Παρασκευή, 31 Αυγούστου 2012

Δεν πρέπει να αναρτώνται οι εντολές μετακίνησης στο Διαύγεια

Σύμφωνα με την Γνωμοδότηση (Αρ. Γνωμ. 377/2012) του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους δεν απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία η ανάρτηση στο Διαδίκτυο (Πρόγραμμα Διαύγεια) των εντολών μετακίνησης των Υπαλλήλων. Όπως αναφέρεται στη Γνωμοδότηση “το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους ( Α1 Τμήμα ) γνωμοδοτεί ομόφωνα ότι , οι εκδιδόμενες κατά το N.2685/1999 εντολές μετακίνησης των προσώπων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του δεν περιλαμβάνονται στις αναρτητέες κατά το Ν . 3861/2010 στα «Πρόγραμμα Διαύγεια» διοικητικές πράξεις“.
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Πέμπτη, 30 Αυγούστου 2012

Πρόστιμα σε δημοσίους υπαλλήλους που ζημιώνουν το Κράτος

Από την τσέπη τους θα πληρώνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι με τις ενέργειές τους ζημιώνουν το κράτος. Αυτό προβλέπεται σε ... εγκύκλιο του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών κ. Χρ. Σταικούρα που δόθηκε την Τετάρτη στη δημοσιότητα (ΑΔΑ: Β4ΓΑΗ-1Β2).

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην εγκύκλιο και με βάση τον αστικό κώδικα, ο υπάλληλος ευθύνεται έναντι του Δημοσίου για κάθε ζημιά την οποία προξένησε σε αυτό από δόλο ή βαρεία αμέλεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.

Ειδικότερα:

- Ο υπάλληλος ευθύνεται έναντι του Δημοσίου για κάθε ζημιά την οποία προξένησε σε αυτό από δόλο ή βαρεία αμέλεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Ο υπάλληλος ευθύνεται επίσης για την αποζημίωση την οποία κατέβαλε το Δημόσιο σε τρίτους για παράνομες πράξεις ή παραλείψεις του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, εφόσον οφείλονται σε δόλο ή βαρεία αμέλεια. Ο υπάλληλος δεν ευθύνεται έναντι των τρίτων για τις ανωτέρω πράξεις ή παραλείψεις του.

- Σε περίπτωση δόλου του υπαλλήλου, αυτός παραπέμπεται υποχρεωτικώς στο Ελεγκτικό Συνέδριο Σε περίπτωση βαρείας αμέλειας, αν ο υπάλληλος παραπεμφθεί, το Ελεγκτικό Συνέδριο, εκτιμώντας τις ειδικές περιστάσεις, μπορεί να καταλογίσει σε αυτόν μέρος μόνο της ζημιάς που επήλθε στο Δημόσιο ή της αποζημίωσης που το τελευταίο υποχρεώθηκε να καταβάλει».


Στην ίδια εγκύκλιο σημειώνεται οτι τα παραπάνω καίτοι επαναλαμβάνονται σε όλους τους Υπαλληλικούς Κώδικες, που ίσχυσαν κατά καιρούς, έχουν εφαρμοστεί σε ελάχιστες περιπτώσεις, με συνέπεια αφενός μεν την εν τοις πράγμασι ατιμωρησία των υπαλλήλων και αφετέρου τη μη αναζήτηση από το Δημόσιο των αποζημιώσεων που κατεβλήθησαν στους δικαιούχους.

Προκειμένου δε να αποφευχθούν και στο μέλλον παρόμοια φαινόμενα, όλες οι περιπτώσεις κατά τις οποίες επέρχεται ζημία σε βάρος του Δημοσίου «να αναφέρονται στο γενικό επίτροπο Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου προκειμένου να κινείται, κατά του υπαίτιου ή των υπαιτίων υπαλλήλων, η διαδικασία αναζήτησης του ποσού που καταβλήθηκε, αμέσως μετά την πληρωμή του εκ μέρους του Δημοσίου, των ν.π.δ.δ., και των ΟΤΑ προς τον ζημιωθέντα τρίτο».
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Τρίτη, 28 Αυγούστου 2012

Αυτή είναι η νέα εφεδρεία με αξιολόγηση - Διαθεσιμότητα και απόλυση για τους ανεπαρκείς

Ένα βήμα πριν κλειδώσει το σχέδιο για τη νέα μορφή της εργασιακής εφεδρείας βρίσκεται η κυβέρνηση, η οποία θα βασιστεί στην συνταξιοδοτική ωρίμανση των υπαλλήλων αλλά και στη διαθεσιμότητα όσων είναι επίορκοι ή κριθούν ανεπαρκείς μετά από γραπτές εξετάσεις.

Στόχος της κυβέρνησης παραμένει η μείωση των δημοσίων υπαλλήλων κατά 150.000 άτομα μέχρι το τέλος του 2015. Για να συμβεί αυτό, το οικονομικό επιτελείο σε συνεργασία με το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης σχεδιάζει τη νέα εργασιακή εφεδρεία, η οποία ουσιαστικά θα βασιστεί σε δύο πυλώνες.

  • Ο πρώτος πυλώνας θα είναι η συνταξιοδοτική ωρίμανση των δημοσίων υπαλλήλων, η δραστική μείωση των συμβασιούχων και η απαρέγκλιτη εφαρμογή του κανόνα 1 πρόσληψη για κάθε 10 αποχωρήσεις. Για την συνταξιοδοτική ωρίμανση, θα ληφθούν υπόψη υπάλληλοι που απέχουν 3 έως 5 χρόνια από τη σύνταξη και οι οποίοι δεν έχουν αναγνωρίσει πλασματικά χρόνια. Η κυβέρνηση θα καλέσει τους υπαλλήλους να δηλώσουν εκπαίδευση, προϋπηρεσία και θητεία ώστε να προμετρηθούν στα πλασματικά χρόνια. Κατόπιν όσοι μπουν σε συνταξιοδοτική ωρίμανση, θα τεθούν σε εργασιακή εφεδρεία για τρία χρόνια με το 60% του μισθού τους μέχρι να συνταξιοδοτηθούν. Με αυτόν τον τρόπο, η κυβέρνηση υπολογίζει ότι θα αποχωρήσουν «φυσιολογικά», δηλαδή χωρίς απολύσεις, περίπου 110.000 με 115.000 δημόσιοι υπάλληλοι μέχρι το 2015.
  • Ο δεύτερος πυλώνας θα είναι η διαθεσιμότητα. Αρχικά σε διαθεσιμότητα θα τεθούν όσοι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν κριθεί ή θα κριθούν επίορκοι (υπολογίζονται σε 3000 άτομα). Παράλληλα, από το Νοέμβριο θα ξεκινήσει η διαδικασία της αξιολόγησης, η οποία θα γίνει με γραπτές εξετάσεις (τεστ πολλαπλών επιλογών) και στην οποία θα προσμετράται ο φάκελος του κάθε υπαλλήλου. Την αξιολόγηση είναι πιθανόν να γλυτώσουν εκείνοι που έχουν προσληφθεί μέσω εξετάσεων. Όσοι υπάλληλοι κρίνονται αρνητικά στην αξιολόγηση θα τίθενται σε διαθεσιμότητα για έναν χρόνο με το 75% του μισθού τους και στη συνέχεια θα απολύονται.
Αξιολόγηση το Νοέμβριο 
Η αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων θα ξεκινήσει το συντομότερο δυνατό, αμέσως μετά την αξιολόγηση των οργανωτικών δομών του δημοσίου. Πρόταση του οικονομικού επιτελείου είναι η αξιολόγηση να έχει μια απλή μορφή και να εξαιρεθούν από αυτήν όσοι έχουν προσληφθεί αξιοκρατικά, δηλαδή μέσω εξετάσεων ή με διαδικασίες του ΑΣΕΠ. Ωστόσο, αυτήν την πρόταση φέρεται να την απορρίπτει το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης αλλά και η Task Force του Ραιχενμπαχ.

Πως θα γίνει η αξιολόγηση
Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η αξιολόγηση των περίπου 650.000 δημοσίων υπαλλήλων θα γίνει με μόρια τα οποία θα προκύπτουν από το συνδυασμό γραπτών εξετάσεων από τον ΑΣΕΠ και αξιολόγησης του προσωπικού τους φακέλου. Αρχικά, στελέχη των αρμόδιων υπουργείων μιλούσαν και για συνέντευξη, ενδεχόμενο που φαίνεται να απομακρύνεται τώρα.

Η αξιολόγηση θα βαθμολογεί αφενός τα τυπικά προσόντα του υπαλλήλου και αφετέρου τις δεξιότητές του όπως αυτές θα φαίνονται στο γραπτό τεστ. Στόχος της κυβέρνησης είναι η επιτάχυνση της διαδικασίας αλλά και να αποφύγει τυχόν γκρίζα σημεία που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τη διαφάνεια της διαδικασίας και να οδηγήσουν σε μαζικές προσφυγές δημοσίων υπαλλήλων.

Ειδικότερα οι δημόσιοι υπάλληλοι που θα αξιολογηθούν θα λαμβάνουν μόρια από τους εξής τομείς:
  • Σπουδές. Θα συνυπολογίζονται τα πτυχία και οι τίτλοι που κατέχει, ακόμα και αν δεν έχουν σχέση με το αντικείμενό του.
  • Επιμόρφωση. Υπάλληλοι που έχουν κάνει σεμινάρια θα λαμβάνουν επιπλέον μόρια
  • Εμπειρία. Ωφελημένοι θα είναι οι υπάλληλοι που έχουν προϋπηρεσία, και θα συνυπολογίζεται και η εμπειρία που είχαν στον ιδιωτικό τομέα
  • Ξένες γλώσσες.
  • Δεξιότητες. Εδώ τα μόρια θα προκύπτουν από τις γραπτές εξετάσεις που θα γίνουν με τεστ πολλαπλών επιλογών

Όπως φαίνεται, βασικό εργαλείο της αξιολόγησης θα είναι ο προσωπικός φάκελος του κάθε υπαλλήλου, καθώς τα περισσότερα μόρια θα προκύπτουν από εκεί (πτυχία, εμπειρία, γλώσσες, επιμόρφωση). Ωστόσο, αρνητική βαθμολογία θα λαμβάνουν όσοι έχουν πειθαρχικές ποινές, ενώ πληροφορίες που δημοσιεύει η εφημερίδα «Το Εθνος» κάνουν λόγο ότι θα προσμετράται και η «συμπεριφορά» στο χώρο εργασίας. Το παράδειγμα που δίνεται είναι η αρνητική βαθμολόγηση στην περίπτωση που κάποιος υπάλληλος παίρνει συνεχώς και επαναλαμβανόμενα αναρρωτικές άδειες...

Όπως έχει αναφερθεί και παλιότερα, μετά την αξιολόγηση οργανωτικών δομών και προσωπικού που θα επιτρέψει στην κυβέρνηση να γνωρίζει που υπάρχει πλεονάζον προσωπικό θα ακολουθήσουν σαρωτικές μετατάξεις και μετακινήσεις υπαλλήλων για να καλυφθούν οι πραγματικές ανάγκες. Οι μετακινήσεις θα είναι υποχρεωτικές και στην κυβέρνηση επαναλαμβάνουν ότι όποιος δημόσιος υπάλληλος αρνείται την μετάθεση θα απολύεται.

Πηγή: iefimerida.gr
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Τρίτη, 21 Αυγούστου 2012

Διαμαρτυρία για τα νέα μέτρα σε συντάξεις, εφεδρεία, απολύσεις

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Η συγκυβέρνηση και η Τρόικα ετοιμάζουν τη συνέχεια της βάρβαρης επίθεσης σε βάρος των εργαζομένων και της κοινωνίας. Παρά τις προεκλογικές δεσμεύσεις των Κυβερνητικών κομμάτων και το κείμενο της Κυβερνητικής συμφωνίας ότι δεν θα υπάρξουν νέες οριζόντιες μειώσεις μισθών και συντάξεων και νέες απολύσεις από το Δημόσιο, σύμφωνα με τις χθεσινές δηλώσεις των εκπροσώπων της Κυβέρνησης, στο νέο πακέτο μέτρων που συμφώνησαν οι κυβερνητικοί εταίροι, περιλαμβάνονται, συνεχίζονται και εντείνονται, νέα άδικα και αντιλαϊκά μέτρα που αποτελούν τη χαριστική βολή στους εργαζόμενους και στην κοινωνία. Η νέα περικοπή των μισθών, μέσα από την κατάργηση των υπολειμμάτων του 13ου και 14ου μισθού, η νέα μείωση των κύριων και επικουρικών συντάξεων, η νέα κατακρεούργηση του εφάπαξ, η νέα περικοπή των δαπανών για την υγεία, η κατάργηση και συγχώνευση υπηρεσιών και οι μαζικές απολύσεις από το Δημόσιο, αποτελούν και πάλι το βάρβαρο πλαίσιο πολιτικής της τρικομματικής Κυβέρνησης. Οι προσπάθειες των Κυβερνητικών εταίρων να παρουσιάσουν ότι κάποια από τα μέτρα είναι πιο ήπια, όπως το θέμα της εφεδρείας, δεν μπορούν να κοροϊδέψουν, ούτε να αποπροσανατολίσουν κανένα. Η νέα μορφή της εφεδρείας, ανεξάρτητα από προσωπεία, θα είναι περισσότερο σκληρή και βάρβαρη από την εφεδρεία που εφαρμόστηκε μέχρι σήμερα. Θα οδηγήσει δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους στο Δημόσιο στην ανεργία και θα έχει δραματικές επιπτώσεις στους πολίτες, εξαιτίας της διάλυσης των Δημοσίων Υπηρεσιών. Ο εκβιασμός που προωθείται σε βάρος των εργαζόμενων και της κοινωνίας ότι και τα νέα βάρβαρα μέτρα είναι αναγκαία, για να σωθεί η χώρα και να μη βγούμε από την Ευρωζώνη, έχει σαν μοναδικό στόχο να κάμψει τους αγώνες των εργαζομένων, ενάντια στις μνημονιακές πολιτικές που οδήγησαν και συνεχίζουν να οδηγούν την κοινωνία σε καταστροφή και την οικονομία σε νέα αδιέξοδα. Οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο, οι εργαζόμενοι στον Ιδιωτικό Τομέα, οι συνταξιούχοι, οι άνεργοι, οι νέοι πρέπει να συνεχίσουμε και να κλιμακώσουμε τους αγώνες μας ενάντια και στα νέα αντιλαϊκά μέτρα. Η μαζική συμμετοχή των εργαζομένων στο συλλαλητήριο της ΔΕΘ, στη Θεσσαλονίκη, πρέπει να αποτελέσει την αφετηρία για τους νέους μεγάλους αγώνες.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Τρίτη, 14 Αυγούστου 2012

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΦΕΔΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ


Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΗΛΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αθήνα, 14-08-2012
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
        Είναι απαράδεκτο και προκλητικό η κυβέρνηση να επαναφέρει μέτρα που έχουν αποτύχει στην εφαρμογή τους, μέτρα που δεν έχουν κανένα δημοσιονομικό όφελος, μέτρα που διαλύουν τις δημόσιες υπηρεσίες.
      Με την επαναφορά του μέτρου της εφεδρείας και τις νέες περικοπές σε μισθούς, η κυβέρνηση ομολογεί την ανικανότητά της να προχωρήσει στον εξορθολογισμό της λειτουργίας του δημοσίου και την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού που το στελεχώνει.
      Χωρίς κανένα σχεδιασμό και παντελή έλλειψη οράματος για το μέλλον, οδηγεί σε ολοκληρωτική απαξίωση όχι μόνο τις υπηρεσίες των αιρετών τοπικών αυτοδιοικήσεων αλλά και το σύνολο του κρατικού μηχανισμού.
      Καλούμε όλους τους εργαζόμενους σε αγωνιστική ετοιμότητα ώστε να μην περάσουν τέτοια απαράδεκτααντισυνταγματικά μέτρα και να υπερασπιστούμε όσα δικαιώματα έχουν απομείνει. Όλοι μαζί, ενωμένοι και μαζικά να αποτρέψουμε τέτοιες πολιτικές που διαλύουν τις υπηρεσίες και την κοινωνία.

ΜΕ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥΣ

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
          ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΗΣ                       ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΓΓΟΥΡΗΣ
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Πέμπτη, 9 Αυγούστου 2012

Τον Οκτώβριο η απόφαση ΣτΕ για εφεδρεία στο Δημόσιο

Εν αναμονή έως τον Οκτώβριο θα παραμείνουν οι Δημόσιοι Υπάλληλοι που τέθηκαν σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας καθώς τότε το Συμβούλιο της Επικρατίας θα συνεδριάσει για να κρίνει τις ενστάσεις και τη Συνταγματικότητα του μέτρου. Χθες η Επιτροπή Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας απέρριψε δύο αιτήσεις με τις οποίες γυναίκες υπάλληλοι ζητούσαν να ανασταλεί η αυτοδίκαιη θέση τους σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα (τέθηκαν στο τέλος του 2011 με βάση το νόμο 4024/2011 εν όψει του ότι το 2013 θα συμπλήρωναν το 55ο έτος της ηλικίας τους με τριακονταπενταετή συντάξιμη υπηρεσία). Οι υπάλληλοι, που εργάζονταν σε υπουργείο και σε επιμελητήριο, έχουν προσβάλει το νόμο και την προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητά τους υποστηρίζοντας ότι παραβιάζονται το Σύνταγμα, το Κοινοτικό Δίκαιο και η ΕΣΔΑ. Η Επιτροπή Αναστολών, ακολουθώντας την νομολογία του ΣτΕ δέχθηκε ότι τέτοιες διοικητικές πράξεις που αφορούν την υπηρεσιακή κατάσταση υπαλλήλων και την ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας δεν είναι δεκτικές αναστολής και η εκτέλεσή τους επιβάλλεται για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Εκρινε, επίσης, ότι η αναστολή θα μπορούσε να δικαιολογηθεί μόνο σε περίπτωση σοβαρής και ανεπανόρθωτης βλάβης, που κρίθηκε ότι δεν προκύπτει στις συγκεκριμένες περιπτώσεις, αφού το μέτρο δεν συνεπάγεται για τις οικογένειές τους στέρηση των αναγκαίων πόρων διαβίωσης. Οι υπάλληλοι υποστήριζαν ότι μειώνονται σημαντικά οι αποδοχές τους, στο 60% των 42.000 ευρώ που εισέπραττε η μία και 35.000 ευρώ που εισέπραττε η άλλη, έχοντας, παράλληλα, έξοδα για ένα παιδί η κάθε οικογένεια και σημαντικές καταβολές δόσεων για δάνεια. Ταυτόχρονα, υποστήριζαν ότι οι σύζυγοί τους έχουν μικρότερες αποδοχές, στη μία περίπτωση 26.000 ευρώ και στην άλλη ελάχιστες, λόγω αργίας. Κατά το Συμβούλιο της Επικρατείας όμως, η οικονομική βλάβη είναι επανορθώσιμη, εφόσον ευδοκιμήσει η αίτηση ακυρώσεως, ενώ το μέτρο δεν στερεί τους αναγκαίους πόρους διαβίωσής τους, αφού εισπράττουν τμήμα των αποδοχών τους, όπως και οι σύζυγοί τους, και από τα τέλη του 2013 θα δικαιούνται σύνταξη. Ειδικότερα, το ΣτΕ έκρινε με τις 448 και 449/2012 αποφάσεις του ότι δεν εμφανίζονται ως πρόδηλα βάσιμοι οι λόγοι ακυρώσεως περί αντιθέσεως του 4024/2011 και των προβαλλομένων πράξεων στο Σύνταγμα και στο Κοινοτικό Δίκαιο και, επομένως, δεν δικαιολογείται η χορήγηση αναστολής.

Πηγή: www.sofokleousin.gr
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Τετάρτη, 8 Αυγούστου 2012

Καταγγελία κατά της εφεδρείας και των απολύσεων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Κυβέρνηση επαναφέρει στο προσκήνιο μια αρρωστημένη σκέψη από το παρελθόν, που αφενός στέλνει λογαριασμό 3,5-4 δισ. ευρώ και πάλι σε μισθωτούς και συνταξιούχους, αφετέρου διαλύει τις Δημόσιες Υπηρεσίες προκειμένου να εξασφαλίσει άλλα 4 δισ. ευρώ για τους δανειστές (τοκογλύφους – κερδοσκόπους). Είναι απαράδεκτη η προκλητική επανανενεργοποίηση ενός μέτρου που αποτελεί πλήρη παραβίαση του Συντάγματος, που συνέβαλε στην αποδόμηση και αποδυνάμωση πολλών υπηρεσιών του Δημοσίου, που προκάλεσε το δραματικό περιορισμό αναγκαίων παροχών για την Ελληνική κοινωνία και τους Έλληνες πολίτες, που κατακρεούργησε εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, οδηγώντας στην εξαθλίωση και στην περιθωριοποίηση εργαζόμενους με τεράστια εμπειρία και γνώση, εντελώς απαραίτητους για την εύρυθμη και προς όφελος της κοινωνίας, λειτουργία των υπηρεσιών. Υπενθυμίζουμε πάντως και στους τρεις αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων, που στηρίζουν την Κυβέρνηση, ότι και οι τρεις προεκλογικά αλλά και μετεκλογικά διαβεβαίωναν ότι δεν πρόκειται να παρθεί άλλο μέτρο με τα χαρακτηριστικά της παραπέρα επιβάρυνσης των εργαζόμενων και των συνταξιούχων και ιδιαίτερα των πολιτών που έχουν υποστεί πολλές και δυσβάσταχτες επιβαρύνσεις. Ένα από αυτά τα μέτρα ήταν και η δέσμευση της μη υλοποίησης των μέτρων της εφεδρείας και των απολύσεων. Υπενθυμίζουμε επίσης τη συνάντηση που πραγματοποίησε η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. με τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ. Μανιτάκη, όπου η πολιτική ηγεσία του υπουργείου, που προΐσταται των Δημοσίων Υπηρεσιών, διαβεβαίωσε ότι το θέμα της εφεδρείας και των απολύσεων έχει οριστικώς εκλείψει και το όποιο προσωπικό προκύψει από τις διάφορες καταργήσεις ή συγχωνεύσεις – ενοποιήσεις, θα μεταταχτεί, ανάλογα με τα προσόντα του, σε άλλες υπηρεσίες. Μάλιστα ο κ. Υπουργός ήταν απόλυτος σε αυτή τη θέση και διαβεβαίωσε ότι αυτή είναι και η θέση της Κυβέρνησης. Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλεί σε συνεννόηση και κοινές δράσεις όλους τους Έλληνες πολίτες, γιατί κάθε υπηρεσία που καταργείται ή συρρικνώνεται, στερεί από τους πολίτες αναγκαίες κοινωνικές υπηρεσίες και θα τους επιβαρύνει με νέο κόστος που θα απαιτούν οι ιδιωτικοί επενδυτές. Καλούμε όλους τους συναδέλφους σε ετοιμότητα γιατί ο αγώνας ξεκινάει και πάλι με μεγαλύτερες και δυναμικότερες κινητοποιήσεις. Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης αποτελεί την αφετηρία της νέας μεγάλης προσπάθειας για να προστατέψουμε κοινωνικά, ασφαλιστικά, δημοκρατικά εργασιακά μας δικαιώματα, για να ανατρέψουμε πολιτικές που οι επαχθέστατες ρυθμίσεις των μνημονίων και οι απαιτήσεις της Τρόικα, επιβάλλουν και που υιοθετούνται στην Κυβέρνηση χωρίς καμία αντίρρηση, με εκβιαστικά και βάρβαρα μέτρα για τη χώρα μας και το λαό μας.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Δευτέρα, 6 Αυγούστου 2012

Δημόσιοι υπάλληλοι και δημόσια προπαγάνδα

Τρία χρόνια μας πήρε, αλλά βρήκαμε τον αριθμό των δημοσίων υπαλλήλων. Τώρα που οι κρατούντες έμαθαν τον ακριβή αριθμό των δημοσίων υπαλλήλων, ας είναι πλέον πιο προσεκτικοί στις δημόσιες δηλώσεις. Αυτοκριτική δεν ζητείται, ούτε λόγος γίνεται για διασπορά ψευδών ειδήσεων και παραποίηση στοιχείων. Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στους δημόσιους οργανισμούς, στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και στους ΟΤΑ εργάζονται 665.750 υπάλληλοι. Ειδικότερα, 574.556 είναι δημόσιοι υπάλληλοι και δικαστικοί λειτουργοί, 54.906 υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, 31.148 υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 4.419 συμβασιούχοι και 711 ωρομίσθιοι. Αυτά έδειξε η απογραφή που ξεκίνησε επί Ραγκούση και ολοκληρώθηκε σχετικά πρόσφατα. Αυτό που μένει, είναι η απόκλιση. Οι 665.750 δημόσιοι υπάλληλοι δεν έχουν καμία σχέση με το 1.500.000 που ακούγαμε από τους πολέμιους του μεγάλου ή κοινωνικού κράτους ή το 1.200.000 που ακούγαμε δια αρμοδίων χειλέων. Δεν έχει σχέση φυσιά και με "το ένα εκατομμύριο δημοσίων υπαλλήλων που ταλαιπωρούν δέκα εκατομμύρια πολίτες με τη βεβαιότητα ότι ο δημόσιος τομέας είναι ισόβιος", όπως είχε δηλώσει τον Σεπτέμβριο του 2011 στη Βουλή ο πρώην υπουργός κ. Ανδρέας Λοβέρδος. Η απόκλιση είναι μεγάλη, όπως και η έκταση της προπαγάνδας. Σεβαστή η άποψη που υποστηρίζει την ανάγκη ενός μικρού και ευέλικτου κράτους. Αν και διαφωνούμε, δεν είναι της παρούσης να εκθέσουμε τις απόψεις μας. Αυτό που προέχει είναι να σταματήσει η προπαγάνδα, τα παραποιημένα στοιχεία, ο λαϊκισμός του πολιτικάντη που καμώνεται τον αδέκαστο δημόσιο λειτουργό, ο οποίος δήθεν δεν λογαριάζει το πολιτικό κόστος. Μετρήστε τους να δείτε τι πολλοί είναι, τι πολλά λένε και τι λίγα πράττουν.

Πηγή: www.pheme.gr - Του Κώστα Χατζίδη
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Παρασκευή, 3 Αυγούστου 2012

To ευρώ κάνει τη δουλειά για την οποία είχε ακριβώς σχεδιαστεί

Η ιδέα ότι το ευρώ έχει “αποτύχει” είναι επικίνδυνα αφελής. Το ευρώ κάνει ακριβώς ό,τι είχε προβλέψει και είχε σχεδιάσει ο δημιουργός του – και το πλουσιότατο 1% που το υιοθέτησε. Ο δημιουργός είναι ο Ρόμπερτ Μάντελ, οικονομολόγος του Πανεπιστημίου του Σικάγου. Ο αρχιτέκτονας των “οικονομικών της προσφοράς” είναι τώρα καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Κολούμπια , αλλά τον γνώριζα μέσω των σχέσεών του με τον καθηγητή μου στο Σικάγο, Μίλτον Φρίντμαν, πολύ πριν η έρευνα του Μάντελ για τα νομίσματα και τις ισοτιμίες οδηγήσουν στο σχέδιο για την ευρωπαϊκή νομισματική ένωση και το κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα. Τότε ο Μάντελ ενδιαφερόταν περισσότερο για τη διαρρύθμιση του μπάνιου του. Ο καθηγητής Μάντελ που είχε ένα Νόμπελ και μια αρχαία βίλα στην Τοσκάνη, μου είπε μαινόμενος: “Δεν μου επιτρέπουν ούτε μια τουαλέτα να φτιάξω. Υπάρχουν κανονισμοί που μου λένε να μην έχω τουαλέτα σ’ αυτό το χώρο. Μπορείς να το φανταστείς;” Βεβαίως και δεν μπορώ. Όμως δεν έχω μια αρχαία ιταλική βίλα, συνεπώς δεν μπορώ να φανταστώ την απογοήτευση που προκαλούν οι κρατικοί κανονισμοί για την τοποθέτηση ουροδοχείων σε τέτοια κτίρια. Ο Μάντελ, όμως, ένας Καναδο-αμερικανός που πρεσβεύει το ότι “κάνω ό,τι θέλω”, σκόπευε να μην αφήσει έτσι τα πράγματα. Να εμφανιστεί με ένα όπλο που θα διέλυε τους κρατικούς κανόνες και τις εργασιακές ρυθμίσεις. (Πραγματικά μισούσε τους συνδικαλισμένους υδραυλικούς που ζητούσαν πολλά χρήματα για να μετακινήσουν το θρόνο του.) “Είναι πολύ δύσκολο να απολύεις εργάτες στην Ευρώπη”, παραπονιόταν. Η απάντησή του: το ευρώ. Το ευρώ θα έκανε τη δουλειά του όταν θα οι κρίσεις θα έπλητταν τις οικονομίες, εξηγούσε ο Μάντελ. Αφαιρώντας τον έλεγχο του νομίσματος από τις κυβερνήσεις, οι αντιπαθείς, ασήμαντοι, εκλεγμένοι αξιωματούχοι δεν θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν κεϊνσιανές νομισματικές και δημοσιονομικές πολιτικές για να βγάλουν μια χώρα από την ύφεση. “Το ευρώ τοποθετεί τη νομισματική πολιτική πέραν της εμβέλειας των πολιτικών”, έλεγε. “Και χωρίς δημοσιονομική πολιτική, ο μόνος τρόπος για να διατηρήσουν οι χώρες θέσεις εργασίας είναι μέσω της ανταγωνιστικής μείωσης των κανονισμών για τις επιχειρήσεις”. Αναφερόταν στους εργασιακούς νόμους, στις περιβαλλοντικές ρυθμίσεις και βεβαίως στους φόρους. Όλα αυτά θα σαρώνονταν με το ευρώ. Η δημοκρατία δεν θα αφηνόταν να παρεμβαίνει στην αγορά – ή στις υδραυλικές εγκαταστάσεις. Όπως σημειώνει ένας άλλος νομπελίστας, ο Πολ Κρούγκμαν, η δημιουργία της Ευρωζώνης παραβίασε τον βασικό οικονομικό κανόνα που είναι γνωστός ως “βέλτιστη νομισματική ζώνη”. Αυτός ήταν ένας κανόνας που επινόησε ο Ρ. Μάντελ. Όμως, δεν φαίνεται να ενοχλείται καθόλου. Για τον Μάντελ, το ευρώ δεν αποσκοπούσε στο να καταστήσει την Ευρώπη μια ισχυρή, ενοποιημένη οικονομική μονάδα. Κυρίως είχε να κάνει με τον Ρέιγκαν και τη Θάτσερ. “Ο Ρ. Ρέιγκαν δεν θα είχε εκλεγεί πρόεδρος χωρίς την επιρροή του Μάντελ”, έγραψε κάποτε ο Τζουντ Βανίσκι στη Wall Street Journal. Τα οικονομικά της προσφοράς στα οποία διακρίθηκε ο Μάντελ έγιναν ο θεωρητικός οδηγός για τα ρεϊγκανόμικς – ή όπως τα αποκαλούσε ο Τζορτζ Μπους “βουντού οικονομικά”: τη μαγική πίστη στα γιατροσόφια της ελεύθερης αγοράς που ενέπνευσαν και τις πολιτικές της Μάργκαρετ Θάτσερ. Ο Μάντελ μου εξήγησε ότι το ευρώ αποτελεί ένα τμήμα των ρεϊγκανόμικς: “Η νομισματική πειθαρχία επιβάλλει τη δημοσιονομική πειθαρχία και στους πολιτικούς”. Και όταν εμφανίζονται κρίσεις, οι αφοπλισμένες οικονομικά χώρες δεν μπορούν να κάνουν πολλά εκτός από το να καταργήσουν εξ ολοκλήρου τις κρατικές ρυθμίσεις, να ιδιωτικοποιήσουν τις δημόσιες επιχειρήσεις μαζικά, να μειώσουν τους φόρους και να στείλουν το ευρωπαϊκό κοινωνικό κράτος στα αζήτητα. Έτσι, βλέπουμε ότι ο (μη εκλεγμένος) Ιταλός πρωθυπουργός Μάριο Μόντι απαιτεί “μεταρρύθμιση” της εργατικής νομοθεσίας στην Ιταλία για να καταστήσει πιο εύκολο για τους εργοδότες όπως ο Μάντελ να απολύουν τους υδραυλικούς της Τοσκάνης. Ο Μάριο Ντράγκι (μη εκλεγμένος) επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας καλεί για “διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις” — ένας ευφημισμός για σχέδια συντριβής των εργασιακών δικαιωμάτων. Μιλούν για μια νεφελώδη θεωρία που λέει ότι η “εσωτερική υποτίμηση” σε κάθε χώρα θα τις κάνει όλες πιο ανταγωνιστικές. Ο Μόντι και ο Ντράγκι δεν μπορούν να εξηγήσουν αξιόπιστα πώς μπορεί να κερδίσει οποιαδήποτε χώρα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα , αν όλες οι χώρες στην Ευρώπη κάνουν όλο και πιο φθηνό το εργατικό δυναμικό τους. Όμως, δεν χρειάζεται να εξηγούν την πολιτική τους. Απλώς βάζουν τις αγορές να κάνουν τη δουλειά παίζοντας με τα ομόλογα κάθε χώρας. Εξ ου και η νομισματική ένωση είναι ταξικός πόλεμος με άλλα μέσα. Η κρίση στην Ευρώπη και οι φλόγες στην Ελλάδα έχουν δημιουργήσει εκείνη τη θερμή λάμψη που ο φιλόσοφος -βασιλιάς των υποστηρικτών της προσφοράς, ο Τζόζεφ Σουμπέτερ, ονόμαζε “δημιουργική καταστροφή”. Ο οπαδός του Σουμπέτερ και απολογητής της ελεύθερης αγοράς Τόμας Φρίντμαν πήγε στην Αθήνα για να δει το “πρόχειρο τέμενος” της καμένης τράπεζας όπου πέθαναν τρεις άνθρωποι μέσα στη φωτιά που προκλήθηκε από εμπρηστικές επιθέσεις κάποιων αναρχικών και άδραξε την ευκαιρία για να κάνει κατήχηση περί παγκοσμιοποίησης και της ελληνικής “ανευθυνότητας”. Οι φλόγες, η μαζική ανεργία, το ξεπούλημα δημόσιας περιουσίας θα φέρουν υποτίθεται αυτό που ο Φρίντμαν αποκαλεί “αναγέννηση” της Ελλάδας και τελικά όλης της Ευρωζώνης. Έτσι ο Μάντελ και όλοι εκείνοι που έχουν αρχαίες βίλες θα μπορούν να βάζουν τους καμπινέδες τους όπου γουστάρουν. Το ευρώ, παιδί του Μάντελ, όχι μόνο δεν έχει αποτύχει, αντιθέτως έχει επιτύχει πιο πολύ από το πιο τρελό όνειρο του δημιουργού του.

(*Αγγλικός τίτλος: “Ρόμπερτ Μάντελ, η διαβολική ευφυΐα του ευρώ”)
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Τετάρτη, 1 Αυγούστου 2012

Δελτίο Τύπου Γενικής Συνέλευσης 26/07/2012

Την Πέμπτη 26 Ιουλίου 2012 πραγματοποιήθηκε Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας με θέματα ημερήσιας διάταξης :
1. Αποδοχή του ταμείου του Συλλόγου Υπαλλήλων της ΝΑ Μεσσηνίας
2. Συντήρηση κτιρίου (κλιματισμός-θέρμανση)
3. Εξόφληση αποζημιώσεων εκτός έδρας και υπερωριών υπαλλήλων
4. Άλλα θέματα εκτός ημερησίας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1ο 
Το προεδρείο του Συλλόγου ενημέρωσε τα μέλη, για την πρόθεση των μελών του ΔΣ του παλαιού Συλλόγου Υπαλλήλων της ΝΑ Μεσσηνίας να παραδώσουν το ταμείο του παλιού συλλόγου στον νέο Σύλλογο των υπαλλήλων της ΠΕΜ. Ύστερα από ψηφοφορία το σώμα της συνέλευσης αποφάσισε ομόφωνα την αποδοχή του ταμείου του παλιού συλλόγου και εξουσιοδότησε τον πρόεδρο και τον ταμία να παραλάβουν το εν λόγω ποσό με πρακτικό παράδοσης-παραλαβής.

ΘΕΜΑ 2ο 
 Κατά τη συζήτηση του δεύτερου θέματος της ημερήσιας διάταξης επισημάνθηκαν τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με την συντήρηση του κτιρίου. Λόγο της παλαιότητας του συστήματος ψύξης – θέρμανσης (πάνω από 25 χρόνια) παρατηρήθηκε το φαινόμενο κάποια γραφεία να μην έχουν κλιματισμό και σε κάποια άλλα να τρέχουν νερά στα γραφεία. Σύμφωνα με την τεχνική έκθεση του αρμόδιου υπαλλήλου απαιτείται ένα ποσό της τάξης των 15.000 € για την συντήρηση του συστήματος ψύξης-θέρμανσης. Με την 975 απόφαση της 30ης συνεδρίασης (19-7-2012) της οικονομικής επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου εγκρίθηκε η δαπάνη του ποσού και αναμένεται η ολοκλήρωση του διαγωνισμού και η ανάδειξη του αναδόχου ώστε να ξεκινήσουν οι εργασίες συντήρησης. Συμπληρωματικά αναφέρθηκε και η ανάγκη για καλύτερη οργάνωση και στελέχωση του γραφείου συντήρησης του κτηρίου του Διοικητηρίου καθώς αυτή τη στιγμή υπάρχει μόνο ένας υπάλληλος που συντηρεί και γνωρίζει τη λειτουργία των μηχανημάτων ψύξης και θέρμανσης.
Κατά τη συζήτηση ετέθη επίσης το θέμα με την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι τουαλέτες της Π.Ε Μεσσηνίας (σπασμένα πλακάκια, πλημμελή καθαριότητα) και αποφασίστηκε να έρθει σε επαφή το Δ.Σ με τους συναδέλφους που είναι στην αντίστοιχη επιτροπή παρακολούθησης προκειμένου να συντονιστεί καλύτερα ο μηχανισμός αντιμετώπισης του προβλήματος.

ΘΕΜΑ 3ο 
 Στο τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκαν τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με την εξόφληση των αποζημιώσεων εκτός έδρας και των υπερωριών που πραγματοποιήθηκαν είτε στο 2011 είτε στο πρώτο εξάμηνο του 2012. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 21 παρ. 2 του ν. 2362/1995 (Α 247), όπως ισχύει, καθώς και του άρθρου 2 του ΠΔ. 113/2010 (Α 194 και 209) πριν από κάθε ενέργεια για την εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης του Δημοσίου και των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης απαιτείται η έκδοση σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του αρμόδιου διατάκτη. Επομένως σε όσα δεν έχει προηγηθεί ανάληψη δεν δύναται να πληρωθούν. Για το οικονομικό έτος 2011, δαπάνες που δεν έχουν δεσμευθεί πιστώσεις πριν από την πραγματοποίηση τους και δεν έχουν εκδοθεί σχετικές αποφάσεις ανάληψης κατά το οικονομικό έτος 2011, ώστε να μπορούν αυτές στη συνέχεια να ανατραπούν δεν δύναται και αυτές να πληρωθούν. Προτείναμε να γίνει καταγραφή για τις συνολικές οφειλές του 2011 και του πρώτου εξαμήνου του 2012, προκειμένου να γνωρίζουμε τον αριθμό των αιτούμενων συναδέλφων και των συνολικών οφειλών, έτσι ώστε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες προς τους πολιτικούς μας προϊσταμένους.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 Με αφορμή την απόφαση ορισμού μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΑΔΑ: Β41Ξ7Λ1-ΚΣΙ) διατυπώθηκε η άποψη του Συλλόγου για την ανάγκη λειτουργίας των υπηρεσιακών συμβουλίων και την τήρηση διαφανών και συγκεκριμένων διαδικασιών για την επιλογή προϊσταμένων διευθύνσεων και τμημάτων, διαδικασίες οι οποίες θα λαμβάνουν υπόψη τόσο τα τυπικά όσο και τα ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων. Τα υπηρεσιακά συμβούλια είναι ο μόνος θεσμός που μπορεί να εξασφαλίσει την αντικειμενική και δίκαιη κρίση των υπαλλήλων χωρίς να εξαρτώνται από τις επιλογές της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας. Στα πλαίσια του παραπάνω θέματος αναφέρθηκε και το ζήτημα της τοποθέτησης και μετακίνησης των υπαλλήλων στις διευθύνσεις και τα τμήματα της ΠΕΜ. Το συγκεκριμένο ζήτημα θα απασχολήσει το Σύλλογο το αμέσως επόμενο διάστημα με σκοπό να κατατεθεί πρόταση προς τη διοίκηση για την όσο το δυνατόν καλύτερη αξιοποίηση του προσωπικού αλλά και την εξάλειψη φαινομένων ανισοκατανομής του φόρτου εργασίας μεταξύ των υπαλλήλων.
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....