Πέμπτη, 31 Ιουλίου 2014

Πόσο πληρώνουν οι Ευρωπαίοι ασθενείς (σε κάθε χώρα) τα φάρμακά τους

Μπορεί οι τιμές των φαρμάκων στην Ελλάδα να έχουν μειωθεί δραστικά από το 2009 μέχρι σήμερα, εντούτοις τα δύο τελευταία χρόνια το ποσό συμμετοχής που πληρώνουν κατά μέσο όρο οι ασθενείς έχει διπλασιαστεί. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο επίκουρος καθηγητής πολιτικής Υγείας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Κυριάκος Σουλιώτης σε ημερίδα υπό την αιγίδα της Ιατρικής Εταιρίας Αθηνών, το ποσοστό συμμετοχής των ασφαλισμένων από 12,85% στις αρχές του 2012, έφτασε στα 24,42% στο τέλος του 2013. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της φαρμακευτικής ουσίας ροσουβαστατίνης που χορηγείται για περιπτώσεις δυσλιπιδαιμίας. Το 2010 είχε λιανική τιμή 25,6 ευρώ και φέτος τον Ιούλιο 19,6 ευρώ. Οι ασφαλισμένοι το 2010 όμως πλήρωναν 6,4 ευρώ (ποσοστό συμμετοχής 25%) και σήμερα καταβάλλουν 15,5 ευρώ (ποσοστό συμμετοχής 79%).
Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες υπάρχει, όπως αναφέρει ο κ. Σουλιώτης, «ταβάνι» στην συμμετοχή των ασθενών, καθώς και ειδική μέριμνα για ειδικές ομάδες ασθενών, όπως οι χρονίως πάσχοντες. Στη Γερμανία οι ασφαλισμένοι συμμετέχουν στο κόστος του φαρμάκου καταβάλλοντας 5 έως 10 ευρώ, ανάλογα με την τιμή του. Η Ιρλανδία εφαρμόζει ανώτατο όριο (δεν αφορά τους ασθενείς με χρόνιες παθήσεις) για την οικογένεια τα 144 ευρώ τον μήνα. Στη Νορβηγία έχει καθιερωθεί ανώτατη συμμετοχή ασθενούς στα 255 ευρώ, που περιλαμβάνει συμμετοχή για φάρμακα, επισκέψεις γιατρών και ακτινογραφίες. Πλαφόν ανά συνταγή ή ανά προϊόν εφαρμόζει η Ισπανία, ενώ στην Ελβετία προβλέπεται συμμετοχή 10% στο κόστους του φαρμάκου με ταυτόχρονη ανώτατη συμμετοχή ασθενούς τα 575 ευρώ ανά έτος. Ανώτατο όριο στη συμμετοχή χρονίως πασχόντως ασθενών ανά έτος εφαρμόζει το Βέλγιο. Η Ελλάδα μαζί με την Πορτογαλία είναι οι μοναδικές χώρες που δεν έχουν θεσπίσει ανώτατο χρηματικό όριο.
Την ίδια στιγμή, όπως συμπληρώνει ο κ. Σουλιώτης, οι δημοσιονομικοί περιορισμοί στην Υγεία έχουν οδηγήσει σε μια «πρωτοφανή για αναπτυγμένη χώρα προσαρμογή» των σχετικών δαπανών, με υποχώρηση που, σε κάποιες περιπτώσεις, υπερβαίνει το 50%.
Χαρακτηριστικά:
• Η φαρμακευτική δαπάνη από 5,3 δισ. ευρώ περίπου του 2008, φέτος δεν ξεπερνά τα 2 δισ. ετησίως
• Η κατά κεφαλήν δημόσια φαρμακευτική δαπάνη στην Ελλάδα είναι από το 2011 και μετά χαμηλότερη από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την απόκλιση να αυξάνεται (310 ευρώ έναντι 180 ευρώ περίπου για το 2014)
• Ασθενείς σοβαρών παθήσεων αναφέρουν προβλήματα στην πρόσβαση στη θεραπεία, τα οποία ωστόσο έχουν περιοριστεί λόγω της βελτίωσης που διαπιστώνεται στη λειτουργία των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ
• Το αυξημένο αυτό ποσοστό έρχεται να προστεθεί σε μια διαχρονικά υψηλή ιδιωτική δαπάνη υγείας -και άρα επιβάρρυνση των νοικοκυριών- η οποία κατατάσσει τη χώρα σε μια από τις υψηλότερες θέσεις παγκοσμίως.
Σύμφωνα με τον κ. Σουλιώτη, η ανάγκη για αλλαγή της ατζέντας της πολιτικής φαρμάκου και υπέρβαση της στενά δημοσιονομικής οπτικής είναι επιβεβλημένη. Η επέκταση πρωτοβουλιών όπως η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, τα θεραπευτικά πρωτόκολλα, τα (θεραπευτικά) μητρώα ασθενών, η κατ΄ οίκον αποστολή φαρμάκων σε απομακρυσμένες περιοχές με πρωτοβουλία του ΕΟΠΥΥ, η αποζημίωση μετά από διαπραγματεύσεις στη βάση νέων για τη χώρα τεχνικών (π.χ. risk-sharing) κ.ά, μπορούν, όπως σημειώνει, να αντικαταστήσουν οριζόντιες περιοριστικές πολιτικές, εξορθολογίζοντας το σύστημα στο σύνολό του.

Πηγή:http://www.pressgr.info/ -Βίκυ Κουρλιμπίνη
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Ανατροπές στις δημόσιες συμβάσεις φέρνει το πολυνομοσχέδιο

Ενοποίηση και απλοποίηση των ρυθμίσεων για τις δημόσιες συμβάσεις, φέρνει το πολυνομοσχέδιο.
Ειδικότερα, στο εξής θα ρυθμίζονται με ενιαίο τρόπο οι διαδικασίες ανάθεσης όλων των μορφών δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και έργων, ανεξάρτητα από το είδος της αναθέτουσας αρχής ή αναθέτοντος φορέα (Κράτος, ΟΤΑ, δημόσιες επιχειρήσεις, ΔΕΚΟ).
Εισάγεται ρητή υποχρέωση των αναθετουσών για τον προγραμματισμό των δημοσίων συμβάσεων που προτίθενται να συνάψουν.
Απαγορεύεται η κατάτμηση σχεδίων έργων, συμβάσεων προμήθειας, ή υπηρεσιών.
Περιορίζονται τα δικαιολογητικά συμμετοχής για όλους τους διαγωνισμούς σε μία υπεύθυνη δήλωση.
Προβλέπεται ανεξάρτητο όργανο προσφυγών, εξοπλισμένο με αυξημένες εγγυήσεις ανεξαρτησίας και αμεροληψίας.
Θεσπίζονται αυστηρές εγγυήσεις διαφάνειας, με πρώτη την υποχρέωση των αναθετουσών αρχών να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την αποτελεσματική πρόληψη και επανόρθωση συγκρούσεων συμφερόντων που προκύπτουν κατά τη διεξαγωγή ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Τέλος υπάρχει δέσμευση των αναδόχων από ρήτρες ακεραιότητας, που προβλέπουν υποχρεωτική καταγγελία της σύμβασης εφόσον διαπιστωθεί ότι ο ανάδοχος υπέπεσε σε παράνομες συμπεριφορές.
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Τετάρτη, 30 Ιουλίου 2014

Τι αλλάζει στη διαδικασία για τη μεταφορά των μαθητών

Την απλοποίηση των διαδικασιών σχετικά με τη μεταφορά των μαθητών τη νέα σχολική περίοδο 2014-2015 διευκρινίζει με εγκύκλιό του ο υπουργός Εσωτερικών Αργύρης Ντινόπουλος, μετά τις πρόσφατες ρυθμίσεις και τις τροποποιήσεις που έγιναν στη ισχύουσα νομοθεσία, – άρθρο 49 του ν.4274/2014 (ΦΕΚ 147 Α’) «Ρυθµίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού ∆ικαίου και άλλες διατάξεις» – προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενα προβλήματα.
Ειδικότερα στις περιπτώσεις που οι διαγωνισµοί για τη µεταφορά µαθητών, σχολικού έτους 2014-2015, έχουν δηµοσιευθεί, αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί έως την έναρξη του σχολικού έτους, η Οικονοµική Επιτροπή µπορεί, κατ’ εξαίρεση των κείµενων διατάξεων, να αποφασίζει την ανάθεση εκτέλεσης των σχετικών δροµολογίων στους προσωρινούς µειοδότες έως την ολοκλήρωση των διαγωνισµών, µε την υπογραφή των οικείων συµβάσεων και όχι πέραν της 28.2.2015.
Εάν στις ανωτέρω περιπτώσεις δεν έχουν αναδειχθεί προσωρινοί µειοδότες, η Οικονοµική Επιτροπή µπορεί να αναθέτει για το ίδιο χρονικό διάστηµα την εκτέλεση των δροµολογίων κατόπιν πρόχειρου διαγωνισµού, κατά την έννοια του άρθρου 83 του ν.2362/1995 (Α΄247), όπως ισχύει, τηρουµένων των προϋποθέσεων διαφάνειας και ανταγωνισµού.
Με την ολοκλήρωση των αρχικών διαγωνισµών οι συµβάσεις των προηγούµενων εδαφίων λύονται αυτοδικαίως και αζηµίως.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις, το συµβατικό κόστος εκάστου δροµολογίου δεν µπορεί να υπερβαίνει τη µέγιστη αποζηµίωση που προκύπτει από την εφαρµογή της υπ’ αριθµ. 24001/11.06.2013 κ.υ.α. (Β” 149).
Ο προβλεπόµενος, σύµφωνα µε το άρθρο 278 του ν.3852/2010 (Α” 87), έλεγχος για τις συµβάσεις της προηγούµενης παραγράφου, ποσού ύψους άνω των 200.000 ευρώ και χωρίς ανώτατο όριο, διενεργείται από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που είναι αρµόδιος για τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών του µεγαλύτερου ∆ήµου της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία αφορά η σύµβαση µεταφοράς µαθητών.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρµογή από τις Περιφέρειες των ανωτέρω ρυθµίσεων είναι να έχουν υποχρεωτικά προβεί στη δηµοσίευση των προκηρύξεων των διαγωνισµών µεταφοράς µαθητών σχολικού έτους 2014-2015, σύµφωνα µε την κ.υ.α. υπ’ αριθµ. 24001/2013 (ΦΕΚ 1449 Β’) και να πιθανολογούν, ότι µε την έναρξη της σχολικής χρονιάς δεν θα έχει εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη µεταφορά του συνόλου των µαθητών από και προς τις σχολικές µονάδες.
Αναλυτικά η εγκύκλιος εδώ
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Επιμορφωτικά προγράμματα Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2014

531 πιστοποιημένα προγράμματα περιλαμβάνονται στον προγραμματισμό της επιμορφωτικής περιόδου Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2014 που πρόκειται να υλοποιήσει το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) του ΕΚΔΔΑ και απευθύνονται σε όλα τα στελέχη της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τα επιμορφωτικά προγράμματα προέκυψαν μετά από ανίχνευση εκπαιδευτικών αναγκών και επεξεργασία αντίστοιχων σχεδίων εκπαίδευσης με τη συνεργασία υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου, ενώ συμβαδίζουν με τη διοικητική μεταρρύθμιση και τις προτεραιότητες στην εφαρμογή των δημοσίων πολιτικών.
Από το σύνολο των προγραμμάτων που πρόκειται να υλοποιηθούν σε 19 πόλεις της χώρας από το ΙΝΕΠ και ΠΙΝΕΠ Θεσσαλονίκης, το 27% αφορά επιμορφωτικές δράσεις σε θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εφαρμοσμένων Τεχνολογιών, το 21% σε θέματα Αποτελεσματικότητας και Διαφάνειας και το 15% σε ζητήματα Οικονομίας και Δημοσιονομικής Πολιτικής. Ακολουθούν προγράμματα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (12%), τη Διοικητική Μεταρρύθμιση (11%), την Υγεία και την Κοινωνική Πολιτική (8%), καθώς και Εισαγωγικής Εκπαίδευσης (6%).
Αναζητήστε εδώ τα προγράμματα ανά Θεματικό Κύκλο, Περιφέρεια και Πόλη.
Διαβάστε εδώ τη σχετική εγκύκλιο.
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Τρίτη, 29 Ιουλίου 2014

Δελτίο Τύπου ΟΣΥΑΠΕ

Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/νση: Λ. Κηφισίας 125-127 – 4ος όροφος
email: osyape@otenet.gr
www.osyape.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα, 25/07/2014
Αρ. Πρωτ : 45

Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας, κατά την συνεδρίασή του στις 24-7-2014 συζήτησε τις εξελίξεις σχετικά με τον αγώνα των εργαζομένων στις Περιφέρειες ενάντια στην «αξιολόγηση» και τον ν. 4250/2014. Διαπίστωσε ότι είναι σχεδόν καθολική η συμμετοχή των εργαζομένων στην υλοποίηση των αποφάσεων των συνδικαλιστικών οργάνων, ενάντια στην προωθούμενη αξιολόγηση και τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς για απολύσεις, μειώσεις μισθών, ιδιωτικοποιήσεις κλπ. Πάνω από το 90% των εργαζομένων στις Περιφέρειες της χώρας έχουν αρνηθεί την αυτοαξιολόγησή τους είτε έχοντας παραδώσει τα σχετικά έντυπα στα σωματεία τους, είτε αρνούμενοι να παραλάβουν οποιοδήποτε έγγραφο που έχει σχέση με την αξιολόγηση. Είναι επίσης πρωτόγνωρη η συσπείρωση των εργαζομένων, που εκφράστηκε με μαζικές Γενικές Συνελεύσεις και διαδικασίες. Τα στοιχεία αυτά αποτελούν μια στέρεη βάση για να συνεχίσουμε τον αγώνα μας, ανεξάρτητα από δικαστικές αποφάσεις και «εντολές».
Δεν μας πτοεί κανένας εκβιασμός, καμιά πειθαρχική δίωξη. Η μαζικότητα στους αγώνες μας αποτελεί ασπίδα προστασίας για όλους μας.
Καμιά κυβέρνηση, κανένα δικαστήριο δεν μπορεί να μας αφαιρέσει το δικαίωμά μας να αγωνιζόμαστε, να διεκδικούμε.
Συνεχίζουμε με αποφασιστικότητα.
Δεν υλοποιούμε τον νόμο της αξιολόγησης, σε όλα τα προβλεπόμενα στάδια, δεν πειθαρχούμε στις εγκυκλίους και τις «εντολές» του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης.
Κανένας ελιγμός της κυβέρνησης δεν μπορεί να μας ξεγελάσει, ότι θα σταματήσουν τις αντιλαϊκές «αναδιαρθρώσεις» στο δημόσιο. Εξάλλου οι ίδιοι οι επιμερισμοί των ποσοστώσεων, που έχουν ήδη κάνει τα στελέχη της διοίκησης, που τάχθηκαν με το μέρος της κυβέρνησης (γενικοί Δ/ντές) αποτυπώνουν και τις προθέσεις τους. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν αυτά της Περιφέρειας Αττικής, όπου γενικός Δ/ντής προσδιόρισε το 24% των υπαλλήλων του «Τμήματος Φωτεινής Σηματοδότησης» να βαθμολογηθούν με βαθμό κάτω από 6, ενώ άλλος προσδιόρισε για κάτω από 6 τις καθαρίστριες και τους οδηγούς!!!
Κάτω από 6 δηλαδή στα τμήματα και τις αρμοδιότητες που θέλουν να παραδώσουν και να εκχωρήσουν στις πολυεθνικές και τους εργολάβους. Υλοποίησαν με αυτόν τον τρόπο τον προβλεπόμενο επιμερισμό, σύμφωνα με τις «προτεραιότητες της ασκούμενης πολιτικής», όπως επιτάσσει και ο νόμος της αξιολόγησης.
Προχωράμε με μαζικές, συλλογικές διαδικασίες. Με Γενικές Συνελεύσεις, οργανώνουμε τη δράση μας, υλοποιούμε τις αποφάσεις, που ήδη έχουμε πάρει.
Κανένας εργαζόμενος δεν παραδίδει έκθεση αυτοαξιολόγησής του στη Διοίκηση.
Κανένας προϊστάμενος δεν εισηγείται, κανένας διευθυντής δεν βαθμολογεί.
Δεν δεχόμαστε καμιά διαθεσιμότητα, καμιά απόλυση, καμιά Ιδιωτικοποίηση.
Παρακολουθούμε τις εξελίξεις, δυναμώνουμε τον αγώνα μας. Είμαστε σε αγωνιστική επαγρύπνηση και σε ετοιμότητα για νέες αποφάσεις και οποιασδήποτε μορφής δράσεις, που μπορεί να χρειαστούν.

ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΟΣΥΑΠΕ
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Αναξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Δευτέρα, 28 Ιουλίου 2014

Το 56% των Ελλήνων φοβάται ότι θα περιέλθει σε κατάσταση ακραίας φτώχειας

Απαισιόδοξοι για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της οικονομίας, αλλά σταθεροί υποστηρικτές του ευρώ, εμφανίζονται οι Έλληνες, σύμφωνα με το τελευταίο Ευρωβαρόμετρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε στις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με την έρευνα, που πραγματοποιήθηκε στα τέλη Ιουνίου και αρχές Ιουλίου, οι Έλληνες εμφανίζονται οι περισσότερο απαισιόδοξοι Ευρωπαίοι σχετικά με τις προοπτικές της Ε.Ε., καθώς το 56% θεωρεί πως το μέλλον της Ένωσης θα είναι χειρότερο, σε αντίθεση με τους Μαλτέζους, οι οποίοι με 77% εμφανίζονται οι πιο αισιόδοξοι Ευρωπαίοι.
Η άποψη των Ευρωπαίων για την οικονομική κατάσταση παρουσιάζει, όπως ήταν αναμενόμενο, τεράστιες διαφορές, με τους Έλληνες, τους Ισπανούς και τους Πορτογάλους να την κρίνουν κατά 96% «κακή», ενώ αντίθετα οι πολίτες της Γερμανίας, της Δανίας και του Λουξεμβούργου εμφανίζονται απόλυτα ικανοποιημένοι με την οικονομική κατάσταση της χώρας τους. Σχετικά με την οικονομική κατάσταση τους επόμενους μήνες, η πλειοψηφία των Γάλλων (60%), των Κυπρίων (59%) και των Ελλήνων (57%) θεωρούν πως θα χειροτερέψει, ενώ η πλειοψηφία των Ευρωπαίων θεωρεί πως τα πράγματα θα εμφανίσουν σταδιακή βελτίωση.
Οι Έλληνες, μαζί με τους Βούλγαρους και τους Ούγγρους, κρίνουν την ποιότητα ζωής τους ως «κακή», με τους Έλληνες να καταγράφουν τη μεγαλύτερη αύξηση από την προηγούμενη έρευνα κατά 13%.
Πρωτιά καταγράφει η χώρα μας και στο ερώτημα για τον κίνδυνο να έρθουν αντιμέτωποι οι πολίτες της με την ακραία φτώχεια, καθώς το 56% των Ελλήνων πιστεύει πως υπάρχει κίνδυνος να βρεθούν σε επίπεδο ένδειας τους επόμενους μήνες. Τέλος, οι Έλληνες εμφανίζονται ανάμεσα στους Ευρωπαίους που θεωρούν πως η γνώμη τους δεν μετράει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με το 74% να συμμερίζονται αυτήν την άποψη.

Εμπιστοσύνη στο ευρώ
Παρά ταύτα, οι Έλληνες όχι μόνο υποστηρίζουν το κοινό νόμισμα, αλλά εμφανίζουν και αυξητικές τάσεις, καθώς το 69% κρίνουν θετικό το ευρώ, ποσοστό αυξημένο κατά 7%. Αύξηση της εμπιστοσύνης στο ευρώ καταγράφεται και στην Πορτογαλία με 59% (+9%), την Κύπρο με 53% (+9%) και τη Λιθουανία, που αναμένεται να γίνει το 19ο μέλος της ευρωζώνης το 2015, με 50%, ήτοι αύξηση κατά 10%.
Το 80% των Ευρωπαίων πολιτών τάσσονται υπέρ του ευρώ, ενώ αρνητικές τάσεις καταγράφονται μόνο στη Σουηδία, τη Μεγάλη Βρετανία, την Τσεχία και τη Δανία.
Μεγάλη αύξηση καταγράφεται και στους Έλληνες που δηλώνουν πως αισθάνονται «Ευρωπαίοι πολίτες», καθώς το 49% απάντησαν θετικά στο συγκεκριμένο ερώτημα, ποσοστό που παρουσιάζει αύξηση κατά 7% από το προηγούμενο Ευρωβαρόμετρο.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο
Οι περισσότεροι Ευρωπαίοι εμφανίζονται γενικά αισιόδοξοι για το μέλλον της Ε.Ε. και της οικονομίας, καθώς το 56% εκφράζει την άποψη πως η οικονομική κατάσταση θα βελτιωθεί τους επόμενους 12 μήνες.
Περίπου 6 στους 10 πολίτες των κρατών – μελών απάντησαν πως αισθάνονται «πολίτες της Ε.Ε.» και πως γνωρίζουν τα δικαιώματά τους. Οι περισσότεροι Ευρωπαίοι θεωρούν πως οι βασικότερες προκλήσεις της Ε.Ε. είναι «η τόνωση της οικονομίας» (39%), η «μείωση της ανεργίας» (34%), τα «δημοσιονομικά προβλήματα» (25%) και «η μετανάστευση» (21%). Το 56% των Ευρωπαίων θεωρεί ως το μεγαλύτερο επίτευγμα της Ε.Ε. την ελευθερία κυκλοφορίας προσώπων και αγαθών, το 54% την «ειρήνη μεταξύ των κρατών – μελών» και το 25% το ευρώ.

Πηγή: http://arouraios.gr
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Όχι, δεν είμαι άλλος ένας αριθμός

Όχι σου λέω, δεν είμαι ένας ακόμα αριθμός. Έχω όνομα, καρδιά, ψυχή και λογισμό. Όχι, δεν είμαι πέντε τυχαία νούμερα που μπήκαν στη σειρά. Είμαι άνθρωπος και γι αυτό κρυώνω, πεινάω και νυστάζω.
Θυμώνω, παλεύω, οργίζομαι κι ερωτεύομαι. Όχι σου λέω, δεν είμαι αριθμός. Μην προσπαθείς να λύσεις τα δικά σου προβλήματα μετατρέποντας με σ' ένα απρόσωπο νούμερο. Δεν είμαι και δε θα γίνω ποτέ...
Μου φόρτωσες δεκάδες αριθμούς μπας και ξεχάσω τελικά ποιος είμαι. Μου είπες πως είμαι στατιστική παράμετρος, ποσοστιαία μονάδα και εκλογικό υπόλοιπο. Με μέτρησες, με χρησιμοποίησες στα σχέδια σου αλλά ως εδώ. Ε λοιπόν, εγώ σου λέω πως δεν είμαι ο άνεργος - νούμερο 1.287.369... Είμαι ζωντανός, αναπνέω και θέλω να ζήσω. Η ψυχή μου δεν είναι το Α.Φ.Μ. μου και την καρδιά μου δεν μπορείς να τη μετρήσεις ούτε και να τη ζυγίσεις συγκρίνοντας την με το βάρος του τραπεζικού μου λογαριασμού...
Όχι σου λέω, δεν είμαι μια ακόμα στατιστική που θα μελετήσεις με τη δέουσα προσοχή. Ξέχασες πως πίσω από τους αριθμούς κρύβονται άνθρωποι... Μη μου μιλάς για νούμερα και για ευημερία και ανάπτυξη των αριθμών. Όχι όσο απο πίσω κρύβονται παιδιά που πεινάνε και κρυώνουν. Όχι, αυτός που τη ζωή του πια δεν την αντέχει και πηδάει απ' το μπαλκόνι δεν είναι ένας ακόμα αριθμός. Είναι ο Νίκος, ο Κώστας, η Ελένη, η Μαρία... Είναι εσύ, είμαι εγώ. Είμαστε όλοι εμείς. Όλοι. Τι λέξη μαγική και ταξιδιάρα... Και πόσο μακριά από αριθμούς και σύνολα μαθηματικά...
Δεν δίνω πια δεκάρα για τα νούμερα και τις στατιστικές. Ούτε και είμαι ένα ακόμα νούμερο στα τόσα. Και να φοβάσαι από δω και μπρος γιατί σιγά σιγά αρχίζω να θυμάμαι ποιος είμαι... Και η στιγμή που θα με ξαναδείς όρθιο απέναντι σου είναι μια ανάσα πια κοντά. Όχι δεν είμαι αριθμός, ούτε εγώ, ούτε και κανένας από μας. Δεν είμαι και δεν πρόκειται ποτέ να γίνω. Και το μόνο που με νοιάζει πια είναι να μείνω άνθρωπος. Και να σε νικήσω. Και να το ξέρεις, θα το κάνω...
Καιρός ν' αρχίσεις να χάνεις τον ύπνο σου. Εγώ τελειώνω τον δικό μου...

Μαντζαρίδης Στέφανος, άνεργος ετών 49...
Πηγή: http://www.imerologioanergou.gr/
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2014

Πρωταθλητές στην φτώχεια οι Έλληνες

Στην 4η θέση μεταξύ των 28 κρατών- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το υψηλότερο ποσοστό πολιτών στο όριο της φτώχειας, βρίσκεται η Ελλάδα.
Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, τα οποία δημοσιοποιούνται στην έκθεση του ΙΟΒΕ, το ποσοστό των Ελλήνων που ζούσαν πέρυσι στο όριο της φτώχειας (εισόδημα μικρότερο από το 60% του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου εισοδήματος) ανήλθε σε 34,6% ή σε 3.795.100 άτομα. Μάλιστα, το ποσοστό αυτό βαίνει συνεχώς αυξανόμενο από το 2010 και το πρώτο Μνημόνιο (27,6% το 2010, 27,7% το 2011, 31% το 2012 και 34,6% το 2013). Σε χειρότερη θέση από την Ελλάδα, βρίσκονται η Βουλγαρία (49,3%), η Ρουμανία (41,7%) και η Λετονία (36,2%).
Στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχουν εμπλακεί σε Μνημόνια, στο όριο της φτώχειας βρίσκεται το 30% των πολιτών στην Ιρλανδία, το 28,2% στην Ισπανία, το 27,1% στην Κύπρο και το 25,3% στην Πορτογαλία.
Οι πέντε χώρες με τα χαμηλότερα ποσοστά φτώχειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση των «28», είναι η Ολλανδία (15%), η Τσεχία (15,4%), η Σουηδία (15,6%), η Φινλανδία (17,2%) και το Λουξεμβούργο (18,4%). Ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανέρχεται σε 24,8% και στην ευρωζώνη σε 23,3%.
Σημειώνεται, ότι, με βάση επίσης στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο κίνδυνος φτώχειας αυξήθηκε σημαντικά για την Ελλάδα μετά το 2010 και το ποσοστό της σχετικής φτώχειας αυξήθηκε κατά 3,4 εκατοστιαίες μονάδες ή κατά 17,3%. Παράλληλα, το χάσμα της φτώχειας αυξήθηκε κατά 24,1%, ενώ ο κίνδυνος φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού αυξήθηκε κατά 7 εκατοστιαίες μονάδες ή κατά 25,4%.

Πηγή: enet.gr
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Παναττική στάση εργασίας τη Δευτέρα 28.07 από ώρα 11:00 έως τη λήξη ωραρίου

Η Ε.Ε. της ΑΔΕΔΥ χαιρετίζει τον επίμονο και ενωτικό αγώνα των εργαζομένων στο Δημόσιο Τομέα, οι οποίοι με την καθολική και μαζική συμμετοχή τους στην Απεργία – Αποχή από τις διαδικασίες «αξιολόγησης», δηλώνουν με σαφήνεια ότι δεν θα επιτρέψουν την επιχειρούμενη απορρύθμιση της Δημόσιας Διοίκησης, την προωθούμενη διάλυση των Δημοσίων και Κοινωνικών Υπηρεσιών, την αφαίρεση αρμοδιοτήτων του Δημοσίου και μεταφορά τους στον ιδιωτικό τομέα, τη διάλυση των εργασιακών σχέσεων που προωθούνται από την κυβέρνηση με μανδύα το σύστημα «αξιολόγησης», την συνέχιση της πολιτικής των διαθεσιμοτήτων και των μαζικών απολύσεων στο Δημόσιο, τις νέες μειώσεις μισθών από Σεπτέμβρη.
Η επίθεση που δεχόμαστε οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο Τομέα της χώρας, ειδικά τα τελευταία γκρίζα χρόνια του μνημονίου, δεν θα χει τέλος, αν δεν το δώσουμε εμείς ως αποτέλεσμα της ενότητάς μας και του αγώνα μας.
Ενός αγώνα που δεν είναι συντεχνιακός. Είναι αγώνας για τα Δημόσια και Κοινωνικά Αγαθά. Είναι αγώνας ολόκληρης της κοινωνίας.
Μπροστά σε αυτό τον αγώνα Κυβέρνηση και Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης με φανατισμό επιμένουν στις επιλογές της καταστολής, του αυταρχισμού και της ποινικοποίησης των αγώνων των εργαζομένων.
Η Ε.Ε. της ΑΔΕΔΥ έχοντας πλήρη συναίσθηση των τραγικών συνεπειών των προωθούμενων μέτρων για το Δημόσιο συνολικά, τους εργαζόμενους σε αυτό και τους πολίτες-χρήστες των Υπηρεσιών του, δηλώνει για ακόμα μία φορά την πρόθεση και απόφασή της για συνέχιση με όλες τις δυνάμεις και με όλες τις μορφές, του δίκαιου αγώνα των εργαζομένων στο Δημόσιο, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση των όρων και των προϋποθέσεων επιτυχούς έκβασής του. Συνεχίζουμε αταλάντευτα στο δρόμο του αγώνα, για τη μη εφαρμογή και την κατάργηση του Ν.4250. Συνεχίζουμε την Απεργία-Αποχή από τις διαδικασίες «αξιολόγησης».
Δεδομένης δε, της σοβαρής πολιτικής σημασίας που έχει η δίκη της Δευτέρας 28/7/2014 (11.00 π.μ), οπότε και εκδικάζεται η Έφεση της ΑΔΕΔΥ κατά της Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (σχετικά με την απεργιακή κινητοποίηση ενάντια στην «αξιολόγηση» των δημοσίων υπαλλήλων) κηρύσσει Παναττική Στάση Εργασίας στο Δημόσιο από τις 11.00 π.μ. έως τη λήξη του ωραρίου και καλεί τους συναδέλφους με την ισχυρή τους παρουσία στο Εφετείο Αθηνών (Λουκάρεως 7) να διατρανώσουν την αντίθεσή τους και να καταδικάσουν τις επιλογές της Κυβέρνησης για ποινικοποίηση των εργατικών και συλλογικών αγώνων.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Τριμηνιαία Έκθεση του ΙΟΒΕ για την Ελληνική Οικονομία

Τριμηνιαία Έκθεση του ΙΟΒΕ για την Ελληνική Οικονομία, τεύχος 2ο/2014Για να δείτε ολόκληρη την έκθεση πατήστε εδώ Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Πέμπτη, 24 Ιουλίου 2014

Η Πληροφορική είναι το νέο «φάρμακο» κατά της άνοιας

Εντυπωσιακά είναι τα αποτελέσματα που παρουσιάζει στα δύο χρόνια πιλοτικής λειτουργίας το σύστημα LLMCare, αποτέλεσμα του ερευνητικού έργου «Μνήμες Διάρκειας» (Long Lasting Memories – LLM) που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Συγκεκριμένα, πιλοτικές έρευνες για 2 χρόνια σε 5 Ευρωπαϊκές χώρες απέδειξαν την αποτελεσματικότητά του στη βελτίωση της νοητικής και σωματικής κατάστασης, της ποιότητας ζωής και της πρόληψης της άνοιας των ηλικιωμένων ατόμων. Ειδικά στην Ελλάδα, τα πρώτα στατιστικά δεδομένα που προέκυψαν από 389 ηλικιωμένους που για δύο μήνες συμμετείχαν στο πρόγραμμα στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, την περίοδο 2010-2012, δείχνουν ότι η συγκεκριμένη παρέμβαση πρόληψης της άνοιας είχε εντυπωσιακά ποιοτικά αποτελέσματα τόσο στις συγκεκριμένες εγκεφαλικές λειτουργίες που επηρεάζονται από το γήρας όσο και στη ψυχολογική κατάσταση των συμμετεχόντων.
Το LLMCare βασίζεται σε σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής και αποτελεί μια ενοποιημένη τεχνολογική πλατφόρμα που στοχεύει στη νοητική και σωματική άσκηση με τη χρήση λογισμικού μέσα σε ένα διασκεδαστικό περιβάλλον υποβοηθούμενης διαβίωσης. Με το συνδυασμό νοητικής και σωματικής άσκησης, παρέχει αποτελεσματική προστασία ενάντια στη νοητική εξασθένιση των ηλικιωμένων ατόμων, βελτιώνοντας έτσι ενεργά την ποιότητα ζωής τους και παρατείνοντας σημαντικά το χρόνο που μπορούν να παραμείνουν ανεξάρτητοι στο σπίτι.
Από την πιλοτική εφαρμογή του έργου παρατηρήθηκε σημαντική βελτίωση στις λειτουργίες προσοχής, στις εκτελεστικές λειτουργίες, στη γλώσσα, στην ταχύτητα επεξεργασίας πληροφοριών, στις οπτικο-χωρικές ικανότητες των ατόμων αλλά και στη μνήμη εργασίας. Ένα από τα σημαντικότερα ποσοστά επιτυχίας που αφορά στη ψυχολογική κατάσταση των ηλικιωμένων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, είναι η βελτίωση του δείκτη της κατάθλιψης τους, κατά 50%.
Συγκεκριμένα:
Α) Παρατηρήθηκε βελτίωση: α) Μνήμη Εργασίας, β) Οπτικοχωρικές ικανότητες, γ) Εκτελεστικές λειτουργίες κά.
Β) Επίσης, σε σχέση με τη φυσική κατάσταση των ηλικιωμένων παρατηρήθηκε: α) Απώλεια βάρους, β) Ενδυνάμωση μυών, γ) Μείωση σωματικών πόνων, δ) Βελτίωση ελαστικότητας, ε) Βελτίωση αερόβιας αντοχής, στ) Βελτίωση ισορροπίας
Γ) Το σημαντικότερο ποσοστό επιτυχίας αφορά την: α)Σημαντική μείωση στη γηριατρική κατάθλιψη, ειδικά σε άτομα με υψηλά ποσοστά κατάθλιψης, β) Σημαντική βελτίωση στην εκμάθηση νέων πληροφοριών και διατήρησης αυτών γ) Σημαντική βελτίωση στην βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη μνήμη και στην ταχύτητα απόκρισης.
Περνώντας από τη φάση της έρευνας στη φάση της αξιοποίησης και της προσφοράς στην κοινωνία, το σύστημα παρέχεται, μέσα από τις δομές της Επιτροπής Ερευνών του Α.Π.Θ., σε πολύ χαμηλές τιμές σε ενδιαφερόμενους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δημόσια και ιδιωτικά κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων, επαγγελματίες φροντίδας της υγείας, ιδιώτες αλλά και απλούς πολίτες. Ήδη πολλοί πολίτες αλλά και μια σειρά Δημοτικών και ιδιωτικών δομών της χώρας χρησιμοποιούν ή στοχεύουν να το χρησιμοποιήσουν στο επόμενο διάστημα.
«Έχουμε την πρόθεση να προβούμε τόσο στη συνέχιση των ερευνητικών δραστηριοτήτων και μελετών στο ερευνητικό αυτό πεδίο, όσο και στην επέκτασή τους, με νέες δοκιμές και τεχνολογικές επεκτάσεις σε επιχειρηματικό επίπεδο, δημιουργώντας έτσι ένα πραγματικό οικοσύστημα αναφοράς για την ενεργό και υγιή γήρανση με τη δημιουργία πολύτιμων ανοικτών δεδομένων υγείας» υποστηρίζει ο επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας, Παναγιώτης Μπαμίδης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Άνοια, με συχνή μορφή της τη νόσο Alzheimer χαρακτηρίζεται ως η επιδημία του 21ου αιώνα. Σήμερα υπάρχουν 200.000 ασθενείς με νόσο Alzheimer στην Ελλάδα, 7.300.000 στην Ευρώπη και 36.000.000 ασθενείς παγκοσμίως. Λόγω της αύξησης του προσδόκιμου επιβίωσης οι αριθμοί αναμένεται να υπερδιπλασιαστούν έως το 2050.
Το κόστος για την αντιμετώπιση της Άνοιας κάθε χρόνο αυξάνεται δραματικά, ώστε να απειλεί με χρεοκοπία τα εθνικά συστήματα υγείας (δημόσια και ιδιωτικά). Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η νόσος Alzheimer απορροφά αυτή τη στιγμή το 25% του συνόλου των δαπανών για την Υγεία.
Το πρόγραμμα θα παρουσιάστηκε στην Αθήνα, σε ειδική εκδήλωση που διοργάνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών, ως ώριμο ερευνητικό αποτέλεσμα που παράχθηκε στο Α.Π.Θ.

Η ερευνητική ομάδα
Η ομάδα έργου αποτελείται από ένα μείγμα επιστημόνων και καθηγητών Ιατρικής, κλινικών ψυχολόγων και ιατρών, πληροφορικών, γυμναστών, ειδικών βιοϊατρικής μηχανικής & τεχνολογίας, γλωσσολόγων, και ειδικών αναλυτών της αγοράς στον τομέα της γήρανσης και της σχετικής τεχνολογικής ανάπτυξης, προερχομένων κυρίως από την ομάδα Assistive Technologies and Silver Science του Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής του Τμήματος Ιατρικής του Α.Π.Θ. και από την Ιατρική Σχολή του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επικεφαλής της ομάδας είναι ο Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ, Παναγιώτης Μπαμίδης.

Πηγή: www.dikaiologitika.gr
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Ε, εσείς. Προσαρμοστείτε!

Πριν από λίγες ημέρες μάθαμε, από τα πιο επίσημα χείλη και με τον πιο στομφώδη τρόπο, ότι «όποιος δεν προσαρμόζεται πεθαίνει». Η οικονομία και η κοινωνία, αντιστοιχίσθηκαν με το περιβάλλον και τη ζωή. Τα είδη για να επιβιώνουν, πρέπει να προσαρμόζονται. Οπότε, σύμφωνα με αυτά που ειπώθηκαν, αυτά που γίνονται - τα ονομάζουν μεταρρυθμίσεις και θεσμικές αλλαγές - είναι βασικό τμήμα ενός καλά σχεδιασμένου πλαισίου, όπου κάποιοι συγκεκριμένοι ανέλαβαν τη διαιώνιση του είδους μας, μέσω της προσαρμογής.
Ο όρος προσαρμογή παραπέμπει στη βιολογία, με τον οποίον περιγράφεται μια διαδικασία, όπου ένας οργανισμός αποκτά μεγαλύτερη αρμοστικότητα στο περιβάλλον, μέσα από συγκεκριμένες αλλαγές στη δομή και τη λειτουργία του . Ως προσαρμογή εννοείται το οποιοδήποτε συμπεριφοριστικό, ανατομικό ή φυσιολογικό χαρακτηριστικό που ευνοεί τις δυνατότητες επιβίωσης και αναπαραγωγής του οργανισμού. Η προσαρμογή είναι το αποτέλεσμα μιας ορισμένης φυσικής επιλογής.
Όπως είχε καταγράψει ο Δαρβίνος, «δεν είναι τα πιο δυνατά είδη που επιβιώνουν ή τα πιο έξυπνα, αλλά αυτά που ανταποκρίνονται καλύτερα στις αλλαγές». Η προσαρμογή συνεισφέρει στην καλή υγεία και στην επιβίωση των ατόμων. Επίσης, η αναπτυξιακή συνθήκη αντίδρασης για κάθε συγκεκριμένο συμπεριφοριστικό χαρακτηριστικό είναι μια βασική προϋπόθεση για τη διόρθωση της προσαρμογής, καθώς αυτή παρέχει μια μορφή βιολογικής ασφάλειας ή ανθεκτικότητας σε διαφορετικά περιβάλλοντα.
Τώρα πώς αυτά τα βιολογικά και συμπεριφοριστικά ζητήματα, μεταφράζονται σε πολιτικά και οικονομικά, δεν έχουμε παρά να διαβάσουμε τη ρήση του Ινδού φιλοσόφου Κρισναμούρτι: «Δεν είναι δείγμα υγείας να είσαι καλά προσαρμοσμένος σε μια βαθιά άρρωστη κοινωνία». Αν αυτοί που ανέλαβαν την προσαρμογή μας θεωρούν ότι δεν τους «αγγίζει» η παραπάνω αναφορά, τότε μήπως πρέπει να ρίξουν μια ματιά στον Κομφούκιο; «Η συνεχής προσαρμογή με σκοπό να ταιριάζουμε στις επιθυμίες των άλλων, σκοτώνει την τελειότητα».
Βέβαια, ποιός ενδιαφέρεται για την τελειότητα όταν η μετριότητα επιβραβεύεται και θεωρείται ότι «αξιοσέβαστοι είναι οι άνθρωποι που κάνουν ό,τι όλοι οι άλλοι» (Ανατόλ Φρανς); Είμαστε και θέλουμε να γίνουμε και να πράξουμε, ό,τι «βλέπουμε» στον καθρέπτη μας. Ο καθένας, ασφαλώς και ο πολιτικός, «υφίσταται μια μορφή φαντασιακής αιχμαλωσίας σε μια εξωτερική εικόνα. Είναι η φάση του καθρέπτη» (Ζακ Λακάν). Κάτι σαν αυτό που συνέβαινε με την κακιά βασίλισσα στην Χιονάτη.
Και επειδή ζούμε σε εποχή κυριαρχίας του νεοφιλελευθερισμού και παντοκρατορίας του εγώ και του ατόμου, είναι αναμενόμενο να θεωρείται ότι με την προσαρμογή, όλα διορθώνονται και κατ’ αυτό τον τρόπο, διασφαλίζεται η αναπαραγωγή και η διαιώνισή μας. Ποιών όμως δεν μας το διευκρινίζουν. Των ανθρώπων, των τραπεζών, των πολλών ή των ολίγων; Ελάτε όμως, που μια τέτοια πολιτική στάση, επιβεβαιώνει τη διαπίστωση του πατριάρχη των σύγχρονων θιασωτών της πολιτικής και οικονομικής προσαρμογής, του Τζον Λοκ: «Είμαστε σαν χαμαιλέοντες. Παίρνουμε τον τόνο και το χρώμα του ηθικού μας χαρακτήρα από αυτούς που μας περιστοιχίζουν». Ας δουν οι επαΐοντες , τι είδους τόνο και χρώμα έχουν πάρει…
Ως Έλληνες, δεν είναι σωστό να μην κοιτάξουμε πίσω στην ιστορία μας. Γι’ αυτό ο Θουκυδίδης μάς θυμίζει ότι «προς έκαστα δει εχθρόν ή φίλον μετά καιρού γίγνεσθαι» (σε όλα τα πράγματα πρέπει να γίνεται κανείς εχθρός ή φίλος, ανάλογα με τις περιστάσεις). Κάπως έτσι τα είπε και ο Καραϊσκάκης: «όταν θέλω γίνομαι άγγελος, και όταν θέλω πάλε, γίνομαι διάβολος». Ως επί το πλείστον όμως, τα πιο διαβολικά πράγματα, γίνονται με αγγελικά προσωπεία.
Κλείνοντας την αναφορά στην προσαρμογή και στη θέση που ειπώθηκε δημοσίως και με τη δέουσα επισημότητα στην οικονομική ημερίδα, «λογικοί είναι αυτοί που προσπαθούν να προσαρμόσουν τον εαυτό τους στον κόσμο. Παράλογοι, αυτοί που προσπαθούν να προσαρμόσουν τον κόσμο στον εαυτό τους. Γι’ αυτό, το μέλλον της ανθρωπότητας εξαρτάται από τους παράλογους» (Τζορτζ Μπέρναρντ Σω). Τελικά, να ευχηθούμε, καλή μας προσαρμογή;

Πηγή: http://tvxs.gr/- του Γιάννη Μάρκοβιτς
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Τετάρτη, 23 Ιουλίου 2014

Η απεργία – αποχή από τις διαδικασίες «αξιολόγησης» συνεχίζεται κανονικά και με το Νόμο!

Χθες το Εφετείο Αθηνών ανέβαλε την εκδίκαση της Έφεσης της ΑΔΕΔΥ κατά της Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (που αφορά την απεργιακή κινητοποίηση ενάντια στην «αξιολόγηση» των δημοσίων υπαλλήλων) για τη Δευτέρα, 28 Ιουλίου 2014, στις 11:00 π.μ.
Η απεργιακή κινητοποίηση των εργαζομένων στο Δημόσιο συνεχίζεται κανονικά και μάλιστα με μεγαλύτερη επιμονή και ζήλο, ειδικά έπειτα από την χθεσινή προσπάθεια της κυβέρνησης να αξιοποιήσει επικοινωνιακά την απόφαση του ΣτΕ, να απορρίψει το αίτημά μας για αναστολή εφαρμογής του νόμου (ασφαλιστικά μέτρα) έως ότου εκδικαστεί η υπόθεση.
Είναι προφανές ότι η αδυναμία της Κυβέρνησης να υλοποιήσει το νόμο – έκτρωμα, δεδομένου ότι η συντριπτική πλειονότητα των εργαζομένων στο Δημόσιο αποφάσισε συνειδητά να μην συμμετάσχει στη διαδικασία της «αξιολόγησης», να μην συμπληρώσει και να μην καταθέσει τα φύλλα αυτό-αξιολόγησης, καθώς και να τα παραδώσει μαζικά στα Σωματεία, την οδηγεί σε επικοινωνιακά παιχνίδια προπαγάνδας. Στο πλαίσιο αυτό, για ακόμα μία φορά, χθες επιχείρησε να σκορπίσει παραπληροφόρηση και να δημιουργήσει σύγχυση, παρερμηνεύοντας δικαστικές αποφάσεις. Έτσι, έφτασε στο σημείο, να παρουσιάζει δημοσίως ως επιτυχία, μια άκρως διαδικαστική απόφαση, επιχειρώντας ταυτόχρονα να δημιουργήσει κλίμα πίεσης προς τη Δικαιοσύνη και να προεξοφλήσει το αποτέλεσμα εκδίκασης μιας υπόθεσης που έχει προσδιοριστεί για τον προσεχή Οκτώβριο.
Σε κάθε περίπτωση, τέτοιου είδους μεθοδεύσεις δεν δείχνουν σεβασμό προς τη Δικαιοσύνη. Επειδή, τέλος, ΟΛΟΙ και ΟΛΑ κρίνονται, ΕΝΑ είναι βέβαιο:
Οι ίδιοι οι εργαζόμενοι με τη στάση τους και την ενότητά τους θα είναι εκείνοι που θα κρίνουν τις εξελίξεις και ο ελληνικός λαός την Κυβέρνηση για τον αυταρχισμό της, τον εκφοβισμό που ασκεί και την επιχειρούμενη διάλυση της Δημόσιας Διοίκησης.
Συνεχίζουμε ενωμένοι έως τη νίκη!
Συνεχίζουμε ενωμένοι έως ότου η Κυβέρνηση πάρει πίσω το νόμο – έκτρωμα!

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Πρώτη υποψήφια για χρεοκοπία η Ελλάδα

Στην πρώτη θέση παγκοσμίως τοποθετεί την Ελλάδα στον πίνακα επικινδυνότητας για χρεοκοπία σε νέα μελέτη της η BlackRock.
Βάσει του δείκτη κινδύνου που διαμορφώνεται βάση των δημοσιονομικών στοιχείων κάθε χώρας, η Ελλάδα καταλαμβάνει την πρώτη θέση στη σχετική λίστα, υψηλότερα ακόμη και από την Αργεντινή, παρά τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η τελευταία με την εξυπηρέτηση του χρέους της.
Επιβαρυντικά για την Ελλάδα, κατά την BlackRock, λειτουργεί η πολιτική αστάθεια, ενώ την ίδια στιγμή καταγράφεται η επιδείνωση των οικονομικών προοπτικών σε μεγάλες αναδυόμενες αγορές, όπως η Αργεντινή, η Βραζιλία και η Ρωσία, οι οποίες είναι στις πιο επικίνδυνες θέσεις για επενδύσεις, σύμφωνα με τον δείκτη.
Στην τριμηνιαία ανάλυση της για τον δημοσιονομικό κίνδυνο, η BlackRock αναφέρει ότι οι αναπτυγμένες αγορές ευνοήθηκαν από τις αγορές, περισσότερο από ότι οι αναδυόμενες.
Έτσι, η Βραζιλία υποχώρησε τέσσερις θέσεις, στην 31η, ανάμεσα στις 50 χώρες, η Ρωσία έπεσε τρεις θέσεις, στην 24η, και η Αργεντινή, έπεσε μια θέση, στην 45η, σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.
Στον αντίποδα, το Βέλγιο ανέβηκε τέσσερις θέσεις, η Βρετανία τρεις και η Ολλανδία δύο.
Η λίστα ανάλογα με την επικινδυνότητα χρέους
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Η ΑΔΕΔΥ έχασε την πρώτη δικαστική μάχη με την Ολομέλεια του Συμβούλιου της Επικρατείας για την αξιολόγηση

Η ΑΔΕΔΥ έχασε την πρώτη δικαστική μάχη με την Ολομέλεια του Συμβούλιου της Επικρατείας για την αξιολόγηση των ουσιαστικών προσόντων των δημοσίων υπαλλήλων και των υπαλλήλων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ).
Και έχασε τη μάχη, καθώς το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο, με πρόεδρο την αντιπρόεδρο Ειρήνη Σαρπ και εισηγητή το Σύμβουλο Επικρατείας Μιχάλη Βηλαρά, απέρριψε για πέντε λόγους την αίτηση της ΑΔΕΔΥ, που ζητούσε να ανασταλούν ως αντισυνταγματικές. οι εγκύκλιοι του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης για την αξιολόγηση.
Έτσι, προσωρινά η αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων συνεχίζεται κανονικά, ενώ η ΑΔΕΔΥ έχει ένα δεύτερο ραντεβού τον ερχόμενο Οκτώβριο με την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπου θα συζητηθεί η κύρια προσφυγή της για το ίδιο θέμα.
Σύμφωνα με τη συνδικαλιστική οργάνωση οι εγκύκλιοι είναι αντίθετες στις συνταγματικές αρχές της ισότητας, της αμεροληψίας, της διαφάνειας και της αξιοκρατίας, όπως είναι αντίθετες και στα άρθρα 77 και 109 του Συντάγματος.
Η Ολομέλεια του ΣτΕ κατ' αρχάς αναφέρει ως πρώτο λόγο απορρίψεως της αιτήσεως της ΑΔΕΔΥ ότι οι επίμαχες εγκύκλιοι του υπουργείου δεν υπόκειται σε αναστολή, γιατί «συνδέονται άμεσα με την οργάνωση και την ομαλή λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών και των υπηρεσιών των ΝΠΔΔ».
Παράλληλα, όμως το ΣτΕ (απόφαση 230/2014) αμφισβητεί εάν μπορούν οι εγκύκλιοι να προσβληθούν στα δικαστήρια. Δηλαδή, εάν μπορεί να ζητηθεί η ακύρωση εγκυκλίων των υπουργείων από τα δικαστήρια.
Θα μπορούσε να δοθεί αναστολή, προσθέτουν οι σύμβουλοι Επικρατείας, μόνο ένα συνέτρεχαν εξαιρετικοί λόγοι ή εάν εφαρμογή των επίμαχων εγκυκλίων θα προκαλούσε στους δημοσίους, κ.λπ. υπαλλήλους «βλάβη σοβαρή και ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη, οπότε επιτρέπεται κατ' εξαίρεση, να χορηγηθεί αναστολή ύστερα από συνεκτίμηση και των αναγκών της υπηρεσίας».
Ο δεύτερος λόγος που απορρίφθηκε είναι ότι οι ισχυρισμοί της ΑΔΕΔΥ περί αντισυνταγματικότητας είναι «προδήλως αβάσιμοι». Δηλαδή, πιθανολογείται ότι δεν θα γίνουν δεκτή κατά την εξέταση από το ΣτΕ της κυρίας προσφυγής της ΑΔΕΔΥ.
Ούτε όμως, υπογραμμίζουν οι δικαστές (ως τρίτο επιχείρημα απόρριψης της αίτησης αναστολής), η Επιτροπή Αναστολών του ΣτΕ ως δικαστικός σχηματισμός μπορεί να θεωρήσει τις επίμαχες εγκυκλίους «ως προδήλως αντισυνταγματικές».
Υπενθυμίζεται ότι με ζητήματα αντισυνταγματικότητας μπορεί ασχοληθεί μόνο η Ολομέλεια του ΣτΕ και όχι τα Τμήματα ή οι Επιτροπές Αναστολών.
Ακόμη, αναφέρεται στην δικαστική απόφαση ως τέταρτος λόγος απόρριψης της αίτησης αναστολής, ότι δεν υπάρχει για το νομοθετικό πλαίσιο της αξιολόγησης σχετική νομολογία.
Στο πέμπτο και τελευταίο λόγο που επικαλεστήκαν οι σύμβουλοι Επικρατείας για την απόρριψη της αναστολής είναι ότι η βλάβη την οποία επικαλείται η ΑΔΕΔΥ ότι θα υποστούν οι δημόσιοι υπάλληλοι (όπως είναι η δυσμενής αξιολόγηση που θα έχει ως συνέπεια αρνητικές επιπτώσεις στη μισθολογική εξέλιξη ή την ενδεχόμενη ένταξη στο σύστημα κινητικότητας-διαθεσιμότητας) δεν προέρχεται από τις επίμαχες εγκυκλίους, αλλά από «τις μέλλουσες να εκδοθούν εκθέσεις αξιολόγησης, οι οποίες θα μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο δικαστικού ελέγχου».
Όμως, συνεχίζει η δικαστική απόφαση, οι εκθέσεις αξιολόγησης του 2013 σύμφωνα με το νόμο 4250/2014 δεν θα ληφθούν υπόψη κατά την αποτίμηση των προσόντων των δημοσίων υπαλλήλων για τη θέση τους σε καθεστώς διαθεσιμότητας ή κινητικότητας.
Και «εν πάση περιπτώσει», καταλήγει το ΣτΕ, «η επικαλούμενη βλάβη από την ΑΔΕΔΥ είναι δυνατόν να αποκατασταθεί σε περίπτωση ευδοκιμήσεως της αιτήσεως ακυρώσεως».
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Ενημέρωση Κοινωνικό Πολύκεντρο ΑΔΕΔΥ

Ενημέρωση Κοινωνικό Πολύκεντρο ΑΔΕΔΥ

Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Τρίτη, 22 Ιουλίου 2014

Ενημέρωση ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

Ενημέρωση ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Περίπου 80.000 δημόσιοι υπάλληλοι λιγότεροι κάθε χρόνο

Διαρκώς συρρικνούμενο βαίνει τα τελευταία τέσσερα χρόνια το ελληνικό Δημόσιο, ενώ αντίστοιχη πορεία έχει και το μισθολογικό κόστος με αποτέλεσμα σταδιακά να καταρρίπτεται το «κλισέ» του «γιγάντιου κρατικού μηχανισμού».
Σύμφωνα με τα επίσημα συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης που αναρτήθηκαν χθες στο Διαδίκτυο, από το 2009 μέχρι το 2013 σημειώνεται μείωση περίπου κατά 80.000 υπαλλήλους ετησίως. Οι αριθμοί είναι εντυπωσιακοί και αντικατοπτρίζουν πλήρως την προσπάθεια που γίνεται προκειμένου να «δαμαστεί» το «χαώδες» ελληνικό Δημόσιο.
Το 2009 περίπου ένα εκατομμύριο Ελληνες -952.625 για την ακρίβεια- εργάζονταν σε όλο το φάσμα του Δημοσίου. Τέσσερα χρόνια μετά, τον Δεκέμβριο του 2013 οι δημόσιοι υπάλληλοι -μόνιμοι και έκτακτοι- που απασχολούνται στον στενό και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, είναι 675.530. Συνολικά την τετραετία 2009-2013 το προσωπικό μειώθηκε κατά 267.095 υπαλλήλους, ενώ ανάλογη ήταν και η πορεία του μισθολογικού κόστους, το οποίο το 2009 έφτανε τα 24,5 δισ. ευρώ, ενώ τον Δεκέμβριο του 2013 ήταν 15,8 δισ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 8,7 δισ. ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συρρίκνωση του Δημοσίου δεν οφείλεται στις απολύσεις που έγιναν λόγω Μνημονίου, καθώς, δεδομένου ότι στόχος ήταν η αναδιάρθρωση, ισχύει η αναλογία ένα προς ένα, δηλαδή μία πρόσληψη για κάθε μία απόλυση. Οι αποχωρήσεις προέκυψαν λόγω συνταξιοδότησης, αλλά κυρίως από τη δραματική μείωση των συμβασιούχων, οι συμβάσεις των οποίων έπαψαν να ανανεώνονται.
Τα επίσημα συγκεντρωτικά στοιχεία του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης για τους συμβασιούχους είναι εντυπωσιακά, καθώς το 2009 το έκτακτο προσωπικό έφθανε τους 148.634, ενώ τον Δεκέμβριο του 2013 ο αντίστοιχος αριθμός ήταν 12.196, ήτοι τουλάχιστον 136.438 συμβασιούχοι τέθηκαν εκτός Δημοσίου λόγω μη ανανέωσης των συμβάσεών τους, δεδομένου ότι υπήρξαν κάποιες νέες συμβάσεις.
Το τακτικό προσωπικό στον στενό δημόσιο τομέα το 2009 ήταν 692.907 άτομα, ενώ τον Δεκέμβριο του 2013 είχαν μειωθεί κατά περίπου 100.000, φτάνοντας τους 599.207 υπαλλήλους. Τον Μάιο του 2014 υπήρξε περαιτέρω μείωση, καθώς καταγράφηκαν 590.908 απασχολούμενοι.

Κατανομή
Βάσει των επίσημων στοιχείων η συντριπτική πλειονότητα του τακτικού προσωπικού τον Μάιο του 2014 απασχολείτο στα υπουργεία Εθνικής Αμυνας, Παιδείας, Υγείας, Δημόσιας Τάξης και στους ΟΤΑ. Αναλυτικά, στο υπουργείο Εθνικής Αμυνας εργάζονται 87.684 υπάλληλοι (σ.σ. περιλαμβάνονται οι ένστολοι), στο υπουργείο Παιδείας 177.225 (σ.σ. καθηγητές), στο υπουργείο Υγείας 82.389 (σ.σ. γιατροί), στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη 62.519 (σ.σ. αστυνομικοί) και στους ΟΤΑ 83.996 υπάλληλοι. Περαιτέρω, στο υπουργείο Οικονομικών απασχολούντο τον Μάιο του 2014 15.442 υπάλληλοι, στο υπουργείο Δικαιοσύνης 15.265, στο υπουργείο Εργασίας 16.779, στο υπουργείο Ναυτιλίας 8.079 και στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις 6.579. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα επιμέρους στοιχεία, καθώς τον Μάιο του 2014, 910 υπάλληλοι βρίσκονταν σε αργία, 5.828 σε κινητικότητα, ενώ 3.660 μετακινήσεις παρέμεναν σε εκκρεμότητα.

ΝΠΙΔ
Μείωση παρουσιάζει και το προσωπικό στα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου. Το 2013 συνολικά απασχολούντο 22.215 υπάλληλοι σε ΝΠΙΔ εντός της γενικής κυβέρνησης, έναντι 42.820 το 2009, ενώ στα υπόλοιπα ΝΠΙΔ εντός του δημοσίου τομέα απασχολούντο 17.977 υπάλληλοι το 2013, έναντι 34.652 υπαλλήλων τον Δεκέμβριο του 2009.

Πηγή: Εφημερίδα Καθημερινή
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Παρέμβαση υπέρ της ΑΔΕΔΥ στο Συμβούλιο της Επικρατείας αποφάσισαν οι 13 Περιφερειάρχες

Σε σύσκεψη των 13 Περιφερειαρχών που έγινε στα γραφεία της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας σχετικά με την αξιολόγηση του προσωπικού των Περιφερειών αποφασίστηκε να παραστεί η ΕΝΠΕ υπέρ της ΑΔΕΔΥ κατά την εκδίκαση της αίτησης ακυρώσεως στο Συμβούλιο Επικρατείας.
Ο Πρόεδρος της ΕΝΠΕ κ. Γιάννης Σγουρός δήλωσε:
Η αξιολόγηση των εργαζομένων αποτελεί ένα αυτονόητο και απαραίτητο εργαλείο για τις Περιφέρειες. Πρέπει όλοι να την επιζητούν και να μην την φοβούνται. Για να πάψει ο στιγματισμός και η απαξίωση των δημοσίων υπαλλήλων. Για να μην μπαίνουν όλοι στο ίδιο τσουβάλι.
Δυστυχώς, ο τρόπος και ο χρόνος που επιλέγεται για την εφαρμογή της, βεβιασμένα και αντιεπιστημονικά, οδηγεί σε παράλογα αποτελέσματα.
Η αξιολόγηση του προσωπικού δεν μπορεί να προχωρήσει αν δεν κριθούν οριστικά και αμετάκλητα από το ΣτΕ οι επίμαχες αποφάσεις του παραβιάζουν σωρεία συνταγματικών διατάξεων.
Στεκόμαστε στο πλευρό των εργαζομένων έμπρακτα, κάνοντας παρέμβαση υπέρ της ΑΔΕΔΥ στο ΣτΕ.

Γραφείο Τύπου
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Δευτέρα, 21 Ιουλίου 2014

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΣΥΑΠΕ την Πέμπτη 24-7-2014

Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/νση: Λ. Κηφισίας 125-127 – 4ος όροφος
email: osyape@otenet.gr
www.osyape.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αθήνα 16-7-2014
Αρ. Πρωτ. 44

ΠΡΟΣ: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
ΚΟΙΝ.: Μέλη Γενικού Συμβουλίου

Αγαπητοί συνάδελφοι,
εκτιμώντας το επείγον της σημερινής κατάστασης σας προσκαλώ σε συνεδρίαση την Πέμπτη 24-7-2014 και ώρα 11.00π.μ. στο αμφιθέατρο της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε Πειραιώς και Νήσων, οδός Ερμουπόλεως 38 και Πηλίου, Πειραιάς, με θέματα:
1. Ενημέρωση, Εκτίμηση κατάστασης,
2. Δράση της Ομοσπονδίας στον αγώνα ενάντια στις “αξιολογήσεις”.
3. Εξελίξεις για δικαστικές αποφάσεις – Προσφυγές.
Πέραν της ημερήσιας διάταξης δύναται να συζητηθεί οποιοδήποτε άλλο επείγον θέμα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΛΚΗΣ ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΣ 
Εδώ γράφουμε αυτά που θέλουμε να εμφανίζονται μετά το "Διαβάστε περισσότερα". Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Κατατέθηκε η έφεση της ΑΔΕΔΥ κατά της απόφασης 2395/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για την Απεργία – Αποχή

Έφεση της ΑΔΕΔΥ κατά Της 2395.2014 Απόφασης Του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών Για Την Απεργία Αποχή

Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Συνάντηση Περιφερειαρχών με Υπουργό Εσωτερικών κ. Ντινόπουλο

Η μεταφορά των μαθητών, το διατροφικό επίδομα, η μισθοδοσία των υπαλλήλων των Περιφερειών καθώς και το ζήτημα της ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας κυριάρχησαν στην πρώτη συνάντηση που είχαν σήμερα οι Περιφερειάρχες με τη νέα ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών.
Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Υπουργός Εσωτερικών Αργύρης Ντινόπουλος, ο Πρόεδρος της ΕΝΠΕ και Περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Σγουρός, ο Περιφερειάρχης Δυτ. Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κων/νος Αγοραστός, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιάννης Μαχαιρίδης, ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχριμάνης, ο Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας Γιώργος Δακής, ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Αθανάσιος Γιακαλής, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχος Περγαντάς, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης και ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Σπύρος Σπύρου.
Ο Πρόεδρος της ΕΝΠΕ και Περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Σγουρός ευχήθηκε εκ μέρους όλων των Μελών του ΔΣ της ΕΝΠΕ καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο που ανέλαβε η νέα ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών. Ο κ. Σγουρός έθεσε τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Περιφέρειες τόσο εξαιτίας των περικοπών άνω του 67% των ΚΑΠ κατά τα προηγούμενα χρόνια όσο και των νέων επιβαρύνσεων στη μεταφορά των Μαθητών και του Διατροφικού Επιδόματος που προκύπτουν από την εφαρμογή της ΚΥΑ.
Επισήμανε ότι αυτές οι αρμοδιότητες είναι μεταβιβαστικές, δηλαδή αποτελούν υποχρέωση του Κράτους το οποίο και πρέπει να καλύπτει το σύνολο των δαπανών και όχι να επιβαρύνονται οι προϋπολογισμοί των Περιφερειών.
Τόσο ο Πρόεδρος της ΕΝΠΕ όσο και οι Περιφερειάρχες που πήραν το λόγο εξέφρασαν την πλήρη αντίθεσή τους στην επιβάρυνση των προϋπολογισμών των Περιφερειών από 1-1-2015 με τη μισθοδοσία των υπαλλήλων και ζήτησαν να υπογραφεί νέα ΚΥΑ από τα συναρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Εσωτερικών που θα προβλέπει τη διατήρηση του ισχύοντος καθεστώτος, συμπεριλαμβανομένων και των υπαλλήλων που μετατάσσονται στις Περιφέρειες.
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Παρασκευή, 18 Ιουλίου 2014

Όχι στην συμπλήρωση των εντύπων αξιολόγησης

ΟΧΙ ΣΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/νση: Λ. Κηφισίας 125-127 – 4ος όροφος
email: osyape@otenet.gr
www.osyape.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα 16-7-2014
Αρ. Πρωτ. 43

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
εργαζόμενοι στις Περιφέρειες της χώρας, ο αγώνας μας ενάντια στην εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4250/2014, ενάντια στον εκφοβισμό στην χειραγώγηση και στη διάλυση των Δημοσίων Υπηρεσιών, βρίσκεται στην αποκορύφωση με τη μεγαλύτερη θεσμικά οργανωμένη αντίδραση. Το κίνημα μας με μέγιστη συμμετοχή όλων των εργαζομένων έχει ξεδιπλωθεί σε ολόκληρη τη χώρα. Οι Δημόσιοι υπάλληλοι είναι στο σύνολο τους ενάντια στην εφαρμογή της προσχηματικής “αξιολόγησης”, όπως επιβάλλει η Κυβέρνηση και η οποία καθορίζει ποσόστωση και κατηγοριοποιεί τους υπαλλήλους αντί να τους αξιολογεί - εκτελώντας τις εντολές του ΔΝΤ και της ΕΕ, για ένα κράτος υπό τον έλεγχο των επιχειρηματικών ομίλων και της καπιταλιστικής ανάπτυξης, με την πλήρη ανατροπή των εργασιακών σχέσεων.
Η δικαστική απόφαση του μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αποτελεί τη δικαίωση μας στην Απεργία – Αποχή από κάθε ενέργεια που συνδέεται με την “αξιολόγηση”, που θα οδηγήσει στις απολύσεις.
Με την πρόσφατη εγκύκλιο του κ. Γενικού Γραμματέα του Υ.Δ.Μ.Η.Δ με τίτλο “εφαρμογή διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄161) περί αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των ν.π.δ.δ” εκφράζει την επίσημη θέση της Κυβέρνησης ενάντια στους εργαζόμενους με εκφοβισμούς και πειθαρχικές διώξεις επιπέδου μίας άλλης εποχής. Ταυτόχρονα με τους εκφοβισμούς κάνει “εκπτώσεις” στις ημερομηνίες ολοκλήρωσης του λεγόμενου συστήματος “αξιολόγησης” για παράταση του πρώτου και του δεύτερου σταδίου (επιμερισμός και αυτοαξιολόγηση) μη γνωρίζοντας τη σημερινή εικόνα στο σύνολο της, κυρίως τις θέσεις των εργαζομένων με τις χιλιάδες υπογραφές, τις αποφάσεις των Περιφερειακών Συμβουλίων της χώρας που τάσσονται κατά της εφαρμογής του Ν.4250/2014 και τη θέση Γενικών Διευθυντών που δεν εφήρμοσαν τον επιμερισμό, ο οποίος αποτελεί και προαπαιτούμενο της όποιας διαδικασίας.
Το αρμόδιο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προσπαθεί να βρει άλλους δρόμους για να εφαρμόσει τις θέσεις του, αγνοώντας τις απόψεις Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής, του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και άλλων φορέων, βρίσκεται δε σε πανικό μπροστά στον αγώνα των εργαζομένων που αρνούνται να συνεργήσουν σε αυτή την αξιολόγηση και στις απολύσεις συναδέλφων.
Η ΟΣΥΑΠΕ καλεί τους εργαζόμενους στις Περιφέρειες της χώρας:
1. να μην συμπληρώσουν και παραδώσουν έντυπα αξιολόγησης.
2. να μην καταθέσουν οι εισηγητές εκθέσεις αξιολόγησης και να μην βαθμολογήσουν.
3. να ανακαλέσουν τις αποφάσεις επιμερισμού όσοι Γενικοί Διευθυντές τις υπέγραψαν και να ταχθούν με τη συλλογική δράση των συνδικαλιστικών οργάνων.
4. να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στην ΑΠΕΡΓΙΑ – ΑΠΟΧΗ προς την οικεία υπηρεσία, γνωστοποιώντας τη θέση τους για τη μη εφαρμογή των διατάξεων περί “αξιολόγησης”, σύμφωνα με το Σύνταγμα και τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα.
Η ΑΠΕΡΓΙΑ – ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΚΆΘΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΝΕ ΤΗΝ “ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ” ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΠΙΟ ΜΑΖΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ – ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 4250/2014.
ΚΑΝΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΔΕΝ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΕΙΤΑΙ.
ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΩΘΟΥΜΕ ΚΑΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ “ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ” ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΤΟΧΟ ΤΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ.

Για το Δ.Σ. της Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε

Ο Πρόεδρος                    Ο Γενικός Γραμματέας
Άλκης Ζαβερδινός              Δημήτριος Βαζούρας 
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

ΙΝΕ-ΓΣΕΕ: 3 στους 4 μισθωτούς έχουν χάσει εισόδημα μέσα στον τελευταίο χρόνο

ΙΝΕ-ΓΣΕΕ: 3 στους 4 μισθωτούς έχουν χάσει εισόδημα μέσα στον τελευταίο χρόνο

Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Η εγκύκλιος του ΥΠΕΣ για την εθελοντική κινητικότητα – Οι 4.040 θέσεις στις οποίες μπορούν να μετακινηθούν οι υπάλληλοι

Για 4.040 θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων είναι τα αιτήματα που έχουν καταθέσει οι δήμοι όλης της χώρας στο υπουργείο Εσωτερικών, σύμφωνα με τον πίνακα που δημοσιεύουμε. Πρόκειται για τις θέσεις τις οποίες μπορούν να δηλώσουν και να μετακινηθούν οι Υπάλληλοι των Δήμων, των Περιφερειών και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα εθελοντικής ενδοαυτοδιοίκητης κινητικότητας. (ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ).
Στην εγκύκλιο (ΑΔΑ:630ΤΝ-ΩΨΑ) που στάλθηκε σε όλους τους Δήμους, τις Περιφέρειες και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας διευκρινίζεται ότι η ενδοαυτοδιοικητική κινητικότητα δύναται να πραγματοποιηθεί από 16 Ιουλίου ως 29 Αυγούστου με την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής των εργαζομένων.
Παράλληλα, παρέχονται οδηγίες προς «ναυτιλλομένους» για τους φορείς υποδοχείς και το καθεστώς της διαθεσιμότητας και τα τέσσερα βήματα για την ολοκλήρωση της διαδικασία. Στην εγκύκλιο τονίζεται ο εθελοντικός χαρακτήρας της ενδοαυτοδιοικητικής (και όχι πλέον ενδοδημοτικής) κινητικότητας και η πλήρης διασφάλιση των δικαιωμάτων όλων των συμμετοχόντων μερών.
Υπενθυμίζεται ότι η ενδοαυτοδιοικητική κινητικότητα χαρακτηρίζεται από ένα μόνον μήνα διαθεσιμότητας και ευνοϊκή ρύθμιση του νόμου ορίζει ότι οι συμμετέχοντες εργαζόμενοι δεν μπορούν να χαρακτηρισθούν στο μέλλον πλεονάζον προσωπικό «και να τεθούν εκ νέου, άνευ αιτήσεώς του, σε καθεστώς κινητικότητας/διαθεσιμότητας.»
Επισημαίνεται ότι ήδη με την προηγούμενη εφαρμογή του προγράμματος μετατάχθηκαν και βρίσκονται στις νέες τους θέσεις 945 υπάλληλοι.
Να σημειωθεί ότι στόχος είναι μέχρι τις 29 Αυγούστου που λήγει η σχετική προθεσμία, να έχουν δηλώσει συμμετοχή πάνω από 2.000 υπάλληλοι, ώστε μαζί με αυτούς που έχουν μετακινηθεί μέχρι σήμερα να συμπληρώσουν τον αριθμό που αναζητά το Υπουργείο.
Για να δείτε τις θέσεις πατήστε εδώ

Πηγή: http://www.aftodioikisi.gr/
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Κείμενο γνώμης του Διοικητικού Συμβουλίου του Διοικητικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Δ.Ε.Ε.) για την αξιολόγηση των δημοσίων και δημοτικών υπαλλήλων

Κείμενο γνώμης του Διοικητικού Συμβουλίου του Διοικητικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Δ.Ε.Ε.) για την αξιολόγηση...

Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2014

Άμεση απόσυρση του Ν. 4250/2014 ζητά η Περιφέρεια Κρήτης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 41-2014 Απόσυρση Ν4250-2014 Αξιολόγηση Υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Ένας στους τρεις Έλληνες δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ ηλεκτρονικό υπολογιστή

Περίπου ένας στους τρεις Έλληνες δηλώνει, ότι δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ στη ζωή του ηλεκτρονικό υπολογιστή (ποσοστό 34,4%), ούτε το διαδίκτυο (ποσοστό 36,3%). Περισσότερες γυναίκες (40,8%) από ότι άνδρες (35,9%) δεν έχουν ποτέ χρησιμοποιήσει internet.
Από την άλλη, το ποσοστό των πολιτών της χώρας που χρησιμοποιούν τακτικά internet, αυξάνεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια και μάλιστα με επιταχυνόμενο ρυθμό, με αποτέλεσμα το 81% των χρηστών να το χρησιμοποιούν σχεδόν καθημερινά. Ο προσωπικός υπολογιστής παραμένει η πιο δημοφιλής συσκευή πρόσβασης στο διαδίκτυο (ποσοστό 91,5% των χρηστών), ενώ χάρη στην τεχνολογία 3G και στα «έξυπνα κινητά» αυξάνεται σημαντικά πλέον και η πρόσβαση μέσω κινητών συσκευών (18,7%).
Αυτό, μεταξύ άλλων, αποκαλύπτει έρευνα του Παρατηρητηρίου για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε. που διεξήχθη το 2013, σχετικά με τη χρήση των νέων τεχνολογιών από τους πολίτες.
Από την έρευνα διαπιστώνεται, ότι διαρκώς αυξάνεται στην Ελλάδα, το ποσοστό των ατόμων που αγοράζουν αγαθά ή υπηρεσίες για ιδιωτική χρήση μέσω του διαδικτύου, με δημοφιλέστερες κατηγορίες προϊόντων τα είδη ένδυσης και υπόδησης και τις ηλεκτρονικές συσκευές. Οι Έλληνες, ακολουθώντας την τάση και των λοιπών ευρωπαϊκών χωρών, προτιμούν τις ηλεκτρονικές αγορές από εγχώριους πωλητές και παρακινούνται κυρίως από τις δυνητικά χαμηλότερες τιμές. Πραγματοποιούν μία έως πέντε ηλεκτρονικές αγορές ανά τρίμηνο και δαπανούν έως και 500 ευρώ συνολικά στο ηλεκτρονικό εμπόριο.
Το 61,5% δηλώνουν, ότι έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο από το σπίτι τους και το 37,5% όχι. Από άποψη ηλικιακών ομάδων, περίπου τρία στα τέσσερα άτομα ηλικίας 66 έως 74 ετών (ποσοστό 73,4%) λένε ότι δεν έχουν οικιακή πρόσβαση στο διαδίκτυο, καθώς επίσης το 57,3% των ατόμων 55-65 ετών, ενώ το μικρότερο ποσοστό μη πρόσβασης αφορά στους νέους 16-25 ετών (18,4%). Μεταξύ των χρηστών του Ίντερνετ, το 81%, το χρησιμοποιούν κάθε μέρα ή σχεδόν κάθε μέρα και το 14% μερικές φορές την εβδομάδα.
Η απόκτηση πληροφοριών για προϊόντα και υπηρεσίες (76,7%), το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (74,6%), η ανάγνωση ηλεκτρονικών περιοδικών και εφημερίδων (70.5%), η ψυχαγωγία (παιγνίδια-φωτογραφίες-μουσική-ταινίες - 63,9%) και η ενασχόληση με τα κοινωνικά δίκτυα όπως το Facebook (51,4%) είναι οι πέντε κυριότερες ηλεκτρονικές δραστηριότητες των χρηστών. Όσον αφορά στις online αγορές, ως βασικότερο κίνητρο (76%) δηλώνεται η εύρεση χαμηλότερων τιμών από ό,τι στα φυσικά καταστήματα. Σχεδόν οι μισοί καταναλωτές (45%) πληρώνουν τις παραγγελίες του μέσω αντικαταβολής, το 29% μέσω πιστωτικής κάρτας και το 25% μέσω προπληρωμένης κάρτας. Το 27,5% των ηλεκτρονικών αγορών γίνεται από εγχώρια ηλεκτρονικά καταστήματα.
Η μεγάλη πλειονότητα των πολιτών πιστεύουν, ότι χάρη στην διαδικτυακή πρόσβαση βελτιώνονται οι συναλλαγές τους με το Δημόσιο (90%) και αποκτούν μεγαλύτερη συμμετοχή στα κοινά (88%). Αναφορικά με την ασφάλεια στο διαδίκτυο, το 60% δηλώνουν ότι έχουν αντιμετωπίσει τέτοια προβλήματα, ενώ το 40% όχι.
Στον τομέα της εκπαίδευσης, περισσότερα από τα μισά ελληνικά σχολεία (το 54%) έχουν πλέον δική τους ιστοσελίδα, ενώ το 30% των μαθητών χρησιμοποιούν πια ‘έξυπνο' κινητό τηλέφωνο στο σχολείο τους.
Η έρευνα επίσης εστιάζει σε επιμέρους πληθυσμιακές ομάδες, ηλικιωμένους, ΑΜΕΑ, μετανάστες, άτομα χαμηλού μορφωτικού επιπέδου και ανέργους, με σκοπό να αναδείξει τον τρόπο που αξιοποιούν το διαδίκτυο και τις ιδιαίτερες ψηφιακές ανάγκες τους.

Πηγή: http://www.skai.gr
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Τετάρτη, 16 Ιουλίου 2014

Η νέα κυβερνητική επιχείρηση τρομοκράτησης θα πέσει στο κενό


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ηγεσία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης συνεχίζοντας τον αντιδημοκρατικό και αυταρχικό της κατήφορο στέλνει σήμερα, Τρίτη 15 Ιουλίου 2014, μια απαράδεκτη πολιτικά, κοινωνικά, ηθικά και νομικά εγκύκλιο προσπαθώντας να εκφοβίσει τους υπαλλήλους για να προωθήσει τα σχέδιά της, να κατασκευάσει νέες δεξαμενές για διαθεσιμότητα και απολύσεις.
Με ένα έγγραφο – μνημείο αυθαιρεσίας, που υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η Κυβέρνηση απειλεί με πειθαρχικές διώξεις εκατοντάδες χιλιάδες υπαλλήλους που «δεν συνεμορφώθησαν προς τας υποδείξεις».
Υπενθυμίζουμε στο Γενικό Γραμματέα του Υ.Δ.Μ.Η.Δ. τα εξής:
Η προσπάθεια τρομοκράτησης των εργαζόμενων είναι παντελώς έωλη νομικά, δεδομένου ότι οι πρωτόδικες αποφάσεις των δικαστηρίων δεν είναι εκτελεστές ενώ το τεκμήριο της νομιμότητας κάθε απεργίας, κατά την πάγια νομολογία του Αρείου Πάγου, εκτείνεται μέχρι την τελεσιδικία της απόφασης.
Το αίτημα του Ελληνικού Δημοσίου για την απαγόρευση συνέχισης της Απεργίας – Αποχής με τη συγκεκριμένη μορφή, διάρκεια και αίτημα απορρίφθηκε από το Δικαστήριο.
Σε κάθε περίπτωση στη συγκεκριμένη μορφή απεργιακής κινητοποίησης δεν συντρέχει μη εκτέλεση υπηρεσιακών καθηκόντων – παρακώλυση της υπηρεσίας – ή η αδικαιολόγητη απουσία από την εργασία. Επομένως είναι παράνομη και εκβιαστική η επίκληση θεμάτων πειθαρχικού δικαίου κατά το χρόνο μάλιστα που δεν έχει κηρυχθεί εκτελεστή η πρωτόδικη απόφαση. Είναι φανερό ότι η ηγεσία του Υ.Δ.Μ.Η.Δ. και με το σημερινό της έγγραφο επιβεβαιώνει ότι βρίσκεται σε πανικό μπροστά στην καθολική άρνηση των Δημοσίων Υπαλλήλων να συνεργήσουν στις απολύσεις δεκάδων χιλιάδων συναδέλφων τους.
Είναι ενδεικτικό ότι υποχρεώνεται σήμερα το Υπουργείο να προχωρήσει στην 3η παράταση των προθεσμιών ευελπιστώντας ότι με εκβιασμούς και απειλές θα «νουθετήσει» το Δημοσιοϋπαλληλικό κόσμο που συνεχίζει να αγωνίζεται.
Οι Δημόσιοι Υπάλληλοι που και σήμερα (15/7/2014), ημερομηνία που έληξε η προθεσμία κατάθεσης των Φύλλων Αξιολόγησης, τα παρέδωσαν κατά δεκάδες χιλιάδες στα σωματεία τους στέλνουν σαφή μηνύματα:
Και η νέα κυβερνητική επιχείρηση τρομοκράτησης και εκφοβισμού θα πέσει στο κενό.
Η Απεργία – Αποχή από κάθε ενέργεια που συνδέεται με την αξιολόγηση συνεχίζεται κανονικά και νόμιμα.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Πόσες ώρες πρέπει να κάθεστε μπροστά στον υπολογιστή

Σύμφωνα με μια νέα έρευνα του Τμήματος Οφθαλμολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κέιο αν ξοδεύετε περισσότερο από επτά ώρες την ημέρα μπροστά από μια οθόνη υπολογιστή τότε θα αρχίζουν τα προβλήματα.
Σύμφωνα με την επιθεώρηση που δημοσιεύει η «JAMA Ophthalmology» το όριο του χρόνου μπροστά από οθόνες για τον μέσο άνθρωπο είναι οι επτά ώρες. Οι μελέτες απέδειξαν πως οι η κατάχρηση αυτού του χρόνου μπορεί να προκαλέσει σημαντικές βλάβες στην όραση καταστρέφοντας μια πολύ σημαντική πρωτεΐνη και σταδιακά μπορεί να προκληθεί ξηροφθαλμία.
Η οπτική κόπωση που προκαλείται στα μάτια από την αυξημένη χρήση των οθονών απεδείχθη μετά από αναλύσεις στα δείγματα δακρύων 96 υπαλλήλων γραφείων. Όπως διαπίστωσαν οι Ιάπωνες ερευνητές όσοι ξόδευαν πολλές ώρες μπροστά σε μια οθόνη εμφάνιζαν σημαντικές μεταβολές στο επίπεδο της βλεννίνης MUC5AC, οι οποίες παρατηρούνται και σε όσους πάσχουν από ξηροφθαλμία.
Η συγκεκριμένη πρωτεΐνη αποτελεί μέρος της φυσιολογικής βλέννας ή του "φιλμ δακρύων" που ρυθμίζει και διατηρεί τα επίπεδα υγρασίας στο μάτι και που όταν καταστραφεί η αλλοιωθεί έχει ως συνέπεια την μειωμένη παραγωγή δακρύων η οποία εξελίσσεται σε ξηροφθαλμία.
Οι ερευνητές εξήγησαν πως οι άνθρωποι που ξοδεύουν πολύ χρόνο μπροστά από οθόνες τείνουν να ανοίγουν τα βλέφαρά τους περισσότερο σε σχέση με άλλες δραστηριότητες ενώ παράλληλα ελαττώνουν σημαντικά το φυσικό, αντανακλαστικό ανοιγοκλείσιμο του ματιού.
Οι ερευνητές συμβουλεύουν τους εργαζόμενους και όσους ξοδεύουν πολλές ώρες σε οθόνες να παίρνουν κάποια απλά και εύκολα μέτρα προφύλαξης, όπως να στρέφουν την οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή τους προς τα πάνω και και να την κρατούν σε χαμηλότερο από το συνηθισμένο ύψος απέναντι από το βλέμμα τους. Απαραίτητο κρίνεται επίσης το ολιγόλεπτο διάλειμμα μετά από μια ώρα εργασίας ή ανάγνωσης μπροστά σε υπολογιστή αλλά και το να αποφεύγεται η επαφή των ματιών με τον αέρα των κλιματιστικών που επιβαρύνουν το στέγνωμα των ματιών.

Πηγή: www.metrogreece.gr
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Τρίτη, 15 Ιουλίου 2014

Υπολογισμός Σύνταξης

Η υπηρεσία « Υπολογισμός Σύνταξης » έχει ως στόχο να πληροφορήσει τον επισκέπτη, ανάλογα με τα δεδομένα που θα εισάγει, για το ύψος της ακαθάριστης βασικής σύνταξης. Η εφαρμογή δέχεται και μελλοντική ημερομηνία εξόδου από την υπηρεσία, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στον επισκέπτη να συγκρίνει το ύψος της σύνταξής του ανάλογα με την επιλογή του. Ευνόητο είναι ότι στην περίπτωση αυτή οι υπολογισμοί γίνονται με τα τρέχοντα μισθολογικά δεδομένα.
Οι υπολογισμοί δεν καλύπτουν τους νέους ασφαλισμένους (πρωτοασφαλισμένοι σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό μετά την 1/1/1993) καθώς και αυτούς που προσλήφθηκαν στο Δημόσιο μετά την 1/1/83 και η σύνταξή τους υπολογίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.1405/83 (διαδοχική ασφάλιση). Δηλαδή η σύνταξή τους είναι το άθροισμα τμημάτων ποσών σύνταξης που προσδιορίζει ο κάθε ασφαλιστικός οργανισμός χωριστά.
Τέλος σημειώνεται ότι την αποκλειστική ευθύνη για την εισαγωγή των δεδομένων έχει ο επισκέπτης και σε καμία περίπτωση δεν δεσμεύουν την Υπηρεσία Συντάξεων.
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Δελτίο Τύπου ΑΔΕΔΥ: Δικαστική απόφαση κόλαφος για την Κυβέρνηση

Δελτίο Τύπου ΑΔΕΔΥ Δικαστική Απόφαση Κόλαφος Για Την Κυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Δευτέρα, 14 Ιουλίου 2014

Εκθεση ΣΟΚ για την υγεία στην Ελλάδα

Ουραγοί σε ποιότητα και διάρκεια ζωής μεταξύ των λαών του ευρωπαϊκού νότου γίνονται οι Ελληνες. Οι πρωτιές σε κάπνισμα και παχυσαρκία εκτοξεύουν τους θανάτους από εμφράγματα και εγκεφαλικά. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι η χώρα μας δεν κερδίζει όσα οι άλλες μεσογειακές σε προσδόκιμο επιβίωσης και οδηγείται σε «βόμβα νοσηρότητας» από το 2016 και μετά. Οι ανεπαρκείς πολιτικές πρόληψης και η προβληματική διάθεση τεράστιων πόρων σε συγκεκριμένους τομείς, όπως τα φάρμακα, κρατούν τους ποιοτικούς δείκτες υγείας καθηλωμένους τα τελευταία δώδεκα χρόνια. Το παρήγορο είναι ότι η Ελλάδα εμφανίζει τη χαμηλότερη θνησιμότητα από καρκίνο και χαμηλά ποσοστά κατανάλωσης αλκοόλ.
Τα παραπάνω προκύπτουν από πρόσφατη έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), στην οποία αξιολογήθηκαν οι δείκτες 34 χωρών, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.
Από την έκθεση προκύπτει ότι η χώρα μας βρίσκεται περίπου στον μέσο όρο του ΟΟΣΑ στο προσδόκιμο επιβίωσης και στις δαπάνες Υγείας, ως ποσοστό του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ). Η σύγκριση με τις χώρες του Οργανισμού καθιστά την εικόνα πιο περίπλοκη. Εάν συγκριθούμε, όμως, με τις άλλες χώρες του ευρωπαϊκού νότου, αποτυπώνεται σαφέστερα η πορεία της υγείας του ελληνικού πληθυσμού και η πραγματική πρόοδος ή επιδείνωση που έχει συντελεστεί.
Το προσδόκιμο επιβίωσης των Ελλήνων, που τη δεκαετία του '70 ήταν από τα υψηλότερα στην Ευρώπη, έχει υποχωρήσει στην 20ή θέση μεταξύ των 34 χωρών του ΟΟΣΑ. Με 80,7 έτη, βρίσκεται κάτω από το αντίστοιχο της Ισπανίας (82,5) και της Ιταλίας (82,3).Είναι οριακά υψηλότερο από εκείνο της Πορτογαλίας (80,5), η οποία όμως απειλεί να μας... προσπεράσει. Το 2000, η χώρα της Ιβηρικής βρισκόταν πολύ πιο πίσω από την Ελλάδα, με 76,9 έτη προσδόκιμο. Μέσα σε 12 χρόνια, το αύξησε κατά 3,6 έτη, έναντι αύξησης 2,5 ετών της Ελλάδας.
Η θνησιμότητα από εμφράγματα και εγκεφαλικά βρίσκεται στην Ελλάδα σε επίπεδα-ρεκόρ, με 343,6 θανάτους ανά 100.000 πληθυσμό ή 35.000 θανάτους ετησίως. Πολύ λιγότεροι πολίτες χάνουν αναλογικά τη ζωή τους από το ίδιο αίτιο στην Πορτογαλία (200,7 θάνατοι ανά 100.000) και την Ισπανία (204,3 ανά 100.000).
Οι παραπάνω χώρες έχουν πετύχει μεγάλη πρόοδο στους θανάτους από καρδιαγγειακά, με μείωση που φτάνει έως και 40%. Μείωση 35% έχει πετύχει και η Ελλάδα, αλλά το 2000 εμφάνιζε πολύ υψηλότερη αναλογία θανάτων (532,8) σε σύγκριση με τις άλλες χώρες του νότου και ο δρόμος που έχει να διανύσει είναι πολύ περισσότερος. Ο λόγος για τον οποίο δεν έχει συντελεστεί πρόοδος στη χώρα μας προκύπτει ξεκάθαρα από τα ποσοστά όσων καπνίζουν τακτικά. Με καπνιστές το 33% των ενηλίκων, η Ελλάδα κατέχει τη χειρότερη θέση στον ΟΟΣΑ (μέσο ποσοστό 20,7%). Πολύ καλύτερη θέση έχει η Πορτογαλία, με καπνιστές μόλις το 18,8% των ενηλίκων, η Ιταλία (22,1%) και η Ισπανία (23,9%).
Σύμφωνα με τους ειδικούς, ο αριθμός των ενηλίκων καπνιστών έχει επιδείξει αξιοσημείωτη μείωση τις τελευταίες δύο δεκαετίες στις περισσότερες χώρες του ΟΟΣΑ αλλά όχι στην Ελλάδα.
Μία ακόμη ατράνταχτη απόδειξη για τα αίτια που μας έχουν οδηγήσει στη σημερινή κατάσταση είναι η παχυσαρκία. Και σε αυτόν τον παράγοντα κινδύνου η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση στις μεσογειακές χώρες, με το 19,6% του πληθυσμού να έχει σοβαρά προβλήματα με το σωματικό του βάρος. Τα αντίστοιχα ποσοστά είναι μόλις 10,4% στην Ιταλία, 15,4% στην Πορτογαλία και 16,6% στην Ισπανία.
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Προσφυγή της ΑΔΕΔΥ στο ΣτΕ για την αξιολόγηση

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγε η ΑΔΕΔΥ και άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων (Σύλλογος εργαζομένων δασολόγων Κρήτης, Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας, κλπ).
Ζητούν να ακυρωθούν ως αντισυνταγματικές και παράνομες οι αποφάσεις του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης με τις οποίες επεκτάθηκε η αξιολόγηση του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και στους εργαζομένους των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, των ΝΠΔΔ, κλπ.
Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις επισημαίνουν ότι οι επίμαχες υπουργικές αποφάσεις -που όπως αναφέρουν έχουν τον χαρακτήρα εγκυκλίου- δεν δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με συνέπεια να είναι ανυπόστατες.
Όπως μετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο, υπογραμμίζουν ότι οι επίμαχες αποφάσεις παραβιάζουν σωρεία συνταγματικών διατάξεων.
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Οι Ελληνες γυρίζουν την πλάτη στα προγράμματα κατάρτισης

Oύτε η υψηλή ανεργία, ούτε η ανάγκη να αξιοποιηθούν στο έπακρο οι πλείστες όσες δημόσιες και ιδιωτικές υποδομές κατάρτισης και εκπαίδευσης για να επανεξοπλίσουν τους μακροχρόνια ανέργους που οδηγούνται σε απαξίωση, μετέβαλαν την κακή σχέση που έχουν, παραδοσιακά οι Ελληνες με αυτό που αποκαλείται «διά βίου μάθηση». Αντιθέτως, η Ελλάδα συνεχίζει να κατέχει μία από τις τελευταίες θέσεις όχι μόνο στην κεντρική αλλά και στη νότια Ευρώπη αναφορικά με τη συμμετοχή των ενηλίκων σε διαδικασίες διά βίου μάθησης. Οι στατιστικές μελέτες του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας (ΕΙΕ) και ανθρώπινου δυναμικού επαναλαμβάνουν τη διαπίστωση της Eurostat: Την τελευταία δεκαετία τα ποσοστά συμμετοχής σε διαδικασίες διά βίου μάθησης κυμαίνονται από 1,8% (το 2004) έως 3,3% (το 2009). Την ίδια περίοδο ο μέσος ευρωπαϊκός όρος βρίσκεται ανάμεσα στο 8,4% (2003) και το 10,4% (το 2013). Υπενθυμίζεται ότι τα στοιχεία της Eurostat αφορούν τη συμμετοχή ενηλίκων ηλικίας από 25 έως 64 ετών που συμμετέχουν σε διαδικασίες τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης - κατάρτισης. Δηλαδή περιλαμβάνουν και την παρακολούθηση πανεπιστημιακών μαθημάτων και τη συμμετοχή σε προγράμματα και σεμινάρια κατάρτισης.
Σε μία χώρα, όπως η Ελλάδα, όπου σχεδόν σε όλες τις μεγάλες πόλεις υπάρχει πανεπιστήμιο, με εκατοντάδες ΙΕΚ και ΚΕΚ, ιδιωτικά κολέγια, χιλιάδες φροντιστήρια και Ανοικτό Πανεπιστήμιο, προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση η μεγάλη υποτίμηση της διαδικασίας διά βίου μάθησης. Πολύ περισσότερο όταν το 58% ακόμη και των εγγεγραμμένων ανέργων (σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΟΑΕΔ για τον Μάιο του 2014) είναι μακροχρόνια άνεργοι.
Χώρες με υψηλά ποσοστά ανεργίας, όπως η Ισπανία, η Ιταλία, η Ιρλανδία και η Πορτογαλία, διατήρησαν τα υψηλότερα ποσοστά συμμετοχής του πληθυσμού ιδιαίτερα τα χρόνια της κρίσης. Μάλιστα στην Πορτογαλία τα ποσοστά όχι μόνο διπλασιάζονται αλλά αγγίζουν ανέργους και εν ενεργεία απασχολούμενους.
Πώς εξηγείται η υποτίμηση της συγκεκριμένης διαδικασίας στην Ελλάδα; H έκθεση του ΕΙΕ περιορίζει την εξήγηση του φαινομένου στο γεγονός της επικέντρωσης των δράσεων κατάρτισης κυρίως σε ανέργους. Οπως σημειώνει στην Ελλάδα, αντίθετα με το σύνολο της Ε.Ε., από το 2003 έως και το 2011, οι άνεργοι είναι η ομάδα του πληθυσμού που καταγράφει τη μεγαλύτερη συμμετοχή στις δραστηριότητες διά βίου μάθησης. Ακόμη και οι πόροι του ΛΑΕΚ, πόροι που αποτελούνται από κρατήσεις εργοδοτών, εργαζομένων, κατευθύνονται κυρίως σε προγράμματα για ανέργους και ελάχιστα για το ήδη απασχολούμενο προσωπικό επιχειρήσεων. Μετά το 2013 αρχίζει κάπως να αυξάνεται και η συμμετοχή των εργαζομένων. Και πάλι όμως οι ηλικίες περιορίζονται στους νέους ηλικίας έως 25 - 34 ετών. Αντιθέτως σε χώρες όπου αξιοποιείται πραγματικά η διαδικασία όλες οι ηλικίες θα βρουν χώρο συμμετοχής στην εκπαίδευση, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αυτό της Δανίας στην οποία ένας στους 4 ή και περισσότεροι (22,9%) από τους συμμετέχοντες στη διά βίου μάθηση είναι ηλικίας από 55 έως 64 ετών.

Πίσω από τους αριθμούς
Δυστυχώς το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας δεν προτίθεται να πει όλη την αλήθεια. Διότι η αλήθεια της κατάρτισης στην Ελλάδα βρίθει αμαρτιών. Ακόμη και τα κονδύλια του ΛΑΕΚ ήταν κυρίως προσανατολισμένα στην συμπληρωματικότητα των επιδομάτων ανεργίας. Σε αυτό όχι μόνο συναινούσαν αλλά πίεζαν και οι πολιτευτές των κομμάτων καθώς και οι συνδικαλιστές. Ταυτοχρόνως η κατάρτιση και η εκπαίδευση στη διά βίου μάθηση στην οποία δαπανήθηκαν μεγάλα ποσά μετατράπηκε από διαδικασία σε αυτοσκοπό συντήρησης μιας σημαντικής σε αριθμό γραφειοκρατίας η οποία συντηρείται επί χρόνια από τον σχεδιασμό αναποτελεσματικών προγραμμάτων, κυρίως στα υπουργεία Εργασίας και Παιδείας. Το ΕΙΕ, είναι σε μεγάλο βαθμό μέρος αυτού του προβλήματος και θα είχε μεγάλο ενδιαφέρον να εξηγήσει κάποτε δημόσια το μερίδιο ευθύνης του, όλα αυτά τα χρόνια, στην ελλειμματική έως ανύπαρκτη σχέση του πολίτη με τις διαδικασίες που ακόμη κι αν δεν έλυσαν το πρόβλημα της ανεργίας σε άλλες χώρες, βοήθησαν τους πολίτες να μην απαξιωθούν εντελώς.

Πηγή: Εφημερίδα Καθημερινή
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Παρασκευή, 11 Ιουλίου 2014

Πράσινο φως από τη Βουλή στη ρύθμιση για την ενδοαυτοδιοικητική κινητικότητα

Ψηφίστηκε στη Βουλή η ρύθμιση του υπουργείου Εσωτερικών για την ενδοαυτοδιοικητική κινητικότητα, στο πλαίσιο του νομοσχεδίου «Ρυθμίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις».
Ειδικότερα προβλέπει τα εξής:
-Δίνει τη δυνατότητα και σε υπαλλήλους των αποκεντρωμένων διοικήσεων -πέραν από το προσωπικό στους δήμους και στις περιφέρειες- να συμμετέχουν στην εθελοντική ενδοαυτοδιοικητική κινητικότητα.
-Ορίζει την προθεσμία υποβολής αιτήσεων ως και την 29η Αυγούστου 2014 (αντί για τις 31 Ιουλίου 2014 που ανέφερε η τροπολογία) για όσους υπάλληλους ΟΤΑ (α” και β” βαθμού) και αποκεντρωμένων διοικήσεων να μετακινηθούν σε άλλο δήμο, περιφέρεια, αποκεντρωμένη διοίκηση.
Για τη μετάταξη επιβάλλεται αποκλειστικά η σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου οργάνου του φορέα προέλευσης. Απαλείφθηκε η εναλλακτική επιλογή που υπήρχε στη νομοθεσία ως τώρα, για μετάταξη με σύμφωνη γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου. Αυτό έγινε επειδή είχε παρατηρηθεί ότι χρησιμοποιώντας τη σύμφωνη γνώμη υπηρεσιακών συμβουλίων, κατάφεραν, παρά την αντίθετη γνώμη δημάρχων και δημοτικού συμβουλίου, να μετακινηθούν δημοτικοί υπάλληλοι κατά την εφαρμογή του προγράμματος εθελοντικής κινητικότητας, με αποτέλεσμα να υπάρξουν προβλήματα στη λειτουργία του ΟΤΑ από όπου προέρχονταν.
Ο στόχος του υπουργείου είναι να ενταχθούν στο σχέδιο ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας, επιπλέον 2000 υπάλληλοι προκειμένου να συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος στόχος των 3000 εργαζομένων.
Για το σκοπό αυτό θα υπάρξουν επικοινωνιακές παρεμβάσεις του υπουργείου, προκειμένου να πεισθούν οι εργαζόμενοι ότι η κινητικότητα αυτή δεν έχει σχέση με απολύσεις, αλλά έχει ως σκοπό την ορθολογική κατανομή του προσωπικού στην Αυτοδιοίκηση.
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Μειώθηκε ο πληθυσμός της Ελλάδας

Ο πληθυσμός της Ελλάδας από 11,062 εκατομμύρια την 1η Ιανουαρίου 2013 μειώθηκε στα 10,992 εκατομμύρια την 1η Ιανουαρίου 2014, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, που δόθηκαν στη δημοσιότητα στις Βρυξέλλες.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοτικής στατιστικής υπηρεσίας, τον τελευταίο χρόνο οι γεννήσεις στη χώρα μας ανήλθαν σε 94.100, οι θάνατοι σε 112.100, δηλαδή η "καθαρή" μείωση του πληθυσμού ήταν 17.900, ενώ και η μετανάστευση προς την Ελλάδα μειώθηκε κατά 52.000 πολίτες.
Παράλληλα, η Ελλάδα μαζί με την Ιταλία και τη Γερμανία εμφανίζουν από τα πιο χαμηλά ποσοστά σε γεννήσεις στους "28" (από 8,5%) με πρώτη τη Ρουμανία (8,8%) ενώ τα υψηλότερα ποσοστά εμφανίζουν η Ιρλανδία (15%) και η Γαλλία (12,3%).
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα υψηλότερα ποσοστά θανάτων παρατηρούνται στη Βουλγαρία (14,4%) και τη Λετονία (14,3%) και τα χαμηλότερα στην Κύπρο (6,%) και την Ιρλανδία (6,5%).
O πληθυσμός της Ευρωπαϊκή Ένωση από 505, 6 εκατ. την 1η Ιανουαρίου 2013 αυξήθηκε στα 507,4 εκατ. την 1η Ιανουαρίου 2014 καθώς οι γεννήσεις ανήλθαν σε 5.075.000 και θάνατοι σε 4.999.200 ενώ η μετανάστευση αυξήθηκε κατά 653.100 πολίτες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Στα 250 ευρώ η εγγυημένη σύνταξη

Σε μία αποκάλυψη «βόμβα» προχώρησε ο Γιώργος Ρωμανιάς πρώην συνεργάτη της ΓΣΕΕ. Υποστήριξε ότι η εγγυημένη σύνταξη δεν είναι 360 ευρώ όπως ισχυρίζεται η κυβέρνηση, αλλά 250 ευρώ και μπορεί να πέσει χαμηλότερα εάν συνεχιστεί η συρρίκνωση του ΑΕΠ.
Σύμφωνα με τους μνημονιακούς νόμους, και μέχρι σήμερα, γνωρίζαμε ότι όταν τα ταμεία έχουν αδυναμία να καταβάλλουν συντάξεις το κράτος εγγυάται σύνταξη 360 ευρώ. Ο Γιώργος Ρωμανιάς, μιλώντας στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1 και τον Γιώργο Παπαδάκη, ανέτρεψε τα δεδομένα, τονίζοντας ότι η εγγυημένη σύνταξη δεν είναι 360 ευρώ, αλλά εξαρτάται από το ΑΕΠ.
«Οι νόμοι για την εγγυημένη σύνταξη, ενώ η ΝΔ τους καταψήφισε σήμερα τους εφαρμόζει σαν ευαγγέλιο» είπε ο κ. Ρωμανιάς, δεν εγγυώνται σύνταξη 360 ευρώ αλλά πολύ λιγότερα. «Οι νόμοι διευκρινίζουν ότι με τα δεδομένα του 2010, σε συνάρτηση με το ΑΕΠ η σύνταξη ήταν στα 360 ευρώ. Η βασική σύνταξη συνδέεται με την εξέλιξη του ΑΕΠ, σήμερα το ΑΕΠ είναι 160 δισς. 30% κάτω σε σχέση με το 2010, το κράτος σήμερα δεν εγγυάται σύνταξη 360 ευρώ, αλλά περίπου 250 ευρώ» ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι αυτό το ποσό μπορεί να μειωθεί περισσότερο.

Ρωμανιάς: 250 € η εγγυημένη σύνταξη, σύμφωνα με... από Enikos_gr
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2014

«Παγώνει» την αξιολόγηση το περιφερειακό συμβούλιο Πελοποννήσου

To φλέγον θέμα της αξιολόγησης σύμφωνα με το κεφάλαιο Γ’ του Ν.4250/2014 συζητήθηκε στο περιφερειακό συμβούλιο Πελοποννήσου την Τετάρτη 9 Ιουλίου .
Η αντιπεριφερειάχης Κωνσταντίνα Νικολάκου εισηγήθηκε του θέματος το οποίο ψηφίστηκε από την πλειοψηφία του περιφερειακού συμβουλίου.
Με λίγα λόγια το ψήφισμα που κλήθηκαν να αποφασίσουν τα μέλη ανέφερε ότι ο τρόπος αξιολόγησης έτσι όπως έχει αποτυπωθεί από το Υπουργείο απαξιώνει την αξιοπρέπεια οποιουδήποτε εργαζόμενου.
Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Τατούλης ενώ θα έπρεπε να έχει εκδώσει ήδη από το νόμο την ποσόστωση κατανομής ανά διεύθυνση δεν το έχει κάνει και έχει παγώσει την αξιολόγηση.
Το ψήφισμα ανέφερε ότι το Π.Σ Πελοποννήσου πρέπει να γίνει αναστολή της εφαρμογής των συγκεκριμένων διατάξεων μέχρι την τροποποίηση του και την επαναφορά στο αρμόδιο υπουργείο, για να το επαναδιαπραγματευθεί και να τροποποιηθούν οι επίμαχες διατάξεις έτσι ώστε η αξιολόγηση των υπαλλήλων να διέπεται από αντικειμενικότητα , αμεροληψία. Βάση της υπηρεσιακής ικανότητας σε σχέση με τα καθήκοντα και τα αντικείμενα εργασίας.
Ο κ. Γούργαρης περιφερειακός σύμβουλος με τη Λαϊκή Συσπείρωση έθεσε το δικό του ψήφισμα στο Π.Σ το οποίο δεν υπερψηφίστηκε από το σώμα. Δείτε στο βίντεο που ακολουθεί το ψήφισμα.
Ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Πατσαρίνος ανέφερε ότι υπάρχει μια κοινή αντίληψη για την αξιολόγηση από την κοινωνία και τους φορείς, γεγονός το οποίο δείχνει να βγάλει αποτέλεσμα και συμφώνησε με το ψήφισμα της κ. Νικολάκου.
Ο περιφερειάρχης κ. Τατούλης τόνισε ότι δεν είναι αντίθετος με τον όρο αξιολόγηση αλλά είναι αντίθετος με τους ερασιτεχνισμούς και τα επικίνδυνα παιχνίδια που μπορεί να παιχτούν εν ονόματι της αξιολόγησης.
Το υπουργείο, τόνισε, πρέπει να προσχωρήσει σε εξειδίκευση των αντικειμενικών κριτηρίων της αξιολόγησης που θα λειτουργήσει ως «μπούσουλας» για την επίτευξη της εφαρμογής του ν.5 του συντάγματος περί ισονομίας των πολιτών.


Πηγή: http://www.arcadiaportal.gr/
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Παράνομη και καταχρηστική είναι η πολιτική της Κυβέρνησης και της Τρόικα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. χαιρετίζει τους χιλιάδες απεργούς Δημοσίους Υπαλλήλους που διαδήλωσαν μαχητικά χθες, Τετάρτη 9 Ιουλίου 2014, στους δρόμους της Αθήνας και άλλων πόλεων της χώρας μας απαιτώντας την κατάργηση του Νόμου – έκτρωμα, για την αξιολόγηση. Με τη μαζική συμμετοχή τους διατράνωσαν την απόφαση τους να μην επιτρέψουν στην Κυβέρνηση μειοψηφίας να διαλύσει τις Κοινωνικές υπηρεσίες του Δημοσίου, να ανοίξει το δρόμο για μαζικές απολύσεις στο Δημόσιο, να μειώσει παραπέρα τους μισθούς και να προωθήσει τον κανιβαλισμό στους χώρους εργασίας.
Η Κυβέρνηση, δια του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, προχωρώντας ακόμη παραπέρα την ακροδεξιά πολιτική της, του “αποφασίζουμε και διατάσσουμε”, αφού λίγες μέρες πριν επιστράτευσε τους απεργούς της προς πώληση ΔΕΗ, έστειλε στα δικαστήρια, για πρώτη φορά μετά τη μεταπολίτευση, την απεργία – αποχή που έχει προκηρύξει η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. από κάθε ενέργεια που σχετίζεται με την αξιολόγηση, για να την κηρύξει παράνομη και καταχρηστική. Έντρομος ο Υπουργός των απολύσεων μπροστά στην καθολική άρνηση των Δημοσίων Υπαλλήλων να αποδεχτούν τις επιλογές της Κυβέρνησης του, καταφεύγει στην ποινικοποίηση των αγώνων και στην καταστολή.
Στο Δικαστήριο μπροστά σε δεκάδες υπαλλήλους που παρακολουθούσαν τη διαδικασία, αποκαλύφθηκε η ένδεια των επιχειρημάτων των δικηγόρων του Υπουργείου και αναδείχθηκε το δίκαιο του αγώνα των εργαζομένων. Το δικαστήριο ανέβαλε την έκδοση απόφασης για την Παρασκευή, 11 Ιουλίου 2014.
Η δυναμική του αγώνα των Δημοσίων Υπαλλήλων δεν είναι δυνατόν να παρακαμφθεί. Η συγκεκριμένη απόφαση της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. για απεργία – αποχή από κάθε ενέργεια που σχετίζεται με την αξιολόγηση παραμένει σε ισχύ.
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλεί τους εργαζόμενους να συνεχίσουν τον αγώνα κατά της αξιολόγησης μέχρι τη νίκη. Αυτός ο Νόμος δεν θα περάσει, θα καταργηθεί.
Καλούμε τους Διευθυντές να μη προχωρήσουν στον επιμερισμό των ποσοστών.
Καλούμε τους συναδέλφους Υπαλλήλους να μη συμπληρώσουν τις εκθέσεις αυτοαξιολόγησης και να τις παραδώσουν στα σωματεία τους.
Καλούμε, τέλος, όλα τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων και επιτροπών αγώνα, των πρωτοβάθμιων Σωματείων και των Ομοσπονδιών να συμμετάσχουν στη σύσκεψη συντονισμού την Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2014, στο Ξενοδοχείο «Novus» (Καρόλου 23, πλατεία Καραϊσκάκη), στις 2:00 μμ, για να επεξεργαστούμε το παραπέρα αγωνιστικό πρόγραμμα με κατεύθυνση την απεργιακή κλιμάκωση του αγώνα μας.
Η αξιολόγηση δεν θα περάσει.
Θα υπερασπιστούμε τα Δημόσια Κοινωνικά Αγαθά μέχρι τέλους.
Καμία απόλυση, καμία διαθεσιμότητα.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....