Παρασκευή, 28 Δεκεμβρίου 2012

Τι θα γίνει με τους φορείς οι οποίοι δεν έχουν στείλει στοιχεία περί διαθεσιμότητας ή έχουν στείλει διαφοροποιημένα στοιχεία σε σχέση με αυτά της απογραφής;

Προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ακρίβεια των στοιχείων του Φορέα σας από το ΥΔΜΗΔ και να ολοκληρωθεί η διαδικασία του ν.4093/2012, παρακαλούμε να μας προσκομίσετε άμεσα τα εξής:
α. αναλυτική κατάσταση βλ. υπόδειγμα I (DOC | PDF ) η οποία θα περιλαμβάνει τα στοιχεία (ΑΦΜ, επώνυμο, όνομα, τρόπος πρόσληψης) του συνόλου του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ΔΕ Διοικητικού, Διοικητικού – Λογιστικού, Διοικητικού – Οικονομικού, Διοικητικών Γραμματέων καθώς και των αντίστοιχων ειδικοτήτων για τις περιπτώσεις υπαλλήλων σας που έχουν μεταφερθεί από ΝΠΙΔ (πχ. Υπάλληλοι Γραφείου) και στην οποία θα αιτιολογούνται επαρκώς οι πιθανοί λόγοι εξαίρεσης (π.χ. πρόσληψη με ειδικές διατάξεις). Για περιπτώσεις υπαλλήλων οι οποίοι εξαιρούνται ατομικά λόγω οικογενειακής κατάστασης, αναπηρίας, εργασιακής εφεδρείας, λύση υπαλληλικής σχέσης λόγω συνταξιοδότησης κλπ, συμπληρώνεται το Υπόδειγμα ΙΙ (DOC | PDF ) .
β. έγγραφο με το οποίο θα βεβαιώνεται από τον αρμόδιο Προϊστάμενο της Δ/νσης Διοικητικού/Προσωπικού καθώς και από τον Γενικό Γραμματέα Υπουργείου/Αποκεντρωμένης Διοίκησης/ Περιφερειάρχη/Δήμαρχο/Πρόεδρο ή Διοικητή Ν.Π.Δ.Δ./Ν.Π.Ι.Δ. ο συνολικός αριθμός:
1. των τακτικών υπαλλήλων της υπηρεσίας σας (μόνιμοι πολιτικοί υπάλληλοι και υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) των ως άνω κλάδων και ειδικοτήτων, ανεξαρτήτως εκπαιδευτικής βαθμίδας,
2. των υπαλλήλων των ως άνω κατηγοριών, κλάδων και ειδικοτήτων που έχουν αποσπασθεί σε άλλο φορέα (και δεν εργάζονται στην υπηρεσία σας)
3. των υπαλλήλων των ως άνω κατηγοριών, κλάδων και ειδικοτήτων που είναι αποσπασμένοι στην υπηρεσία σας
4. των μόνιμων πολιτικών υπαλλήλων και των υπάλληλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ανεξαρτήτως εκπαιδευτικής βαθμίδας, κλάδου και ειδικότητας.
5. των μόνιμων πολιτικών υπαλλήλων και των υπάλληλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ανεξαρτήτως εκπαιδευτικής βαθμίδας, κλάδου και ειδικότητας που έχουν αποσπασθεί σε άλλο φορέα (και δεν εργάζονται στην υπηρεσία σας)
6. των μόνιμων πολιτικών υπαλλήλων και των υπάλληλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ανεξαρτήτως εκπαιδευτικής βαθμίδας, κλάδου και ειδικότητας που είναι αποσπασμένοι στην υπηρεσία σας.
Σας υπενθυμίζουμε ότι, όπως έχει αναφερθεί και στην υπ’αριθμ. ΔΙΔΑΔ /ΔΙΠΙΔΔ/οικ. 28770/6.12.2012 προγενέστερη εγκύκλιο (ΑΔA: Β45ΝΧ-ΦΚΧ) της Υπηρεσίας μας, η ακρίβεια των στοιχείων που θα αναγράφονται στα ως άνω έγγραφα θα επιβεβαιωθεί και από το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης.
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Ανοίγουν τα ταμεία για καταβολή του εφάπαξ

Από τα χρήματα της δόσης ένα ποσό της τάξης 1.13 δισεκατομμυρίων ευρώ «κατευθύνεται» στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων, προκειμένου κάθε μήνα να καταβάλλονται περίπου 3.500 εφάπαξ. Η αρχή θα γίνει με τις αιτήσεις που είναι σε εκκρεμότητα από το 2010 και θα ακολουθηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας. Στόχος είναι το αργότερο μέχρι τον Μάρτιο να έχει καταβληθεί το εφάπαξ σε όσους υπέβαλαν αίτηση μέσα στο 2010 και στη συνέχεια θα εξεταστούν οι αιτήσεις του 2011. Ενδεικτικό της κρισιμότητας της κατάστασης είναι πως αυτή τη στιγμή 40.228 άτομα έχουν υποβάλει όλα τα χαρτιά τους και είναι στην... αναμονή για την καταβολή του βοηθήματος (έχουν εκδοθεί ήδη οι συνταξιοδοτικές πράξεις). Παράλληλα, υπολογίζεται πως άλλοι 22.000 δημόσιοι υπάλληλοι έχουν αποχωρήσει και περιμένουν την έκδοση συνταξιοδοτικής απόφασης. Μιλώντας στο «Εθνος» ο πρόεδρος του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων Μιχάλης Κωνσταντίνου χαρακτηριστικά σημειώνει πως: «Με την ενίσχυση του προσωπικού και τη συγκρότηση ομάδων εργασίας θα τριπλασιαστεί ο αριθμός απονομής των εφάπαξ, ώστε να απορροφηθούν όσο το δυνατόν περισσότερο τα χρήματα που θα έρθουν και θα αφορούν στις ληξιπρόθεσμες οφειλές. Η έκδοση των εφάπαξ θα γίνεται με αυστηρή σειρά προτεραιότητας, ξεκινώντας από τις πράξεις συνταξιοδότησης που έχουν εκδοθεί το 2010». Εντατικές είναι οι διεργασίες στον ασφαλιστικό φορέα, καθώς δημιουργούνται ομάδες εργασίας που θα δουλεύουν πέραν του ωραρίου για να καταβάλουν τα εφάπαξ. Μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, το ταμείο θα στελεχωθεί με 25 επιπλέον υπαλλήλους σε μία προσπάθεια να επιταχυνθεί η διαδικασία έκδοσης των βοηθημάτων (για το θέμα αυτό είχε πραγματοποιήσει σύσκεψη ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης). Οι περικοπές Πάντως πρέπει να σημειωθεί πως το εφάπαξ θα καταβληθεί στους δημοσίους υπαλλήλους μειωμένο έως και 38.13%. Το ποσό της περικοπής είναι σε άμεση συνάρτηση με την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και οι απώλειες μπορεί να φτάσουν έως και τα 23.000 ευρώ. Συγκεκριμένα πέρσι το βοήθημα μειώθηκε κατά 20% για όσους κατέθεσαν τα χαρτιά τους από 1η Ιανουαρίου 2011 και μετά και κατά 15% για τις αιτήσεις του 2010. Φέτος υπήρξε μια νέα περικοπή 22.67% για τις αιτήσεις που έχουν κατατεθεί από τον Αύγουστο του 2010 και μετά. Μεγάλοι χαμένοι είναι όσοι έχουν πάνω από 30 έτη στις κατηγορίες Τεχνολογικής και Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης. Για παράδειγμα δημόσιος υπάλληλος με 35 έτη στην κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης θα έπαιρνε εφάπαξ 63.277 ευρώ. Σε περίπτωση που καταθέσει φέτος τα χαρτιά του, θα πάρει -μετά τη διπλή περικοπή- το ποσό των 39.926 ευρώ. 245 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ Κονδύλι για τρία ακόμη Ταμεία Το ποσό των 245 εκατ. ευρώ κατευθύνεται για την καταβολή εφάπαξ και μερισμάτων από τρία ακόμα ασφαλιστικά ταμεία. Με την εκταμίευση της δόσης επιταχύνονται οι διαδικασίες χορήγησης εφάπαξ στους εργαζομένους της ΔΕΗ και στο προσωπικό του ΙΚΑ, αλλά και μερισμάτων στους δημοσίους υπαλλήλους. Συγκεκριμένα προβλέπονται τα εξής: Κλάδος Πρόνοιας Προσωπικού ΔΕΗ. Θα διατεθούν 150 εκατ. ευρώ για την καταβολή του εφάπαξ, καθώς η καταβολή του καθυστερεί έως και 30 μήνες. Υπολογίζεται πως 3.400 άτομα είναι στην αναμονή για το βοήθημα και άλλα 600 έχουν πάρει το 90% και περιμένουν την εξόφληση. Πάντως το εφάπαξ θα καταβληθεί μειωμένο, με τις απώλειες να κυμαίνονται από 24.000 έως και 30.000 ευρώ κατά μέσον όρο. Το ποσό της μείωσης και σε αυτή την περίπτωση είναι σε άμεση συνάρτηση με το έτος υποβολής της αίτησης.Mε περσινή ρύθμιση το βοήθημα μειώθηκε κατά 30% για όσους υπέβαλαν αίτηση το 2011 και κατά 25% για όσους κατέθεσαν τα χαρτιά τους το 2010. Με τον τελευταίο νόμο υπήρξε μία πρόσθετη μείωση 3,84% για όσους είναι στην αναμονή από τον Αύγουστο του 2010 και μετά. Λογαριασμός Πρόνοιας Προσωπικού ΙΚΑ. Το κονδύλι που θα διατεθεί υπολογίζεται σε 33 εκατομμύρια ευρώ. Εκκρεμούν περίπου 700 αιτήσεις για το βοήθημα. Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων. Θα διατεθούν 62 εκατομμύρια ευρώ για τη χορήγηση μερισμάτων. 

Πηγή: Εφημερίδα Έθνος - ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗ
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Πέμπτη, 27 Δεκεμβρίου 2012

"Χάλασαν" τα σχέδια Τρόικα και κυβέρνησης τα δικαστήρια, στο θέμα της διαθεσιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων

Με τρόμο και έντονο προβληματισμό αντιμετωπίζουν πλέον η κυβέρνηση και η ηγεσία του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης τον καταιγισμό των αποφάσεων των δικαστηρίων, οι οποίες απειλούν να τινάξουν στον αέρα τη διαθεσιμότητα των υπαλλήλων, καθώς αποφασίζουν την παραμονή στις υπηρεσίες τους μέχρι την οριστική εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων! Μέχρι τώρα έχουν δικαιωθεί συνολικά 154 εργαζόμενοι (εκτός από τους 49 και τους 34 του Πανεπιστημίου Αιγαίου, 17 του Δήμου Κοζάνης, 13 του Δήμου Ξάνθης, 35 του Δήμου Πατραίων και 6 του ΓΕΣ), οι οποίοι μετά τις δικαστικές αποφάσεις παραμένουν κανονικά στη θέση τους μέχρι την οριστική εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων. Την ίδια στιγμή, και ενώ -σύμφωνα με πληροφορίες- η τρόικα θορυβημένη από τις δικαστικές αποφάσεις, έχει ζητήσει ενημέρωση από την ηγεσία του υπουργείου για το τι μέλλει γενέσθαι, αναμένεται ίσως και εντός της σήμερον η έκδοση της υπουργικής απόφασης στο πλαίσιο της κινητικότητας (μετατάξεις), η οποία θα καθορίζει τις διαδικασίες για την κάλυψη κενών. Μάλιστα, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, τα κενά που υπάρχουν στη δημόσια διοίκηση είναι τουλάχιστον τριπλάσια του αριθμού των υπό διαθεσιμότητα υπαλλήλων. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην υπουργική απόφαση θα ορίζεται ότι οι αιτήσεις για την κάλυψη των κενών που έχουν καταγραφεί θα εξεταστούν από τριμελή επιτροπή, στην οποία θα συμμετέχουν ο αντιπρόεδρος του ΑΣΕΠ και εκπρόσωποι των υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Οικονομικών, ενώ στα κριτήρια θα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η προτίμηση του αιτούντος, η συνάφεια του αντικειμένου της προηγούμενης και της νέας θέσης, η εντοπιότητα και η χιλιομετρική απόσταση του τόπου κατοικίας από τον νέο τόπο εργασίας, η οικογενειακή κατάσταση, η προϋπηρεσία, τα εκπαιδευτικά προσόντα αλλά και κοινωνικά κριτήρια.

Πηγή: http://www.dimokratianews.gr - Μακάριος Β. Λαζαρίδης
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Τετάρτη, 26 Δεκεμβρίου 2012

Τσουβάλιασμα (η δαιμονοποίηση της εργατικής τάξης)

Το βλέπω καθημερινά πλέον. “Πέρνα από ένα ΙΚΑ, από μία δημόσια υπηρεσία και δες πως συμπεριφέρονται οι Έλληνες”. Τσιτάτο, γενίκευση. Η μόδα του να θέτεις τον εαυτό σου πάνω από την πλέμπα που απλά σέρνει την ύπαρξη της από τη δουλειά στο σπίτι, ψάχνοντας για το επόμενο άνοιγμα για μια θεσούλα στο δημόσιο, για μία επιδοτησούλα. Μπουζουκολάγνα, πνιγμένη στον μικροαστισμό. Η θέα από τα θεωρεία της διανόησης του μικρομεσαίου που έτυχε να διαβάσει δύο βιβλία παραπάνω, και αυτό που κατάλαβε είναι όχι ότι τον κάνανε καλύτερο άνθρωπο, αλλά ανώτερο. Θα σας πω μία ιστορία: Οι γονείς μου δεν έχουν τελειώσει το γυμνάσιο. Ο πατέρας μου δούλευε σαν επιπλοποιός από τα 15 του, η μητέρα μου γαζώτρια. Γνωρίστηκαν μικροί, αρραβωνιάστηκαν και λίγο αργότερα γεννήθηκα εγώ. Ο παππούς μου, διευθυντής στην εταιρία υδροδότησης Ηπείρου, πέθανε στα 47 του. Απότομα και άδικα. Άφησε πίσω γυναίκα και δύο κόρες που έπρεπε να τα βγάλουν πέρα μόνες τους. Πουθενά καιρός για σχολείο σε ένα χωριό 1000 κατοίκων έξω από τα Γιάννενα. Μεγάλωσα σε ένα διπλανό χωριό. Αν και από την εφηβεία μου περνούσα τον περισσότερο χρόνο μου στα Γιάννενα, δεν θεώρησα ποτέ ότι προέρχομαι από οποιαδήποτε πόλη. Προέρχομαι ακριβώς από αυτό το κομμάτι του πληθυσμού που προσπαθούν να δαιμονοποιήσουν τόσο απεγνωσμένα οι αυτο-αποκαλούμενοι “αστοί”. Μεγάλωσα ανάμεσα σε ανθρώπους με τραχιά συμπεριφορά, βαριές δουλειές, ασθένειες που εμφανιζόταν σε μικρές ηλικίες και που πάντα είχαν να κάνουν με τις δουλειές τους. Διαλυμένοι πνεύμονες απ’το λούστρο, κομμένα δάχτυλα από τροχούς, ατυχήματα στις οικοδομές. Δεν υπήρχε πολύς χώρος και χρόνος για ευγένειες και γυαλισμένα λόγια. Πολλοί από αυτούς ζήσανε από τις επιδοτήσεις και μην κόβοντας αποδείξεις για δουλειές. Κοινή πρακτική (σχεδόν το στάνταρ) σε μικρές κοινωνίες που ζουν αποκλειστικά από ανταλλαγή υπηρεσιών μεταξύ τους και για τους οποίους το κράτος είναι μία μακρινή οντότητα που θυμόταν να ασφαλτοστρώσει κάποιον χωματόδρομο κάθε 4 χρόνια όταν πλησίαζαν εκλογές. Τα παιδιά τους; Ένα κομμάτι χάθηκε μέσα στην ίδια λούπα, της επίπεδης και αδιέξοδης επαρχίας. Όχι γιατί δεν τους δόθηκε η ευκαιρία, αλλά γιατί δεν τους έδειξε κανείς τι άλλο θα μπορούσαν να κάνουν. Και αναπαράγουν την συμπεριφορά και την νοοτροπία των γονιών τους. Ένα άλλο κομμάτι όμως, ένας από τους τυχερούς κι εγώ, έφυγε μακριά. Πολιτικοί μηχανικοί στην Αθήνα, καθηγητές σε νησιά, διασκορπισμένοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, κοινή αρχή το μέρος και οι άνθρωποι. Συμπαθώ τους ανθρώπους που είχα γύρω μου όταν μεγάλωνα; Όχι. Η στενομυαλιά τους και η λαμογιά δε θα με άφηνε. Επιτρέπω σε κανέναν, στον οποιονδήποτε, που δεν έζησε και δεν μεγάλωσε μέσα στις ίδιες συνθήκες να τους κρίνει; Κατηγορηματικά ΟΧΙ. Το σχολείο του χωριού επιδιορθωνόταν τακτικά από αυτούς τους ανθρώπους, δωρεάν, όταν η “αστική δημοκρατία” των υπεράνω ήταν εκκωφαντικά απούσα. Τα περισσότερα από τα χρήματα που βγάλανε, όπως τα βγάλανε, πήγανε στις σπουδές των παιδιών τους, επενδύθηκαν στο μέλλον. Πολλές φορές άνθρωποι πέθαιναν και άφηναν πίσω οικογένειες χωρίς κανένα εισόδημα, και τότε αυτοί οι “χωριάτες” που πολλές φορές δεν μιλούσαν μεταξύ τους για ένα φράχτη που έκλεψε ένα μέτρο, μάζευαν χρήματα, φαγητό, τους στήριζαν μέχρι να σταθούν στα πόδια τους. Οι φαντασιοπληξίες περί στόλων Mercedes υπάρχουν μόνο στα μυαλά όσων δεν έζησαν ποτέ εκεί. Η κάκιστη ποιότητα του Έλληνα δεν ήταν ποτέ η στενομυαλιά και η λαμογιά που τον διακρίνει σε πολλά σημεία της ζωής του. Αυτά είναι παγκόσμια χαρακτηριστικά μίας εργατικής (και πιο πριν, αγροτικής) τάξης που έπρεπε να επιβιώσει με οποιοδήποτε τρόπο τη στιγμή που κανείς δεν έκανε τίποτα για αυτούς. Όταν περπατάω στις αγορές του Hackney και του Bethnal Green, αυτούς τους ίδιους ανθρώπους συναντάω, με άλλο χρώμα, να μιλάνε άλλες γλώσσες. Το βλέμμα είναι το ίδιο όμως. Η εξιδανίκευση του χαρακτήρα τους που επιχειρούν ορισμένοι, το ρίξιμο του φταιξίματος (για τις δικές τους αποτυχίες) στην αμορφωσιά του Έλληνα, στα σωματεία, στους ΔΥ, σε οποιονδήποτε άλλο εκτός από αυτούς τους ίδιους και το μικρό μυαλό τους. Αυτό είναι η κατάρα του Έλληνα. Η κατάρα του ανθρώπου που ενώ του δόθηκαν οι ευκαιρίες, απέτυχε, και επέλεξε να κατηγορήσει τους άλλους. Θεωρεί φυσικό να τον μισούν, καθώς πιστεύει ότι έχει δίκιο, και όσοι λένε αλήθειες το εισπράττουν. Κάθε άλλο όμως. Δεν είναι μίσος, είναι θυμός αυτό που εισπράττουν. Θυμός απέναντι στην προσπάθεια δαιμονοποίησης των ανθρώπων που φτιάχνουν τους δρόμους στους οποίους περπατάμε, τα σχολεία στα οποία μεγαλώσαμε και σερβίρουν τα τραπέζια στα οποία ανταλλάσσουμε κουβέντες υψηλής αισθητικής. Μπερδέψαμε την μισανθρωπιά με τον πολιτικό λόγο, αρκετά νωρίς σε αυτή την κρίση. Με τις γενικεύσεις και το τσουβάλιασμα όσων δεν μας αρέσουν κάτω από βολικές ταμπέλες. “Λαμόγιο”, “Δημόσιο υπάλληλος”, “φιλελεύθερος”, “Εχθρός των μεταρυθμίσεων”. Λέξεις και φράσεις κενές νοήματος πλέον, αφού τις κοτσάραμε χωρίς κριτήρια και χωρίς ίχνος συναισθήματος σε ότι δεν μας άρεσε και μας φάνηκε ξένο ως προς την ιδιοσυγκρασία μας. Παίξαμε ακριβώς το παιχνίδι που οι πολιτικοί μας θέλανε να παίξουμε, φτωχοί εναντίον φτωχότερων, άνεργοι εναντίον μελλοντικών ανέργων, αστοί εναντίον επαρχιωτών. Γράφω από την άλλη άκρη της Ευρώπης, ως παιδί που μεγάλωσε μέσα στην κρίση σας. Είκοσι χρόνια στην βορειοδυτική άκρη της Ελλάδας, και έπειτα Αθήνα-Λονδίνο. Σας είδα όλους, σας έζησα. Δεν είστε πολύ διαφορετικοί ο ένας απ’τον άλλο. Κι αν εγώ ξέρω να βάλω πέντε λέξεις στη σειρά καλύτερα από ότι μπορούν οι γείτονες μου στο χωριό, που έχω να τους δω κοντά στα δέκα χρόνια, δεν με κάνει να νιώθω ανώτερος. Υποχρεωμένο με κάνει να νιώθω. Υποχρεωμένο να μην αφήνω ανόητα ανθρωπάκια που δεν ξέρουν για τι πράγμα μιλάνε, να αναφέρονται σε ανθρώπους (στους συνανθρώπους μας) με τρόπο υποτιμητικό, προβάλλοντας πάνω σε μία ολόκληρη κοινωνία την μισανθρωπιά τους και τις αποτυχίες τους. Κανείς δεν ζήτησε να γεννηθεί φτωχός. Κανείς δεν ζήτησε να γεννηθεί χωρίς πρόσβαση στο ίδιο πολιτιστικό κεφάλαιο που απολαμβάνουν όσοι θεωρούν εαυτό “ανώτερο”. Θα πρέπει να καταλάβουμε επιτέλους ότι η ξιπασιά, η κενή μισανθρωπιά και το ρίξιμο στην πυρα όσων απλών συνανθρώπων μας θεωρούμε (στη φαντασία μας) ότι φταίξανε για τα δικά μας λάθη, δεν αποτελεί πολιτική στάση και λόγο. Αποτελεί ένα βήμα προς την αποξένωση και την αποκτήνωση των ανθρώπων. Όταν κραυγάζεις για αίμα, όσο όμορφες κι αν είναι οι λέξεις που χρησιμοποιείς, κινδυνεύεις να το έχεις. Και αργά ή γρήγορα, να είναι το δικό σου. 

Πηγή: urban diaries - Του Γιάννη Μπαμπούλια
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Δευτέρα, 24 Δεκεμβρίου 2012

Ευχές

Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Προσφυγή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την ακύρωση της διαθεσιμότητας

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσφεύγει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου καταθέτοντας αίτηση ακύρωσης της απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Αντώνη Μανιτάκη “περί διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού και από το Μητρώο Μισθοδοτούμενων Υπαλλήλων” συνολικά (19) δεκαεννέα υπαλλήλων της Π.Ν. Αιγαίου και των σχετικών Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου. Η αίτηση ακύρωσης υποβάλλεται σε υλοποίηση της δέσμευσης του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιάννη Μαχαιρίδη να ασκηθούν όλα τα πολιτικά και ένδικα μέσα προκειμένου να παραμείνουν στις θέσεις τους οι υπάλληλοι που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα, με αποτέλεσμα νευραλγικές υπηρεσίες να κινδυνεύουν κυριολεκτικά με κλείσιμο. Στο σκεπτικό της προσφυγής, που συνέταξε ο νομικός σύμβουλος της Περιφέρειας Γιώργος Φιλιππάκος, υπογραμμίζεται εμφατικά η συνταγματική πρόβλεψη για ειδική μέριμνα στο νησιωτικό χώρο, αναφέροντας μεταξύ άλλων: «Ο Υπουργός παρά τις πλήρως αιτιολογημένες και τεκμηριωμένες εκθέσεις και κατά παράβαση των συνταγματικά καταχωρημένων αρχών και επιταγών περί διάκρισης της διοικητικής αυτοτέλειας των αυτοδιοικούμενων οργανισμών σε περιφερειακό επίπεδο ( άρθρο 102 Συντ.) αλλά και της υποχρέωσης να λαμβάνει υπόψη του τη νησιωτικότητα (άρθρα 101, 106 Συντ και άρθρο 158 της συνθήκης του Άμστερνταμ) κατά τη διαμόρφωση των πολιτικών του (στον τομέα αρμοδιότητας και ευθύνης του), προχώρησε παράνομα και αυθαίρετα στην διαγραφή από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού και από το Μητρώο Μισθοδοτούμενων Υπαλλήλων των παραπάνω (19) δεκαεννέα συνολικά υπαλλήλων της Π.Ν. Αιγαίου». Τονίζεται επίσης μεταξύ άλλων, ότι: «Ειδικότερα η κοινωνική συνοχή και οικονομική επιβίωση και ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου δεν μπορεί να νοηθεί ξεχωριστά και ανεξάρτητα από την έλλειψη συμπερίληψης ειδικών προβλέψεων όχι μόνο στα αναπτυξιακά προγράμματα που καταρτίζει η Κυβέρνηση αλλά και κυρίως στη διατήρηση τουλάχιστον του ανθρώπινου δυναμικού που υπηρετεί στις νησιωτικές Περιφέρειες για την άρση των αρνητικών συνεπειών της νησιωτικότητας διαφορετικά παραβιάζεται η συνταγματική επιταγή του άρθρου 106, παρ.1. , αφού η επίκληση της νησιωτικότητας επιβάλλεται να συνοδεύεται από συγκεκριμένα θεσμικά μέτρα και μέτρα πολιτικής που αμβλύνουν ή και αίρουν τις δυσμενείς συνθήκες της κοινωνικής ζωής και οικονομικής ανάπτυξης στα νησιά. Στα πλαίσια αυτά, η κατά παράβαση της συνταγματικής αυτής επιταγής θέση σε «διαθεσιμότητα» ή «κινητικότητα» των υπαλλήλων της Π.Ν. Αιγαίου χωρίς να ληφθεί υπόψη η ιδιαιτερότητα αυτή την οποία άλλωστε - πέραν του ότι προστατεύεται από τις διατάξεις διεθνών συνθηκών όπως η συνθήκη του Άμστερνταμ (άρθρο 158) - και ο κοινός νομοθέτης ειδικά προέβλεψε στον θεσμικό νόμο της τοπικής αυτοδιοίκησης (άρθρο 204 του ν.3852/2010 πρόγραμμα Καλλικράτης περί νησιωτικών περιφερειών), παραβιάζει συνταγματική επιταγή και διεθνή υπερνομοθετική υποχρέωση της χώρας μας. Η κατά τα παραπάνω επομένως παράνομη, αυθαίρετη και μονομερής παρέμβαση και μεταβολή των εργασιακών σχέσεων των υπαλλήλων της Π.Ν. Αιγαίου με την απόφαση του υπουργού παραβιάζει ευθέως τις προπαρατεθείσες συνταγματικές και διεθνείς διατάξεις περί προάσπισης και προστασίας της νησιωτικότητας και επομένως η απόφαση αυτή πρέπει να ακυρωθεί». Ο Περιφερειάρχης, σε συνέχεια της πρόσφατης συνάντησης που είχε με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, εξέφρασε και σήμερα την ελπίδα ότι θα κατανοηθεί η ανάγκη για εξαίρεση του Νοτίου Αιγαίου από το μέτρο της διαθεσιμότητας.

πηγή: tvkosmos.gr/
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου 2012

Συνάντηση της Ε.Ε. της ΑΔΕΔΥ με τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Γ. Βρούτση


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Κατά τη διάρκεια της σημερινής συνάντησης της Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, συζητήθηκαν όλα τα σοβαρά και μεγάλα ζητήματα, που αφορούν τα Ασφαλιστικά Ταμεία των εργαζομένων στο Δημόσιο.
Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. επεσήμανε στον Υπουργό Εργασίας, ότι η σημερινή κατάσταση των Ασφαλιστικών Ταμείων, οφείλεται αποκλειστικά στον τρόπο διαχείρισης των αποθεματικών τους από το Κράτος, με ευθύνη των Κυβερνήσεων, όλων των τελευταίων δεκαετιών.
Ειδικότερα, η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. τόνισε, για ακόμα μία φορά, ότι τα Ταμεία των εργαζομένων στο Δημόσιο έχουν οδηγηθεί σήμερα σε δεινή θέση, εξαιτίας:
1. Της χρόνιας υφαρπαγής των αποθεματικών τους από το Κράτος,
2. Της κατευθυνόμενης εμπλοκής τους στο χρηματιστηριακό τζόγο,
3. Της χρησιμοποίησης των αποθεματικών τους για την κάλυψη κρατικών εισοδηματικών ή «κοινωνικών πολιτικών», χωρίς την ανάλογη κρατική ενίσχυσή τους,
4. Των κυβερνητικών επιλογών που οδήγησαν στον περιορισμό της απασχόλησης στο Δημόσιο και σε δραματική αλλαγή της σχέσης εργαζομένων – συνταξιούχων, καθώς και
5. Της πολιτικής επιλογής, εσχάτως, για υποχρεωτική υπαγωγή τους στο PSI, με συνέπεια το κούρεμα των κρατικών ομολόγων, που κατείχαν.
Συνεπώς, στο σημερινό άκρως προβληματικό τοπίο και με την Κυβέρνηση να αποποιείται, επί της ουσίας, κάθε ευθύνη και εγγύηση για το επίπεδο παροχών της Κοινωνικής Ασφάλισης, είναι προφανές ότι δεν μπορεί να γίνει καμία σοβαρή προσέγγιση ή πρόταση για διαρθρωτική αλλαγή, χωρίς να αποτελεί προαπαιτούμενο το ζήτημα της ανακεφαλαιοποίησης των Ταμείων (όπως άλλωστε συνέβη με τις Τράπεζες), της αποκατάστασης των ζημιών που έχουν υποστεί τα Ταμεία, εξαιτίας της διαδικασίας κουρέματος, στο πλαίσιο του PSI, καθώς και της αποκατάστασης των απωλειών τους, λόγω της χρόνιας και συστηματικής υφαρπαγής των αποθεματικών τους από το Κράτος.
Από την πλευρά του ο Υπουργός Εργασίας αρνήθηκε να δεσμευτεί ως προς το θέμα της ανακεφαλαιοποίησης των Ασφαλιστικών Ταμείων –μεταξύ αυτών και των Επικουρικών- και σημείωσε ότι η πρόθεση της Κυβέρνησης είναι να τηρήσει το «γράμμα του Νόμου» και ως εκ τούτου, να προχωρήσει στην ενοποίηση των Επικουρικών Ταμείων στο ΕΤΕΑ, εφόσον δεν ζητηθεί εμπροθέσμως (έως 31/12/2012) με τη συνυποβολή σχετικής αναλογιστικής μελέτης η μετατροπή τους σε Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ).
Αναφορικά με το θέμα αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Κράτους στα Ασφαλιστικά Ταμεία, ο υπουργός Εργασίας ανακοίνωσε ότι θα καταβληθεί στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων το ποσό του 1,138 δις ευρώ, ώστε να μπορεί το Ταμείο να καλύψει μέσα στο 2013, σαράντα χιλιάδες (40.000) περίπου δικαιούχους, ενώ παράλληλα δεσμεύτηκε ότι δεν τίθεται θέμα φορολόγησης των εφάπαξ βοηθημάτων. Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. θεωρεί ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί προϊόν των προσπαθειών, των διεκδικήσεων και των αγωνιστικών κινητοποιήσεων μας της τελευταίας διετίας, δεν αντιμετωπίζει, όμως, συνολικά το πρόβλημα.
Για αυτό τονίζει ότι, δεδομένων των τεράστιων μειώσεων που έχουν ήδη υποστεί τα εφάπαξ των Δημοσίων Υπαλλήλων, θα συνεχίσει τον αγώνα, κάνοντας χρήση όλων των μέσων που διαθέτει. Στο πλαίσιο αυτό, θα προσφύγει και δικαστικά για τη διεκδίκηση και αποκατάσταση των έως σήμερα απωλειών.
Σε ό,τι αφορά, τέλος, στο ζήτημα που προέκυψε έπειτα από της αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, αναφορικά με τους επιτυχόντες των προκηρύξεων ΑΣΕΠ, 8Κ/2010 και 9Κ/2010, στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ο Υπουργός εξέφρασε εκ μέρους της Κυβέρνησης τη δέσμευση για άμεση, οριστική και νομικά στέρεα λύση, δηλώνοντας ότι η Κυβέρνηση θα προχωρήσει άμεσα τόσο στο διορισμό των επιτυχόντων της 8Κ/2010, όσο και στη διατήρηση των θέσεων των επιτυχόντων της προκήρυξης ΑΣΕΠ 9Κ/2010.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Η 5η δικαίωση για την διαθεσιμότητα και τα επιχειρήματα της

Το Πρωτοδικείο Κοζάνης με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων εξέδωσε Προσωρινή Διαταγή με την οποία «διατάσσει τον Δήμο Κοζάνης να αποδέχεται την εργασία 15 διοικητικών υπαλλήλων του» οι οποίοι επρόκειτο να τεθούν σε διαθεσιμότητα «καταβάλλοντας τις νόμιμες αποδοχές τους μέχρι συζήτηση της αίτησής τους» που θα γίνει στις 27.2.2013.
Λόγω του ότι ο Δήμος Κοζάνης, όπως και άλλοι Δήμοι της Χώρας, δεν είχε στείλει τα στοιχεία για τη διαθεσιμότητα στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, οι δεκαπέντε υπάλληλοι ΔΕ Διοικητικού τέθηκαν σε διαθεσιμότητα με διαγραφή του από το Μητρώο Δημοσίων Υπαλλήλων με ενέργεια του ίδιου του Υπουργείου βάσει της πρόσφατης Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.
Κατά τη συζήτηση της προσωρινής διαταγής εκτέθηκαν συγκεκριμένα επιχειρήματα, τα οποία αφορούσαν στην αντισυνταγματικότητα της συγκεκριμένης ενέργειας εκ μέρους του Υπουργείου, καθώς ο Δήμος αποτελεί αυτοδιοικούμενο νομικό πρόσωπο και το Υπουργείο δεν έχει καμία εξουσία για την μεταβολή των εργασιακών σχέσεων των υπαλλήλων ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού.
Μάλιστα πρέπει να επισημανθεί, ότι ανάμεσα στους υπαλλήλους, που τέθηκαν σε αυτοδίκαιη διαθεσιμότητα περιλαμβάνονταν και υπάλληλοι, που ανήκουν στις προβλεπόμενες εξαιρέσεις (Αμεα).
Αναπτύχθηκαν και επιχειρήματα αναφορικά με την αντίθεση εν γένει του νόμου περί διαθεσιμότητας τόσο με το Εθνικό Σύνταγμα όσο και με διατάξεις Ευρωπαϊκού Δικαίου, που καθιστούν δικαστικά ακυρώσιμη την θέση σε διαθεσιμότητα υπαλλήλων.
Ειδικότερα, όπως προκύπτει και από το δικόγραφο της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων το μέτρο της διαθεσιμότητας, πλην του γεγονότος, ότι αντίκειται στις περιπτώσεις εφαρμογής του σε αυτοδιοικούμενα νομικά πρόσωπα στο άρθρο 102 παρ. 2 του Συντάγματος, έρχεται σε αντίθεση και με πλειάδα άλλων διατάξεων. Πιο συγκεκριμένα αντίκειται ευθέως στο άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγματος, κατά το οποίο «καθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη», προσκρούει στο το άρθρο 1 του πρώτου πρόσθετου πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως για την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών, σύμφωνα με το οποίο «Παν φυσικόν ή νομικόν πρόσωπον δικαιούται σεβασμού της περιουσίας του. Ουδείς δύναται να στερηθή της ιδιοκτησίας αυτού ειμή δια λόγους δημοσίας ωφελείας και υπό τους προβλεπομένους υπό του νόμου και των γενικών αρχών του διεθνούς δικαίου όρους. Αι προααναφερόμεναι διατάξεις δεν θίγουσι το δικαίωμα παντός Κράτους όπως θέση εν ισχύι νόμους ους ήθελε κρίνει αναγκαίον προς ρύθμισιν της χρήσεως αγαθών συμφώνως προς το δημόσιον συμφέρον ή προς εξασφάλισιν της καταβολής φόρων ή άλλων εισφορών ή προστίμων». Πλέον αυτών προσβάλει την αξιοπρέπεια του ανθρώπου, όπως αυτή κατοχυρώνεται στο άρθρο 2 του Συντάγματος καθώς προκαλείται διακινδύνευση της αξιοπρεπούς διαβίωσης του εργαζομένου, σε συνδυασμό με το άρθρο 22 παρ. 1 του Συντάγματος για την προστασία της εργασίας. Υφίσταται, περαιτέρω, παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας, όπως αυτή συνταγματικά κατοχυρώνεται στο άρθρο 25, καθώς υπόκεινται δίχως κανένα συγκεκριμένο λόγο δημοσίου συμφέροντος οι εργαζόμενοι, που τίθενται στη διαθεσιμότητα σε σοβαρότατη βλάβη.
Πρέπει να επισημανθεί, ότι ακόμη και η επιλογή να υπόκεινται στο μέτρο της διαθεσιμότητας όσοι εργαζόμενοι κατέλαβαν θέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σύμφωνα με το π.δ. 164/2004 αυτούσια είναι αντίθετη με το ίδιο το Σύνταγμα και πιο συγκεκριμένα με το άρθρο 118 λόγω του ότι κατά την αναθεώρηση του Συντάγματος του 2001 όλες αυτές οι διαδικασίες θεωρήθηκαν, ότι ήσαν διαφανείς και νόμιμες. Με τον τελευταίο νόμο για τη διαθεσιμότητα ευθέως πλέον αμφισβητείται η νομιμότητα των συγκεκριμένων νομοθετημάτων, με τα οποία η Ελλάδα ιστορικά υλοποίησε υποχρέωσή της εκπορευόμενη από το Κοινοτικό Δίκαιο (Οδηγία 1999/70/ΕΚ).
ΔΗΛΩΣΗ
Οι συνεργαζόμενοι δικηγόροι-εργατολόγοι που χειρίσθηκαν την υπόθεση Σπύρος Μπαλατσούκας και Χρήστος Νικολουτσόπουλος έκαναν την εξής δήλωση:
«Ο Έλληνας Δικαστής είναι σε θέση να προσδιορίσει τα όρια του λεγόμενου δημοσίου συμφέροντος έναντι των κοινωνικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να «υπενθυμίσει» στην εκτελεστική εξουσία ότι είναι υποχρεωμένη να αποφασίζει στα πλαίσια του Συντάγματος και μόνο. Η περίφημη επινόηση της διαθεσιμότητάς θα καταλήξει και αυτή στο καλάθι των απίστευτων περιστατικών της αυθαιρεσίας, όπως συνέβη και με την περίφημη εργασιακή εφεδρεία».
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2012

Η επιτυχημένη 24ωρη απεργία και η δυναμική των συλλαλητηρίων σε όλη τη χώρα


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Η Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. χαιρετίζει τους χιλιάδες εργαζόμενους που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά της συμμετέχοντας στην σημερινή, Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2012, 24ωρη απεργία εκφράζοντας την οργή και την αγανάκτησή τους απέναντι στην ακραία και αντισυνταγματική πολιτική των απολύσεων που προωθεί η τρικομματική Κυβέρνηση με την πρωτόγνωρη διαδικασία των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου, αλλά και ενάντια στην νέα φοροεπιδρομή που θα εξαερώσει ακόμα περισσότερο τις ελάχιστες απολαβές που απέμειναν από τις δραματικές μειώσεις στους μισθούς.
Η επιτυχία της απεργίας, που διαμορφώνει νέες προοπτικές για δυναμική παρέμβαση των εργαζομένων στο Δημόσιο και το επόμενο διάστημα, επιτεύχθηκε με την σημαντική υποστήριξη των Πρωτοβάθμιων Συλλόγων και των Ομοσπονδιών - μελών της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. που αντιστέκονται στην μέτρα συρρίκνωσης των Δημοσίων Υπηρεσιών και αγαθών και το ξεπούλημα τους στους ιδιώτες, σύμφωνα με τις επιταγές της Τρόικας που εφαρμόζει με ευλαβικό τρόπο η τρικομματική Κυβέρνηση του μνημονίου.
Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και το σύνολο των συνδικαλιστικών οργανώσεων στο Δημόσιο Τομέα, στέλνουν μήνυμα σε Κυβέρνηση και Τρόικα ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσουν, όσο συνεχίζεται η ανάλγητη πολιτική των απολύσεων, των μειώσεων σε μισθούς και συντάξεις, όσο η πολιτική της ύφεσης θα τροφοδοτεί την ανεργία, καταστρέφοντας και την κοινωνία και την οικονομία. Ο αγώνας των εργαζομένων συνεχίζεται. Αμέσως μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων οι εργαζόμενοι στις Δημόσιες Υπηρεσίες θα συνεχίσουν με μεγαλύτερη διάρκεια και ένταση μέχρι την ακύρωση των μνημονίων και των καταστροφικών πολιτικών που υπαγορεύουν οι δανειστές - κερδοσκόποι.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Απεργία

Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2012

Συμμετοχή του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας στην απεργία της 19-12-2012

δελτίο τύπου για απεργία 19-12-2012 Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Τι κρύβεται πίσω από την υποτιθέμενη διαθεσιμότητα - απόλυση των δημοσίων υπαλλήλων

Τελικά, σήμερα ακόμη και οι πιο δύσπιστοι συνάνθρωποί μου καταλαβαίνουν αυτό που εμείς εδώ και ενάμιση μήνα φωνάζουμε με όλη τη δύναμή μας... Ποιες είναι δηλαδή οι πραγματικές προθέσεις αυτής της μνημονιακής κυβέρνησης. Τη Δευτέρα 12.11.2012 ψηφίστηκε από το ελληνικό κοινοβούλιο, το 4093/2012 νομοθετικό έκτρωμα, με το οποίο άνοιξε η κερκόπορτα για χιλιάδες απολύσεις στον δημόσιο τομέα, και όπως μας ενημέρωναν και τα MEGALA μαζικά μέσα παραπληροφόρησης (“ενημέρωσης”) των πολιτών, αυτό έγινε στο όνομα της διάσωσης της εθνικής οικονομίας της χώρας και της παραμονής μας στο ευρώ. Στη συνέχεια, ακολούθησαν αλλεπάλληλες πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και διευκρινιστικές εγκύκλιοι, που παραποιούν και πλήττουν καίρια τη θεσμική λειτουργία της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, καταπατούν το Σύνταγμα και τους νόμους. Και φτάσαμε μέχρι τη Δευτέρα 10.12.2012 το απόγευμα, όπου στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης της συγκυβέρνησης του νεοφιλελεύθερου κ. Α. Σαμαρά, του «σοσιαλιστή» κ. Ε. Βενιζέλου και του «αριστερού» κ. Φ. Κουβέλη, έγιναν αθρόες διαγραφές δημοσίων υπαλλήλων, με τον τρόπο που έγιναν (διαγραφή από το Μητρώο Μισθοδοτουμένων Ελληνικού Δημοσίου, χωρίς καμία ενημέρωση). Η ενέργεια αυτή είναι πρόδηλα αντισυνταγματική, παράνομη, κατά παράβαση κάθε έννοιας δημοκρατικής αρχής, ασφάλειας δικαίου και θεμελιωδών δικαιωμάτων των εργαζομένων. Και ενώ με εγκυκλίους και ανακοινώσεις γνωρίζαμε ότι, η παράνομη αυτή πράξη θα γίνει ΜΟΝΟ για τις υπηρεσίες που δεν έδωσαν στοιχεία στο υπουργείο και ΜΟΝΟ για τις υπηρεσίες που έχουν πλεονάζον προσωπικό, ΕΞΑΙΡΩΝΤΑΣ βέβαια τις τέσσερις κατηγορίες που αναφέρει ο νόμος (Εξαιρούνται: 1.οι πολύτεκνες οικογένειες, 2.οι έχοντες σύζυγο ή τέκνο με αναπηρία ανω του 67%, 3.οι μονογονεϊκές οικογένειες, 4.οι έχοντες σύζυγο που είναι σε προσυνταξιοδοτικό καθεστώς από το προηγούμενο μέτρο της εφεδρείας), ενημερωθήκαμε ότι ανάμεσα στους φορείς που έχουν «διαγραφέντες» (διαθεσιμότητα) υπαλλήλους, βρίσκονται τέσσερα (4) πανεπιστήμια και πέντε (5) ΤΕΙ!!! Μεταξύ αυτών των ιδρυμάτων βρέθηκε και το ΤΕΙ Αθήνας όπου τέθηκαν σε διαθεσιμότητα είκοσι δύο (22) συνάδελφοι και που ανάμεσά τους είναι ακόμη και από την κατηγορία των προαναφερόμεων εξαιρέσεων!!! Το υπουργείο λοιπόν, μετά από τις έντονες και δικαιολογημένες αντιδράσεις των Πρυτάνεων των τεσσάρων πανεπιστημίων και των Προέδρων των ΤΕΙ Αθήνας και Πάτρας, και για να καλύψει την παράνομη και άδικη αυτή πράξη του, δύο μέρες μετά, αργά το βράδυ της Τετάρτης 12.12.2012 εκδίδει νέα πράξη νομοθετικού περιεχομένου (ίσως η δέκατη στη σειρά μαζί με τις διευκρινιστικές εγκυκλίους), σύμφωνα με την οποία στο καθεστώς διαθεσιμότητας εμπίπτουν ΟΛΟΙ οι ΔΕ διοικητικοί υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των ειδικοτήτων που αρχικά είχαν επιλεγεί, και που δεν αφήνει πια καμία αμφιβολία, ακόμη και στον πιο δύσπιστο, για το που οδηγείται η κατάσταση στον δημόσιο τομέα. Μετά από όσα προηγήθηκαν, γεννώνται ορισμένα ερωτήματα, στα οποία θα προσπαθήσω να απαντήσω, μιας και είμαι ενεργό μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας και γνωρίζω πάρα πολύ καλά την αλληλογραφία μεταξύ των ιδρυμάτων και του υπουργείου, αλλά και ως μία από τους 22 υπό διαθεσιμότητα υπαλλήλους του ΤΕΙ Αθήνας, παρακολουθώ από πολύ κοντά όλες τις ενέργειες που έγιναν τις παραπάνω ημέρες. Πέρα από τα άλλα, που θέλω να πιστεύω ότι θα προσπαθήσει να δώσει λύσεις το υγιές πολιτικό κομμάτι της χώρας καθώς και οι νομικοί, εγώ θα σταθώ κυρίως στα γεγονότα!!! Αυτά, τα οποία θα πρέπει να μας προβληματίσουν όλους και να μας ΑΦΥΠΝΙΣΟΥΝ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ... Κύριοι που ψηφίσατε ένα νόμο (4093/2012) και που με τόσες αλλαγές, στο τέλος θα έχουν απομείνει μόνο η ημερομηνία και οι υπογράφες σας.... Ø Είναι τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ ανάμεσα στους φορείς που έχουν πλεονάζον προσωπικό;;; Γνωρίζετε πολύ καλά ότι είχαν σοβαρότατες ελλείψεις από πριν... Πόσο μάλλον τον τελευταίο χρόνο, μετά την αποχώρηση δεκάδων συναδέλφων και ύστερα από το μέτρο με το προσυνταξιοδοτικό καθεστώς!!! Ø Είναι τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ ανάμεσα στους φορείς που δεν απάντησαν εγκαίρως στα έγγραφά σας;;; Όχι, δεν είναι!!! Ø Πριν γίνουν οι διαγραφές προηγήθηκε αλληλογραφία ή οποιαδήποτε άλλη επικοινωνία του υπουργείου με τα ιδρύματα για διόρθωση τυχόν λαθών;;; Το υπουργείο μπορεί να σας διαβεβαιώσει, πως όχι δεν υπήρξε!!! Ø Στο ΤΕΙ Αθήνας, έχετε διαγράψει και υπαλλήλους που θα έπρεπε να εξαιρεθούν (μονογονεϊκές οικογένειες, σύζυγος ή τέκνο με 67%, κλπ);;; Ναι, το κάνατε!!! Με ποιο δικαίωμα αμφισβητείτε τις απαντήσεις του φορέα σας (ΤΕΙ Αθήνας) και διαγράφετε περισσότερους από αυτους που σας υποδυκνείουν χωρίς να το ελέγξετε;;; Με κανένα δικαίωμα, είπαμε «Αποφασίζομεν και διατάσσομεν»!!! Ø Θα γίνουν τελικά μετακινήσεις υπαλλήλων και εάν πρόκειται για μετακινήσεις γιατί δεν γίνονται αυτόματα, δηλαδή από την υπηρεσία με το πλεονάζον προσωπικό προς την υπηρεσία που έχει ανάγκες, αλλά οι υπάλληλοι πρέπει πρώτα να τεθούν σε διαθεσιμότητα;;; Γιατί στην πραγματικότητα δεν είναι μετακινήσεις... Ø Οι μετακινήσεις που ευαγγελίζεστε μήπως κρύβουν παγίδες για τους εργαζόμενους;;; Γνωρίζετε πολύ καλά ότι δεν πρόκειται για μετακινήσεις αλλά για νέες προσλήψεις, με άλλο εργασιακό καθεστώς, αφού όσοι τελούν υπό καθεστώς διαθεσιμότητας παύουν να είναι υπάλληλοι του φορέα τους και είναι πλέον υπάλληλοι του κράτους!!! Ø Από τους υπαλλήλους που έχετε θέσει σε διαθεσιμότητα πόσοι θα “μετακινηθούν”;;; Γνωρίζετε, επίσης, πολύ καλά ότι θα “μετακινηθούν” πολύ λίγοι, και αυτό, γιατί η τρόϊκα κάθε μήνα θα ζητάει περίπου 2.500 απολυμένους, εσείς τι θα τους παρουσιάζετε 2.500 “μετακινούμενους”;;; Ø Με τι εργασιακό καθεστώς θα μετακινηθούν αυτοί οι λίγοι υπάλληλοι που νομίζουν ότι θα τη «γλιτώσουν»;;; Γνωρίζετε, επίσης, πολύ καλά ότι πρόκειται για νέα πρόσληψη, χωρίς προϋπηρεσία για να καλύψουν έκτακτες ανάγκες!!! Δηλαδή μόλις εκλείψουν αυτές οι έκτακτες ανάγκεςοι υπάλληλοι θα απολύονται!!! Ø Και τέλος, εάν οι υπάλληλοι που τελούν σε διαθεσιμότητα, δεν “μετακινηθούν” εντός του έτους σε νέα υπηρεσία, τι θα γίνεται;;; Και πάλι γνωρίζετε ότι με την πάροδο ενός έτους από την ημερομηνία που ο υπάλληλος βγήκε σε διαθεσιμότητα θα απολύεται αυτόματα και ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ. Αυτά, για να ξέρετε ότι ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ τι θέλετε να κάνετε με το μέτρο της διαθεσιμότητας και τις υποτιθέμενες μετακινήσεις, και να μη νομίζετε ότι μπορείτε να συνεχίσετε να μας κοροϊδεύετε, καταπατώντας τους νόμους και το σύνταγμα. ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ, ΕΠΙΣΗΣ, ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ότι στόχος αυτής της κυβέρνησης δεν είναι η εξυγίανση του ελληνικού δημοσίου και η σωτηρία της χώρας, αλλά Η ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΚΑΙ Η ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΜΕΙΝΕΙ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ !!! ΔΕΝ ΘΑ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΕΤΕ ΟΜΩΣ... ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΟΤΙ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΟΥΣ… Γιώτα Παρασίδου -ΤΕΙ Αθήνας Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2012

Θεατρική παράσταση για τα παιδιά των υπαλλήλων της Π.Ε Μεσσηνίας

Ο Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας καλεί τους φίλους και τα μέλη του το Σάββατο 22 Δεκέμβρη στις 17.00 μμ, στην παιδική θεατρική παράσταση του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Καλαμάτας "Ο γύρος του κόσμου σε 80 μέρες" του Ιούλιου Βερν, στην Κεντρική Σκηνή.Τιμή εισιτηρίου ανά παιδί: 4 € (είσοδος γονέων ελεύθερη)
Πληροφορίες – προπώληση εισιτηρίων : 2721361431 γρ.432 , 2721361536 γρ.512


Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Δείτε που θέλουν να μας οδηγήσουν με τη διαθεσιμότητα και τη κινητικότητα

Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Η κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων θα γίνει πάγια τακτική

20121212 Press Omilia Ergastirio Ekdda Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Πέμπτη, 13 Δεκεμβρίου 2012

Δημιουργία «Τράπεζας τροφίμων – φαρμάκων – ρούχων –παιχνιδιών»

Δημιουργία τράπεζας τροφίμων - φαρμάκων - ρούχων Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Καταγγελία της πράξης νομοθετικού περιεχομένου που οδηγεί σε απολύσεις


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Η τρικομματική κυβέρνηση του Μνημονίου δια του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, εμμένει στην ανάλγητη και καταστροφική πολιτική των απολύσεων Δημοσίων Υπαλλήλων, οδηγώντας έτσι με συνοπτικές διαδικασίες σε διάλυση τις Δημόσιες Υπηρεσίες.
Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σε μια προσπάθεια να διασπάσει τη συνοχή των εργαζομένων και το κοινό μέτωπο, υλοποιεί την πρωτοφανή διαδικασία ένταξης σε διαθεσιμότητα όλων των ΔΕ ΙΔΑΧ, των καθοριζόμενων από το σχετικό νόμο κλάδων και ειδικοτήτων και «μπλοκάρει» το σύστημα πληρωμής στη μισθοδοσία από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών (Ε.Α.Π), ανεξάρτητα από το αν οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι εμπίπτουν στις διατάξεις του Νόμου για τη Διαθεσιμότητα ή όχι.
Η εξέλιξη αυτή, δείχνει τον αυταρχικό κατήφορο της Κυβέρνησης, η οποία παραβιάζει κάθε έννοια στοιχειώδους νομιμότητας, καταφεύγει στον εκβιασμό και στην αυθαιρεσία προκειμένου να καθυποτάξει τις αντιδράσεις του Συνδικαλιστικού Κινήματος και των ίδιων των εργαζόμενων στο Δημόσιο και παρακάμπτει ακόμα και τη Βουλή, αφού δεν διστάζει να δείξει στους Δημοσίους Υπαλλήλους την «πόρτα της εξόδου», ακόμα και με αντισυνταγματικές και αντιδημοκρατικές πράξεις νομοθετικού περιεχομένου.
Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. δηλώνει ότι στην πορεία προς την Απεργιακή Κινητοποίηση της Τετάρτης, 19 Δεκεμβρίου 2012, η οποία αφορά όλο το Δημόσιο, θα συνεχίσει να δίνει τη μάχη μαζί με τις Ομοσπονδίες-Μέλη της, ενάντια στην ανθρωποφαγική πολιτική των απολύσεων, στηρίζοντας τις αγωνιστικές και απεργιακές κινητοποιήσεις που οι ίδιες αποφασίζουν και εξαγγέλλουν.
Στο πλαίσιο αυτό, η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλεί τα συνδικαλιστικά στελέχη των Πρωτοβάθμιων και Δευτεροβάθμιων Οργανώσεων-Μελών της, καθώς και τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου της, να ενισχύσουν με τη συμμετοχή τους τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις και το Συλλαλητήριο που θα πραγματοποιήσει η ΠΟΕ-ΟΤΑ την Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2012, στις 11:00 το πρωί, στην πλατεία Καραϊσκάκη.

Κανένας συνάδελφος να μην απολυθεί. 
Κανένας συνάδελφος να μη συνεργήσει σε απόλυση συναδέλφου. 
Κανένας συνάδελφος να μην αδιαφορήσει για απόλυση συναδέλφου. 

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Περί διαθεσιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων

Μέσα στα τόσα καινούρια που μας επιφύλαξε το μνημόνιο 3 ήταν και η άμεση θέση σε διαθεσιμότητα, ή πιο σωστά η παύση όσων δημοσίων υπαλλήλων έχουν δικαστικές εκκρεμότητες πειθαρχικές ή ποινικές. Νομίζω ότι δεν υπάρχει πιο αυταρχική, εσφαλμένη και άδικη πολιτική απόφαση εδώ και δεκαετίες, καθώς καταργείται το βασικότερο δικαίωμα μιας "πολιτισμένης" κοινωνίας που είναι το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι να τελεσιδικήσει μία υπόθεση. Να ξεκαθαρίσω εξαρχής ότι ασφαλώς και θα πρέπει όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι που θα κριθούν ένοχοι για παράβαση καθήκοντος, χρηματισμό ή άλλα σοβαρά αδικήματα να πληρώσουν για τις πράξεις και παραλείψεις τους. Από αυτό όμως μέχρι του να θεωρούνται ένοχοι όλοι όσοι έχουν δικαστικές ή πειθαρχικές εκκρεμότητες υπάρχει πολύ μεγάλη απόσταση. Το αντικειμενικό πρόβλημα που υπάρχει δεν είναι η παραμονή των πιθανώς επίορκων υπαλλήλων στις θέσεις τους. Το πρόβλημα που υπάρχει είναι η αργοπορία στην απόδοση της δικαιοσύνης. Και επειδή η επίσημη πολιτεία αδυνατεί να αντιμετωπίσει το βασικό της πρόβλημα έρχεται και εφαρμόζει ένα "οριζόντιο" μέτρο θεωρώντας όλους όσους έχουν πειθαρχικές ή ποινικές παραπομπές ως εξαρχής ένοχους, ανοίγοντας τους ασκούς του Αιόλου. Πως είναι δυνατό να καταδικάζονται εξαρχής υπάλληλοι που ενδεχομένως είναι αθώοι και η παραπομπή τους μπορεί να οφείλεται σε προσωπικές εμπάθειες, μη εξυπηρέτηση συμφερόντων κ.λπ. Πως αυτοί οι άνθρωποι στιγματίζονται μέχρι να τελεσιδικήσει η υπόθεσή τους; Πως παύονται από τις θέσεις τους με αυτόματες διαδικασίες χωρίς δικαστικές αποφάσεις; Μπορεί πράγματι οι περισσότεροι από αυτούς να είναι επίορκοι. Αυτό όμως αποτελεί δικαιολογία για την κατάλυση του απώτερου δικαιώματος που είναι το τεκμήριο της αθωότητας; Μπορεί αυτό να αποτελέσει άλλοθι για την ανικανότητα της πολιτείας να επιταχύνει την απόδοση της δικαιοσύνης; Πως θα διασφαλιστεί ότι από αύριο οι υπάλληλοι δε θα είναι έρμαια στις ορέξεις τις κάθε διοίκησης και εξουσίας, προκειμένου να μη βρεθούν κατηγορούμενοι για πράξεις τους που ενδεχομένως θα είναι σύννομες αλλά μη αρεστές; Θέλω να πω και κάτι τελευταίο. Πως είναι δυνατό για τους δημοσίους υπαλλήλους να εφαρμόζεται αυτή η πολιτική απόφαση, όταν την ίδια στιγμή υπάρχουν ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ δημοσίων οργανισμών που έχουν παραπεμφθεί για κακουργήματα και παραμένουν στις θέσεις τους τοποθετημένοι από τους ίδιους αυτούς που αποφασίζουν με δύο μέτρα και δύο σταθμά; Θα πρέπει κάποια στιγμή να κατανοήσουν όσοι νομοθετούν ότι η αντιμετώπιση ενός προβλήματος δε γίνεται με το να δημιουργηθεί ένα νέο μεγαλύτερο πρόβλημα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το πρόβλημα είναι η αργοπορία στην απόδοση της δικαιοσύνης. Όσοι κατηγορούνται θα πρέπει γρήγορα να αποδεικνύεται εάν είναι ένοχοι όποτε και θα πρέπει να πληρώσουν για τις πράξεις τους, ή αθώοι οπότε και θα πρέπει να απαλλάσσονται από κάθε είδους μομφή και υποψία. Αντί αυτού, στην Ελλάδα του 21ου αιώνα βρέθηκαν πολιτικοί που θεώρησαν ότι η εξαρχής καταδίκη και διαπόμπευση όσων δημοσίων υπαλλήλων κατηγορούνται θα αποτελέσει ΛΥΣΗ στο πρόβλημα της διαφθοράς και της "υπεραριθμίας" του δημοσίου.

Πηγή: edu4adults.blogspot.com
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Τετάρτη, 12 Δεκεμβρίου 2012

Μειωμένη κατά 50% η αγοραστική δύναμη των μισθωτών στην Ελλάδα

Έρευνα που πραγματοποίησε το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, αναφέρει ότι η αγοραστική δύναμη των μισθωτών στην Ελλάδα είναι μειωμένη κατά... 50%, την τελευταία διετία. Μάλιστα, την ίδια χρονική περίοδο, ο μέσος πραγματικός μισθός μειώθηκε από το 84% στο 74% του αντίστοιχου ευρωπαϊκού μέσου όρου. Σύμφωνα με την έρευνα, ο βασικός μισθός κυμαίνεται σε επίπεδα χωρών που βρίσκονται στη δεύτερη ταχύτητα της Ευρωζώνης, όπως η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Μάλτα και η Σλοβενία, ενώ, δείχνει να διολισθαίνει προς τα επίπεδα των χωρών της τρίτης ταχύτητας, όπως οι χώρες της ανατολικής Ευρώπης. Παράλληλα ανησυχία προκαλούν και τα ευρήματα για το εύρος της φτώχειας στην Ελλάδα. Με βάση τα δεδομένα του 2011, η Ελλάδα παρουσίασε το 2010 το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό φτώχειας στην ΕΕ των 15 21,4%, μετά την Ισπανία. Ένας στους δύο Έλληνες βρίσκεται στο όριο της φτώχειας, με ετήσιο εισόδημα μικρότερο από 4.871 ευρώ. Το ποσοστό των ατόμων που αντιμετώπισαν υλική αποστέρηση το 2011, αυξήθηκε στο 28,4% από 21,8% που ήταν το 2008, ενώ, το ποσοστό φτώχειας των ανέργων αυξήθηκε στο 44,2% το 2010, από 37,9% το 2008. Ακόμη, το 2011 αυξήθηκε στο 20,1% από 12% που ήταν το 2008, το ποσοστό του πληθυσμού που δηλώνει ότι υπάρχουν προβλήματα λόγω εγκλημάτων, βίας ή βανδαλισμών στη γειτονιά του.

Πηγή: ysterografa.gr
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2012

Τι Μεταξάς, τι Μανιτάκης

Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ

Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε. 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Η Ομοσπονδία συμμετέχει στην 24ωρη πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία που κήρυξε η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. για τις 19 Δεκεμβρίου 2012. 
Η πολιτική του μνημονίου, της φτώχειας, της εξαθλίωσης, της ανεργίας, της διάλυσης των Δημοσίων Υπηρεσιών και της «ακύρωσης» Κοινωνικών Αγαθών, που επιβάλλεται από την Τρόικα και το ΔΝΤ και εκτελείται κατά γράμμα από την πρόθυμη τρικομματική Κυβέρνηση, απαιτούν από όλους μας να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να τους σταματήσουμε. 
Η συνέχεια του αγώνα είναι επιβεβλημένη. 
Η Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε. καλεί επίσης τους πρωτοβάθμιους συλλόγους, να συμμετέχουν δυναμικά στις δράσεις ανά Περιφέρεια που πραγματοποιεί η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 

ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ, ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ 
Κανένας συνάδελφος να μην απολυθεί 
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ 

Για το Δ.Σ. 
       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      Ο ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
                    ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΗΣ                                        ΑΛΚΗΣ ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΣ
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2012

Συνήγορος του Πολίτη: «Η φτώχεια απειλεί τα ανθρώπινα δικαιώματα»

«Θεμελιώδη δικαιώματα, όπως αυτό της προστασίας της ζωής, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας και της ασφάλειας, απειλούνται λόγω της εξαπλούμενης φτώχειας και της διάσπασης του κοινωνικού ιστού» υπογραμμίζει ο Συνήγορος του Πολίτη, με... αφορμή την παγκόσμια ημέρα Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Η Ανεξάρτητη Αρχή επισημαίνει ότι η επέτειος της υπογραφής της παγκόσμιας διακήρυξης των δικαιωμάτων του ανθρώπου τονίζει την ιδιαίτερη σημασία που έχει η προστασία και ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας για όλες τις ομάδες του πληθυσμού, ιδίως για τις πιο ευάλωτες που έχουν κατά κύριο λόγο πληγεί από την κρίση. Ο Συνήγορος του Πολίτη δηλώνει ότι «παρακολουθεί με ιδιαίτερη ανησυχία τη ραγδαία περιθωριοποίηση τμημάτων της κοινωνίας, αλλά και την ιδιαίτερη έξαρση των βίαιων περιστατικών εις βάρος μελών ομάδων που δαιμονοποιούνται λόγω κάποιας ιδιαιτερότητας και θα αναλάβει άμεσα συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση του επικίνδυνου φαινομένου από τη συντεταγμένη Πολιτεία». Η φετινή επέτειος είναι αφιερωμένη στα δικαιώματα των κρατουμένων, η κατάσταση των οποίων επιδεινώνεται και λόγω της κρίσης. Η Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τιμάται στις 10 Δεκεμβρίου, σε ανάμνηση της υπογραφής της Παγκόσμιας Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από τη γενική συνέλευση του ΟΗΕ στις 10 Δεκεμβρίου 1948. Οραμα των εμπνευστών της, ένας κόσμος με δικαιώματα και ελευθερίες χωρίς διακρίσεις... Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Διευκρινήσεις για τη διαθεσιμότητα

Υπάλληλος ο οποίος υπηρετεί στην Υπηρεσία μου ως ΔΕ Διοικητικού, αλλά έχει μεταφερθεί από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα στον οποίο είχε προσληφθεί μέσω ΑΣΕΠ και με διαγωνιστική διαδικασία με άλλη ειδικότητα εξαιρείται από το μέτρο της διαθεσιμότητας;

Όχι, δεν εξαιρείται διότι ως ημερομηνία πρόσληψης για το μεταφερόμενο – μετατασσόμενο προσωπικό λογίζεται η ημερομηνία εισόδου, στο δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα, ή οποιοδήποτε άλλο φορέα ως διοικητικός υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Διευκρινίζεται ότι προσωπικό το οποίο διαγωνίσθηκε για κάλυψη θέσεων διαφορετικών ειδικοτήτων (πχ. ΔΕ Οδηγοί, ΔΕ Σταθμάρχες, ΔΕ Ιπτάμενοι Συνοδοί), τίθεται σε διαθεσιμότητα, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι τρεις αριθμητικές προϋποθέσεις του νόμου.
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Το Δημόσιο στη Γερμανία

«Η Γερμανία», είπε πριν από λίγες ημέρες ο Γερμανός υφυπουργός Εργασίας Χανς Γιόακιμ Φούχτελ, μιλώντας στον γράφοντα στη Θεσσαλονίκη, «δεν έχει πάνω από δύο εκατομμύρια δημοσίους υπαλλήλους». Η δήλωση αυτή δεν είναι ακριβής. Η «Καθημερινή» αναζήτησε τα στοιχεία της Ομοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας για το 2011, χρονιά κατά την οποία υπήρξε μάλιστα αύξηση του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων, και βρήκε ότι οι «κάθε είδους» υπάλληλοι που απασχολούνται στον ευρύτατο δημόσιο τομέα στη Γερμανία πλησιάζουν τα 4,6 εκατομμύρια. Είναι δηλαδή το 11% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού που το 2011 έφθασε τα 41 εκατομμύρια ανθρώπους. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία Απριλίου του 2012, σε 3,8 εκατομμύρια εργαζόμενους, 712.000 δουλεύουν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Σχεδόν δηλαδή το 20% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού. Σχεδόν το 1/10 των εργαζομένων του δημόσιου τομέα δουλεύει στους δήμους (90.000), ενώ στη Γερμανία σχεδόν διπλάσιοι (180.000) είναι μόνον οι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι των δήμων. Σε αυτούς θα πρέπει να προστεθεί ένας πολύ μεγάλος αριθμός υπαλλήλων, με διαφορετικά καθεστώτα. Στο σημείο αυτό, όμως, πρέπει να γίνει μια κρίσιμη διευκρίνιση: Μέσα στον γενικό αριθμό περιλαμβάνονται και εκπαιδευτικοί, γιατροί και εργάτες κοινωνικών υπηρεσιών, που αμείβονται εν μέρει από μεικτά, δημόσια και ιδιωτικά, σχήματα. Αξίζει να σημειωθεί ότι από το σύνολο των εργαζομένων στους δήμους και τις κοινότητες στη Γερμανία μόλις 827.000 είναι πλήρους απασχόλησης, ενώ οι υπόλοιποι είναι μερικής απασχόλησης. Οι λιγότεροι υπάλληλοι υπηρετούν στην κεντρική κυβέρνηση (524.000), ενώ η μεγάλη τους πλειονότητα υπηρετεί στα κρατίδια, στους δήμους και τις κοινότητες. Ακόμα και από τους υπαλλήλους της κεντρικής ομοσπονδιακής κυβέρνησης, οι 154.000, δηλαδή πάνω από ένας στους τέσσερις, είναι μερικής απασχόλησης. Συνολικά, 1,5 εκατομμύριο από τα 4 εκατ. των Γερμανών απασχολουμένων στο Δημόσιο ήταν το 2011 μερικής απασχόλησης. Σε ό,τι αφορά το ελληνικό ζήτημα, η κριτική της γερμανικής κυβέρνησης αγνοεί τους δραματικούς ρυθμούς μείωσης του Δημοσίου από το 2009. Καθώς γράφονται αυτές οι γραμμές το σύνολο των απασχολουμένων στο Δημόσιο, μόνο από την εφαρμογή του παγώματος των προσλήψεων και του 1 προς 5 (προσλήψεις – αποχωρήσεις) προσεγγίζει τις 600.000, δηλαδή το 15% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού, από τις 975.000 που ήταν το 2009. Διέφυγαν της προσοχής επίσης και οι αλλαγές που επιφέρει η λεγόμενη διαθεσιμότητα - κινητικότητα που επιχειρεί το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ώστε να οδηγήσει εκόντες - άκοντες τους υπαλλήλους εκεί όπου τους έχει ανάγκη ο πολίτης. Παράγοντες του υπουργείου, που έπαιξαν ρόλο στη διαμόρφωση του πλαισίου, υποστηρίζουν ότι ακόμα και δήμαρχοι που δεν λογίζονται στο παραδοσιακό σύστημα εξουσίας δεν έχουν επαρκώς συγκρουσθεί με υπαλλήλους που οι ίδιοι ή προκάτοχοί τους είχαν διορίσει. Ενας μόνο οργανισμός του Δήμου Αθηναίων έχει σχεδόν διπλάσιους υπάλληλους από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ενώ στον δήμο Ρόδου υπηρετεί τέτοιος αριθμός υπαλλήλων που θα μπορούσαν να τον... ονειρεύονται οι άλλες κρίσιμες υπηρεσίες του νησιού (ΙΚΑ). Σε πολλές δημοτικές υπηρεσίες πλειοψηφούν εκείνοι που... περνούν από τη δουλειά τους, έναντι εκείνων που πάνε στην δουλειά τους. Την ίδια ώρα, μαζικά μεταφέρθηκαν στην ΥΠΑ (Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας) και την Περιφέρεια Θράκης εργαζόμενοι από την Ολυμπιακή και την ΕΒΖ (Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης) χωρίς να είναι σαφές τι ακριβώς θα έκαναν. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι καινούργιες υπηρεσίες χρησιμοποιήθηκαν για τους παλιούς ως «αποθήκες». Διαβάζοντας τις στατιστικές πάντως σε Ελλάδα και Γερμανία, οι αριθμοί των δημοσίων υπαλλήλων λένε μόνο τη μία αλήθεια, εκείνη της ποσότητας. Την άλλη τη λέει η ποιότητα των υπαλλήλων. Ετσι, στη Γερμανία μόνο ένας στους τρεις εργαζόμενους στο Δημόσιο δεν έχει ανώτερη ή ανώτατη εκπαίδευση, ενώ στην Ελλάδα οι υπάλληλοι αυτοί αποτελούν ακόμα μειονότητα. Στους δήμους η κατάσταση είναι ακόμα χειρότερη. 

Του Τασου Tελλογλου
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 2012

Πανελλαδική Απεργία στο Δημόσιο την Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2012

Δελτίο Τύπου 
Η Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., εξειδικεύοντας την απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της 3ης Δεκεμβρίου 2012 για κήρυξη νέας Απεργίας στο Δημόσιο το δεύτερο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου, αποφάσισε, στη σημερινή της έκτακτη συνεδρίαση, την πραγματοποίηση 24ωρης Πανδημοσιοϋπαλληλικής Απεργίας, την Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2012.
Η πολιτική του μνημονίου, της φτώχειας, της εξαθλίωσης, της ανεργίας και της διάλυσης των Δημοσίων Υπηρεσιών και της «ακύρωσης» Κοινωνικών Αγαθών, που επιβάλλεται από την Τρόικα και το ΔΝΤ και εκτελείται κατά γράμμα από την τρικομματική Κυβέρνηση, απαιτεί από όλους μας να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να τους σταματήσουμε. 
Η συνέχεια του αγώνα είναι επιβεβλημένη.
Τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τόσο οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο, εξαιτίας των χιλιάδων απολύσεων και της υποστελέχωσης, της υποχρηματοδότησης και της «εγκατάλειψης» των Δημοσίων Υπηρεσιών, όσο και το σύνολο της ελληνικής Κοινωνίας, λόγω της επίθεσης που δέχονται τα Δημόσια και Κοινωνικά Αγαθά στο πλαίσιο του Μνημονίου, απαιτεί να συνεχίσουμε και να κλιμακώσουμε τις αγωνιστικές μας κινητοποιήσεις.
Στην πορεία προς τη νέα Πανελλαδική Απεργία της 19ης Δεκεμβρίου 2012, η Α.Δ.Ε.Δ.Υ.:
1. Θα συνεχίσει να δίνει τη μάχη μαζί με τις Ομοσπονδίες-Μέλη της στηρίζοντας τις κινητοποιήσεις που θα αποφασίζουν.
2. Ήδη, πραγματοποιεί πρόγραμμα δράσης κατά περιφέρεια σε όλη τη χώρα. Η αρχή έγινε με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, όπου κλιμάκιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. επισκέφτηκε την Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου 2012, Δημόσιες Υπηρεσίες στους Νομούς Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου. Την Πέμπτη, 6 Δεκεμβρίου 2012 πραγματοποιήθηκε κεντρική Συγκέντρωση στην Κομοτηνή, με τη συμμετοχή εργαζομένων από όλους τους Νομούς της Περιφέρειας. 
Ακολουθεί η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, όπου την Πέμπτη, 13 Δεκεμβρίου, οργανώνονται από τα Νομαρχιακά Τμήματα Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας προγράμματα ενημέρωσης με κλιμάκια που θα πλαισιωθούν από μέλη της Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., των Νομαρχιακών Τμημάτων και των Γενικών Συμβούλων της περιφέρειας, ενώ την Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 12:00 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί Απεργιακή Συγκέντρωση στην Πάτρα.
3. Καλεί τα Πρωτοβάθμια Σωματεία – Μέλη της να προχωρήσουν σε νέες Γενικές Συνελεύσεις, για την καλύτερη ενημέρωση των συναδέλφων- εργαζομένων στο Δημόσιο.
Τέλος, θα πραγματοποιήσει Συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2012, για την ανάδειξη όλων των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κόσμος της εργασίας και η ελληνική Κοινωνία, εξαιτίας της πολιτικής του Μνημονίου και της σκληρής λιτότητας.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Δημοσίευση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου – Διευκρινήσεις – αποσαφηνίσεις

20121207yp_egkiklios_28770 Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Με συνοπτικές διαδικασίες η Συγκυβέρνηση απολύει Δημοσίους Υπαλλήλους και διαλύει τις Δημόσιες Υπηρεσίες

Με μία αντισυνταγματική Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, η Τρικομματική Κυβέρνηση του Μνημονίου και ο συνταγματολόγος Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης δείχνουν την "πόρτα της εξόδου" σε χιλιάδες Δημοσίους Υπαλλήλους!
Η Συγκυβέρνηση, απόλυτα υποταγμένη στις παράλογες απαιτήσεις των δανειστών της χώρας, έχει θέσει σε προτεραιότητα και εμμένει στην εφαρμογή της ανάλγητης πολιτικής των απολύσεων Δημοσίων Υπαλλήλων και κατ’ επέκταση τη διάλυση των Δημοσίων Υπηρεσιών και μάλιστα με συνοπτικές διαδικασίες.
Είναι πρωτοφανές το γεγονός ότι δεν διστάζει ακόμα και να παρακάμψει το διαχωρισμό Νομοθετικής και Εκτελεστικής Εξουσίας, προκειμένου να ολοκληρώσει το καταστροφικό της έργο. «Χαρακτηρίζει» τις απολύσεις στο Δημόσιο ως «έκτακτη και εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη», εκδίδοντας Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, σύμφωνα με την οποία Δημόσιοι Υπάλληλοι (εν προκειμένω ΙΔΑΧ ΔΕ) τίθενται σε διαθεσιμότητα από το ίδιο το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, χωρίς προηγουμένως να απαιτείται η έκδοση σχετικών διαπιστωτικών πράξεων από τα αρμόδια Όργανα.
Η εξέλιξη αυτή απαιτεί να συνεχίσουμε και να κλιμακώσουμε τις αγωνιστικές μας κινητοποιήσεις, δίνοντας τη μάχη μαζί με τις Ομοσπονδίες-Μέλη μας και στηρίζοντας τις κινητοποιήσεις τους, στην πορεία προς την Πανελλαδική Απεργία στο Δημόσιο Τομέα που έχει εξαγγείλει η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. για το δεύτερο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου.
Στο πλαίσιο αυτό, υπενθυμίζουμε ότι η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. έχει καλέσει τα συνδικαλιστικά στελέχη των Πρωτοβάθμιων και Δευτεροβάθμιων Οργανώσεων-Μελών της, καθώς και τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου της, να ενισχύσουν με τη συμμετοχή τους το Συλλαλητήριο που διοργανώνει η ΠΟΕ-ΟΤΑ, αντιδρώντας στις απολύσεις, σήμερα Πέμπτη, 6 Δεκεμβρίου 2012, στις 13.00, στην Πλατεία Καραϊσκάκη, καθώς και την Απεργιακή Συγκέντρωση της ΠΟΣΕ–ΙΚΑ, αύριο Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 2012, στις 10:00 π.μ., έξω από τα γραφεία της Ομοσπονδίας (Στουρνάρη 30).

Κανένας συνάδελφος να μην απολυθεί. 
Κανένας συνάδελφος να μη συνεργήσει σε απόλυση συναδέλφου. 

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Πέμπτη, 6 Δεκεμβρίου 2012

Ανακοίνωση της ΟΣΥΑΠΕ για την πράξη νομοθετικού περιεχομένου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Χωρίς την υπογραφή των δημάρχων ή των περιφερειαρχών προχωρά η διαθεσιμότητα

Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 237/τ. Α/5-12-12), στο Κεφάλαιο Ζ «Επείγουσες διατάξεις θεμάτων αρμοδιότητας του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», άρθρο 18: «Η διαρκής επικαιροποίηση και συμπλήρωση των στοιχείων των υπαλλήλων, οι οποίοι περιλαμβάνονται στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού, προκειμένου για μεταβολές της υπηρεσιακής τους κατάστασης που επέρχονται αυτοδικαίως από τυπικό νόμο, γίνεται από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, εφόσον δεν πραγματοποιηθεί από το αρμόδιο όργανο και εντός προθεσμίας που προβλέπεται από το νόμο.Για την επέλευση των πάσης φύσεως συνεπειών της ανωτέρω υπηρεσιακής μεταβολής δεν είναι αναγκαία η έκδοση σχετικής πράξης».
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Kλιμάκωση αγωνιστικων κινητοποιήσεων


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η τρικομματική κυβέρνηση του Μνημονίου, με μπροστάρη το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, έχει θέσει σε προτεραιότητα την ανάλγητη και αδιέξοδη πολιτική των απολύσεων Δημοσίων Υπαλλήλων και κατ' εντολή των επικυρίαρχων δανειστών - τοκογλύφων οδηγεί σε διάλυση, με συνοπτικές διαδικασίες, τις Δημόσιες Υπηρεσίες. 
Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σε μια προσπάθεια να διασπάσει τη συνοχή των εργαζομένων, δεν διστάζει να προχωρήσει σε νέα εκβιαστικά διλήμματα. Συγκεκριμένα ετοιμάζει πράξη νομοθετικού περιεχομένου σύμφωνα με την οποία θα εντάξει στο «πρόγραμμα κινητικότητας» το σύνολο των ΙΔΑΧ, των καθοριζόμενων από το σχετικό νόμο κλάδων και ειδικοτήτων, εφόσον οι Υπηρεσίες δεν αποστείλουν τις διαπιστωτικές πράξεις και καταστάσεις εργαζομένων που τίθενται σε διαθεσιμότητα.
Η εξέλιξη αυτή, απαιτεί να συνεχίσουμε και να κλιμακώσουμε τις αγωνιστικές μας κινητοποιήσεις, δίνοντας τη μάχη μαζί με τις Ομοσπονδίες που αντιστέκονται στην ανθρωποφαγική πολιτική των απολύσεων, που αφήνει πίσω της κοινωνικά ερείπια.
Στο πλαίσιο αυτό, η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλεί τα συνδικαλιστικά στελέχη των Πρωτοβάθμιων και Δευτεροβάθμιων Οργανώσεων-Μελών της, καθώς και τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου της, να ενισχύσουν με τη συμμετοχή τους το Συλλαλητήριο που διοργανώνει η ΠΟΕ-ΟΤΑ, αντιδρώντας στις απολύσεις, αύριο Πέμπτη, 6 Δεκεμβρίου 2012, στις 13.00, στην Πλατεία Καραϊσκάκη, καθώς και την Απεργιακή Συγκέντρωση της ΠΟΣΕ–ΙΚΑ, την Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 2012, στις 10:00 π.μ., έξω από τα γραφεία της Ομοσπονδίας (Στουρνάρη 30), η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο της 24ωρης Πανελλαδικής Απεργίας που έχει προκηρύξει η ΠΟΣΕ-ΙΚΑ, με αίτημα να μην απολυθούν οι 500 εργαζόμενοι της προκήρυξης ΑΣΕΠ 9Κ/2008. Υπενθυμίζεται ότι το Γ.Σ. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. με απόφαση του θεωρεί ότι εξαιτίας των αυξημένων αναγκών που έχει το ΙΚΑ σε προσωπικό είναι επιβεβλημένη η παραμονή στο ΙΚΑ των εργαζόμενων της προκήρυξης ΑΣΕΠ 9Κ/2008 καθώς και ο άμεσος διορισμός των επιτυχόντων της προκήρυξης ΑΣΕΠ 8Κ/2008.
Τονίζουμε, τέλος, ότι η το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. αποφάσισε την κήρυξη Γενικής Πανδημοσιοϋπαλληλικής Απεργίας, το 2ο δεκαήμερο του Δεκέμβρη.
Κανένας συνάδελφος να μην απολυθεί. 
Κανένας συνάδελφος να μη συνεργήσει σε απόλυση συναδέλφου. 

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Η ιδανική πολιτεία

Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου 2012

Νέα ευκαιρία στους δημοσίους υπαλλήλους για επιμόρφωση εξ αποστάσεως

Μια νέα ευκαιρία συμμετοχής σε πρόγραμμα επιμόρφωσης εξ αποστάσεως (distance -learning) προσφέρει στους δημοσίους υπαλλήλους ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου (EPLO), ο διεθνής οργανισμός με μακρά εκπαιδευτική ιστορία που έχει την έδρα του στην Ελλάδα. Μετά τη μεγάλη συμμετοχή στα μαθήματα του Νοεμβρίου, αποφασίστηκε το ξεκίνημα ενός νέου κύκλου από τις 10 Δεκεμβρίου για την απόκτηση ενός ικανού και αποτελεσματικού εργαλείου που εξασφαλίζει ιεραρχική ανέλιξη και 50 μόρια (το μάξιμουμ σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο εκπαίδευσης των δημοσίων υπαλλήλων). Το Πρόγραμμα, με αντικείμενο «Χρηματοδοτικά Εργαλεία και Μηχανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Άλλων Διεθνών Φορέων», απευθύνεται στους υπαλλήλους των κάθε είδους Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης και της κατά τόπο και καθ’ ύλην (ΝΠΔΔ-ΝΠΙΔ) Αυτοδιοίκησης, εκπαιδευτικής κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, που ασχολούνται ήδη ή επιθυμούν να ασχοληθούν με υπηρεσίες σχεδιασμού και διαχείρισης αναπτυξιακών ή κοινωνικών προγραμμάτων, τα οποία χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους Διεθνείς Οργανισμούς. Οι συμμετέχοντες παρακολουθούν μαθήματα σχετικά με το Διεθνές Δίκαιο, το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία, τις Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες και τα Χρηματοδοτικά τους Μέσα, το Σχεδιασμό και την Υλοποίηση Προγραμμάτων κ.α. αποκτώντας ουσιαστικές γνώσεις και δεξιότητες για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των παρεχομένων χρηματοδοτικών εργαλείων και μηχανισμών. Το κόστος συμμετοχής όπως και οι τρόποι πληρωμής, είναι ιδιαίτερα προσιτοί ενώ η συνολική διάρκεια του προγράμματος ισοδυναμεί με 350 ώρες κατάρτισης με μεθοδολογία εξ αποστάσεως, οι οποίες θα καλυφθούν εντός τριών μηνών. Οι διδάσκοντες είναι έμπειρα στελέχη, δραστηριοποιημένα τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και καθηγητές Α.Ε.Ι., με εξειδίκευση στις διδακτέες ενότητες.

● Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: http://gr.eplo.eu/1/post/2012/10/11.html ή επικοινωνήστε με την κ. Βασιλική Σουλάνδρου, Προϊσταμένη Επιμόρφωσης: (τηλ.:210 7258801, e-mail: vsoulandrou@eplo.eu).
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Τρίτη, 4 Δεκεμβρίου 2012

Πρόταση Γ.Σ. Υπαλλήλων Π.Ε. Ηλείας ΠΔΕ

Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Ενημέρωση ΓΣΕΕ

ESOTERIKO_199 Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

H Διεθνής Οργάνωση Εργασίας κρίνει παράνομα τα μνημονιακά εργασιακά μέτρα

Πολλαπλές, σοβαρές και εκτεταμένες παραβιάσεις των διεθνών υποχρεώσεων της Ελλάδας για την προστασία της συλλογικής αυτονομίας, του απαραβίαστου των όρων των ΣΣΕ και των συλλογικών δικαιωμάτων των εργαζομένων διαπιστώνει η τριμερής Επιτροπή Συνδικαλιστικής Ελευθερίας, το ανώτατο ελεγκτικό όργανο της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας.

Η Επιτροπή ζητά επίσης την αναθεώρηση των μέτρων αυτών όπως αναφέρεται στα συμπεράσματα από τον έλεγχο της προσφυγής της Γ.Σ.Ε.Ε. κατά των μνημονιακών μέτρων που επιβλήθηκαν σε βάρος των εργαζομένων, από τον Ιανουάριο του 2010 έως και σήμερα.

Στο ογκώδες κείμενο συμπερασμάτων που αφορούν στην εξέταση των καταγγελιών ––τις οποίες η ΓΣΕΕ επικαιροποίησε έξι φορές με αδιάσειστα στοιχεία–– για την κατάφωρη παραβίαση των θεμελιωδών Διεθνών Συμβάσεων Εργασίας 87 (προστασία της συνδικαλιστικής ελευθερίας) και 98 (προστασία των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων και των συλλογικών συμβάσεων), διατυπώνονται βαρύνουσες επισημάνσεις για την απαράδεκτη κατάσταση των συνδικαλιστικών ελευθεριών στην Ελλάδα.

Μετά την ιστορική αυτή απόφαση που δικαιώνει μια τεράστια προσπάθεια δυο ετών, η Γ.Σ.Ε.Ε. και οι συνδικαλιστικές τις οργανώσεις θα συνεχίσουν και θα εντείνουν τον αγώνα και νομικά κατά των μνημονιακών μέτρων.

Καλούμε το σύνολο της ελληνικής Δικαιοσύνης να αξιοποιήσει το διεθνές αυτό νομολογιακό δεδομένο, να αναγνωρίσει την παραβίαση του ελληνικού Συντάγματος και των θεμελιωδών Διεθνών Συμβάσεων Εργασίας και να ακυρώσει τα μέτρα που θίγουν τα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια των εργαζομένων, προσβάλλοντας βάναυσα κάθε έννοια κοινωνικής δικαιοσύνης στην Ελλάδα.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Παραθέτουμε κρίσιμα σημεία της απόφασης για την Ελλάδα της Επιτροπής Συνδικαλιστικής Ελευθερίας (Έκθεση αρ.365), όπου αναφέρεται ότι συνιστούν σοβαρές παραβιάσεις των αρχών και δικαιωμάτων που προστατεύουν οι θεμελιώδεις ΔΣΕ 87 και 98:

• Οι επαναλαμβανόμενες και εκτεταμένες παρεμβάσεις του Κράτους με διαρκή νομοθετικά μέτρα στο σύστημα των συλλογικών διαπραγματεύσεων του ν.1876/1990 οδηγούν στην αποσταθεροποίηση συνολικά των εργασιακών σχέσεων, καθώς απογυμνώνουν τους εργαζόμενους από τα θεμελιώδη συλλογικά δικαιώματα και μέσα για την υπεράσπιση των οικονομικών και κοινωνικών τους συμφερόντων. Τέτοια απαγορευμένη παρέμβαση είναι αυτή στο θεσμό, τη διαδικασία και το περιεχόμενο της Εθνικής Γενικής ΣΣΕ και εν γένει στη συλλογική αυτονομία των εθνικών κοινωνικών διαπραγματευτών ως προς τη θέσπιση κατώτατων ενιαίων όρων αμοιβής και εργασίας. Το Κράτος οφείλει αφενός να διασφαλίζει μέσω της νομοθεσίας του και αφετέρου να απέχει από πράξεις που παραβιάζουν το δικαίωμα των κοινωνικών διαπραγματευτών (εργαζομένων και εργοδοτών) να οργανώνουν ελεύθερα τη δράση και τις αποφάσεις τους.

Η Επιτροπή ζητά από την Κυβέρνηση την έναρξη τριμερούς διαρκούς και εντατικού διαλόγου για την αναθεώρηση αυτών των μέτρων χωρίς καθυστέρηση, με ειδικό βάρος στον τρόπο καθορισμού του εθνικού κατώτατου μισθού.

• Οι διαδοχικές, σκληρές και μόνιμες μειώσεις μισθών μονομερώς από το Κράτος στον δημόσιο, ευρύτερο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα κατά παράβαση όρων ΣΣΕ που ήταν σε ισχύ. Η ανάγκη λήψης μέτρων αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης, δεν μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμους περιορισμούς, αλλά μόνο και εξαιρετικά σε μέτρα που έχουν μόνο προσωρινό-έκτακτο χαρακτήρα με ανώτατο χρονικό όριο εφαρμογής το πολύ τα 3 χρόνια, αφού εξαντληθούν οι προσπάθειες άρσης τους νωρίτερα.

Η Επιτροπή ζητά άμεσα την έναρξη κοινωνικού διαλόγου για την αναθεώρηση των μέτρων , λαμβάνοντας υπόψη τις σοβαρές επιπτώσεις τους στους εργαζόμενους και την προστασία των ορίων διαβίωσής τους.

• Το μέτρο της εφεδρείας και γενικά κάθε μέτρο επιβολής μαζικών απολύσεων-αποχωρήσεων από το Κράτος του προσωπικού του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα συνιστά, ανάμεσα σε άλλα, παρέμβαση στη λειτουργία των συνδικαλιστικών οργανώσεων των αντίστοιχων χώρων, λαμβανομένου υπόψη και του γεγονότος ότι το Κράτος ώφειλε να προβεί σε εξαντλητικό διάλογο μαζί τους με σκοπό να σχεδιάσει το εργασιακό μέλλον των εργαζομένων αυτών.  

Η Επιτροπή ζητά από την Κυβέρνηση να ξεκινήσει άμεσα και σε βάθος διάλογο με τις αρμόδιες συνδικαλιστικές οργανώσεις.

• Η μόνιμη και διαρκής μείωση των μισθών για τους νέους εργαζόμενους έως 25 ετών, με τη δικαιολογία δήθεν της μείωσης της μακροχρόνιας ανεργίας, η οποία έχει και επίπτωση στην κάλυψη από τα σωματεία και τις ΣΣΕ.

Η Επιτροπή ζητά από την Κυβέρνηση τα μέτρα αυτά πρέπει να είναι όλως εξαιρετικά και να μην υπερβαίνουν σε διάρκεια τον ένα χρόνο.

• Η νομοθετική παρέμβαση στο θεσμό της επέκτασης της ισχύος των κλαδικών/ομοιεπαγγελματικών ΣΣΕ (κήρυξή τους ως γενικά υποχρεωτικών) και στην αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης στους όρους εργασίας. Η νομοθεσία δεν επιτρέπεται να βάζει εμπόδια στη συλλογική διαπραγμάτευση σε κλαδικό (ανώτερο) επίπεδο. Η συστηματική και αποκλειστική προώθηση των επιχειρησιακών ΣΣΕ και της δυνατότητας θέσπισης δυσμενέστερων όρων εργασίας οδηγούν σε επικίνδυνη αποσταθεροποίηση τον μηχανισμό συλλογικών διαπραγματεύσεων, αλλά και τις ίδιες τις οργανώσεις των εργαζομένων, αλλά και των εργοδοτών, σε πλήρη αντίθεση με τις αρχές των ΔΣΕ 87 και 98.
• Η χορήγηση διαπραγματευτικής δυνατότητας με δεσμευτικά αποτελέσματα για το σύνολο των εργαζομένων μιας επιχείρησης, στις ενώσεις προσώπων, οι οποίες δεν πληρούν τις απαιτούμενες εγγυήσεις δημοκρατικής εκλογής και ανεξαρτησίας που απαιτούνται για τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των εργαζομένων. 

Η Επιτροπή ζητά την αναθεώρηση των σχετικών διατάξεων, ύστερα από κοινωνικό διάλογο, με σκοπό τη διασφάλιση του ρόλου των συνδικαλιστικών οργανώσεων στις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις.

• Η παρέμβαση με νόμο και ο περιορισμός του περιεχομένου της διαιτητικής απόφασης μόνο στον καθορισμό του μισθού, στερώντας τη δυνατότητα διαμόρφωσης ελεύθερα γνώμης από τον ανεξάρτητο διαιτητή.  

 Λαμβάνοντας υπόψη την επίπτωση στους κρίσιμους λοιπούς κατώτατους όρους εργασίας, η Επιτροπή ζητά την άμεση αναθεώρηση των μέτρων αυτών, ύστερα από κοινωνικό διάλογο.

• Το κλείσιμο του ΟΕΚ και της Εργατικής Εστίας, που χρηματοδοτούνταν αποκλειστικά από τους εργοδότες και τους εργαζόμενους, ειδικά στο βαθμό που αυτό έχει σοβαρή επίπτωση στις κοινωνικές δράσεις και τη λειτουργία των συνδικαλιστικών οργανώσεων, τις παροχές στέγασης προς τους εργαζόμενους και τη λειτουργία του Ο.ΜΕ.Δ., ώστε να είναι ανεξάρτητος από το Κράτος στην παροχή υπηρεσιών μεσολάβησης και διαιτησίας. 

Η Επιτροπή ζητά άμεσα ενημέρωση από την Κυβέρνηση για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει για την αποκατάσταση των κοινωνικών παροχών, αλλά και της εύρυθμης λειτουργίας των συνδικαλιστικών οργανώσεων και του Ο.ΜΕ.Δ.

Σημείωση: Για την ορθή παραπομπή στα κρίσιμα αυτά Συμπεράσματα, παραθέτουμε τον σύνδεσμο στο πλήρες κείμενο της απόφασης (σελίδες 223-274, παράγραφοι 784-1024).
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_193260.pdf

ΠΗΓΗ: ΓΣΣΕ
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....