωστε δεν είναι δύσκολο για μια χώρα με αυτό το επίπεδο δημόσιας διοίκησης και το πανίσχυρο πελατειακό σύστημα να πειστεί κάθε πολίτης να στρέψει τα πυρά του στους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα. Ακόμα και οι ίδιοι οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν τρέφουν την παραμικρή εκτίμηση για συναδέλφους τους άλλων κλάδων γιατί έχουν κι αυτοί υποφέρει από τις ανεπάρκειες και τις αδυναμίες της δημόσιας διοίκησης.
Ο στόχος, λοιπόν, της προπαγανδιστικής εκστρατείας ήταν εύκολος. Και κεντρικό στοιχείο του ο χιλιοδιατυπωμένος ισχυρισμός ότι στην Ελλάδα έχουμε υπερβολικό αριθμό δημοσίων υπαλλήλων και πάση θυσία πρέπει να τον μειώσουμε. Όμως ο λεγόμενος υπερπληθυσμός των δημοσίων υπαλλήλων είναι μια κοινοτοπία που δεν στηρίζεται στα πραγματικά δεδομένα. Είναι ένας ακόμα «αστικός μύθος» από τους πολλούς που κυκλοφορούν στη χώρα μας. Μόνο που αυτός ο μύθος καλύπτει και εξυπηρετεί συγκεκριμένα πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα.
Η κολοκυθιά του δημοσίου
Για να συντηρηθεί ο μύθος του υπερπληθυσμού των δημοσίων υπαλλήλων υπάρχουν ορισμένες προϋποθέσεις. Η πρώτη είναι να διατηρείται μια σύγχυση για τον ακριβή τους αριθμό, τις επί μέρους κατηγορίες εργαζομένων που υπάγονται στο δημόσιο τομέα και τον τρόπο πληρωμής τους. Λες και υπάρχει ένα αξεδιάλυτο μυστήριο, το οποίο επί χρόνια αναπαράγεται χωρίς κανείς να μπορεί να το λύσει. «Κρύβουν τον αριθμό των υπαλλήλων» έγραφε για την προηγούμενη κυβέρνηση το Βήμα, καταγγέλλοντας ότι «η κυβέρνηση δίνει ψεύτικα στοιχεία στην Ευρωπαϊκή Ενωση για τους εργαζομένους στο Δημόσιο» (26.5.09). Παρόμοιες καταγγελίες βλέπουν κάθε λίγο και λιγάκι το φως της δημοσιότητας, ενώ οι αριθμοί που αναφέρονται σπάνια συμπίπτουν.
Μιλώντας στο Συνέδριο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών ο πρωθυπουργός είχε προβεί στις αρχές Μαΐου σε μια αναπάντεχη ομολογία: «Όταν ήρθαν οι διαπραγματευτές της λεγόμενης τρόικας», διηγήθηκε ο κ. Παπανδρέου, «περνούσαν από τα υπουργεία και ρωτούσαν τον αριθμό των δημοσίων υπαλλήλων. Ηταν αδύνατο να δοθεί σωστή απάντηση. Αδύνατον να γνωρίζει το ελληνικό κράτος πόσοι είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι. Όπως καταλαβαίνετε, δεν βοηθάει σε μια διαπραγμάτευση, ούτε στην αξιοπιστία μας, όταν εμείς δεν μπορούμε να πούμε πόσοι είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι. Αρα λοιπόν η Ενιαία Αρχή Πληρωμής θα μας επιτρέψει να καταγράψουμε καταρχήν τους δημόσιους υπαλλήλους. Αλλά επειδή αυτό δεν είναι απλό, διότι ξέρετε πόσο τα υπουργεία είναι φέουδα μεταξύ τους και μέσα στα υπουργεία υπάρχουν άλλα, μικρότερα φέουδα, περιμένουμε μια ημερομηνία από το υπουργείο Οικονομικών και το υπουργείο Εσωτερικών, οπότε θα γίνει απογραφή των δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι θα ανεβάσουν τα στοιχεία τους στο διαδίκτυο, βεβαίως με τη βοήθεια του διοικητικού προϊσταμένου της κάθε υπηρεσίας».
Από τα πιο επίσημα χείλη, λοιπόν, διατυπώθηκε η θεωρία της «άγνοιας» για τον αριθμό των δημοσίων υπαλλήλων. Κατόπιν αυτού θα περίμενε κανείς να δοθεί με την ίδια επισημότητα η λύση του μυστηρίου με την ολοκλήρωση της απογραφής που έφερε σε πέρας η κυβέρνηση το καλοκαίρι. Πού τέτοια τύχη! Με χαμηλούς τόνους ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της απογραφής από τους κυρίους Ραγκούση και Παπακωνσταντίνου στις 30 Ιουλίου. Αντίθετα από όσα τερατώδη νούμερα ακούγονταν μέχρι τότε, τα αποτελέσματα της απογραφής αποδείκνυαν ότι ο λεγόμενος «υπερπληθυσμός» του δημοσίου δεν στηρίζεται στα πραγματικά δεδομένα. Το σύνολο των υπαλλήλων που καταγράφτηκε έφτασε τους 768.009, περιλαμβάνοντας τους μόνιμους υπάλληλους, τους δικαστικούς και τους δημόσιους λειτουργούς (625.738), τους υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (53.833), τους υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (44.811), τους συμβασιούχους έργου (14.345), τους αιρετούς (12.609) και άλλες πιο ολιγάριθμες κατηγορίες. Μάλιστα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των απογραφέντων υπαλλήλων ήταν πολύ ικανοποιητικά, με το 39% να έχει πανεπιστημιακή εκπαίδευση και το 28% δευτεροβάθμια, ενώ το 9% έχει τεχνολογική εκπαίδευση. Υπάρχει και ένα αξιοπρόσεκτο 10% με μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα.
Οι αριθμοί αυτοί δεν είναι τελικοί, επειδή μπορεί να έχουν γίνει λάθη και γι’ αυτό ελέγχονται. Σύμφωνα, όμως, με τις δηλώσεις των αρμόδιων, τα «λάθη» αυτά προέρχονται κυρίως από ορισμένους που δεν έπρεπε να απογραφούν (συνταξιούχοι ή «υποψήφιοι» υπάλληλοι) και έσπευσαν να το κάνουν για να μη χάσουν. Σε κάθε περίπτωση τα τελικά νούμερα δεν προβλέπεται να αποκλίνουν σημαντικά.
Και ποιό είναι τώρα το συμπέρασμα; Η κυβέρνηση δεν σχολίασε το τελικό νούμερο, το οποίο η ίδια είχε δηλώσει ότι δεν γνώριζε. Οι μόνιμοι επικριτές του δημοσίου τομέα και οι λάτρεις του Μνημονίου απέφυγαν κι αυτοί να τοποθετηθούν άμεσα.
Το αποτέλεσμα της απογραφής δεν προκαλεί καμιά έκπληξη. Ο ισχύων προϋπολογισμός του κράτους έχει –όπως είναι φυσικό- υπολογίσει το αριθμό των δημοσίων υπαλλήλων που πρέπει να πληρώσει. Ο σχετικός πίνακας που περιλαμβάνεται στη σελίδα 74 της εισηγητικής του έκθεσης καταγράφει τους υπαλλήλους (τακτικούς-μόνιμους, αορίστου και ορισμένου χρόνου) και ανεβάζει τον αριθμό τους σε 511.913 στις 30.6.09, ελάχιστα αυξημένο από τον αντίστοιχο των δυο προηγουμένων χρόνων (506.680 το 2008 και 503.170 το 2007). Αν συνυπολογιστεί ο αριθμός των στρατιωτικών και ορισμένων μικρότερων κατηγοριών που καταγράφονται σε άλλα σημεία του προϋπολογισμού, φτάνουμε στον ίδιο αριθμό, δηλαδή 760.000.
Όπως, μάλιστα, επισημάνθηκε (Το Παρόν, 6.9.10), ο τελικός αριθμός της απογραφής ταυτίζεται με τον ήδη γνωστό αριθμό των υπαλλήλων που περιλαμβάνεται στον πίνακα του τελευταίου τριμήνου του 2009 του υπουργείου Εσωτερικών. Σύμφωνα μ’ αυτόν τον πίνακα, αν προστεθούν οι μόνιμοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (οι δυο κατηγορίες δηλαδή που αφορούν το 80% των δημοσίων υπαλλήλων) εμφανίζονται να υπηρετούν 689.966 υπάλληλοι στο τέλος του 2009. Ο αντίστοιχος αριθμός της απογραφής είναι 679.571, διαπιστώνουμε δηλαδή μια εντυπωσιακή προσέγγιση των δύο υπολογισμών, αν ληφθεί υπόψη ότι σχεδόν 10.000 υπάλληλοι συνταξιοδοτήθηκαν σ’ αυτό το διάστημα και βέβαια δεν αντικαταστάθηκαν από νέους.
Το μόνο που δεν μπορεί, λοιπόν, να πει κανείς είναι ότι όλα αυτά ήταν άγνωστα.
Το ΕΒΕΑ και οι «εκτιμήσεις» του
Μόλις τέσσερις μήνες πριν από την απογραφή, τον Απρίλιο, είχαν κυκλοφορήσει σε πολλές εφημερίδες ταυτόχρονα για μια ακόμα φορά εντυπωσιακά πρωτοσέλιδα για τον αριθμό των δημοσίων υπαλλήλων. Πιο γλαφυρή η Ημερησία: «Εφτασαν το 1,1 εκατ. οι δημόσιοι υπάλληλοι. Γέμισε το δημόσιο με υπαλλήλους. Το αδιαχώρητο προκλήθηκε σταδιακά όλα τα τελευταία χρόνια και οι δημόσιοι υπάλληλοι έφτασαν σήμερα τους 1.100.000». Σε άλλο σημείο η εφημερίδα αναφέρει ότι «ο αριθμός του συνολικού αριθμού (sic) των απασχολουμένων στο δημόσιο προκαλεί ίλιγγο και δικαιολογεί τη δεινή θέση που έχει περιέλθει η οικονομία της χώρας».
Όπως επισήμαινε η εφημερίδα «τα στοιχεία σοκ για την κατάσταση στον δημόσιο τομέα περιλαμβάνονται σε Εκθεση του Κέντρου Μελετών και Ερευνών του ΕΒΕΑ», την οποία έδωσε στη δημοσιότητα ο πρόεδρός του Κ. Μίχαλος. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, οι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι κυμαίνονται γύρω στο 40% του συνόλου, ενώ οι συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου ξεπερνούν το 50% και φτάνουν τους 550.000.
Παρόμοια ρεπορτάζ, βασισμένα στην Ερευνα του ΕΒΕΑ, φιλοξενήθηκαν σε όλο το φάσμα του Τύπου. «Στη χώρα μας», έγραφε το Εθνος (24.4.10), «ένας στους δέκα Ελληνες έχει εργασιακή σχέση με το Δημόσιο, είτε ως μόνιμος υπάλληλος είτε ως εποχικός, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα που διεξήγαγε το Κέντρο Μελετών και Ερευνών του ΕΒΕΑ. Το υπεράριθμο των δημοσίων υπαλλήλων χαρακτηρίζεται από το ΕΒΕΑ ως βασική αιτία της δεινής δημοσιονομικής κατάστασης που έχει περιέλθει η χώρα αφού, σύμφωνα με εκτιμήσεις, το δημόσιο έλλειμμα διογκώνεται λόγω της υψηλής μισθοδοσίας των κρατικών υπαλλήλων που αγγίζει το 40% του ΑΕΠ, σε συνδυασμό με τη χαμηλή παραγωγικότητά του δημόσιου τομέα. Η συγκεκριμένη έρευνα ανεβάζει τον αριθμό των πάσης φύσης συμβασιούχων υπαλλήλων του Δημοσίου για το 2009 σε 550.000, οι οποίοι είναι συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου ή έργου, απασχολούμενοι μερικής απασχόλησης ή με προγράμματα μαθητείας (Stage) και ωρομίσθιοι».
Πιο προσεκτική η Καθημερινή (2.5.10), αποφεύγει να υιοθετήσει τον αριθμό 1.100.000, αλλά δεν παραλείπει την έμμεση αναφορά του: «Στη χώρα μας σχεδόν ένας στους δέκα Ελληνες έχει εργασιακή σχέση με το Δημόσιο, είτε ως μόνιμος υπάλληλος, είτε ως συμβασιούχος, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα που διεξήγαγε το Κέντρο Μελετών και Ερευνών του ΕΒΕΑ (Εμπορικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών)». Ο πίνακας, βέβαια, που παραθέτει η εφημερίδα περιλαμβάνει τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας και καταλήγει σε ένα σύνολο 759.084 ατόμων, πολύ κοντά δηλαδή στον αριθμό της απογραφής.
Δυο βδομάδες μετά την Εκθεση του ΕΒΕΑ υπογραφόταν από την ελληνική κυβέρνηση το Μνημόνιο.
Μετά τα αποτελέσματα της απογραφής που δεν επιβεβαιώνουν τα «στοιχεία σοκ» αναζητήσαμε την Εκθεση του Κέντρου Μελετών και Ερευνών του ΕΒΕΑ. Για λόγους που στην αρχή δεν καταλάβαμε η Εκθεση αυτή δεν έχει αναρτηθεί στον ενημερωμένο και πλούσιο ιστότοπο του επιμελητηρίου. Το γραφείο Τύπου του ΕΒΕΑ είχε την καλοσύνη να μας τη στείλει, με τη διακριτική παρατήρηση ότι πρόκειται «για συλλογή στοιχείων από το ΚΕΜΕ – ΕΒΕΑ μέσω των αρμόδιων δημοσίων υπηρεσιών -και όχι μελέτη- για τον αριθμό των δημοσίων υπαλλήλων στην Ελλάδα». Μόλις την πήραμε στα χέρια μας διαπιστώσαμε ότι πρόκειται για ένα κείμενο μιας σελίδας και 250 λέξεων. Φέρει τη σφραγίδα του «Κέντρου Μελετών και Ερευνας του ΕΒΕΑ» και τιτλοφορείται «Οι υπάλληλοι του δημοσίου τομέα στην Ελλάδα». Στην πρώτη παράγραφο το κείμενο επαναλαμβάνει τα περί άγνωστων στοιχείων: «Εντονη φημολογία και ατέρμονες εκτιμήσεις επικρατούν σχετικά με τον αριθμό των υπαλλήλων του δημοσίου τομέα εδώ και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα επίσημα στοιχεία που παρουσιάζονται σε κρατικούς και διεθνείς στατιστικούς φορείς τείνουν να είναι ελλιπή καθώς στον συνολικό αριθμό δεν συγκαταλέγονται οι εποχικοί υπάλληλοι, οι υπάλληλοι με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου και οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου».
Στη δεύτερη παράγραφο αντιγράφονται τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας που οδηγούν στο μετριοπαθές νούμερο των 370.517 (χωρίς τους στρατιωτικούς που υπολογίζει σε 177.600) και στο τέλος υπάρχει το «ζουμί». Το κείμενο παρατηρεί ότι σ’ αυτούς τους αριθμούς «δεν συμπεριλαμβάνονται οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου οι οποίες υπερβαίνουν τις 550.000». Προσθέτοντας αυτό τον αριθμό στον πρώτο, το κείμενο οδηγείται στο συμπέρασμα ότι «το σύνολο των υπαλλήλων του δημοσίου τομέα ανέρχεται, κατά προσέγγιση, στο 1.100.000». Και το ΕΒΕΑ καταλήγει με μια αυτοεπιβεβαίωση: «Τα αποτελέσματα αυτά αποδεικνύουν ότι οι εκτιμήσεις πως ο συνολικός αριθμός των υπαλλήλων που απασχολούνται στο δημόσιο τομέα υπερβαίνει το 1.000.000 είναι ακριβείς».
Οσο για τις πηγές του ΕΒΕΑ, εκτός από τη Στατιστική Υπηρεσία εμφανίζονται δύο δικτυακές εγκυκλοπαίδειες, η Wikipedia και η Encyclopedia of the Nations. Με πηγή, μάλιστα τη Wikipedia, το ΕΒΕΑ συγκαταλέγει στους δημοσίους υπαλλήλους όλο το «ενεργό στρατιωτικό προσωπικό» (177.600), μαζί δηλαδή και τους στρατεύσιμους! Αλλά για τον κρίσιμο αριθμό των 550.000 το ΕΒΕΑ δεν δίνει καμιά εξήγηση. Σε υποσημείωση αναφέρει μόνο ότι προκύπτει «βάσει εκτιμήσεων». Ποιές εκτιμήσεις; Ποιανού; Αγνωστο. Το σίγουρο είναι ότι ακριβώς οι ίδιοι αριθμοί είχαν δημοσιευτεί ένα χρόνο νωρίτερα στο Βήμα (26.5.09). Και εκεί διαβάζουμε τον αριθμό 550.000, ο οποίος αναφέρεται και πάλι «κατ’ εκτίμηση».
Αλλά και μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της απογραφής μεγάλη μερίδα του Τύπου εξακολουθούσε να μιλά για 950.000 ή και 1.000.000. «Ολοταχώς προς το εκατομμύριο οι δημόσιοι υπάλληλοι» σχολίαζε η Ημερησία (31.7.10), ενώ το Εθνος πριν ακόμα από την ολοκλήρωση της απογραφής (23.7.10) πρόβλεπε ότι «Η απογραφή δείχνει κράτος μαμούθ».
Μάταια η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ επιχειρούσε να πει τα αυτονόητα, ότι δηλαδή «οι αριθμοί διαψεύδουν μια συστηματική και χρόνια παραποίηση, διαστρέβλωση της πραγματικότητας με τα περί ενάμιση, δύο, ακόμη και δυόμισι εκατομμύρια δημοσίων υπαλλήλων». Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της απογραφής, η ΑΔΕΔΥ σημείωνε ότι «αποδεικνύεται ότι τόσο σε αριθμό όσο και σε μισθολογική δαπάνη είμαστε κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ενωσης».
Οσοι εξακολουθούν να μιλούν για τεράστια νούμερα βασίζονται στο γεγονός ότι δεν περιλήφτηκαν στην απογραφή εργαζόμενοι σε ΔΕΚΟ και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου. Αλλά αυτό που ονομάζεται σήμερα «ευρύτερος δημόσιος τομέας» είναι από καιρό μόνο κατ’ όνομα δημόσιος. Χαρακτηριστικό ότι σ’ αυτό το ένα εκατομμύριο που υπολογίζεται από μεγάλη μερίδα του Τύπου ότι θα φτάσουν οι δημόσιοι υπάλληλοι αν υπολογιστούν κι αυτές οι κατηγορίες, περιλαμβάνονται «μισθοδοτούμενοι ή μη από τον κρατικό προϋπολογισμό» (Το Βήμα, 1.8.10). Αλλά αν δεν μισθοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό με ποια λογική συγκαταλέγονται στους δημόσιους υπαλλήλους;
Μήπως είναι λίγοι;
Η ΑΔΕΔΥ έχει δίκιο. Ο απόλυτος αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων στην κάθε χώρα δεν μπορεί να κριθεί αν δεν συγκριθεί με τον αντίστοιχο αριθμό υπαλλήλων σε ομοειδείς χώρες. Προς μεγάλη απογοήτευση των προπαγανδιστών του Μνημονίου η σύγκριση αυτή αποδεικνύει ότι ο ισχυρισμός περί «υπερπληθυσμού» των δημοσίων υπαλλήλων στην Ελλάδα είναι εντελώς έωλος. Το επιβεβαιώνει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο μια επιστημονική έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της «Εκθεσης Ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής» και υπογράφεται από τέσσερις ερευνητές του Αυστριακού Ινστιτούτου Οικονομικών Ερευνών και των Πανεπιστημίων του Στρασβούργου και του Μαγδεμβούργου («The size and performance of public sector activities in Europe»).
Τα συμπεράσματα της έρευνας αυτής, όπως αποτυπώνονται και στα διαγράμματα που δημοσιεύουμε, εμφανίζουν την Ελλάδα σε μια σχετικά χαμηλή θέση ως προς τον αριθμό των δημοσίων υπαλλήλων που διατηρεί σε σύγκριση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ εξίσου χαμηλή είναι η επίδοση της χώρας μας στο ποσοστό των εργαζομένων στο δημόσιο σε σχέση με το σύνολο των εργαζομένων. Και μάλιστα αυτά τα στοιχεία ισχύουν για τις τελευταίες τρεις δεκαετίες!
Στον πίνακα που καταγράφει το ποσοστό των δημοσίων υπαλλήλων επί του συνόλου των εργαζομένων κάθε χώρας, η Ελλάδα καταλαμβάνει τη 14η θέση επί συνόλου 17 ευρωπαϊκών κρατών, με επίδοση 11,4%. Βρίσκεται δηλαδή πολύ κάτω από την πρώτη στην κατάταξη Σουηδία (30%) ή τη Δανία (29%), τις χώρες που υποτίθεται ότι αποτελούσαν το προεκλογικό πρότυπο του σημερινού πρωθυπουργού. Αλλά η Ελλάδα υπολείπεται πολύ και από τη Γαλλία (21,2%) και τη Μεγάλη Βρετανία (17,8%), παρά τις έντονες περικοπές της τελευταίας. Η χώρα μας ξεπερνά –και μάλιστα ελάχιστα- μόνο την Ιρλανδία (11,0%), την Ολλανδία (10,7%) και τη Γερμανία (10,2%). Όπως παρατηρεί η μελέτη, η θέση της Ελλάδας στην κατάταξη αυτή παραμένει τις τελευταίες δεκαετίες σταθερή.ΠΙΝΑΚΑΣ 1ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Ανάλογα ευρήματα δείχνει η έρευνα και όταν συγκρίνει τις δημόσιες δαπάνες των ευρωπαϊκών κρατών ως ποσοστό επί του ΑΕΠ κάθε χώρας. Και εδώ η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά σε χαμηλότερη θέση από τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.
Στην πραγματικότητα, λοιπόν, αυτό που παρατηρείται στην Ελλάδα δεν είναι ούτε εξαιρετική διόγκωση του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων ούτε η αδυναμία καταμέτρησής τους. Υπάρχει μια σκόπιμη σύγχυση μεταξύ των διάφορων τύπων εργασιακών σχέσεων που έχουν αρχίσει να εισάγονται στο δημόσιο από τη στιγμή που ιδιωτικοποιούνται με τον έναν ή άλλο τρόπο διάφοροι τομείς, υπηρεσίες ή κλάδοι του δημοσίου. Αυτός ο περίφημος αριθμός 550.000, τον οποίο όλοι επικαλούνται με βάση «εκτιμήσεις τους» δεν είναι τίποτα άλλο παρά το φάντασμα όλων αυτών των νέων «ελαστικών» θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν στο περιθώριο και εις βάρος του δημόσιου τομέα (stages, διμηνίτες, εποχικοί, κλπ). Αλλά αυτοί είναι τα πρώτα θύματα της νέας πολιτικής. Οι ίδιοι οι εκπρόσωποι των δύο κυβερνητικών κομμάτων ανακοινώνουν ότι ο αριθμός των συμβασιούχων αυτών μειώνεται, αλλά τα παπαγαλάκια τους δεν τους πιστεύουν. Ο Προκόπης Παυλόπουλος δήλωνε λίγο πριν από τις εκλογές ότι «ο αριθμός των συμβασιούχων παρά τις προκλητικά παραπλανητικές ανακοινώσεις του ΠΑΣΟΚ συνεχώς μειώνεται» (Real News, 8.9.09). Και ο διάδοχός του Γιάννης Ραγκούσης επαναλάμβανε λίγους μήνες αργότερα: «Οι θέσεις συμβασιούχων είναι μειωμένες κατά 35%» (Το Βήμα, 21.3.10).
Κάτω από την πίεση των μύθων που οι ίδιοι συντηρούσαν τόσα χρόνια, οι κυβερνώντες υιοθετούν την πιο σκληρή εφαρμογή του Μνημονίου, περικόπτοντας με κάθε τίμημα θέσεις εργασίας. Αν συνυπολογίσει κανείς την εκβιασμένη πρόωρη έξοδο χιλιάδων υπαλλήλων που επιχειρούν να συνταξιοδοτηθούν για να αποφύγουν τα χειρότερα, η σημερινή τάση του δημόσιου τομέα είναι η συρρίκνωση, με εκρηκτικές συνέπειες στην ανεργία και στην αποδοτικότητα της κρατικής μηχανής.
Big is beautiful!
Από ειρωνεία της τύχης, η αιφνίδια διόγκωση του αριθμού των μελών του υπουργικού συμβουλίου κατά τον πρόσφατο ανασχηματισμό προσφέρει ένα σοβαρό αντεπιχείρημα σε όσους πιπιλίζουν την καραμέλα του μικρού και «οικονομικού» δημόσιου τομέα –κι ανάμεσά τους βέβαια συγκαταλέγεται και ο πρωθυπουργός. Τα 48 μέλη της νέας κυβέρνησης υποδείχτηκαν ήδη ως αντίφαση από την αντιπολίτευση. Αλλά είναι κάτι περισσότερο απ’ αυτό. Η συγκριτική μελέτη για το «Μέγεθος και την απόδοση των δραστηριοτήτων του δημόσιου τομέα στην Ευρώπη», που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (βλ. διπλανές στήλες) καταλήγει σε ορισμένα συμπεράσματα σχετικά με το πώς επιδρά στην απόδοση μιας διακυβέρνησης το μέγεθος του δημόσιου τομέα. Όπως ήταν αναμενόμενο, η μελέτη καταρχήν αποδέχεται τις διαπιστώσεις που κυριαρχούν στο πλαίσιο της νεοφιλελεύθερης και συντηρητικής Ευρωπαϊκής Ενωσης, ότι δηλαδή κράτη με μικρό δημόσιο τομέα (όσα δηλαδή κρατούν τις δημόσιες δαπάνες τους κάτω από το 40% του ΑΕΠ) επιτυγχάνουν κατά κανόνα καλύτερες οικονομικές επιδόσεις από κράτη με δημόσιο τομέα μεσαίου μεγέθους (40-50% του ΑΕΠ) ή και μεγάλου (πάνω από 50% του ΑΕΠ). Το τι ακριβώς εννοούν οι συντάκτες με «καλύτερες επιδόσεις», το αναλύουν στη συνέχεια: «Οι μικροί δημόσιοι τομείς λειτουργούν καλύτερα στη διοίκηση, τη σταθερότητα και την οικονομική επίδοση, ενώ οι μεγάλοι δημόσιοι τομείς εξασφαλίζουν καλύτερη διανομή των εισοδημάτων». Μ’ άλλα λόγια, το μέγεθος του δημόσιου τομέα έχει ένα σαφή ταξικό χαρακτήρα.
Αναφερόμενοι και σε άλλες προγενέστερες μελέτες οι τέσσερις συντάκτες της έρευνας που παρουσιάζουμε διαπιστώνουν ότι «η συγκριτική ανάλυση διάφορων δεικτών υποδεικνύει ότι χώρες με μεγάλο δημόσιο τομέα είναι λιγότερο διεφθαρμένες, παρουσιάζουν λιγότερες γραφειοκρατικές καθυστερήσεις, διαθέτουν καλύτερες παροχές δημόσιων αγαθών, αλλά επίσης και υψηλότερα ποσοστά φορολόγησης. Το πιο ενδιαφέρον αποτέλεσμα αυτών των συσχετίσεων είναι ότι κατά μέσο όρο οι διακυβερνήσεις με μεγάλο δημόσιο τομέα αποδίδουν καλύτερα (ακόμα και στα ζητήματα επιχειρηματικών ρυθμίσεων, γραφειοκρατικών καθυστερήσεων και ποιότητας στις υποδομές)».
Οι διαπιστώσεις αυτές της μελέτης μοιάζουν εντυπωσιακά με τα επιχειρήματα που επικαλείται ο πρωθυπουργός για να δικαιολογήσει τη συγκρότηση του νέου πολυπληθούς υπουργικού συμβουλίου. Μόνο που αυτά τα επιχειρήματα τα ξεχνούν τα στελέχη της κυβέρνησης όταν αναφέρονται στο σύνολο του κρατικού μηχανισμού και όχι μόνο στο επιτελείο του.
Η σχέση μεγέθους και αποτελεσματικότητας του δημοσίου τομέα γίνεται περισσότερο κατανοητή όταν εξετάσει κανείς κάθε συγκεκριμένο κλάδο χωριστά. Ας περιοριστούμε στο παράδειγμα του πιο πολυπληθούς κλάδου, του χώρου δηλαδή της εκπαίδευσης, στον οποίο υπηρετούν πάνω από 125.000 άτομα (σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν πριν ακόμα συμπληρωθεί η απογραφή). Είναι σίγουρο ότι ο χώρος της εκπαίδευσης είναι το πρώτο θύμα της νέας πολιτικής. Η συρρίκνωσή του είναι δεδομένη, όπως δεδομένες είναι και οι βλαβερές συνέπειες της μείωσης του αριθμού των εκπαιδευτικών ή της αντικατάστασής τους σε μεγάλο βαθμό από «εποχικούς» ωρομίσθιους.
Σε μια από τις πρόσφατες έρευνές μας είχαμε διαπιστώσει ότι φέτος για πρώτη χρονιά καθυστερούσαν οι αποσπάσεις των εκπαιδευτικών για τα ΣΔΕ (Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, βλ. «Σχολεία ενός κατώτερου Θεού», Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία 18.7.10). Το υπουργείο αντέδρασε και υποσχέθηκε ότι οι αποσπάσεις θα πραγματοποιηθούν πριν από την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου και απέδωσε σε «φήμες» κάθε άλλη σκέψη. Τελικά το ρεπορτάζ επιβεβαιώθηκε. Οι αποσπάσεις υπογράφτηκαν μόλις την περασμένη Τρίτη αφού πρώτα εκατοντάδες ειδικευμένοι εκπαιδευτικοί υποχρεώθηκαν να παρουσιαστούν στα σχολεία όπου είχαν οργανικές θέσεις πριν αποσπαστούν στα ΣΔΕ. Το ίδιο συνέβη και με τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Ο λόγος της καθυστέρησης ήταν να εμφανιστεί μια εικονική πληρότητα στα σχολεία με την παρουσία των αποσπασμένων στις οργανικές τους θέσεις. Βέβαια μόλις γίνουν οι αποσπάσεις η πλασματική αυτή εικόνα θα ανατραπεί, με αποτέλεσμα νέα και μεγαλύτερη αναστάτωση.
Μπορεί οι αλχημείες του υπουργείου να έσωσαν την εικόνα της πρώτης μέρας στα σχολεία, αλλά οι χειρισμοί αυτοί σε συνδυασμό με την επικείμενη αποχώρηση λόγω εσπευσμένης συνταξιοδότησης δασκάλων και καθηγητών θα προκαλέσει σοβαρά κενά. Τότε ίσως αναθεωρήσουν τις απόψεις τους και οι καλόπιστοι που έχουν πειστεί από το μύθο του υπερπληθυσμού των δημοσίων υπαλλήλων. Αλλά τότε ίσως να είναι αργά.
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2012

Γενική απεργία προετοιμάζει η ΑΔΕΔΥ

Με νέο, δυναμικό γύρο κινητοποιήσεων, προειδοποιεί η ΑΔΕΔΥ η οποία σε ανακοίνωσή της τονίζει ότι προετοιμάζει γενική απεργία «δεδομένου ότι μέχρι το κλείσιμο της Βουλής προωθούνται νέα μέτρα σε βάρος των μισθωτών, των ανέργων, των συνταξιούχων, της κοινωνικής ασφάλισης». Επίσης, τονίζεται ότι έχει καταθέσει πρόταση προς τη ΓΣΕΕ για τον άμεσο συντονισμό ώστε να πραγματοποιηθεί η γενική απεργία. Πάντως, στις 29 Μαρτίου αποφασίστηκε γενική κινητοποίηση στον κλάδο της υγείας σε συνεργασία με τις ενώσεις των νοσοκομειακών γιατρών και των συνδικαλιστικών οργανώσεων του Τομέα Υγείας (ΙΚΑ, γιατροί, ΕΟΠΥΥ). «Η ανακοίνωση των εκλογών δεν αναστέλλει τη δράση μας, δεν λύνει και δεν σταματά τις νέες επιθέσεις και αφαιρέσεις δικαιωμάτων. Συνεχίζουμε, παλεύουμε, κρατάμε ανοιχτό το δρόμο του αγώνα, της ελπίδας που αυτός δυναμώνει», καταλήγει η ΑΔΕΔΥ. Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012

Αλλαγές στο Εφάπαξ των δημοσίων υπαλλήλων

Ρυθμίσεις για τα εφάπαξ των δημόσιων υπαλλήλων, οι οποίες θα οριστικοποιηθούν μετά την ολοκλήρωση των σχετικών μελετών, προαναγγέλλει το υπουργείο Εργασίας, εξετάζοντας μεταξύ άλλων προαιρετικό συμψηφισμό του εφάπαξ με τυχόν δάνεια δικαιούχων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων αλλά και τμηματική καταβολή του σε δικαιούχους εργαζομένους στις ΔΕΚΟ. Τα υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας επεξεργάζονται ρύθμιση με την οποία οι δικαιούχοι εφάπαξ που είναι ταυτόχρονα και δανειολήπτες του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων θα έχουν τη δυνατότητα να προχωρούν σε συμψηφισμό μέρους ή ολόκληρου του ποσού με το δάνειό τους. Η ένταξη των δικαιούχων στη ρύθμιση θα είναι προαιρετική. Σχετικά με τους ασφαλιστικούς οργανισμούς που χορηγούν εφάπαξ αλλά παρουσιάζουν μεγάλα ελλείμματα, εξετάζεται η καθιέρωση μεγαλύτερης εισφοράς. Επίσης, εξετάζεται ρύθμιση για συνταξιοδοτούμενους εργαζομένους στις ΔΕΚΟ, βάσει της οποίας οι συνταξιοδοτούμενοι θα λαμβάνουν αρχικά το 40% του εφάπαξ που δικαιούνται και το υπόλοιπο έπειτα από δύο χρόνια. Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2012

Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση (Καλλικράτης 2 )- Ενσωματωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ

Σήμερα 15 Μαρτίου 2012 τίθεται σε δημόσια διαβούλευση προτεινόμενο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση – Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». Το προς δημόσια διαβούλευση νομοσχέδιο αποτελείται από δύο διακριτά και αυτοτελή μέρη. Στο πρώτο μέρος περιέχονται ρυθμίσεις που αφορούν ζητήματα τοπικής ανάπτυξης, αυτοδιοίκησης και αποκεντρωμένης διοίκησης. Αντλώντας από την εμπειρία που έχει αποκτηθεί κατά τον πρώτο χρόνο εφαρμογής του Καλλικράτη τόσο από το Υπουργείο Εσωτερικών, όσο και από τους αιρετούς λειτουργούς της αυτοδιοίκησης και με δεδομένη τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας, επιδιώκεται η βελτίωση του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των δήμων, των περιφερειών, των νομικών τους προσώπων και των αποκεντρωμένων διοικήσεων, ενώ την ίδια στιγμή λαμβάνεται μέριμνα για τη συγκράτηση των λειτουργικών δαπανών των ΟΤΑ. Στο πλαίσιο των ίδιων ρυθμίσεων επέρχονται επίσης βελτιώσεις στο οργανωτικό πλαίσιο διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. Στο δεύτερο μέρος του νομοσχεδίου περιέχονται κατά κύριο λόγο ρυθμίσεις ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2009/50/EK σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής πολιτών υψηλής ειδίκευσης από τρίτες χώρες με σκοπό την απασχόληση (πρόκειται για τη λεγόμενη «μπλε κάρτα» της ΕΕ). Η ενσωμάτωση της Οδηγίας 2009/50/EK συνιστά άμεση υποχρέωση της χώρας απέναντι στην ΕΕ., καθώς η προθεσμία για την ενσωμάτωσή της έχει ήδη παρέλθει. Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 24:00 της 22ης Μαρτίου 2012. Για να δείτε το προς δημόσια διαβούλευση νομοσχέδιο πατήστε εδώ Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Εντός του Μαρτίου η αξιολόγηση δημοσίων υπαλλήλων


Μέσα στην εβδομάδα θα ολοκληρωθούν οι προετοιμασίες για τους νέους οργανισμούς των υπουργείων με τη μείωση των δομών τους, κατά 30%, και εντός του Μαρτίου θα είναι έτοιμη η τελική πρόταση για τη μεθοδολογία και τα κριτήρια αξιολόγησης του προσωπικού, ανακοίνωσε ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Δημήτρης Ρέππας.
Ο κ. Ρέππας έκανε γνωστό ότι στο πλαίσιο της υλοποίησης της απόφασης για τους νέους οργανισμούς των υπουργείων θα μειωθούν οι υπηρεσιακές μονάδες από 5.427, που είναι σήμερα, σε 3.567, ώστε να εξοικονομηθούν σημαντικοί πόροι, να διευκολυνθούν οι πολίτες στις συναλλαγές τους με το Δημόσιο, σε χρόνο και αποτελεσματικότητα, και βεβαίως, να περιοριστεί η γραφειοκρατία.
Τόνισε, δε, με κατηγορηματικό τρόπο ότι η μείωση των δομών του κράτους κατά 30% δεν σημαίνει και μείωση των θέσεων. «Η μείωση αφορά τον αριθμό των υπηρεσιακών μονάδων και μόνο» διαβεβαίωσε ο υπουργός.
Σημειώνεται ότι από τη διαδικασία της αλλαγής των οργανογραμμάτων, εκτός από τα υπουργεία Εξωτερικών, Άμυνας και Προστασίας του Πολίτη, αποφασίστηκε να εξαιρεθεί και το υπουργείο Οικονομικών, λόγω της ανάγκης αντιμετώπισης της κρίσης.
Ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης χαρακτήρισε ιδιαιτέρως σημαντικό έργο τη νέα δομή των υπουργείων, καθώς οι οργανισμοί τους ισχύουν από το 1988, με μικρές αλλαγές, και επανέλαβε ότι «αποτελεί κοινή πεποίθηση η ανάγκη για ένα κράτος που υπηρετεί τον πολίτη, είναι λειτουργικό και αποτελεσματικό, διευκολύνει τους επενδυτές και την υγιή επιχειρηματικότητα, συμβάλλει δραστικά στην ανάπτυξη».
Πρόσθεσε ότι μέσα στον Μάρτιο θα υπάρχει η τελική πρόταση για τη μεθοδολογία και τα κριτήρια της περιβόητης αξιολόγησης των εργαζομένων στο Δημόσιο, για να συμπληρώσει ότι η αξιολόγηση, που δεν έχει γίνει ποτέ στο ελληνικό κράτος, αποτελεί κεντρική μεταρρύθμιση που θα επιλύσει προβλήματα. «Θα είναι μία βάση για την επόμενη κυβέρνηση που θα μπορεί να την αξιοποιήσει» για την αναμόρφωση του κράτους.
Σε σχετική ερώτηση, για την παρουσία Γάλλων στις επιτροπές αξιολόγησης, ο κ. Ρέππας είπε ότι η συνεργασία με τους Γάλλους, που έχει συμφωνηθεί στο Μνημόνιο με το γαλλικό κράτος, είναι άψογη, αλλά δεν είναι βέβαιο ότι θα υπάρχει γαλλική παρουσία σε κάθε επιτροπή αξιολόγησης. Επίσης, πρόσθεσε ότι έως στιγμής δεν υπάρχει θέμα αξιολόγησης από ιδιωτικές εταιρείες. Επισήμανε, δε, ότι θα διεξαχθούν σεμινάρια για στελέχη του Δημοσίου που θα αναλάβουν καθήκοντα στην αξιολόγηση.
Τέλος, υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση έχει συμφωνήσει στη νέα δανειακή σύμβαση με την τρόικα την απόλυση 15.000 υπαλλήλων, που θα γίνει έως το τέλος του 2012, μετά την αξιολόγηση που θα γίνει, ενώ συνολικά θα πρέπει να μειωθεί το προσωπικό του Δημοσίου κατά 150.000 έως το 2015.
Κωδικοποίηση των δικαιωμάτων
«Το κράτος λειτουργεί για τον πολίτη και πρέπει να υπάρχει ο αναγκαίος σεβασμός» σημείωσε ο υπουργός δίνοντας στη δημοσιότητα την κωδικοποίηση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων του κράτους έναντι των πολιτών, κάτι που θα συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση των σχέσεων κράτους-πολίτη.
Ο κ. Ρέππας είπε ότι οριοθετείται το πεδίο άσκησης των αρμοδιοτήτων των δημοσίων υπαλλήλων και των δικαιωμάτων των πολιτών, καθώς αν ο πολίτης γνωρίζει τα δικαιώματά του δεν θα επαιτεί ούτε θα υφίσταται μοιρολατρικά τις συνέπειες μίας κακοδιοίκησης, ενώ ο υπάλληλος θα ασκεί τα καθήκοντά του και δεν θα κάνει κατάχρηση των αρμοδιοτήτων του.
Πρόσθεσε ότι η έγκυρη και σωστή πληροφόρηση του πολίτη συμβάλλει στη μείωση της ταλαιπωρίας του και την πάταξη της γραφειοκρατίας, ενώ σημείωσε ότι η αξία της κωδικοποίησης θα διευκολύνει τα όργανα ελέγχου με ουσιαστικό έλεγχο. Μάλιστα, σύντομα, το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης θα ανεβάσει στην ιστοσελίδα του τον κώδικα δικαιωμάτων του πολίτη και παράλληλα θα τυπωθούν από το Εθνικό Τυπογραφείο και θα μοιραστούν στους πολίτες.
Ο κ. Ρέππας, επίσης, ανακοίνωσε ότι εντός του Μαρτίου θα είναι έτοιμος και ο Κώδικας Δεοντολογίας των δημοσίων υπαλλήλων, που εντάσσεται στο γενικότερο σχέδιο για την αναμόρφωση του κράτους.
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2012

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 14ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία και ευρεία συμμετοχή η εκλογική διαδικασία για την σύσταση των οργάνων  του Συλλόγου Υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας.Από το σύνολο των 187 εγγεγραμμένων στον εκλογικό κατάλογο ψήφισαν οι 154 με τα αποτελέσματα να έχουν ως εξής:

Διοικητικό Συμβούλιο
 1. Λιβάς Δημήτριος -- 96
 2. Εμμανουηλίδης Ευάγγελος -- 89
 3. Λέκκα Νικολίνα -- 56
 4. Φαββατάς Δημήτριος --  49
 5. Παυλόπουλος Ηλίας -- 45
 6. Γιαννόπουλος Θεόδωρος -- 38
 7. Μπιτσάνη Βενετία -- 35
 8. Κρασσακόπουλος Ανδρέας -- 32
 9. Αθανασόπουλος Αθανάσιος -- 31
 10. Κωταντούλα Μαρία -- 28
 11. Δουλάμη Αικατερίνη -- 24
 12. Μαγκουρίλου Αθηνά -- 24
 13. Σκορδάκης Γεώργιος -- 22
Ελεγκτική Επιτροπή
 1. Κωνσταντακοπούλου Ευσταθία -- 70
 2. Μηλαίου Γεωργία -- 64
 3. Χωρεμιώτη Ρουμπίνη -- 64
Αντιπρόσωποι στο συνέδριο της Ομοσπονδίας (ΟΣΥΑΠΕ)
 1. Λιβάς Δημήτριος -- 96
 2. Εμμανουηλίδης Ευάγγελος -- 87
 3. Λέκκα Νικολίνα -- 60
 4. Φαββατάς Δημήτριος -- 52
 5. Παυλόπουλος Ηλίας -- 51
 6. Πουλόπουλος Ιωάννης -- 48
 7. Γιαννόπουλος Θεόδωρος -- 33
 8. Αθανασόπουλος Αθανάσιος -- 32
 9. Κωνταντούλα Μαρία -- 32
 10. Μπιτσάνη Βενετία -- 30
Αντιπρόσωποι στο Νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΕΔΥ
 1. Λιβάς Δημήτριος -- 90
 2. Εμμανουηλίδης Ευάγγελος -- 80
 3. Λέκκα Νικολίνα -- 57
 4. Φαββατάς Δημήτριος -- 57
 5. Πουλόπουλος Ιωάννης -- 51
 6. Κωταντούλα Μαρία -- 33
 7. Μπιτσάνη Βενετία -- 33
 8. Σκορδάκης Γεώργιος -- 24
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Εκλογές


Εκλογές για την ανάδειξη Οργάνων Διοίκησης και Αντιπροσώπων στις Δευτεροβάθμιες Συνδικαλιστικές Οργανώσεις του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, θα διεξαχθούν σήμερα Τετάρτη 14/03/2012 και από ώρα 13.00 π.μ έως και 18.00 μμ,  στο Αμφιθέατρο Αλέξανδρος Κουμουνδούρος της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας.

·Για το Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη του Συλλόγου μπορούν να βάλουν έως και 7 σταυρούς.
·Για την Ελεγκτική Επιτροπή,τα μέλη του Συλλόγου μπορούν να βάλουν έως και 3 σταυρούς.
·Για την Αντιπρόσωπευση στην Ομοσπονδία, τα μέλη του Συλλόγου μπορούν να βάλουν έως και 8 σταυρούς.
·Για το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΕΔΥ,τα μέλη του Συλλόγου μπορούν να βάλουν έως και 8 σταυρούς.

Σημειώνουμε επίσης ότι, για τη συμμετοχή των Μελών στις εκλογές απαραίτητα είναι:
A.   Η οικονοµική τακτοποίηση
B.   Το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή το βιβλιάριο υγείας του ΟΠΑΔ.

Συνάδελφοι,
Σας καλούμε να πάρετε μέρος στις εκλογές της 14/03/2012  για να δώσουμε µε την καθολική  µας συμμετοχή στη νέα Διοίκηση τη δύναμη που χρειάζεται για να μπορεί να διεκδικεί και να επιλύει τα προβλήματα που απασχολούν τον εργασιακό μας χώρο.

Για τη Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή

Λέκκα Νικολίνα
Λιβάς Δημήτρης
Παπαντωνόπουλος Δημήτρης
Κωνσταντακοπούλου Ευσταθία
Εμμανουηλίδης Βαγγέλης
Μπιτσάνη Βάνα
Γρηγοριάδης Διονύσης
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Τρίτη, 13 Μαρτίου 2012

Απολύσεις και περικοπές στο Δημόσιο

Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο απολύσεων στο Δημόσιο ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Δημήτρης Ρέππας κατά τη...
συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου για τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ υπό τον Λουκά Παπαδήμο.

«Η δέσμευση που έχουμε αναλάβει αφορά στη μείωση των εργαζομένων στο ελληνικό δημόσιο κατά 150.000 μέχρι το τέλος του 2015. Η μείωση αυτή, θα προέλθει μέσω αποχωρήσεων, συνταξιοδοτήσεων, αλλά και μέσω της πολιτικής για την κατάργηση ή τη συγχώνευση φορέων που είναι σε εξέλιξη. Το τελικό προϊόν της αξιολόγησης δομών αλλά και προσωπικού, μπορεί να οδηγήσει σε αξιοποίηση κατά το βέλτιστο τρόπο των εργαζομένων στο ελληνικό Δημόσιο» υπογράμμισε ο Δημήτρης Ρέππας.

«Από εκεί και πέρα πρέπει να ληφθεί πρόνοια για τους υπαλλήλους εκείνους που όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησής τους κριθεί ότι θα πρέπει μέσω άλλων διαδικασιών να αξιοποιηθούν ή ακόμη και να απομακρυνθούν από το ελληνικό κράτος στο πλαίσιο της μείωσης των απασχολουμένων στο Δημόσιο κατά 150.000» είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης. 

Σε βάθος τριετίας οι περικοπές μισθών πάνω από 25%

Σε διάστημα τριών ετών και όχι δύο, όπως προβλέπονταν, θα ολοκληρωθεί η μείωση των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων που προκύπτει από το ενιαίο μισθολόγιο όταν αυτή υπερβαίνει το 25% των προηγούμενων αποδοχών του, σύμφωνα με εγκύκλιο του αναπληρωτή υπουργού, Φίλιππου Σαχινίδη. 

Έτσι για έναν υπάλληλο που με το νέο μισθολόγιο έχει μείωση αποδοχών 40% θα ισχύσουν τα ακόλουθα:

• Από 1-11-2011, μειώθηκαν κατά 25% οι συνολικές αποδοχές του συγκριτικά με αυτές που ελάμβανε τον Οκτώβριο του 2011.

• Η υπερβάλλουσα μείωση (15%), περικόπτεται κατά το ένα τρίτο (5%) από την 1-11-2012, επιπλέον κατά 5% από 1-11-2013 και ολόκληρη (επιπλέον 5%) από 1-11-2014, οπότε από την ημερομηνία αυτή και μετά θα έχει ολοκληρωθεί η προσαρμογή του μισθού στο νέο μισθολόγιο.

Παράδειγμα:

Υπάλληλος που έπαιρνε πριν από την έναρξη του νέου μισθολογίου συνολικές αποδοχές 3.200 ευρώ. Έστω ότι οι νέες αποδοχές του διαμορφώνονται πλέον στο ποσό των 1.719ευρώ(Μ.Κ. 4 του Γ βαθμού ΠΕ κατηγορίας). Επειδή η μείωσή του υπερβαίνει το ποσοστό του 25% των αρχικών συνολικών αποδοχών του, με την έναρξη ισχύος του νέου μισθολογίου (1-11-2011) η περικοπή πραγματοποιείται ως εξής:

α) από την 1-11-2011 και για κάθε επόμενο μήνα θα του καταβάλλονται οι συνολικές αποδοχές που ελάμβανε τον Οκτώβριο του 2011 μειωμένες κατά 25%, δηλαδή 3.200 ευρώ - 25% = 2.400 ευρώ.

β) από την 1-11-2012 και για κάθε επόμενο μήνα, θα του καταβάλλονται 2.173 ευρώ (2.400 - 227, το οποίο αποτελεί το ένα τρίτο της υπερβάλλουσας μείωσης).

γ) από την 1-11-2013 και για κάθε επόμενο μήνα, θα λαμβάνει 1.946 ευρώ (2.173 - 227).

δ) από την 1-11-2014 θα λαμβάνει μισθό 1.719 ευρώ.

Στην εγκύκλιο διευκρινίζεται ακόμη ότι χρόνος που πλεονάζει, μετά την αρχική κατάταξη του υπαλλήλου, θα λαμβάνεται υπόψη για τη συμπλήρωση της διετίας ή τριετίας (ανάλογα με το βαθμό) για τη χορήγηση του επόμενου μισθολογικού κλιμακίου του ίδιου βαθμού.

Πηγή: www.real.gr
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....