Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2014

Σε κοινωνικό κραχ οδηγεί η εκτίναξη της ανεργίας

Η εκτόξευση της ανεργίας των νέων έως 24 ετών στο πρωτοφανές ποσοστό του 42,5% (1 στους 2 νέους είναι άνεργος) αλλά και η επιβεβαίωση από τους πρώτους μήνες του 2011 του φαινομένου (για πρώτη φορά μεταπολεμικά) σύμφωνα με το οποίο οι οικονομικά μη ενεργοί είναι περισσότεροι των οικονομικά ενεργών θα επιβεβαιώσουν ότι «το κραχ της ανεργίας θα μετεξελιχθεί το αμέσως επόμενο διάστημα σε κοινωνικό κραχ» επεσήμανε μιλώντας στον Κρήτη Fm 101,5 και στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή «Καφές και Σχόλια» με την Κατερίνα Πολύζου, ο επιστημονικός διευθυντής του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ και καθηγητής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Σάββας Ρομπόλης.
Παράλληλα, ο κ. Ρομπόλης εξέφρασε τη δυσοίωνη βεβαιότητα ότι το πρώτο έτος σοβαρής κρίσης για το ασφαλιστικό σύστημα θα είναι το 2016: «Το 2016 θα είναι το πρώτο έτος κρίσης για το ασφαλιστικό. Για να πληρωθούν οι συντάξεις και οι υποχρεώσεις θα πρέπει να δοθούν επιπλέον 950 εκατομμύρια ευρώ το 2016, το 2017 1,4 εκ. ευρώ ενώ το 2018 2,5 εκ. ευρώ.
Επομένως για τις επόμενες δύο δεκαετίες το ασφαλιστικό σύστημα θέλει ιδιαίτερη φροντίδα όταν γνωρίζουμε καλά τις μεγάλες μειώσεις στην κρατική χρηματοδότηση που επιβάλλονται από τα μνημόνια».
Σε ότι αφορά την Ε.Ε., ο κ. Ρομπόλης εξέφρασε την πεποίθηση ότι είναι αναγκαία η δημιουργία ενός ευρύτατου κοινωνικού μετώπου, ιδιαίτερα σε ότι αφορά στους πολίτες της Ευρώπης, ενώ σε επίπεδο διαπραγματεύσεων θεωρεί ότι:
«Πρέπει να γίνει ένα μείγμα συλλογικών διαπραγματεύσεων, βελτίωσης του επιπέδου των μισθών, κινητοποίηση της ζήτησης, επαναδραστηριοποίηση του αχρησιμοποίητου παραγωγικού δυναμικού».


Πηγή: http://kritifm1015.gr/rompolis-anergia/
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Προϋπολογισμός 2015: Οι πόροι και οι προβλέψεις για τους Ο.Τ.Α.

Στην Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού 2015, που κατατέθηκε στη Βουλή, από τον Υπουργό Οικονομικών, Γκίκα Χαρδούβελη, την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου, αναφέρονται οι προβλεπόμενες πιστώσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α' και β' Βαθμού καθώς και οι προβλέψεις για το 2015.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη μελέτη του epoli.gr:

Οι πόροι των Δήμων
Συγκεκριμένα, για το 2015, προβλέπεται επιπλέον χρηματοδότηση, ύψους 150,4 εκ. €, για την ενίσχυση των Δήμων, προκειμένου αυτοί να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους και να αποφευχθεί η συσσώρευση απλήρωτων υποχρεώσεων (το αντίστοιχο ποσό ήταν 187,9 εκ. € το 2014).
Οι συνολικές πιστώσεις στον Τακτικό Προϋπολογισμό για τους Δήμους, το 2014, εκτιμώνται στο ποσό των 2.735,1 εκ. €, μειωμένες έναντι του Προϋπολογισμού κατά 48 εκ. €. Η μείωση αυτή οφείλεται στην επίπτωση του μέτρου διαθεσιμότητας - κινητικότητας των υπαλλήλων των Δήμων.
Το 2015 προβλέπονται πιστώσεις (ΚΑΠ, οφειλές παρελθόντων ετών και ειδική επιχορήγηση) ύψους 2.571,6 εκ. €, μειωμένες έναντι των εκτιμήσεων 2014 κατά το ποσό των 163,5 εκ. €, λόγω της εφαρμογή τους μέτρου της διαθεσιμότητας - κινητικότητας των υπαλλήλων των Δήμων, σε ετήσια βάση, καθώς και της μεταβίβασης της αρμοδιότητας μεταφοράς μαθητών από τους Ο.Τ.Α. α' Βαθμού στους Ο.Τ.Α. β' Βαθμού.

Οι πόροι των Περιφερειών
Επίσης, και για τις Περιφέρειες, έχει προβλεφθεί επιπλέον ειδική επιχορήγηση, ύψους 78,0 εκ. € από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για το 2015 (το αντίστοιχο ποσό ήταν 83,9 εκ. € για το 2014).
Οι συνολικές πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού για τις Περιφέρειες εκτιμώνται στο ποσό των 517,6 εκ. € για το 2014.
Για το 2015, οι προβλεπόμενοι πόροι ανέρχονται στο ποσό των 665,4 εκ. €, αυξημένοι κατά 147,8 εκ. €, κυρίως λόγω της μεταβιβαζόμενης από τους Δήμους αρμοδιότητας της μεταφοράς μαθητών.

Προβλέψεις 2015 - Τα έσοδα και τα έξοδα
Σύμφωνα με τις προβλέψεις του ενοποιημένου Προϋπολογισμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για το 2015, προκύπτει θετικό δημοσιονομικό ύψους 863 εκ. €, περιλαμβανομένου και του αποτελέσματος των Νομικών Προσώπων των Ο.Τ.Α., βελτιωμένο κατά 11 εκ. €, έναντι του στόχου στο ΜΠΔΣ 2015 - 2018.
Ειδικότερα, τα συνολικά έσοδα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προβλέπονται στα 7.427 εκ. €, μειωμένα έναντι του 2014 λόγω της ετήσιας επίπτωσης του μέτρου της διαθεσιμότητας - κινητικότητας των υπαλλήλων των Ο.Τ.Α.
Τα έσοδα από επιχορηγήσεις Τακτικού Προϋπολογισμού θα ανέλθουν στο ποσό των 2.937 εκ. € και του ΠΔΕ ΣΕ 1.425 εκ. €.
Τα λοιπά έσοδα προβλέπεται ότι, θα ανέλθουν στα 2.339 εκ. €, αυξημένα έναντι του 2014.
Καθοριστική επίδραση στη βελτίωση της εικόνας των λοιπών εσόδων έχει και η εφαρμογή της ρύθμισης για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους Δήμους.
Τα συνολικά έξοδα προβλέπονται μειωμένα έναντι του 2014 και θα ανέλθουν στα 6.718 εκ. €.
Οι αμοιβές προσωπικού προβλέπονται μειωμένες λόγω της μεταφοράς προσωπικού των Ο.Τ.Α. στο πλαίσιο της διαθεσιμότητας - κινητικότητας.
Η επενδυτική δαπάνη εμφανίζεται μειωμένη λόγω των μειωμένων εσόδων του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
Τέλος, οι λειτουργικές δαπάνες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι μειωμένες έναντι του 2014, στοιχείο που αναδεικνύει την προσπάθεια για εξορθολογισμό του λειτουργικού κόστους των Ο.Τ.Α.

Πηγή: http://www.poli-politiki.gr και epoli.gr

Δείτε την εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού 2015

Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Τατούλη στους αντιπεριφερειάρχες

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης με απόφασή του μεταβιβάζει στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες , την άσκηση των παρακάτω αρμοδιοτήτων, σύμφωνα με τον Οργανισμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου (Π.Δ. 131/2010):
Στον Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου Χειβιδόπουλο Αναστάσιο του Παναγιώτη (ΑΔΤ:ΑΒ794989), την άσκηση των αρμοδιοτήτων που αφορούν τις κάτωθι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας:
α. Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού (άρθρο 13)
β. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (άρθρο 17)
γ. Διεύθυνση Ανάπτυξης (άρθρο 21)
δ. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών (άρθρο23)
ε. Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας (άρθρο 27)
στ. Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας (άρθρο 5 παρ. 2 περ. δ και παρ. 3 περ. δ)
ζ. Τμήμα Πολιτικής Προστασίας (άρθρο 29 παρ. 2 περ. α.)

Στον Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας Γιαννακούρα Ευάγγελο του Θεοχάρη (ΑΔΤ: ΑΒ539933), την άσκηση των αρμοδιοτήτων που αφορούν τις κάτωθι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας.
α. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (άρθρο17)
β. Διεύθυνση Ανάπτυξης (άρθρο 21)
γ. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών (άρθρο 23)
δ. Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας (άρθρο 27)
ε. Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας (άρθρο 5 παρ. 2 περ. ε και παρ. 3 περ. δ)
στ. Τμήμα Πολιτικής Προστασίας (άρθρο 29 παρ. 2 περ. β)

Στον Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Κορίνθιας Πελοπίδα Καλλίρη του Iωάννη (ΑΔΤ:ΑΒ612371), την άσκηση των αρμοδιοτήτων που αφορούν τις κάτωθι υπηρεσίες της περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας .
α. Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού (άρθρο 13)
β. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (άρθρο 17)
γ. Διεύθυνση Ανάπτυξης (άρθρο 21)
δ. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών (άρθρο 23)
ε. Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας (άρθρο 27)
στ. Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας (άρθρο 5 παρ. 2 περ. στ, και παρ. 3 περ. δ, )
ζ. Τμήμα Πολιτικής Προστασίας (άρθρο 29 παρ. 2 περ. γ.)

Στην Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας Αδαμαντία Τζανετέα του Αντωνίου (ΑΔΤ: ΑΕ752174), την άσκηση των αρμοδιοτήτων που αφορούν τις κάτωθι υπηρεσίες της περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας .
α. Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού (άρθρο 13)
β. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (άρθρο 17)
γ. Διεύθυνση Ανάπτυξης (άρθρο 21)
δ. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών (άρθρο 23)
ε. Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας (άρθρο 27)
στ. Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας (άρθρο 5 παρ. 2 περ. ζ και παρ. 3 περ. δ )
ζ. Τμήμα Πολιτικής Προστασίας (άρθρο 29 παρ. 2 περ. δ)

Στην Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας Ελένη Αλειφέρη - Καραθανάση του Ιωάννη (ΑΔΤ: ΑΑ445551), την άσκηση των αρμοδιοτήτων που αφορούν τις κάτωθι υπηρεσίες της περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας .
α. Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού (άρθρο 13)
β. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (άρθρο 17)
γ. Διεύθυνση Ανάπτυξης (άρθρο 21)
δ. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών (άρθρο 23)
ε. Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας (άρθρο 27)
στ. Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας (άρθρο 5 παρ. 2 περ. η και παρ. 3 περ. δ )
ζ. Τμήμα Πολιτικής Προστασίας (άρθρο 29 παρ. 2 περ. ε)
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιπεριφερειαρχών οι αρμοδιότητες ασκούνται από τον Περιφερειάρχη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 160 παρ. 5 του ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Από τις παραπάνω αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται εξαιρούνται και παραμένουν στον Περιφερειάρχη οι κατωτέρω :
i. Εντολές προκαταρτικών εξετάσεων είτε οίκοθεν, είτε κατόπιν αιτήσεως, παραπόνων ή καταγγελίας.
ii. Διαταγές για διενέργεια ένορκων διοικητικών εξετάσεων, ανακρίσεων και διαχειριστικών ελέγχων.
iii. Αποφάσεις διορισμού, πρόσληψης, τοποθέτησης, μετακίνησης, μονιμοποίησης, μετάταξης, απόσπασης, λύσης υπαλληλικής σχέσης όλων των υπαλλήλων.
iv. Τοποθέτηση Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων Επιπέδου Διεύθυνσης και Τμήματος.
v. Τα θέματα άσκησης πειθαρχικού ελέγχου των υπαλλήλων καθώς και σύνταξη υπομνημάτων σε ένδικα μέσα αυτών ενώπιον του συμβουλίου της Επικρατείας και των λοιπών Δικαστικών ή Διοικητικών Αρχών.
vi. Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού (απόφαση και κατανομή ωρών ανά Περιφερειακή Ενότητα).
vii. Τίτλοι ειδικότητας Κοινωνικού Λειτουργού (πάπυροι μόνο).
viii. Τίτλοι Ιατρικής και Οδοντιατρικής Ειδικότητας(πάπυροι μόνο).
ix. Τίτλοι Νοσηλευτικής Ειδικότητας (πάπυροι μόνο).
x. Υπογραφή συμβάσεων που συνάπτει η Περιφέρεια Πελοποννήσου.
xi.Kύρωση πινάκων προακτέων και προαγωγές των υπαλλήλων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2014

Τραγικές συνθήκες στα ελληνικά νοικοκυριά

Συγκλονιστικά στοιχεία για την κατάσταση των ελληνικών νοικοκυριών στα χρόνια του Μνημονίου αποκαλύπτει σε έρευνά της η ΕΛΣΤΑΤ, σύμφωνα με την οποία έχουν διπλασιαστεί οι οικογένειες που αδυνατούν να προσφέρουν βασικά αγαθά στα παιδιά τους.
Σύμφωνα με την έρευνα, τα ποσοστά των νοικοκυριών που δεν μπορούν να προσφέρουν στα παιδιά τους ένα γεύμα με κρέας, κοτόπουλο ή ψάρι σε καθημερινή βάση σχεδόν διπλασιάστηκαν από 4% το 2009 σε 7,4% το 2013, ενώ η μη πρόσβαση στην κατανάλωση φρούτων και λαχανικών έφθασε στο 4,4% το 2013 από 1,1% που ήταν το 2009.
Με βάση τα στοιχεία της έρευνας, το 20,8% των φτωχών νοικοκυριών, με παιδιά ηλικίας κάτω των 16 ετών, δηλώνει ότι για οικονομικούς λόγους δεν μπορεί να παρέχει στα παιδιά του εξοπλισμό υπαίθριων δραστηριοτήτων αναψυχής, ενώ το 15,4% δεν μπορεί να παρέχει στα παιδιά του παιχνίδια εσωτερικού χώρου.
Παράλληλα, το 68,7% των φτωχών νοικοκυριών με παιδιά ηλικίας κάτω των 16 ετών, δηλώνει ότι δεν μπορεί να καλύψει οικονομικά την συμμετοχή των παιδιών του σε σχολικές εκδρομές και εκδηλώσεις με ίδιους οικονομικούς πόρους.
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Κείμενο Συνέντευξης Τύπου 25.11.2014 ΑΔΕΔΥ

2014.11.25-ΚΕΙΜΕΝΟ-ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ-ΤΥΠΟΥ.pdf

Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Μήνυση στον Πάγκαλο από την ΠΟΕ-ΟΤΑ

Μήνυση κατά του πρώην υπουργού επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ, Θεόδωρου Πάγκαλου, θα καταθέσει η ΠΟΕ-ΟΤΑ. «Μετά από 30 χρόνια βουλευτικής ασυλίας… επιτέλους ίσοι…!!!», αναφέρεται στην αρχή της ανακοίνωσης της Ομοσπονδίας, θυμίζοντας ότι ο πρώην πολιτικός δεν καλύπτεται πλέον από τη βουλευτική ασυλια.
Αφορμή για τη μήνυση, σύμφωνα με την ΠΟΕ-ΟΤΑ, είναι πρόσφατες αναφορές του κ. Πάγκαλου κατά τις οποίες φέρεται να χαρακτήριζε «κοπρίτες και τεμπέληδες» όλους τους δημόσιους υπάλληλους.
Διαβάστε αναλυτικότερα ολόκληρη την ανακοίνωση της ΠΟΕ-ΟΤΑ:
«Μετά από 30 χρόνια βουλευτικής ασυλίας… επιτέλους ίσοι…!!! Εδώ και τέσσερα (4) τουλάχιστον χρόνια και προκειμένου να δικαιολογηθεί μια σκληρή και απάνθρωπη οικονομική πολιτική που οδήγησε στο περιθώριο χιλιάδες συμπολίτες μας, που έγινε ο ηθικός αυτουργός χιλιάδων αυτοκτονιών, ξεσπίτωσε νοικοκύρηδες, διέλυσε οικογένειες, οδήγησε στην ξενιτιά χιλιάδες νέους επιστήμονες και όχι μόνο, αναζητήθηκε το «εξιλαστήριο θύμα» που θα φορτωνόταν το ανάθεμα των πολιτικών επιλογών των ανθρώπων που ακόμη και σήμερα κυβερνούν!!!
Το κράτος, οι Δημόσιες Υπηρεσίες, ο Δημόσιος Υπάλληλος επιλέχτηκε ως ο εύκολος στόχος, ως το εξιλαστήριο θύμα. Λοιδορήθηκε, συκοφαντήθηκε, απαξιώθηκε, καταδικάστηκε και σχεδόν εκτελέστηκε στο βωμό της πολιτικής ανικανότητας, της πολιτικής ανευθυνότητας, στη λογική του επιμερισμού της ευθύνης και του κοινωνικού αυτοματισμού, της μεθοδευμένης τακτικής του «όλοι μαζί τα φάγαμε». Όπως πάντα σε δύσκολες τέτοιες εποχές υπήρξαν οι «λαγοί», οι διαμορφωτές της κοινής γνώμης, αυτοί που ήταν διαθέσιμοι να κάνουν τη βρώμικη δουλειά, αυτοί που απολάμβαναν άφθονο τηλεοπτικό χρόνο προκειμένου να ξεδιπλώσουν το «σχέδιό τους», να συκοφαντήσουν, να απαξιώσουν και να λοιδορήσουν συλλήβδην κατηγορίες εργαζομένων απολαμβάνοντας πολλές φορές «ασυλία» από ένα παράλογο Νόμο που δήθεν όλοι καταδικάζουν αλλά κανείς δεν αλλάζει!!!
«Κοπρίτες και τεμπέληδες» στο σύνολό τους οι Δημόσιοι Υπάλληλοι!!!
Ποιός μπορεί να ξεχάσει τον γλαφυρό τρόπο περιγραφής του τότε Βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου Θεόδωρου Πάγκαλου; Κανείς!!! Και ιδιαίτερα κανείς Δημόσιος Υπάλληλος. Επανήλθε δε με τον ίδιο τρόπο, το ίδιο ύφος, την ίδια φρασεολογία σε εκπομπή του στο ΒΗΜΑ F.M. (Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2014) συκοφαντώντας και δυσφημίζοντας για μια ακόμη φορά το σύνολο των Δημοσίων Υπαλλήλων… αλλά τώρα χωρίς να απολαμβάνει την χρόνια ασυλία!!! Το Γενικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. αποφάσισε στην συνεδρίασή του την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2014, να καταθέσει μήνυση κατά του πρώην Βουλευτή που συνεχίζει να συκοφαντεί στο σύνολό τους Δημοσίους Υπαλλήλους, θεωρώντας υποχρέωσή του να υπερασπιστεί την αξιοπρέπεια χιλιάδων Δημοσίων Υπαλλήλων, της συντριπτικής τους πλειοψηφίας που δεν είναι επίορκοι, που δεν είναι τεμπέληδες, που δεν είναι κοπρίτες, που δεν «τα παίρνουν», που δεν εκκρεμούν υποθέσεις τους στα πειθαρχικά, που δεν έφεραν πλαστό πτυχίο ή πιστοποιητικό, που προσπαθούν να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους εξυπηρετώντας με τεράστια υπομονή και αυτοσυγκράτηση (που οφείλουν να δείχνουν), πολίτες που πολλές φορές επηρεασμένοι από τον εύκολο λόγο «επιφανών πολιτικών και πολιτών» όπως ο κύριος Πάγκαλος, βρίζουν και διαμαρτύρονται εύκολα, φορτώνοντάς τους την τεράστια γραφειοκρατία, την πρωτοφανή πολυνομία που οι ίδιοι δημιούργησαν!!! Τα συνδικαλιστικά όργανα των εργαζομένων οφείλουν κάποιες φορές να χρησιμοποιούν την νομική οδό όχι για να διεκδικήσουν δικαιώματα, αλλά για να υπερασπιστούν την αξιοπρέπεια ενός κλάδου εργαζομένων που επιλέχθηκε ως «Ιφιγένεια». Με μία όμως διαφορά σήμερα!!! Σήμερα είμαστε πραγματικά ΙΣΟΙ!!! Κατήγορος και κατηγορούμενοι είναι πράγματι ίσοι απέναντι στο Νόμο».
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2014

Αλληλεγγύη στους πρόσφυγες του Κομπάνι από φορείς της Μεσσηνίας

Μέχρι τις 7 Δεκέμβρη θα συγκεντρώνουν φορείς της Μεσσηνίας τρόφιμα, είδη υγιεινής και φαρμακευτικό υλικό για τους πρόσφυγες του Κουρδικού Κομπάνι στη Συρία.
Πρόσφυγες που έφυγαν βίαια από τις εστίες τους, λόγω μιας πολεμικής σύρραξης η οποία συνδέεται με κάποιο τρόπο και με την κατάσταση που βιώνει σήμερα η πλειοψηφία των Ελλήνων…
Οι εκπρόσωποι των φορέων που ανέλαβαν τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία έδωσαν σήμερα συνέντευξη Τύπου, στο Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας και κάλεσαν τους εργαζόμενους του Νομού να ανταποκριθούν στο κάλεσμά τους.
Ο πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Ιατρείων Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μεσσηνίας, Μιχάλης Μπορνόβας, τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι «πίσω από τις φλόγες και τις εκρήξεις υπάρχουν πάντα οι πρόσφυγες. Την ώρα που οι μάχες μαίνονται στο Κομπάνι, 100.000 άνθρωποι, στην πλειοψηφία τους γυναικόπαιδα, ζουν μέσα σε σκηνές, χωρίς τα στοιχειώδη μέσα επιβίωσης και σύντομα θα βρεθούν στο έλεος του χειμώνα. Η ευθύνη της διεθνούς κοινότητας είναι τεράστια. Εμείς, η Ελλάδα της κρίσης και της φτώχιας, αποφασίσαμε να σηκώσουμε ένα μέρος της ευθύνης».
Όπως επεσήμανε, κεντρικά την ευθύνη για τη συλλογή της βοήθειας, πήραν ο ραδιοφωνικός σταθμός «Στο Κόκκινο», το ΚΕΘΕΑ, η Αλληλεγύη για όλους, το Συντονιστικό Κοινωνικών Ιατρείων - Φαρμακείων Αττικής και η ΑΔΕΔΥ.
Σε τοπικό επίπεδο στην πρωτοβουλία συμμετέχουν το Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας, ο Ιατρικός Σύλλογος Μεσσηνίας, το ΚΕΘΕΑ «Κύτταρο», το Ιατρείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Καλαμάτας, το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΕΔΥ, η περιφερειακή παράταξη «Πελοπόννησος Πρώτα», το Κέντρο Νέων Καλαμάτας, η Κοινωνική Ανάπτυξη Νέων, ο Σύλλογος Ασφαλισμένων Ανασφάλιστων ΟΑΕΕ, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος, ο Ορειβατικός Σύλλογος Καλαμάτας και άλλοι φορείς.
Τα είδη που χρειάζονται είναι όσπρια, ζυμαρικά, ρύζι, ζάχαρη, παιδικό γάλα και κρέμα σε σκόνη, παιδικές πάνες, σερβιέτες, αντιπυρετικά, αντιυπεργασικά, αντιβιοτικά ευρέως φάσματος, τραυματολογικό υλικό όπως γάζες, betadin, επίδεσμοι, οινόπνευμα, φάρμακα για διαβητικούς.
Ο Μιχάλης Μπορνόβας σημείωσε ακόμη ότι με μια πρώτη ματιά αυτό που συμβαίνει στο Κομπάνι δείχνει να αφορά την περιοχή μας, τόνισε όμως ότι αυτή η σύρραξη συνδέεται με την κατάσταση που βιώνουν οι Έλληνες, πως εκεί γίνεται πόλεμος με όπλα ενώ εδώ γίνεται πόλεμος με τις τράπεζες και το κεφάλαιο και πως πίσω από τους δύο πολέμους βρίσκονται τα ίδια μονοπωλιακά συμφέροντα.
Ο Γιώργος Παπαμακάριος, από το ΚΕΘΕΑ «Ιθάκη», σημείωσε ότι η παραλαβή της βοήθειας γίνεται στο ΚΕΘΕΑ (Κουμουνδούρου 3, από τις 11 το πρωί έως τις 2 μετά το μεσημέρι, τηλ. 27210 89482), στο Εργατικό Κέντρο Καλαμάγας για την ΑΔΕΔΥ (τηλ. 27210 90411), στο Ιατρείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (πίσω από το παλιό Νοσοκομείο Καλαμάτας, καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 μετά το μεσημέρι, τηλ. 27210 89840) και στον Ορειβατικό Σύλλογο Καλαμάτας, στο Ανατολικό Κέντρο.
Η πρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΕΔΥ, Νικολίνα Λέκκα, τόνισε ότι το Συνδικαλιστικό Κίνημα δείχνει την αλληλεγγύη τους στους λαούς που βάλλονται και χρειάζονται τη στήριξη των εργαζομένων των άλλων λαών.
Η Ελένη Μπεσσή, από τον Φαρμακευτικό Σύλλογο, από την πλευρά της σημείωσε ότι η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου τους αποφάσισε τη στήριξη της συλλογής βοήθειας για τους πρόσφυγες του Κομπάνι με χρήματα.

Πηγή:http://www.kalamatajournal.gr/
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Γενική απεργία Πέμπτη 27/11/2014

Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Linux

Computer Steps - Linux - Mike Mcgrath by panos.brinias

Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2014

Η κυβέρνηση αφαιρεί από την Περιφέρεια τη διαχείριση αποβλήτων

Αλλάζουν τα μέχρι τώρα δεδομένα σε ότι αφορά το εύρος των αρμοδιοτήτων των περιφερειακών αρχών για τη διαχείριση των απορριμμάτων στην περιοχή τους, σύμφωνα με το νομοσχέδιο του ΥΠΕΚΑ για την ανακύκλωση και το οποίο τέθηκε από την Τετάρτη σε δημόσια διαβούλευση.
Στο σχέδιο νόμου με το άρθρο 17 αναιρούνται τα μέχρι τώρα δεδομένα για την έγκριση των Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων. Ειδικότερα τροποποιείται η παράγραφος 2 του άρθρου 35 του Ν. 4042/2012, και η γνώμη του ΥΠΕΚΑ για την έγκριση των ΠΕΔΣΑ, γίνεται δεσμευτική για τις Περιφέρειες. Μάλιστα προβλέπει ότι ο αρμόδιος φορέας σχεδιασμού οφείλει να προβεί, σύμφωνα με τις σχετικές υποδείξεις στις απαραίτητες τροποποιήσεις του ΠΕΔΣΑ.
Επίσης στο ίδιο άρθρο προβλέπεται ότι εάν συντρέχουν λόγοι επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος είναι δυνατόν να καταρτίζεται με Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ) ειδικό σχέδιο δράσης για τη διαχείριση των αστικών αποβλήτων μιας Περιφέρειας, ή μέρους αυτής, όπου θα προβλέπονται και οι σχετικές διαδικασίες για την εφαρμογή του.
Πάντως από το παραπάνω είναι σαφές ότι η ρύθμιση αυτή εν πολλοίς αφορά στην Περιφέρεια Αττικής, καθώς η περιφερειάρχης Ρένα Δούρου μια από τις πρώτες κινήσεις που έκανε μόλις ανέλαβε τα ηνία της Περιφέρειας Αττικής ήταν να προαναγγείλει την ακύρωση των διαγωνισμών για τα τέσσερα εργοστάσια και την αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού με νέο αποκεντρωμένο σύστημα διαχείρισης.
Με τη ρύθμιση αυτή περιορίζονται οι κινήσεις της περιφερειακής αρχής της Αττικής, καθώς η έγκριση του αναθεωρημένου ΠΕΔΣΑ θα είναι στην απόλυτη ευχέρεια του ΥΠΕΚΑ και η περιφέρεια Αττικής θα πρέπει να το τροποποιήσει σύμφωνα με τις υποδείξεις του.
Παράλληλα όμως προβλέπεται ότι με Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου θα είναι δυνατόν, για λόγους επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος να καταρτιστεί ειδικό σχέδιο δράσης για τη διαχείριση των αστικών αποβλήτων στην Αττική, το οποίο η περιφερειακή αρχή θα είναι υποχρεωμένη να το υλοποιήσει και μάλιστα με διαδικασίες που θα υποδεικνύει το ίδιο το σχέδιο.
Αναλυτικά το άρθρο 17 του σχεδίου νόμου είναι το εξής:
Άρθρο 17: ΠΕΣΔΑ
1. Στο τέλος της περίπτωσης γ της παραγράφου 2 του άρθρου 35 του ν. 4042/2012 προστίθεται το εξής εδάφιο: Η ανωτέρω γνώμη του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής είναι δεσμευτική και ο αρμόδιος φορέας σχεδιασμού οφείλει να προβεί, σύμφωνα με τις σχετικές υποδείξεις, στις απαραίτητες τροποποιήσεις του ΠΕΣΔΑ.
2. Στο τέλος του άρθρου 35 του ν.4042/1012 προστίθενται νέα στοιχεία (στ) και (ζ) ως εξής: «(στ) Ο Περιφερειάρχης παρακολουθεί και αξιολογεί την τήρηση των βασικών επιλογών, προτεραιοτήτων και κατευθύνσεων του ΠΕΣΔΑ. Για το σκοπό αυτό, συντάσσει έκθεση κάθε τρία (3) έτη. Η πρώτη έκθεση συντάσσεται το αργότερο έως την 31/12/2017. Στην έκθεση αναφέρεται ο βαθμός και ο τρόπος εφαρμογής των κατευθύνσεων και μέτρων του ΠΕΣΔΑ, τα ενδεδειγμένα μέτρα, προγράμματα και δράσεις για την αποτελεσματική υλοποίησή του, το ποσοστό επίτευξης των ποσοτικών στόχων, καθώς και οι ειδικότεροι λόγοι που τυχόν καθιστούν αναγκαία την αναθεώρησή του. Η πιο πάνω έκθεση διαβιβάζεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και αποτελεί τη βάση για την ενδεχόμενη αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ.
(ζ) Εφόσον συντρέχουν λόγοι επιτακτικού δημόσιου συμφέροντος, σε περιπτώσεις υποθέσεων καταγγελίας παραβίασης νομοθεσίας τη ΕΕ για τα απόβλητα που εκδικάζονται από το ΔΕΕ βάσει των διαδικασιών του άρθρου 260 της ΣΛΕΕ, είναι δυνατόν να καταρτίζεται με Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου ειδικό σχέδιο δράσης για τη διαχείριση των αστικών αποβλήτων μιας Περιφέρειας, ή μέρους αυτής, όπου θα προβλέπονται και οι σχετικές διαδικασίες για την εφαρμογή του, έως ότου καταστούν λειτουργικές οι προβλέψεις του οικείου ΠΕΣΔΑ».

Πηγή:http://www.localit.gr/
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Πως θα ελέγχονται οι προϋπολογισμοί δήμων και περιφερειών

Το πλαίσιο κατάρτισης και ελέγχου των προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2015 των δήμων, των περιφερειών και των νομικών τους προσώπων, προσδιορίζει με πολυσέλιδη εγκύκλιο του το υπουργείο Εσωτερικών.
Μεταξύ άλλων στην εγκύκλιο δίνονται λεπτομέρειες για τα αναγκαία βήματα που θα πρέπει να αναπτύξουν οι αρμόδιες υπηρεσίες και τα αιρετά όργανα προκειμένου να μην υπάρξει εμπλοκή με την κατάρτιση των προϋπολογισμών.
Μάλιστα τονίζεται ότι σε περίπτωση που το σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων κάθε δημοτικής ή τοπικής κοινότητας ή το προσχέδιο του δεν καταρτιστούν ή δεν υποβληθούν εμπρόθεσμα στην οικονομική επιτροπή, τότε αυτά καταρτίζονται από την ίδια την οικονομική επιτροπή.
Σε σχέση με το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) επισημαίνεται ότι αυτό καταρτίζεται, ψηφίζεται και υποβάλλεται προς έλεγχο από την αρμόδια αρχή μαζί με τον προϋπολογισμό του ΟΤΑ.
Το δημοτικό συμβούλιο θα πρέπει εως τη 15η Νοεμβρίου να ψηφίσει τον προϋπολογισμό και το ΟΠΔ σε μία ειδική γι’αυτόν το σκοπό συνεδρίαση και η απόφαση του συμβουλίου να υποβληθεί σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή για έλεγχο στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση (Α.Δ), η οποία αντίστοιχα θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε αυτός να ολοκληρωθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου.
Στην εγκύκλιο γίνεται αναφορά και για τον έλεγχο νομιμότητα σε συνάρτηση με τη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ και τα οικονομικά στοιχεία των ΟΤΑ και των νπδδ αυτών που τηρούνται στη βάση δεδομένων του υπουργείου Εσωτερικών.
Αναλυτικά η εγκύκλιος

Πηγή: http://www.localit.gr
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Σκάσε και πλήρωνε

Ακούσαμε πολλά τις προηγούμενες μέρες και θα ακούσουμε τις επόμενες περισσότερα για το «τέλος του μνημονίου» , για την επιτυχία της κυβέρνησης να μας οδηγήσει στην έξοδο από την κρίση, για το τέλος της Εποπτείας και της Επιτήρησης.
Δεν είναι η πρώτη φορά που οι ψεύτες υπερβαίνουν τους εαυτούς τους έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στη γκεμπελίστικη λογική ότι όσο μεγαλύτερο είναι ένα ψέμα τόσο πιο πιστευτό γίνεται...
Ωστόσο, παρά τους ψεύτες και τα ψέματα υπάρχει η πραγματικότητα, η οποία είναι απλούστατη:
-Οι δανειστές επιμένουν να μας δανείζουν
-Τα νέα δάνεια για την εξυπηρέτηση των παλαιών σημαίνουν νέες δεσμεύσεις και μνημόνια
-Οι νέες δεσμεύσεις σημαίνουν παράταση της εποπτείας και της επιτήρησης
Το συμπέρασμα είναι απλούστατο όπως αποκαλύπτουν οι πιο κάτω αριθμοί του Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους και περιγράφουν τα μέχρι αυτήν τη στιγμή προβλεπόμενα ποσά που η χώρα χρωστά μέχρι το 2030.
2013: χρεολύσια 12,890 – τόκοι 5,887
2014: χρεολύσια 24,900 – τόκοι 6,026
2015: χρεολύσια 16,018 – τόκοι 5,878
2016: χρεολύσια 7,075 – τόκοι 6,028
2017: χρεολύσια 7,480 – τόκοι 6,405
2018: χρεολύσια 4,672 – τόκοι 6,590
2019: χρεολύσια 9,949 – τόκοι 6,622
2020: χρεολύσια 7,052 – τόκοι 6,360
2021: χρεολύσια 7,169 – τόκοι 10,956
2022: χρεολύσια 8,873 – τόκοι 24,489
2023: χρεολύσια 11,186 – τόκοι 17,551
2024: χρεολύσια 10,864 – τόκοι 13,641
2025: χρεολύσια 8,795 – τόκοι 9,030
2026: χρεολύσια 8,569 – τόκοι 8,642
2027: χρεολύσια 8,453 – τόκοι 8,215
2028: χρεολύσια 8,060 – τόκοι 7,779
2029: χρεολύσια 7,308 – τόκοι 7,290
2030: χρεολύσια 7,329 – τόκοι 6,853
Αν σε αυτά τα δισεκατομμύρια συνυπολογιστούν
· τα περίπου 90 που πλήρωσε η χώρα το 2012
· Τα αναμενόμενα χρηματοδοτικά κενά του 2015-16 που θα καλυφθούν κι αυτά με δανεισμό
· Αλλά και όσα ο ελληνικός λαός έχει πληρώσει από το 1991 μέχρι και σήμερα και που αγγίζουν το 1 τρισεκατομμύριο ευρώ
Αν λοιπόν συνυπολογιστούν όλα αυτά τότε η εικόνα της ελληνικής αποικίας χρέους σχηματίζεται ολοκάθαρα.
Τί ακριβώς σημαίνει αποικία χρέους δεν χρειάζεται κανείς να είναι οικονομολόγος για να το αντιληφθεί. Μπορεί να απευθυνθεί σε ένα συνοικιακό τοκογλύφο για να του το εξηγήσει: Αυτός που έχει πέσει στα χέρια του τοκογλύφου, όπως και μια αποικία χρέους σαν την Ελλάδα, υπάρχει και δραστηριοποιείται μόνο και μόνο για να πληρώνει το χρέος του. Είναι, νομίζουμε προφανές ότι ο τοκογλύφος δεν έχει κανένα συμφέρον να ξοφλήσει ο πελάτης το χρέος του. Εκτός κι αν το κάνει με νέα δανεικά…
Σ αυτό ακριβώς λοιπόν το σημείο βρίσκεται η κυβέρνηση. Είναι έτοιμη να συνάψει τη νέα συμφωνία με τον τοκογλύφο.
Θα ονομαστεί αυτή η συμφωνία προληπτική γραμμή πίστωσης, θα συνεπάγεται νέες δεσμεύσεις και θα προϋποθέτει την στενή Εποπτεία της χώρας από τους μηχανισμούς των τοκογλύφων δανειστών.
Συμπέρασμα: Για εσένα που ακόμη εξακολουθείς να μπερδεύεσαι από την αντίφαση την οποία δημιουργεί η ζοφερή πραγματικότητα που ζεις με τα όσα αισιόδοξα σου λένε οι συγκυβερνώντες, αξίζει τον κόπο να ακούσεις με περισσότερη προσοχή την απλή οδηγία που στέλνουν με κάθε τρόπο οι τοκογλύφοι: Σκάσε και πλήρωνε…

Πηγή: topontiki.gr - Δημήτρης Μηλάκας
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2014

Οι έρευνες δείχνουν ότι τα πολλά καθήκοντα βλάπτουν σοβαρά τον εγκέφαλο

Ο Χρήστος Παπαμιχάλης είναι μουσικός παραγωγός και τυχαίνει συχνά να πρέπει ταυτόχρονα να σκεφτεί ποιο θα είναι το επόμενο τραγούδι, να μιλήσει με κάποιον ακροατή στο τηλέφωνο και να κάθεται και στην κονσόλα αφού δεν έχει ηχολήπτη. «Δεν υπάρχει δουλειά στην οποία να μην καλείσαι να κάνεις πολλά πράγματα ταυτόχρονα, αλλά δεν γίνεται να αποφύγεις και τα λάθη σε τέτοιες καταστάσεις» λέει στα «ΝΕΑ». «Έχω πιάσει τον εαυτό μου να κάνει λάθη ή να μην προλαβαίνει να ανταποκριθεί σε κάποιο από τα καθήκοντά μου όταν τα κάνω όλα μαζί» συμπληρώνει. Παραδέχεται δε πως: «Όταν έχω την “πολυτέλεια” να εστιαστώ σε ένα μόνο πράγμα, το κάνω πολύ καλύτερα». Για πολλούς ανθρώπους όμως η ικανότητα να συνδυάζουν και να πραγματοποιούν ταυτόχρονα διαφορετικές εργασίες θεωρείται μεγάλο προσόν. Πιστεύουν πως στον χώρο εργασίας μπορεί να τους εξασφαλίσει τις απαραίτητες περγαμηνές για την ανέλιξή τους. Ωστόσο, ολοένα και περισσότεροι ειδικοί υποστηρίζουν ότι αυτό θα πρέπει να αλλάξει και τόσο στις εργασιακές όσο και στις προσωπικές τους υποχρεώσεις να συγκεντρώνονται σε μία και μόνο δραστηριότητα.
Η ψυχολόγος- ψυχοθεραπεύτρια, νευρολόγος κ. Λίζα Βάρβογλη τονίζει ότι «το να κάνει κανείς πολλά πράγματα ταυτόχρονα εμποδίζει την ικανότητα του εγκεφάλου να απορροφά και να επεξεργάζεται πληροφορίες. Αυτό συμβαίνει διότι εμπλέκονται ποικίλες εγκεφαλικές δομές και το άτομο χρειάζεται να διατηρεί την προσοχή του σε πολλά διαφορετικά ερεθίσματα, κάτι που δεν είναι εφικτό. Το αποτέλεσμα είναι να μετατοπίζει την προσοχή του από το ένα στο άλλο, κάτι όμως που παίρνει χρόνο και δεν επιτρέπει την αφοσίωση στο κάθε έργο. Έτσι, ναι μεν υπάρχει η ικανότητα, αλλά δεν αποδίδει όσο η εντρύφηση σε ένα πράγμα τη φορά».

Οι συνέπειες
Έρευνα του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στις ΗΠΑ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το να ασχολείται κανείς ταυτόχρονα με πάνω από μία δραστηριότητα, το λεγόμενο multitasking, όντως εμποδίζει την ικανότητα του εγκεφάλου να απορροφά πληροφορίες. Ανάλογη μελέτη στο Gresham College του Λονδίνου υπό την επίβλεψη της καθηγήτριας Ψυχολογίας Glenn Wilson κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το να κάνει κανείς πολλά πράγματα ταυτόχρονα μειώνει την απόδοσή του στην επίλυση προβλημάτων κατά ένα ποσοστό αντίστοιχο των 10 μονάδων Ι.Q. και αυξάνει τα επίπεδα στρες. Βέβαια, υπάρχουν διαφορές στην αρνητική επίδραση των ταυτόχρονων δραστηριοτήτων στα δύο φύλα. Όπως σημειώνει η κ. Βάρβογλη «το μεγαλύτερο πρόβλημα το έχουν οι άνδρες. Βιολογικά η γυναίκα είναι προικισμένη να μπορεί να κάνει πολλά πράγματα μαζί, διότι εξελικτικά αυτό είναι χρήσιμο και έχει συμβάλει στην επιβίωση του είδους. Για παράδειγμα, στη σαβάνα μάζευε καρπούς και ταυτόχρονα πρόσεχε το παιδί της. Ωστόσο, στη σύγχρονη εποχή το τίμημα αυτού του πλεονεκτήματος είναι το στρες που βιώνει η γυναίκα όταν καλείται να εκτελέσει πολλά και διαφορετικά έργα ταυτόχρονα». Αυτά επιβεβαιώνονται και από τα ευρήματα της έρευνας, δηλαδή η απόδοση των γυναικών στην επίλυση προβλημάτων επηρεάζεται πολύ λιγότερο, αλλά αγχώνονται περισσότερο από τους άνδρες.
Σύμφωνα δε με ομάδα ερευνητών του Πανεπιστημίου του Stanford στην Καλιφόρνια, άνθρωποι που συνηθίζουν να κάνουν πολλά πράγματα ταυτόχρονα δυσκολεύονται να αγνοήσουν πληροφορίες και ερεθίσματα που είναι άσχετα με τη δουλειά που τους έχει ανατεθεί να ολοκληρώσουν, η βραχυπρόθεσμη μνήμη τους είναι ασθενέστερη και έχουν την τάση να αλλάζουν συχνά δραστηριότητες. Ειδικά το τελευταίο έχει ορισμένες αρνητικές συνέπειες στην αποδοτικότητα του ατόμου, αφού ο χρόνος που απαιτείται για να αποσπάσει την προσοχή του κάποιος από τη μια δραστηριότητα και να εστιάσει στην άλλη είναι μεγάλος. Όλα τα παραπάνω συνεπάγονται πως οι άνθρωποι αυτοί στο τέλος της ημέρας δυσκολεύονται να αντεπεξέλθουν σε πολλά πράγματα ταυτόχρονα γιατί επηρεάζονται δεξιότητες που είναι προαπαιτούμενα- ο αποκλεισμός δηλαδή άσχετων πληροφοριών, η βραχυπρόθεσμη μνήμη και η συγκέντρωση.
Για την κ. Βάρβογλη είναι εξαιρετικά δύσκολο να ανταποκριθεί κανείς με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε πολλαπλές ταυτόχρονες δραστηριότητες «εκτός και αν είναι ο Ναπολέοντας- που παρά το γεγονός ότι έκανε υπερβολικά πολλά πράγματα ταυτόχρονα, τελικά νικήθηκε στο Βατερλώ!». Και εξηγεί: «Ο εγκέφαλος αποδίδει καλύτερα όταν κάνει ένα πράγμα τη φορά. Ωστόσο, αν πρόκειται για δύο έργα διαφορετικής σπουδαιότητας και “βαρύτητας”, όπως το να μιλάει κανείς στο τηλέφωνο, όπου επικεντρώνει την προσοχή του στον συνομιλητή του και στις απαντήσεις του και ταυτόχρονα να φτιάχνει καφέ, πράξη που εκτελεί αυτόματα, χωρίς σκέψη, τότε ο εγκέφαλος μπορεί να ανταποκριθεί κανονικά».

Τα απαιτητικά επαγγέλματα
ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ την εργασιακή απόδοση κάποιου, ο κ. Μιχάλης Σερασκέρης γενικός διευθυντής εταιρείας αξιολόγησης ανθρώπινου δυναμικού αναφέρει πως όσοι κάνουν πολλά πράγματα ταυτόχρονα δεν είναι απαραίτητα και πιο αποτελεσματικοί στη δουλειά τους, «εκτός φυσικά αν μιλάμε για περιπτώσεις όπου επιβάλλεται να ασχολείται κανείς με πολλά, όπως π.χ. μηχανικοί, ιδίως μηχανολόγοι, μηχανικοί λογισμικού και γιατροί». Συμπληρώνει δε ότι «ο τύπος εργαζομένου που προτιμούν οι εργοδότες- δηλαδή κάποιον που κάνει πολλά πράγματα ταυτόχρονα ή κάποιον που εστιάζει την προσοχή του σε ένα καθήκον και αντεπεξέρχεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο- εξαρτάται από το είδος της θέσης».
Ο κ. Σερασκέρης παραδέχεται ότι έχει παρατηρήσει στην καθημερινή του πρακτική πως το λεγόμενο multitasking όντως επηρεάζει μακροπρόθεσμα την ικανότητα του εργαζομένου να φέρνει εις πέρας αποτελεσματικά τα καθήκοντά του. Παρ΄ όλα αυτά τονίζει ότι «επειδή σε ορισμένες εργασίες είναι αναγκαίο κακό, μπορεί κανείς να βελτιώσει την απόδοση του σε τέτοιες συνθήκες εξασκώντας την αυτοπειθαρχία του».
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Γνωρίζετε ότι ο «εργασιακός μεσαίωνας» είχε λιγότερες ώρες εργασίας και περισσότερες αργίες από όσες έχουμε εμείς;...

Εργασιακός μεσαίωνας; Πού τέτοια τύχη!
Μία από τις πλέον δημοφιλείς εκφράσεις των τελευταίων ετών είναι αυτή του “εργασιακού μεσαίωνα”. Kι όμως, οι δουλοπάροικοι του μεσαίωνα, στην πραγματικότητα δούλευαν λιγότερο από τον μέσο εργαζόμενο της βιομηχανικής εποχής. Πόσο μαλλον της ψηφιακής!
Η Έντιθ Ρότζερς στο βιβλίο της «Discussion of Holidays in the Later Middle Ages» (Συζήτηση για τις αργίες στα τέλη του μεσαίωνα), εξηγεί πως η εκκλησία καθιέρωνε θρησκευτικές αργίες για να ξεκουράζoνται τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα και να έχουν χρόνο για εκκλησιασμό.
Οι φεουδάρχες συμφωνούσαν στην καθιέρωση αργιών, καθώς οι ανάπαυλες μείωναν τον κίνδυνο κοινωνικών αναταραχών.
Στην Αγγλία, οι αργίες έφταναν τις 120 μέρες τον χρόνο, ενώ στην Ισπανία τις 150. Πρωταθλήτρια Ευρώπης ήταν η μεσαιωνική Γαλλία, που εξασφάλιζε στους χωρικούς της 180 μέρες άδειας.
Αυτό σημαίνει ότι ο μέσος Γάλλος δουλοπάροικος του 13ου – 14ου αιώνα, αφιέρωνε σχεδόν έξι μήνες τον χρόνο στην οικογένειά του, στους , στους φίλους του, στα καπηλειά, σε χορούς και πανηγύρια.
Σύμφωνα με τον καθηγητή της Οξφόρδης, Τζέιμς Ρότζερς (James E. Thorold Rogers), το ωράριο σπάνια ξεπερνούσε τις 9 ώρες ημερησίως και περιελάμβανε διαλείμματα για τουλάχιστον τρία γεύματα και μεσημεριανή σιέστα.
Πέντε αιώνες αργότερα, στην ακμή της βιομηχανικής επανάστασης, το ωράριο εξαφανίσθηκε και οι αργίες σχεδόν καταργήθηκαν.
Γι’ αυτό εμφανίσθηκαν τα εργατικά κινήματα και οι ιδεολογίες που βασίστηκαν στην καταπίεση των εργαζομένων και στην απληστία των εργοδοτών. Οι εργάτες ουσιαστικά ζητούσαν να επιστρέψουν στον «εργασιακό μεσαίωνα»!
Σήμερα στην Αγγλία, ετησίως οι αργίες φτάνουν τις 105, μαζί με τα σαββατοκύριακα και τις άδειες. Πριν τετρακόσια χρόνια ήταν 120. Οι Γάλλοι συνεχίζουν να διατηρούν ψηλά τον πήχη στις 175 μέρες, παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης Σαρκοζί να αυξήσει τις εργατοώρες. Στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι οι αργιες είναι γύρω στις 110, ενώ στη Νότια Κορέα ίσα που αγγίζουν τις 70. Κατόπιν όλων αυτών επαναλαμβάνουμε: Εργασιακός μεσαίωνας; Πού τέτοια τύχη!...

Πηγή: http://www.mixanitouxronou.gr/
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Ικανοποιημένοι από τη ζωή και από τη δουλειά τους το 5% των Ελλήνων

Το ανασφαλές και σαθρό περιβάλλον που ζει πλέον ο Έλληνας αποτυπώνει περίτρανα η έρευνα "Δείκτες Ευημερίας" που διενήργησε για πρώτη φορά η Ελληνική Στατιστική Αρχή.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, από το σύνολο του πληθυσμού πλήρως ικανοποιημένο από τη ζωή του συνολικά δηλώνει το 5,1% του πληθυσμού και πλήρως ικανοποιημένο από την εργασία του δηλώνει το 5% των εργαζομένων.
Ομοίως, πλήρως ικανοποιημένο με την οικονομική του κατάσταση δηλώνει μόλις το 1,4% των ερωτηθέντων, κάτι που αποτυπώνει το βαθμό της εισοδηματικής ανισότητας .
Το 3,3% του πληθυσμού δηλώνει ότι δεν είναι καθόλου ικανοποιημένο από τη ζωή του και το 2,9% των εργαζομένων δηλώνει πως δεν είναι καθόλου ικανοποιημένο από την εργασία του.
Το ποσοστό των ατόμων που δηλώνει πως δεν είναι καθόλου ικανοποιημένο από την οικονομική του κατάσταση ανέρχεται στο 11,7% του συνόλου, ενώ το 56,4% του φτωχού πληθυσμού δηλώνει καθόλου έως λίγο ικανοποιημένο από την οικονομική του κατάσταση.
Σύμφωνα με την έρευνα 6 στα 10 άτομα δηλώνουν πως ο τρόπος ζωής τους έχει περιεχόμενο σε μεγάλο βαθμό, ενώ 4 στα 10 άτομα διατυπώνουν λιγότερο αισιόδοξες αναφορές.
Διαβάστε όλη την έκθεση ΕΔΩ

Πηγή: http://www.fpress.gr/
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2014

Αξιολόγηση δομών στις Περιφέρειες


Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/νση: Λ. Κηφισίας 125-127 – 4ος όροφος
email: osyape@otenet.gr
www.osyape.gr

Αθήνα 19/11/2014
Προς:1. κ.κ. Περιφερειάρχες
2. ΕΝ.Π.Ε.

Κοινοπ.: Υπουργείο Εσωτερικών

ΘΕΜΑ : “Αξιολόγηση δομών στις Περιφέρειες”

Με την προσχηματική επίκληση της κοινωνικής ευημερίας ο Υπουργός Εσωτερικών καλεί τους Περιφερειάρχες της χώρας εντός 15 ημερών να προχωρήσουν στην αξιολόγηση των δομών τους.
Αγνοεί προκλητικά το γεγονός ότι για την φτώχεια των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων ευθύνονται οι πολιτικές, που οι ίδιοι έχουν αναπτύξει τα τελευταία χρόνια, με τις κατευθύνσεις και αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΔΝΤ για λογαριασμό των συμφερόντων που λυμαίνονται τον πλούτο της χώρας. Το Υπουργείο Εσωτερικών αγνοεί ότι :
1) Οι οργανισμοί των αιρετών Περιφερειών είναι πρόσφατοι, διανύουν μόλις το τέταρτο έτος και σε σχέση με τους αντίστοιχους οργανισμούς των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων έχουν μείωση των οργανικών τους μονάδων περίπου κατά 50 %, παρόλο που μεταφέρθηκαν σε αυτές και αρμοδιότητες από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.
2) Το προσωπικό που υπηρετεί στις Περιφέρειες της χώρας έχει μειωθεί περίπου κατά 30 % μέχρι σήμερα, ως αποτέλεσμα των πολιτικών διάλυσης και απαξίωσης των υπηρεσιών του δημόσιου τομέα με τις διαθεσιμότητες, την κινητικότητα, τις εφεδρείες, τις απολύσεις, την ουσιαστική απαγόρευση των προσλήψεων, την εξώθηση σε συνταξιοδότηση λόγω του αβέβαιου ασφαλιστικού και συνταξιοδοτικού τοπίου.
3) Η αξιολόγηση των δομών και οι τροποποιήσεις των Οργανισμών αποτελούν αποκλειστικό δικαίωμα των Περιφερειακών Αρχών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελεί συνταγματική επιταγή και η όποια τροποποίηση Οργανισμού αποτελεί εσωτερική διοικητική διαδικασία της κάθε Περιφέρειας.
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι οι αιρετοί εκπρόσωποι των Περιφερειών θα αρνηθούν να γίνουν συνένοχοι στη διάλυση των οργανισμών τους σύμφωνα με προτεινόμενα “πρότυπα – υποδείγματα προσαρμογής των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.)” , που έχει ήδη δρομολογηθεί από τους εκπροσώπους της εφαρμοζόμενης κυβερνητικής πολιτικής και θα απαιτήσουν συντεταγμένα αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης, στελέχωση των υπηρεσιών , διασφάλιση των αρμοδιοτήτων τους, διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα των υπηρεσιών τους.
κ.κ. Περιφερειάρχες, σας καλούμε να μην αποστείλετε κανένα στοιχείο και να μην συμμετάσχετε σε καμία καθ΄ υπόδειξη “αξιολόγηση”.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος                           Ο Οργανωτικός Γραμματέας 
Αλκης Ζαβερδινός                               Στέργιος Ηλιόπουλος
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Η Ελλάδα του Μνημονίου δεν μπορεί να θρέψει τα παιδιά της

Μεγάλη επιδείνωση καταγράφει έρευνα της ΕΛ.ΣΤΑΤ. για τις συνθήκες διαβίωσης των νοικοκυριών και την υλική στέρηση παιδιών. Η σύγκριση μεταξύ 2009-2013 αποκαλύπτει μεγάλη αύξηση παιδιών που στερούνται τα απαραίτητα.
Διπλασιάστηκε στα χρόνια της κρίσης το ποσοστό των νοικοκυριών που δεν μπορεί να προσφέρει βασικά αγαθά στα παιδιά του. Το γεγονός πιστοποιεί ειδική έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ με την οποία συγκρίνει την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί το 2013 έναντι αυτής του 2009.
Σύμφωνα με τα ευρήματα:
* Αύξηση παρατηρείται και στα ποσοστά των νοικοκυριών που δεν μπορούν να προσφέρουν στα παιδιά τους ένα γεύμα με κρέας, κοτόπουλο ή ψάρι σε καθημερινή βάση (7,4% το 2013 από 4,0% το 2009), καθώς και τη δυνατότητα να καταναλώνουν νωπά φρούτα και λαχανικά μία φορά την ημέρα (4,4% το 2013 από 1,1% το 2009).
* Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφεται στο ποσοστό των νοικοκυριών που δεν μπορούν να καλύψουν τα έξοδα συμμετοχής των παιδιών τους σε σχολικές εκδρομές, το οποίο ανέρχεται σε 25,4% το 2013 από 7,6% που ήταν το 2009. Αντίστοιχα, κατάλληλο χώρο για σχολική μελέτη δεν μπορούν να προσφέρουν στα παιδιά τους, για οικονομικούς λόγους, τα νοικοκυριά σε ποσοστό 18,4%, ενώ το 2009 το ποσοστό ήταν 11,7%.
* Από τα στοιχεία της έρευνας διαπιστώνεται ότι, τα νοικοκυριά με παιδιά ηλικίας κάτω των 16 ετών, παρέχουν στα παιδιά τους καινούρια ρούχα σε ποσοστό 98,7%, και δύο ζευγάρια υποδημάτων στο σωστό μέγεθος σε ποσοστό 99,3%. Με βάση τα στοιχεία της έρευνας, το 1,3% και το 0,7% των νοικοκυριών αντίστοιχα δηλώνει ότι δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να παρέχει τα παραπάνω στα παιδιά του. Τα νοικοκυριά με παιδιά ηλικίας κάτω των 16 ετών, που δηλώνουν ότι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να παρέχουν στα παιδιά τους καινούρια ρούχα ή δύο ζευγάρια υποδημάτων στο σωστό μέγεθος, ανήκουν στον φτωχό πληθυσμό.
* Το 90,3% των νοικοκυριών, με παιδιά ηλικίας κάτω των 16 ετών παρέχει στα παιδιά του ένα γεύμα με κρέας, κοτόπουλο ή ψάρι σε καθημερινή βάση, ενώ το 94,7% των νοικοκυριών παρέχει στα παιδιά του τη δυνατότητα να καταναλώνουν νωπά φρούτα και λαχανικά μία φορά την ημέρα.
* Το 1,7% των μη φτωχών νοικοκυριών δηλώνει ότι δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να παρέχει στα παιδιά του ένα γεύμα με κρέας, κοτόπουλο ή ψάρι σε καθημερινή βάση, ενώ το 1,3% δηλώνει ότι για οικονομικούς λόγους δεν παρέχει στα παιδιά του τη δυνατότητα να καταναλώνουν νωπά φρούτα και λαχανικά μία φορά την ημέρα. Τα αντίστοιχα ποσοστά για τον φτωχό πληθυσμό είναι 22,3% και 12,6% αντίστοιχα.
* Το 20,8% των φτωχών νοικοκυριών, με παιδιά ηλικίας κάτω των 16 ετών, δηλώνει ότι για οικονομικούς λόγους δεν μπορεί να παρέχει στα παιδιά του εξοπλισμό υπαίθριων δραστηριοτήτων αναψυχής, ενώ το 15,4% δεν μπορεί να παρέχει στα παιδιά του παιχνίδια εσωτερικού χώρου...

Πηγή: euro2day.gr
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Οι δραματικές αλλαγές στην καθημερινότητά μας

Τρεις έρευνες που τα πορίσματά τους ανακοινώθηκαν τις τελευταίες μέρες επιβεβαιώνουν τις δραματικές αλλαγές στην καθημερινότητά μας.
Διεθνώς το ποσοστό εκείνων που.. βλέπουν βίντεο, ειδήσεις, τηλεοπτικές εκπομπές, σειρές, ταινίες μέσω Ιντερνετ (από τον φορητό υπολογιστή, την ταμπλέτα ή το κινητό) είναι μεγαλύτερο από εκείνο των παραδοσιακών τηλεθεατών που ενημερώνονται και ψυχαγωγούνται από τον τηλεοπτικό δέκτη.
Ο μέσος χρήστης έξυπνου κινητού χρησιμοποιεί τη συσκευή του περισσότερες από 1.500 φορές την εβδομάδα ή 3 ώρες και 16 λεπτά ημερησίως, περίπου οι μισοί χωρίς το κινητό τους νιώθουν χαμένοι, αρκετοί «μπαίνουν» να κάνουν μία από τις 221 διαφορετικές εργασίες που πραγματοποιούν από το κινητό στη διάρκεια της μέρας χωρίς να το συνειδητοποιούν.
Τέλος, τις τελευταίες μέρες ο αριθμός των ενεργών καρτών SIM ξεπέρασαν τον παγκόσμιο πληθυσμό 7,23 έναντι 7,2 δισ. Και έπεται συνέχεια, αφού οι κάρτες SIM αυξάνονται κατά 6,1% ετησίως, ενώ ο παγκόσμιος πληθυσμός κατά 1,2%.
Οταν παρουσιάζονται στοιχεία του είδους η συζήτηση συνήθως στρέφεται στην εξάρτηση. Υπαρκτή και οδυνηρή. Είναι αλήθεια, κι αυτό δεν χρειάζεται έρευνα για να διαπιστωθεί, ότι η υπερβολική, μανιώδης χρήση, οδηγεί έξω από τη ζωή. Αποσπασμένοι, οι μανιακοί, από κάθε άλλο ενδιαφέρον, σταδιακά φθείρουν ταυτότητα και συγκροτημένη ζωή. Ομως εξαρτήσεις υπήρχαν και θα υπάρχουν πάντα. Ισως όχι τόσο μαζικά και σε τόσο μικρές ηλικίες. Γι’ αυτό χρειάζεται ένα είδος εκπαίδευσης των παιδιών και των εφήβων στη χρήση των πολυμέσων. Διότι η επικοινωνία είναι δημοκρατία.
Στην τεχνολογική κουλτούρα, επίσης, υπάρχει βαθιά θαμμένη κάτω από τα στρώματα του καταναλωτισμού και του ατομικισμού, η αιώνια αναζήτηση για περισσότερη ελευθερία, περισσότερη συμπαράσταση. Δεν εντοπίζονται, λοιπόν, τόσο εκεί οι αλλαγές που φέρνει η νέα πραγματικότητα στις ανθρώπινες σχέσεις, στον τρόπο σκέψης.
Ούτε αποτελεί «είδηση» η συμβολή των μέσων στην αποδιάρθρωση του πραγματικού. Αν το «μήνυμα είναι το μέσο», όπως έλεγε ο Μακ Λούαν, αυτό ισχύει από καταβολής τηλεόρασης.
Η πιο σχετικά νέα και βαθιά αλλαγή έχει να κάνει με τον... ανθρωπομορφισμό των μέσων. Καθότι φορητά, είναι ο σύντροφος, το παιχνίδι, το φυλαχτό, το στήριγμα, το «όπλο». Και αυτό το είχε προβλέψει ο Μακ Λούαν όταν είχε πει το 1961 ότι τα μίντια, η τεχνολογία, είναι επέκταση του κεντρικού νευρικού μας συστήματος. Ιδίως το κινητό είναι το alter ego, ο δεύτερός μας εαυτός, το αποκούμπι, ο διασκεδαστής, η ασπίδα προστασίας κυρίως μέσα σ’ ένα εχθρικό άγνωστο περιβάλλον.
Ιδιαίτερα οι γυναίκες, όταν νιώθουν ευάλωτες σε δημόσιους χώρους, χρησιμοποιούν το κινητό ως «σωματοφύλακα», διαπιστώνει παλαιότερη αμερικανική έρευνα, που επιπλέον βεβαιώνει ότι μια σύντομη συζήτηση στο κινητό, συμβάλλει στην έκκριση ενδορφινών, των φυσικών χημικών ουσιών που ανακουφίζουν από το στρες.
Εκείνο που δεν λέει η έρευνα είναι ότι τα μέσα ναι μεν μας υπηρετούν, ταυτόχρονα όμως μας μεταμορφώνουν σε δικούς τους υπηρέτες..Ομως αυτό είναι οφθαλμοφανές, δεν είναι;

Πηγή: http://www.kathimerini.gr - Της κ.Τ.Καραισκάκη
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Γνωμοδότηση του Ε Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με θέματα αυτοδίκαιης αργίας

Γνωμοδότηση του Ε Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με θέματα αυτοδίκαιης αργίας

Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2014

36 εκατομμύρια σκλάβοι

Σε 167 διαφορετικές χώρες επιβιώνει η δουλεία.
Οι περιπτώσεις αφορούν εμπορία ανθρώπων, σεξουαλική εκμετάλλευση, καταναγκαστική εργασία, υπηρεσία για εξόφληση χρέους ή ακόμη και καταναγκαστικούς γάμους.
Άνδρες, γυναίκες και παιδιά, σχεδόν 36 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, παραμένουν μέχρι και σήμερα σε κατάσταση δουλείας και οι περισσότεροι από τους μισούς βρίσκονται σε πέντε χώρες -την Ινδία, την Κίνα, το Πακιστάν, το Ουζμπεκιστάν και τη Ρωσία-, όπως αποκάλυψε χθες η αυστραλιανή οργάνωση για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Walk Free.
Σύμφωνα με την έρευνα της οργάνωσης αυτής, «περιπτώσεις σύγχρονης δουλείας εντοπίζονται και στις 167 χώρες» που ελέγχθηκαν. Μπορεί να αφορούν εμπορία ανθρώπων, σεξουαλική εκμετάλλευση, καταναγκαστική εργασία, υπηρεσία για εξόφληση χρέους ή ακόμη και καταναγκαστικούς γάμους.

Χειρότεροι οι Ινδοί
Η Walk Free υπολογίζει ότι 35,8 εκατομμύρια άνθρωποι υπηρετούν σήμερα ως «σκλάβοι», αριθμός αυξημένος κατά 20% σε σύγκριση με το 2013. Η αύξηση αυτή δεν οφείλεται πάντως σε μια «έκρηξη» περιπτώσεων δουλείας, αλλά στην καλύτερη μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα. Πάνω από έξι στους δέκα (ποσοστό 61%) ανθρώπους που είναι θύματα εκμετάλλευσης ζουν σε πέντε χώρες: στην κορυφή του καταλόγου βρίσκεται η Ινδία, όπου «υπάρχουν όλες οι μορφές σύγχρονης δουλείας» και τα θύματα υπολογίζεται ότι φτάνουν τα 14,3 εκατομμύρια. Ακολουθούν η Κίνα (3,2 εκατομμύρια), το Πακιστάν (2,1 εκ.), το Ουζμπεκιστάν (1,2 εκ.), η Ρωσία (1,1 εκ.), η Νιγηρία (834.000 άνθρωποι), η ΛΔ του Κονγκό (762.000), η Ινδονησία (714.000), το Μπαγκλαντές (680.900) και η Ταϊλάνδη (475.300).

Κληρονομική δουλεία
Το υψηλότερο ποσοστό θυμάτων δουλειάς, αν ληφθεί υπόψη ο συνολικός πληθυσμός μιας χώρας, το έχει πάντως η Μαυριτανία, με 4%. Η οργάνωση εξήγησε ότι στη χώρα αυτή η δουλεία είναι «κληρονομική» και «ριζωμένη στη μαυριτανική κοινωνία». Ακολουθούν το Ουζμπεκιστάν, η Αϊτή και το Κατάρ. Στις τελευταίες θέσεις του καταλόγου βρίσκονται οι δύο χώρες-υποδείγματα, με 100 θύματα η καθεμία, η Ισλανδία και το Λουξεμβούργο. Η Ευρώπη συνολικά έχει το χαμηλότερο ποσοστό σκλάβων, με 1,6%, που αντιστοιχεί σε 566.200 ανθρώπους οι οποίοι, στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι θύματα σεξουαλικής ή οικονομικής εκμετάλλευσης.
Η Βουλγαρία, η Τσεχία και η Ουγγαρία προηγούνται στον κατάλογο όσον αφορά το ποσοστό των «σκλάβων» σε σύγκριση με τον πληθυσμό των χωρών αυτών. Τα περισσότερα θύματα ωστόσο, 185.000 άνθρωποι, εκτιμάται ότι βρίσκονται στην Τουρκία. Η Ελλάδα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις της κατάταξης, στην 156η θέση, με 0,013%, ή (κατ' εκτίμηση) 1.400 πρόσωπα να ζουν σε συνθήκες σύγχρονης δουλείας, ακριβώς κάτω από το Βέλγιο, στην 155η θέση, και την Πορτογαλία, στην 157η, που έχουν ταυτόσημα ποσοστά.

Πολλά πρόσωπα
Η σύγχρονη δουλεία έχει πολλά πρόσωπα, όπως τα καταγράφει η Walk Free: «από τα παιδιά που στερούνται την εκπαίδευση γιατί τα αναγκάζουν να δουλεύουν ή τα παντρεύουν πολύ μικρά, μέχρι άνδρες που δεν μπορούν να εγκαταλείψουν τη δουλειά τους γιατί χρωστούν χρήματα στους πράκτορες εύρεσης εργασίας, γυναίκες και κορίτσια που εργάζονται χωρίς να πληρώνονται, ως υπηρετικό προσωπικό (...) η δουλεία υπάρχει ακόμη και σήμερα, σε όλες τις χώρες και μας επηρεάζει όλους», τονίζεται στην έκθεση. Η δουλεία ορίζεται ως η «κατοχή» ή η «άσκηση ελέγχου» σε ανθρώπους κατά τρόπον που τους στερεί την ελευθερία τους, με σκοπό την εκμετάλλευσή τους για αποκόμιση οφέλους ή για σεξ, συνήθως διά της βίας, με καταναγκασμό ή μέσω εξαπάτησης.

Στα χαρτιά…
Σε όλες οι χώρες του κόσμου, εκτός από τη Βόρεια Κορέα, υπάρχουν νόμοι που ποινικοποιούν ορισμένες μορφές δουλείας, όμως οι περισσότερες κυβερνήσεις θα μπορούσαν να κάνουν περισσότερα για να βοηθήσουν τα θύματα, είπε η επικεφαλής του τμήματος ερευνών της Walk Free, Φιόνα Ντέιβιντ. «Οι έρευνες δείχνουν ότι στα χαρτιά γίνονται πολλά, όμως αυτό δεν συνεπάγεται κατ' ανάγκην ότι θα υπάρχουν και αποτελέσματα», είπε χαρακτηριστικά.

Πηγή: http://www.sigmalive.com/
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Η «αξιολόγηση» των δημοσίων υπαλλήλων και οι εμπνευστές της

Η παραγωγικότητα της εργασίας σε μια ιδιωτική επιχείρηση ή σε μια δημόσια υπηρεσία δεν είναι ευθύνη του εργαζόμενου, αλλά ευθύνη της εργοδοσίας και πηγάζει από τον εκσυγχρονισμό της επιχείρησης με τα πιο σύγχρονα μέσα παραγωγής, τον καλό προγραμματισμό, την καλή οργάνωση και τον έλεγχο!
Αυτό το επιχείρημα που προωθείται από κυβερνητικούς παράγοντες, κόμματα και μέσα μαζικής ενημέρωσης, πως όταν μια επιχείρηση ή μια δημόσια υπηρεσία δεν πάει καλά φταίνε οι εργαζόμενοι που δεν δουλεύουν είναι πρωτοφανές!
Παρουσιάζει την όποια επιχείρηση ή την όποια δημόσια υπηρεσία, ως ένα ξέφραγο αμπέλι όπου ο εργαζόμενος έχει την ευχέρεια να κάνει οτιδήποτε του κατέβει, να σκοτώνει μύγες, να ... παίρνει μόνος του άδεια, να αφήνει τη δουλειά για να κάνει εξωτερικές δικές του δουλειές, να κάνει chatting στο Internet και να αφήνει γενικά στην άκρη τη δουλειά που πρέπει να γίνει και για την οποία τον πληρώνουν, χωρίς να τον ελέγχει κανένας και χωρίς να ελέγχει κανείς αν έγινε η δουλειά που πρέπει να γίνει! Αν είναι δυνατόν! Μόνο όταν έχει κανείς μια τόσο αρρωστημένη αντίληψη για τη λειτουργία μιας επιχείρησης ή μιας δημόσιας υπηρεσίας, μόνο τότε μπορεί να αποδώσει τα χάλια της στον ίδιο τον εργαζόμενο και μόνο τότε μπορεί να έχει και τη «νοσηρή» πολιτική της «αξιολόγησης» που είναι κι αυτή με αυτή την έννοια πρωτοφανής, γιατί θεωρεί πως οι δημόσιες εν προκειμένω υπηρεσίες ήταν, είναι και θα είναι ξέφραγα αμπέλια, όπου ο κάθε εργαζόμενος στις υπηρεσίες αυτές δεν είναι ενταγμένος μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο εργασίας με συγκεκριμένα καθήκοντα για να κάνει αυτά που θα του ανατεθούν και για τα οποία τον προσέλαβαν και τον πληρώνουν, αλλά έχει την ευχέρεια να αφήνει στην άκρη τη δουλειά του και να κάνει οτιδήποτε του κατέβει και οτιδήποτε τον βολεύει, ακόμα και να μην προσέρχεται κανονικά στην εργασία του, χωρίς να τον ελέγχει κανείς!
Οι εμπνευστές του μέτρου της «αξιολόγησης» των δημοσίων υπάλληλων είναι γνωστό πως είναι θιασώτες και υπέρμαχοι του ιδιωτικού τομέα και ως τέτοιοι είναι βέβαιο πως γνωρίζουν πως στις ιδιωτικές επιχειρήσεις ένα τέτοιο μέτρο σαν την «αξιολόγηση» είναι αδιανόητο! Στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, μεγάλες και μικρές, οι εργοδότες οργανώνουν και ελέγχουν την εργασία με σκοπό να επιτευχθούν όσα έχουν προγραμματιστεί και οι εργαζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να ανταποκριθούν στα συγκεκριμένα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί και να φέρουν σε πέρας το έργο που η επιχείρηση στην οποία εργάζονται έχει προγραμματίσει. Αν ένας εργαζόμενος δεν ανταποκριθεί σ’ αυτά που του ανατέθηκαν, κοινώς δεν «βγάλει τη δουλειά» που έπρεπε να κάνει, ελέγχεται άμεσα από το «αφεντικό», «επιστάτες», «διευθυντές» και διάφορους «προϊσταμένους» και υφίσταται άμεσα τις συνέπειες της μη επαρκούς ανταπόκρισής του.
Είναι λοιπόν φανερό πως σε μια τέτοια οργάνωση της εργασίας ένα τέτοιο μέτρο όπως η «αξιολόγηση» δεν έχει κανένα απολύτως νόημα και το ερώτημα που τίθεται είναι, γιατί οι υπέρμαχοι της «ελεύθερης αγοράς» και του ιδιωτικού τομέα δεν περιορίζονται στη θεσμοθέτηση του προγραμματισμού, της οργάνωσης και του ελέγχου της εργασίας των δημοσίων υπαλλήλων, όπως γίνεται στον ιδιωτικό τομέα που ομνύουν στο όνομά του, και προωθούν την «αξιολόγηση» με την οποία κρίνεται εκ των υστέρων ο ίδιος ο εργαζόμενος και όχι η ανταπόκρισή του στη δουλειά που του έχει ανατεθεί και μάλιστα σε απεριόριστο χρονικό ορίζοντα στο παρελθόν; Ποιο είναι άραγε το ζητούμενο της «αξιολόγησης»; Αν δεν είναι να γίνεται η δουλειά, τότε τι είναι; Μήπως να βρεθεί ποιος είναι πιο «άξιος» από τον άλλο, δηλαδή η λεγόμενη «αξιοκρατία» και να απολυθούν οι «ανεπαρκείς», οι «ανάξιοι» και γιατί όχι και οι για «διάφορους» λόγους ανεπιθύμητοι;
Η απάντηση στα παραπάνω ερωτήματα δεν είναι δύσκολο να δοθεί: Κατ’ αρχήν πρέπει να παρατηρήσουμε πως οι εμπνευστές του μέτρου της «αξιολόγησης» των δημοσίων υπαλλήλων είναι ταυτόχρονα και οι υπεύθυνοι και εμπνευστές του τρόπου με τον οποίο λειτουργούσε και λειτουργεί και τώρα ο Δημόσιος Τομέας. Η «αξιολόγηση» των δημοσίων υπαλλήλων έχει τις ρίζες της στη δεκαετία του ’90 και συγκεκριμένα στο Προεδρικό Διάταγμα 318 του 1992. Τότε, σκοπός της «αξιολόγησης» ήταν η λεγόμενη «αξιοκρατία», δηλαδή η προώθηση των ημετέρων και συνακόλουθα ο αποτελεσματικότερος έλεγχος του Δημόσιου Τομέα από τις εκάστοτε κυβερνήσεις. Στην εποχή της κρίσης η «αξιολόγηση» προσαρμόστηκε στα σημερινά δεδομένα και τις σημερινές «ανάγκες», που είναι η συρρίκνωση του Δημόσιου Τομέα και συνακόλουθα ο περιορισμός των δωρεάν κοινωνικών παροχών για να μεταφερθεί ζωτικός χώρος και κερδοφορία στον Ιδιωτικό, η μείωση των μισθών των Δημοσίων Υπαλλήλων, γιατί η «αξιολόγηση» αντικαθιστά τη μισθολογική βελτίωση λόγω χρόνων υπηρεσίας, η υποταγή των δημοσίων υπαλλήλων με την απειλή της «αξιολόγησης» που πρέπει να καταγράφει οπωσδήποτε και «ανάξιους» και φυσικά παραμένει και ο αρχικός σκοπός της, δηλαδή η προώθηση των ημετέρων και ο έλεγχος του Δημόσιου Τομέα από τις εκάστοτε κυβερνήσεις.
Σε κάθε περίπτωση, είτε στο αρχικό του στάδιο, είτε στο τωρινό, το μέτρο της «αξιολόγησης» προϋποθέτει πως ο Δημόσιος Τομέας θα συνεχίσει να λειτουργεί όπως τον λειτουργούσαν τόσα χρόνια αυτοί που είχαν τον έλεγχό του, ως τσιφλίκι τους και ως μέσο για την εξασφάλιση ψηφοφόρων και βέβαια ως ένα ξέφραγο αμπέλι όπου η προσφορά επαφίεται στην καλή διάθεση των εργαζομένων του που επομένως πρέπει να «αξιολογούνται» εκ των υστέρων για να ελεγχθεί αν έκαναν τη δουλειά που υποτίθεται πως τους έδωσαν να κάνουν και να τους έχουν με αυτό τον τρόπο «στο χέρι»! Και επειδή φυσικά δεν μπορεί να αποδοθούν στους υμνητές του ιδιωτικού τομέα και τους υποστηριχτές των ιδιωτικών συμφερόντων τέτοιες προθέσεις και μια τέτοια παιδαριώδης αντίληψη για την αποδοτική λειτουργία του Δημόσιου Τομέα, εύκολα προκύπτει πως ο σκοπός του θεσμού της «αξιολόγησης» δεν είναι η εξυγίανση και η αποδοτικότητα του Δημόσιου Τομέα όπως ισχυρίζονται, αλλά η εφαρμογή της πολιτικής τους, δηλαδή η συρρίκνωσή του, η μείωση των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων, η υποταγή τους, η προώθηση των ημετέρων και ο έλεγχος του Δημόσιου Τομέα από τις κυβερνήσεις, ώστε η λειτουργία του να υποτάσσεται στην κυβερνητική πολιτική και όχι στην παροχή των κοινωνικών υπηρεσιών για τις οποίες υπάρχει!
Οι δημόσιοι υπάλληλοι με την αντίδρασή τους και την απόρριψη της «αξιολόγησής» τους, δεν προστατεύουν μόνο τον εαυτό τους, αλλά και το δημόσιο συμφέρον, τη δωρεάν προσφορά των κοινωνικών παροχών στην Παιδεία, στην Υγεία, στο Περιβάλλον, στην Καθημερινότητα!

Πηγή: aienaristeyein.com-Προκόπης Κωφός
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Εναντίον

Είμαι εναντίον της κάθε τιμητικής διάκρισης, απ΄ όπου και αν προέρχεται....
Είμαι εναντίον των βραβείων γιατί μειώνουν την αξιοπρέπεια του ανθρώπου.
Βραβεύω σημαίνει αναγνωρίζω την αξία κάποιου κατώτερου μου - και κάποτε πρέπει να απαλλαγούμε από την συγκατάβαση των μεγάλων.
Παίρνω βραβείο σημαίνει παραδέχομαι πνευματικά αφεντικά - και κάποτε πρέπει να διώξουμε τα αφεντικά από την ζωή μας...
Είμαι εναντίον των χρηματικών επιχορηγήσεων, σιχαίνομαι τους φτωχοπρόδρομους που απλώνουν το χέρι τους για παραδάκι.
Οι χορηγίες μεγαλώνουν την μανία μας για διακρίσεις και την δίψα μας για λεφτά΄ ξεπουλάνε την ατομική ανεξαρτησία μας.
Είμαι εναντίον των σχέσεων με το κράτος και βρίσκομαι σε διαρκή αντιδικία μαζί του. Πότε μου δεν πάτησα σε υπουργείο, και το καυχιέμαι. Η μόνη μου εξάρτηση απο το κράτος είναι η εφορεία, που με γδέρνει.
Είμαι εναντίον των εφημερίδων. Χαντακώνουν αξίες, ανεβάζουν μηδαμινότητες, προβάλλουν ημετέρους, αποσιωπούν τους απροσκύνητους΄ όλα τα μαγειρεύουν, όπως αυτές θέλουν. Δεξιές, αριστερές, κεντρώες - όλες το ίδιο σκατό....
Είμαι εναντίον κάθε ιδεολογίας, σε οποιαδήποτε απόχρωση και αν μας την πασέρνουν. Όσο πιο γοητευτικές και προοδευτικές είναι οι ιδέες, τόσο πιο τιποτένια ανθρωπάκια μπορεί να κρύβονται από πίσω τους. Όσο πιο όμορφα τα λόγια τους, τόσο πιο ύποπτα τα έργα τους. Όσο πιο υψηλοί οι στόχοι, τόσο πιο άνοστοι οι στίχοι.
Είμαι, προπάντων, εναντίον κάθε ατομικής φιλοδοξίας, που καθημερινά μας οδηγεί σε μικρούς και μεγάλους συμβιβασμούς. Αν σήμερα κυριαρχούν παραγοντίσκοι και τσανάκια, δεν φταίει μόνο το κωλοχανείο΄ φταίνε και οι δικές μας παραχωρήσεις και αδυναμίες. Αν πιάστηκε η μέση του οδοκαθαριστή, φταίμε και εμείς που πετούμε το τσιγάρο μας στο δρόμο. Κι αν η λογοτεχνία μας κατάντησε σκάρτη, μήπως δεν φταίει και η δική μας σκαρταδούρα.

Ντίνος Χριστιανόπουλος - κείμενο του 1977 στο περιοδικό ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ, αρ. 1, Ιανουάριος - Απρίλιος 1979

Ο 83χρονος ποιητής της Θεσσαλονίκης Ντίνος Χριστιανόπουλος αρνήθηκε το «μεγάλο βραβείο γραμμάτων» που του απένειμαν τα Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνίας, το μεγάλο βραβείο του Υπουργείου Πολιτισμού, για το σύνολο του έργου του, παραπέμποντας σε παλιότερο κείμενό του (1979) με τον εμβληματικό τίτλο «Εναντίον». «Ούτε θα εμφανιστώ ούτε θα απλώσω το χέρι για να το πάρω. Δεν θέλω ούτε τα βραβεία ούτε τα λεφτά τους», σχολίασε...
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2014

Tο μεγάλο παγκόσμιο κόλπο της εποχής: Ιδιωτικοποίηση των κερδών - κοινωνικοποίηση των ζημιών

Έχοντας λάβει περί τα 200 δισεκατομμύρια βοήθεια από το 2008 μέχρι και σήμερα οι τράπεζες σύμφωνα με τα stress tests εμφανίζονται υγιείς. Γεγονός που επιβραβεύει το μεγάλο παγκόσμιο κόλπο της εποχής: Ιδιωτικοποίηση των κερδών - κοινωνικοποίηση των ζημιών.
Για να περάσουν τα test οι τράπεζες ωστόσο κάποιοι πλήρωσαν και εξακολουθούν να πληρώνουν .Ετσι κοινωνικοποιούνται οι ζημιές για να δουλεύει το σύστημα. Το σύστημα που παράγει φτώχεια για τους πολλούς και κέρδη για τους ελάχιστους.
Δεν είναι άλλωστε μυστικό, ότι αυτήν ακριβώς την περίοδο της κρίσης οι Ελληνες δισεκατομμυριούχοι όπως και τα δισεκατομμύριά τους αυξήθηκαν. Δεν είναι μυστικό ότι:
Σύμφωνα με την έρευνα της ελβετικής τράπεζας UBS πάμπλουτοι που αντιστοιχούν στο 1 εκατομμυριοστό του πληθυσμού της χώρας κατέχουν πλούτο που αντιστοιχεί σχεδόν στο 10% του συνολικού ΑΕΠ της χώρας.
Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της ελβετικής τράπεζας «Credit Suisse» στην Ελλάδα το πλουσιότερο 10% του πληθυσμού συγκεντρώνει το 56,1% του εγχώριου πλούτου από το 48,6% που συγκέντρωνε το 2007.
Δεν είναι επίσης μυστικό ότι σύμφωνα με τις έρευνες οικογενειακών προϋπολογισμών της ΕΛΣΤΑΤ των ετών 2008 – 2013:
Τα νοικοκυριά με μηνιαίο εισόδημα κάτω από 750 ευρώ αυξήθηκαν κατά 451,3%.
Τα νοικοκυριά που διαμένουν σε ένα δωμάτιο αυξήθηκαν κατά 41,3%.
Τα νοικοκυριά που διαμένουν σε κατοικίες μικρότερες των 40 τμ αυξήθηκαν κατά 31,3%.
Τα νοικοκυριά με κεντρική θέρμανση μειώθηκαν κατά 48,5%.
Τα νοικοκυριά χωρίς καθόλου θέρμανση αυξήθηκαν κατά 252,3%.
Η μέση μηνιαία κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης μειώθηκε κατά 62,5%.
Οι άνεργοι αυξήθηκαν κατά 243%….
Μπορεί, λοιπόν, κανείς έχοντας υπόψη του κάποια από τα πιο πάνω στοιχεία να αντιληφθεί ποιοι πλήρωσαν το λογαριασμό…
Αυτοί πλήρωσαν το λογαριασμό σήμερα που οι τράπεζες «σώθηκαν» και επισήμως, προφανώς δεν έχουν κανένα λόγο να συμμεριστούν τις κραυγές των κυβερνητικών πανηγυρισμών. Αυτοί που πληρώνουν αυτές τις «επιτυχίες» έχουν κάθε λόγο να παρακολουθούν με ανησυχία τη συνέχεια που έρχεται, τους επόμενους λογαριασμούς που λήγουν και που πάλι θα πρέπει να πληρωθούν από τα γνωστά υποζύγια. Τους εργαζόμενους...
Γιατί μετά την επιτυχία των τραπεζών, έρχεται μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα η τρόικα ζητώντας:
Απελευθέρωση απολύσεων στον ιδιωτικό τομέα
Απολύσεις στο Δημόσιο
Ρύθμιση του ασφαλιστικού
Αναμόρφωση στα εργασιακά
Πλειστηριασμούς ακόμη και για την πρώτη κατοικία
Με άλλα πιο απλά λόγια: ο λογαριασμός της πολιτική που με συνέπεια και επιμονή ακολουθεί η συγκυβέρνηση, είναι ανοιχτός και για πάντα ανεξόφλητος. Για όσο τουλάχιστον συνεχίζουμε αδιαμαρτύρητα να συνεισφέρουμε στα κέρδη των ελάχιστων αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα να πληρώνουμε και τις ζημιές τους.

Πηγή: topontiki.gr
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Εκφοβισμός: Aπό τα θρανία, στα γραφεία

Ο εκφοβισμός δεν συνιστά σε ένα φαινόμενο που λαμβάνει χώρα μόνο στο σχολικό πλαίσιο. Αντιθέτως, πολλές φορές παρατηρείται και στον εργασιακό χώρο. Σχεδόν το ένα τρίτο των εργαζομένων αναφέρουν πως έχουν υποστεί ψυχολογική κακομεταχείριση, σύμφωνα με έρευνα της career builder. Όπως αναφέρεται στη συγκεκριμένη έρευνα, σχεδόν το 20% αυτών καταλήγουν να παραιτούνται από τις δουλειές τους εξ’ αιτίας αυτού του φαινομένου.
Τα αποτελέσματα της έρευνας βασίζονται σε δεδομένα μιας ευρύτερης μελέτης του Harris Poll που έγινε σε σχεδόν 3.400 υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης του ιδιωτικού τομέα.
«Ο εργασιακός εκφοβισμός επηρεάζει τους εργαζομένους σε πολλές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως του μορφωτικού τους επιπέδου, του εισοδήματός τους και της θέσης που έχουν σε έναν οργανισμό», σύμφωνα με δήλωση της Ρόζμαρυ Χέφνερ. «Πολλοί από τους υπαλλήλους που έχουν βιώσει εκφοβισμό δεν αντιμετωπίζουν αυτόν που τον ασκεί, με αποτέλεσμα το φαινόμενο να παρατείνεται, να καθιστά την εργασία μια αρνητική εμπειρία και να οδηγεί το άτομο ακόμα και στην παραίτηση".

Πώς ακριβώς, όμως, ορίζεται ο εκφοβισμός στον εργασιακό χώρο;
Μεταξύ των βασικών παραπόνων των ατόμων που αισθάνθηκαν ότι βιώνουν εκφοβισμό ήταν το ότι κατηγορήθηκαν άδικα για λάθη που δεν είχαν κάνει, ότι τους αγνοούσαν και τους υπονόμευαν, ότι κρίνονταν με διαφορετικά μέτρα και σταθμά από τους υπόλοιπους υπαλλήλους και πως αποτελούσαν το αντικείμενο «κουτσομπολιού». Ακόμη, πολλοί μεταφέρουν ότι υφίσταντο συνεχή κριτική, τους απέκλειαν εσκεμμένα από δραστηριότητες και συναντήσεις και πως δέχονταν λεκτικές επιθέσεις αναφορικά με προσωπικά χαρακτηριστικά, όπως τη καταγωγή, το φύλο και την εξωτερική εμφάνιση.
«Συχνά ο εκφοβισμός στον εργασιακό χώρο συνιστά μια γκρι ζώνη, αλλά όταν κάποιος αισθάνεται ότι υπόκειται ψυχολογική κακομεταχείριση, αυτή συνήθως περιλαμβάνει ένα μοτίβο συμπεριφοράς όπου παρατηρείται έλλειψη επαγγελματισμού, συγκέντρωσης και σεβασμού», σύμφωνα με τη Χέφνερ, «και αυτή η συμπεριφορά μπορεί να εκφραστεί με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Είτε αυτή η συμπεριφορά αφορά άμεση λεκτική επίθεση και προσβολή, είτε συμπεριφορά που μπορεί να είναι περισσότερο παθητικο-επιθετική, ο εκφοβισμός μπορεί να αποδειχθεί επιζήμιος όχι μόνο για το άτομο, αλλά και για τον οργανισμό».
Από το 1/4 των εργαζομένων που ανέφεραν ότι είχαν υποστεί εκφοβισμό στον εργασιακό τους χώρο, οι υπάλληλοι σε διοικητικές θέσεις ήταν πολύ πιο πιθανό να τον έχουν βιώσει. Σχεδόν στις μισές περιπτώσεις, ο θύτης αποδεικνύεται να είναι το αφεντικό ή κάποιος συνάδελφος. Περίπου το 25% δήλωσαν πως έχουν δεχθεί εκφοβισμό από κάποιον ανώτερο που δεν είναι το αφεντικό τους. Στις περισσότερες περιπτώσεις θύτης ήταν μόνο ένα άτομο, αλλά περίπου το 20% των εργαζομένων δήλωσαν πως έχουν υποστεί εκφοβισμό και από μια ομάδα ανθρώπων.

Θα μπορούσε ποτέ να επιλυθεί το ζήτημα του εκφοβισμού στον εργασιακό χώρο;
Σχεδόν οι μισοί από τους εργαζομένους που ανέφεραν εκφοβισμό, αντιμετώπισαν άμεσα το θύτη και του ζήτησαν να σταματήσει να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο. Από εκείνους που επέλεξαν αυτή την οδό, περίπου οι μισοί είπαν ότι είχε επιτυχία, ένα παρόμοιο ποσοστό βρήκε ότι δεν είχε κανένα αποτέλεσμα και ένα 11% είπε πως η συμπεριφορά του θύτη επιδεινώθηκε. Το 32% ενημέρωσαν το Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού για την κατάσταση, αλλά από αυτούς ένα 58% είπε ότι δεν ελήφθησαν μέτρα για την αντιμετώπιση του φαινομένου.
Όπως έχει προταθεί από την Career Builder, όσοι αισθάνονται ότι υπόκεινται εκφοβισμό στον εργασιακό τους χώρο, είναι θεμιτό να τηρούν αρχείο των περιστατικών εκφοβισμού, συμπεριλαμβανομένων του χρόνου και του τόπου, καθώς και των προσώπων που ήταν μάρτυρες των γεγονότων. Ακόμη, τα άτομα θα ήταν βοηθητικό να προτιμήσουν μια ευθεία, αλλά ταυτόχρονα ευγενική κατά το δυνατόν αντιμετώπιση, κατά την οποία θα γνωστοποιήσουν στον ή στους θύτες πως αισθάνονται, δίνοντάς τους συγκεκριμένα παραδείγματα της συμπεριφοράς τους. Τέλος, προτείνεται το άτομο να επικεντρώνεται στο στόχο και στην επίλυση της σύγκρουσης. Σε περίπτωση που επιλεγεί η οδός της άμεσης αντιμετώπισης, είναι βοηθητικό να επικεντρωνόμαστε στις αλλαγές που μπορούν να πραγματοποιηθούν, ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας για όλους.

Πηγή: CareerBuilder.com
Πηγή: http://www.psychologynow.gr
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Laptops

Computer Steps - Laptops - Nick Vandome by Alexandros2011

Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2014

«Πρωτιά» της Ελλάδας στις απολύσεις δείχνει έρευνα της Κομισιόν

Πρώτη στις απολύσεις είναι η Ελλάδα, σύμφωνα με νέα έκθεση της Κομισιόν για τις κενές θέσεις εργασίας και τις προσλήψεις στην Ευρώπη (European Vacancy and Requitment Report 2014)μετά το ξέσπασμα της κρίσης.
Σύμφωνα με την έρευνα οι χώρες του Βορρά και ειδικά η Γερμανία, εμφανίζει το μεγαλύτερο ποσοστό...κενών θέσεων εργασίας μεταξύ των χωρών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξεπερνώντας το 2,5%.
Ακολουθεί η Φινλανδία, η Αυστρία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Σουηδία.
Η Κομισιόν ορίζει πως μία πτώση στις κενές θέσεις εργασίας μεταφράζεται ως πτώση στην επιχειρηματική δραστηριότητα, ενώ τα υψηλά επίπεδα κενών θέσεων αντικατοπτρίζουν την βελτίωση της πορεία της οικονομίας.
Η Ελλάδα κατέχει την 8η τελευταία θέση ενώ παρουσιάζει και τη χειρότερη επίδοση στις προσλήψεις ανέργων μεταξύ των χωρών – μελών της ΕΕ, μιας και από τους 1,2 εκατομμύρια ανέργους, μόλις οι 77 χιλιάδες προσελήφθησαν. Στις πρώτες πέντε θέσεις στη λίστα των χωρών με κριτήριο τις προσλήψεις είναι η Αυστρία, τη Σουηδία, την Φινλανδία, τη Δανία και τη Γερμανία. Παράλληλα η Ελλάδα, φαίνεται πως είναι η μοναδική χώρα της ΕΕ στην οποία οι προσλήψεις υψηλά ειδικευμένου προσωπικού ήταν περισσότερες από τις προσλήψεις λιγότερο ειδικευμένου προσωπικού.

Πηγή: paraskhnio.gr
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Απλοποιείται το θεσμικό πλαίσιο στις διαδικασίες ανάθεσης όλων των δημοσίων συμβάσεων

Εκδόθηκε από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων η Κατευθυντήρια Οδηγία, η οποία αφορά σε ενηµέρωση σχετικά µε το ν.4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις» .
Ειδικότερα µε την εν λόγω οδηγία γίνεται λεπτοµερής αναφορά στο σκοπό, το πεδίο εφαρµογής, τις βασικές ρυθµίσεις, την έναρξη ισχύος, τη κατάργηση προγενέστερων διατάξεων και τη µεταβατική περίοδο του ν.4281/2014.
Διαβάστε την κατευθυντήρια οδηγία.

Πηγή: http://www.aftodioikisi.gr Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

1973 – 2014 41 χρόνια μετά…. Πολυτεχνείο – Διακήρυξη 2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ΓΙΑ ΤΗΝ 41η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ ΕΞΕΓΕΡΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

Νοέμβρης 1973 – Νοέμβρης 2014. Σαράντα ένα χρόνια πέρασαν από την ηρωική εξέγερση του Πολυτεχνείου όπου άοπλοι φοιτητές όρθωσαν το ανάστημά τους στις σιδερόφρακτες ορδές της Χούντας και επιβάλλεται να γίνει μια αποτίμηση του σήμερα σε σχέση με το τότε.
Οι λαοί προχωρούν με παρακαταθήκη την ιστορία τους για να αντιμετωπίζουν τα σύγχρονα προβλήματα τους.
Οι εργαζόμενοι πρέπει να σεβόμαστε τους αγώνες των προηγούμενων γενεών και να υπερασπιζόμαστε τις κατακτήσεις τους, γιατί το οφείλουμε στις επόμενες γενιές.
ΤΟΤΕ η Χούντα των Συνταγματαρχών, έξι χρόνια μετά την πραξικοπηματική κατάληψη της εξουσίας με τη βοήθεια των Αμερικάνων ιμπεριαλιστών, κάτω από την πίεση του φοιτητικού και νεολαιίστικου κινήματος, καθώς και του αγώνα αντιφασιστών μέσα κι έξω από τη χώρα μας, προσπαθούσε με ελιγμούς να δώσει μια επίφαση εκδημοκρατισμού. Προσπάθησε να δώσει μια εικόνα συνδιαλλαγής με εκπροσώπους του πολιτικού κόσμου για σταδιακή, υποτίθεται, μετεξέλιξή της. Η ηρωική εξέγερση του Πολυτεχνείου ανέτρεψε τα σχέδια της Χούντας, που δείχνοντας το πραγματικό της πρόσωπο, δολοφόνησε φοιτητές και εργαζόμενους, έβγαλε ξανά τα τανκς στους δρόμους και αφού ολοκλήρωσε τα συμβόλαια που είχε συνάψει με τους εσωτερικούς και ξένους πάτρωνές της κατέρρευσε κάτω από το βάρος των εγκληματικών ενεργειών της σε βάρος του λαού μας και του λαού της Κύπρου.
Ο αγώνας των φοιτητών που είχε ξεκινήσει τότε με στόχο την κατάκτηση δημοκρατικών ελευθεριών μέσα στα Πανεπιστήμια, εξελίχθηκε σε συνολικό αντιδικτατορικό αγώνα, που έπαιρνε όλο και πιο βαθιά κοινωνικά χαρακτηριστικά για το δικαίωμα στη δουλειά, ενάντια στην πείνα και στη φτώχεια, για Παιδεία και Ελευθερία. Ήταν ένας αγώνας κατά των μηχανισμών εξάρτησης από τους Αμερικάνους και το ΝΑΤΟ. Ήταν ένας αγώνας για τα δημοκρατικά και κοινωνικά δικαιώματα του λαού μας.
ΤΩΡΑ, μετά από 41 χρόνια που βρισκόμαστε; Με τις πολιτικές των Κυβερνήσεων και τις εντολές του μεγάλου Κεφαλαίου, ντόπιου και ξένου, η φτώχεια έχει αγκαλιάσει τη μεγάλη πλειοψηφία του λαού μας. Η ανεργία οδηγήθηκε στο 30 % του ενεργού πληθυσμού. Τα εργασιακά δικαιώματα μας καταργούνται. Οι μισθοί για όσους εργάζονται κι εφόσον πληρώνονται, καρατομήθηκαν περίπου στο 40 %. Τα δημοκρατικά μας δικαιώματα αναστέλλονται, η Κυβέρνηση κυβερνάει με πράξεις Νομοθετικού περιεχομένου και ο φασισμός σηκώνει το αποτροπιαστικό του «ανάστημα» επαναφέροντας απειλές ολοκληρωτισμού.
Μετά από πέντε χρόνια εφαρμογής βαθιά αντεργατικών και αντιλαϊκών πολιτικών, με το πρόσχημα της καπιταλιστικής κρίσης και τη βοήθεια των μνημονίων και των διεθνών της δεσμεύσεων, η Κυβέρνηση υπόσχεται έξοδο από τα μνημόνια. Αφού έχει δημιουργήσει «καμένη Γη» και έχει φέρει την κοινωνική κατάσταση στη χώρα μας 60 χρόνια πίσω, αφού έχει φροντίσει να «δέσει» με συμφωνίες και ρυθμίσεις το λαό μας για τα επόμενα 30 χρόνια, η Κυβέρνηση υπόσχεται σταδιακό εκδημοκρατισμό. Αφού διέλυσαν την παραγωγική βάση της χώρας μας, κατέστρεψαν την αγροτική οικονομία, διαλύουν και ιδιωτικοποιούν όλες τις κοινωνικές δομές του κράτους στέλνοντας στην ανεργία κι άλλες χιλιάδες εργαζομένων, μας υπόσχονται χωρίς ντροπή ανάπτυξη! Φυσικά ανάπτυξη για το μεγάλο Κεφάλαιο, για αμύθητα υπερκέρδη σε όλο και πιο λίγους και εργαζόμενους με μισθούς πείνας, χωρίς δικαιώματα, χωρίς ασφάλιση, με συντάξεις πείνας
«Οι καιροί ου μενετοί». Τότε οι φοιτητές δεν περίμεναν. Μετέτρεψαν τη διαμαρτυρία σε σύγκρουση και έγραψαν Ιστορία. Σήμερα οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να περιμένουν. Η οργή να γίνει οργανωμένη πάλη και να παρασύρει Κυβερνήσεις, Τρόικα, ΔΝΤ και ΟΟΣΑ, μνημόνια και αντιδραστικές πολιτικές και να φέρει στο προσκήνιο τον κυρίαρχο λαό, τις λαϊκές ανάγκες, την αξιοπρέπεια μας. Τότε είχαμε σωματική βία, βασανιστήρια και φίμωση. Τώρα δεν έχουμε δουλειά, δεν μπορούμε να πάρουμε γάλα στα παιδιά, μας στερούν την αξιοπρέπεια στη δουλειά, βλέπουμε να αυτοκτονεί ο διπλανός μας και δεν μπορούμε να τον βοηθήσουμε. Η φτώχεια δεν είναι ντροπή. Το να μη την πολεμάς όμως είναι ντροπή. Το Πολυτεχνείο έγινε σύμβολο γιατί μας δίδαξε ότι ο μόνος δρόμος είναι ο δρόμος του αγώνα. Για όλες τις εποχές, για όλες τις καταστάσεις.
ΟΛΟΙ ΣΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014
ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΧΡ. ΛΑΔΑ ώρα 3:00μμ

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

«Κλεμμένη Άνοιξη», ένα βιβλίο υπεράσπισης των Ελλήνων

Αφού πηγαινοερχόταν επί δύο χρόνια στη χώρα μας συνομιλώντας με απλούς πολίτες αλλά και αξιωματούχους του κράτους, έγραψε ένα χρονικό 405 σελίδων με μορφή αφηγηματικής ανάλυσης για την ελληνική θεραπεία- σοκ.
Τα στερεότυπα του Ευρωπαϊκού τύπου, για τον δήθεν «τεμπέλη Έλληνα που συνταξιοδοτείται σε… νεαρή ηλικία και θέλει να τον πληρώνουν οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι», κονιορτοποιεί η Σουηδέζα δημοσιογράφος Kάϊσα Έκις Έκμαν στο βιβλίο της με τον τίτλο «Κλεμμένη Άνοιξη» που κυκλοφόρησε στην πατρίδα της και...πρόσφατα στη χώρα μας από τις εκδόσεις Κέδρος. (Μετάφραση Κατερίνας Φέτση).
Αφού πηγαινοερχόταν επί δύο χρόνια στη χώρα μας συνομιλώντας με απλούς πολίτες αλλά και αξιωματούχους του κράτους, έγραψε ένα χρονικό 405 σελίδων με μορφή αφηγηματικής ανάλυσης για την ελληνική θεραπεία- σοκ.
Η 34 χρονη συνεργάτιδα της μεγαλύτερης σουηδικής καθημερινής εφημερίδας Dagens Nyheter έφθασε στην Αθήνα το 2011, έζησε από κοντά τη ζωή νέων ανέργων, είδε το κίνημα των Αγανακτισμένων της πλατείας Συντάγματος, μελέτησε κείμενα επίσημα, διάβασε φυλλάδια ανατρεπτικά και δίνει μια αποστομωτική απάντηση στους παραπληροφορημένους συμπατριώτες της «για την τριακοστή τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου- που κάποτε είχε το μικρότερο ποσοστό αυτοκτονιών σε όλη την Ευρώπη»…
Από τις πρώτες ήδη σελίδες καταπιάνεται με το «παραμύθι των τεμπέληδων», αναφέροντας πως ο ίδιος ο υπουργός Οικονομικών της Σουηδίας Άντερς Μποργκ είχε δηλώσει πολλές φορές ότι «Οι Έλληνες παίρνουν σύνταξη στα σαράντα και δεν είναι σωστό οι Σουηδοί φορολογούμενοι να πληρώνουν γι΄ αυτούς». Επίσης: Ο Ρίτσαρντ Σβαρς στο κύριο άρθρο της εφημερίδας της έγραφε ότι «Οι Έλληνες κάθονται και πίνουν τον καφέ τους κάτω από τις ελιές θεωρώντας πως έχουν δικαίωμα να μοιράζονται το ίδιο νόμισμα με τους Γερμανούς». Ακόμη: Ο δημοσιογράφος Γιούαν Νόρμπεργκ επαναλάμβανε στα άρθρα του ότι «το ελληνικό κράτος παρείχε ετησίως μια βδομάδα διακοπών με στέγη και διατροφή σε 100.000 Έλληνες». Η συγγραφέας εξηγεί πως ρώτησε αρμόδιους και έμαθε ότι οι πόροι αυτού του προγράμματος δεν ήταν κρατικοί, αλλά προερχόταν από τις κρατήσεις των εργαζομένων, κάτι που παρέλειψε να γράψει ο συνάδελφός της.
Τη σημαία της παραπλανητικής εικόνας για τον Έλληνα- τονίζει- σήκωσε η γερμανική εφημερίδα Bild με ειδικό απεσταλμένο στην Αθήνα, οι ανταποκρίσεις του οποίου αναδημοσιευόταν άκριτα – «σαν χιονοστιβάδα» - από τις "σοβαρές" εφημερίδες της Ευρώπης και μεταδιδόταν χωρίς διασταύρωση στοιχείων από τα μεγάλα δυτικοευρωπαϊκά κανάλια.
Η Bild – υπογραμμίζει η συγγραφέας- έφθασε μάλιστα στο σημείο να προτείνει στους αναγνώστες της να παίξουν το παιχνίδι του «τεμπέλη Έλληνα» σε ένα ταμπλό όπου τα πιόνια κινούνταν από θέση σε θέση πίνοντας ούζο και χορεύοντας συρτάκι.
Η Έκμαν παραθέτει σωρεία στοιχείων για να ανατρέψει την «τρομοκρατική διασπορά γκροτέσκων παραμυθιών», αποδεικνύοντας ότι «οι Έλληνες είναι οι πιο εργατικοί πολίτες της Ευρώπης», αφού: Σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης και της Eurostat, η μέση εβδομαδιαία εργασία στην Ελλάδα είναι 42, 2 εργατικές ώρες, ενώ στην Ευρώπη είναι 37, 4 και στη Σουηδία 36,5 ώρες. Οι βασικοί μισθοί πριν την κρίση ήταν οι χαμηλότεροι όλης της Ευρώπης : 996 ευρώ. Χωρίς να αρνείται ότι, πράγματι, υπάρχει φοροδιαφυγή, διαφθορά και σπατάλη, αλλά και δυνατότητα πρόωρων συντάξεων, αναφέρει πως η μέση πραγματική ηλικία συνταξιοδότησης το 2009 ήταν τα 61, 5 έτη, δηλαδή πάνω από τη ευρωπαϊκή μέση ηλικία που ήταν 61, 1 έτη.
Όσον αφορά το πολυσυζητημένο «μεγάλο κράτος» είναι αποκαλυπτική: «Το ελληνικό δημόσιο δεν φτάνει σε καμία περίπτωση το σουηδικό, στο οποίο εργάζεται το 30 % του πληθυσμού της Σουηδίας».
Προλογίζοντας το βιβλίο ο δημοσιογράφος Άρης Χατζηστεφάνου παραθέτει τα λόγια του Γιάννη Αγγελάκα «Η φτώχεια είναι πιο φρόνιμη αν νιώθει ότι φταίει», στηλιτεύοντας την αρθρογραφία ορισμένων στον αθηναϊκό τύπο που, στην αρχή της επιβολής του Μνημονίου, έγραφαν προκειμένου «να προκαλέσουν ένα αίσθημα ενοχής στον πληθυσμό».
Ο τίτλος του βιβλίου είναι μια παραλλαγή από το γνωστό μυθιστόρημα «Η Χαμένη Άνοιξη» του Στρατή Τσίρκα, που της έδωσε στα γαλλικά φίλη της. Και τον επέλεξε καθώς – ισχυρίζεται- υπάρχουν πολλές ομοιότητες ανάμεσα σε εκείνη την περίοδο (1965 ) και τη σημερινή όσον αφορά την «απειλή για τη δημοκρατία, τα ξένα συμφέροντα και το ξεπούλημα της πολιτικής».
Η δημοσιογράφος ερευνήτρια παραθέτει δύο παραστατικές συνεντεύξεις του Γιώργου Παπανδρέου, όταν είχε παραιτηθεί από την πρωθυπουργία και του Αλέξη Τσίπρα πριν τις ευρωεκλογές.
Πρόκειται για ένα βιβλίο υπεράσπισης του κατηγορούμενου ελληνικού λαού που, εν μέσω κρίσης, καταδικάσθηκε χωρίς απολογία από ισχυρά μίντια της Ευρώπης.

Πηγή:ΑΠΕ - ΜΠΕ
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2014

“Νέα δεδομένα” για τους εργαζόμενους στους ΟΤΑ

Τι αλλάζει για Πειθαρχικά, προϊσταμένους (ΦΕΚ)
Στο Νόμο 4304/2014 (Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α΄-ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 234/23-10-2014), “Έλεγχο των Οικονομικών και Πολιτικών κομμάτων και των αιρετών αντιπροσώπων Βουλής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις”, περιλαμβάνονται διατάξεις που αφορούν στους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Μεταξύ αυτών, ξεχωρίζουμε:
-την σύσταση Επιτροπής στο ΥΠΕΣ για τη σύνταξη «Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης»
-τη δυνατότητα να παραμείνουν στη θέση τους οι Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων μέχρι την αντικατάστασή τους
-τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με ιατρό εργασίας
…ενώ ταυτόχρονα, παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με τη συγκρότηση και λειτουργία Πειθαρχικών Συμβουλίων αλλά και λεπτομέρειες για τη διαδικασία κατά την οποία οι υπάλληλοι κρίνονται για πειθαρχικές υποθέσεις.
Αναλυτικά, όπως αναφέρει σε σημειωμά της η ΠΟΕ-ΟΤΑ:

Άρθρο 22
Επιτροπή Κωδικοποίηση Δικαίου Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Στο Υπουργείο Εσωτερικών συστήνεται Επιτροπή για τη σύνταξη «Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης».
Έργο της Επιτροπής αποτελεί η σύνταξη «Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης», με την κωδικοποίηση του θεσμικού πλαισίου που διέπει την Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα, όπως ιδίως των διατάξεων που ρυθμίζουν, για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους νομικών προσώπων και επιχειρήσεών τους, την οργάνωση και λειτουργία τους, την υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων τους, κάθε ζήτημα εσόδων, δαπανών, οικονομικής λειτουργίας και αναπτυξιακής πολιτικής τους.
Η Επιτροπή αποτελείται από:………………………………………………………..
Με τη διάταξη αυτή (άρθρο 22) συστήνεται Επιτροπή Κωδικοποίησης Δικαίου Τοπικής Αυτοδιοίκησης που θα συντάξει-κωδικοποιήσει τη νομοθεσία που θα αφορά τόσο στην Τοπική Αυτοδιοίκηση όσο και στο ανθρώπινο δυναμικό.

Άρθρο 23
«Στον τίτλο και στο α΄ εδάφιο του άρθρου 7 του Ν.4111/2013, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, μετά τις λέξεις «των Υπουργείων» προστίθενται οι λέξεις «και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την 1-9-2014.»
Με τη διάταξη αυτή (άρθρο 23ο) επεκτείνεται και στους Ο.Τ.Α. η δυνατότητα να παραμείνουν, μετά από αίτησή τους στην υπηρεσία μέχρι την επιλογή και τοποθέτηση νέων Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων και εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους. Η διάταξη αυτή ισχύει στην περίπτωση που απολύονται αυτοδίκαια από την υπηρεσία, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 27
«Η παρ.10 του άρθρου 12 του Ν.4071/2012 (Α΄ 85) αντικαθίσταται ως εξής:
«Για την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων κατά την εργασία, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του Ν.3850/2010, είναι δυνατή η σύναψη από τους Ο.Τ.Α., εφόσον ο φορέας δεν διαθέτει τακτικό προσωπικό για την αντιμετώπιση της ανάγκης αυτής, συμβάσεων μίσθωσης έργου (κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.2527/1997) με ιατρό εργασίας και τεχνικό ασφαλείας ή δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών (της παρ.2δ του άρθρου 15 του Ν.4281/2014) με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν συναφείς υπηρεσίες. Νομίμως έχουν καταρτιστεί συμβάσεις μίσθωσης έργου ή παροχής υπηρεσιών μεταξύ Ο.Τ.Α. και ιδιωτών για τη διασφάλιση της υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων βάσει των διατάξεων του Ν.3850/2010, καθώς και του προισχύσαντος Ν.1568/1985.»
Με τη διάταξη αυτή (άρθρο 27ο) δίνεται η δυνατότητα σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου ή Δημοσίων Συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα για την παροχή υπηρεσιών (Ιατρός Εργασίας και Τεχνικός Ασφάλειας) μεταξύ των Ο.Τ.Α. για τη διασφάλιση της Υγιεινής και Ασφάλειας των εργαζομένων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3850/2010.

Άρθρο 30 Το άρθρο 146Α του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Υπαλληλικός Κώδικας, Ν.3528/2007, Α΄ 26) όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:……………………………………………………………….
Με τη διάταξη αυτή (άρθρο 30) τροποποιούνται-επαναδιατυπώνονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με τη συγκρότηση και λειτουργία του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου των Δημοσίων Υπαλλήλων και των Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., των Δήμων και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών.

Πηγή: http://www.aftodioikisi.gr/
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Ανεργία και ανισότητες στο κέντρο των ανησυχιών για το 2015

Η ανεργία και οι αυξανόμενες ανισότητες μεταξύ των πλουσίων και των φτωχών βρίσκονται στο κέντρο των ανησυχιών των ηγετών για το 2015, σύμφωνα με την ετήσια μελέτη με τίτλο «Προοπτικές της παγκόσμιας ατζέντας» που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, η έδρα του οποίου βρίσκεται στη Γενεύη.
Οι ανησυχίες αυτές βρίσκονται στις δύο πρώτες θέσεις του καταλόγου με τις 10 κύριες τάσεις που αναμένουν για το 2015 αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις στον κόσμο και ερωτήθηκαν από το Φόρουμ.
Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ οργανώνει κάθε χρόνο τον Ιανουάριο το Φόρουμ του Νταβός, το ετήσιο ραντεβού της παγκόσμιας οικονομικής και πολιτικής ελίτ.
Συνολικά 1.800 ειδικοί του Φόρουμ ερωτήθηκαν σχετικά με τις ανησυχίες των ηγετών για τους 12 με 18 επόμενους μήνες.
Πέρυσι οι δύο κύριες ανησυχίες των ηγετών ήταν οι εντάσεις στη Συρία και τη Βόρεια Αφρική, καθώς και το χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών.
«Η σημασία που αποδίδεται στην ανισότητα και την ανεργία», που είναι πρώτες στον φετινό κατάλογο, «δείχνει πως αυτές οι ανησυχίες επιδεινώθηκαν σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια», αναφέρει το Φόρουμ.
Οι ειδικοί αναφέρουν επίσης πως δύο τάσεις έκαναν την εμφάνισή τους σ” αυτή την ετήσια μελέτη για πρώτη φορά αφότου άρχισε, το 2010. Πρόκειται για την ενίσχυση του γεωστρατηγικού ανταγωνισμού (4η θέση), όπως οι αυξανόμενες εντάσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και τη Ρωσία, και την άνοδο του εθνικισμού (8η θέση).
Εξάλλου η έλλειψη ηγεσίας πρόκειται να επιδεινωθεί το 2015, σύμφωνα μ” αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις. Τοποθετούν την ανησυχία αυτή στην 3η θέση, από την 7η στην οποία βρισκόταν το 2014.
Αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις ανησυχούν επίσης σχετικά με το περιβάλλον.
Έτσι η επιδείνωση της ρύπανσης στις αναπτυσσόμενες χώρες βρίσκεται στην 6η θέση, ακριβώς μπροστά από τον πολλαπλασιασμό των ακραίων μετεωρολογικών φαινομένων.
Ο φόβος της λειψυδρίας βρίσκεται στην 9η θέση, μπροστά από την αυξημένη σημασία της υγείας για την οικονομία, κάτι που καταδεικνύει «τη σχέση ανάμεσα σ” έναν πληθυσμό με καλή υγεία και μια υγιή οικονομία».
Το σημείο αυτό υπογραμμίζει την ανησυχία για τις λοιμώδεις νόσους, σύμφωνα με το Φόρουμ, σ” ένα πλαίσιο παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης η οποία συνδέεται με την επιδημία του ιού Έμπολα.
Το Φόρουμ κατέταξε επίσης αυτές τις τάσεις για το 2015 αναλόγως γεωγραφικής περιοχής.
Στην Ευρώπη, τα πρόσωπα που λαμβάνουν τις αποφάσεις θέτουν επικεφαλής των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν για το 2015 την ενθάρρυνση της οικονομικής ανάπτυξης και της καινοτομίας, την ανεργία των νέων και τις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας.
Στη Βόρεια Αμερική, αυτοί που λαμβάνουν τις αποφάσεις έθεσαν επικεφαλής των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν για το 2015 τη μείωση των ανισοτήτων, τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις και την κλιματική αλλαγή.
Στην Ασία, οι προτεραιότητες αυτών που αποφασίζουν είναι οι γεωπoλιτικές εντάσεις, οι διαρθρωτικές οικονομικές μεταρρυθμίσεις και η διαχείριση του αυξανόμενου εξαστισμού.
Στη Λατινική Αμερική, οι κύριες προκλήσεις είναι η διαφθορά, η εκπαίδευση και οι αυξανόμενες ανισότητες.
Στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, η επίμονη ανεργία των νέων, οι πολιτικές μεταβάσεις και οι κοινωνικές εντάσεις έρχονται επικεφαλής του καταλόγου με τις προκλήσεις του 2015.
Τέλος στην υποσαχάρια Αφρική η εκπαίδευση, η χρηστή διακυβέρνηση και οι υποδομές είναι οι κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν αυτοί που λαμβάνουν τις αποφάσεις.
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....