Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2014

Απλοποιείται το θεσμικό πλαίσιο στις διαδικασίες ανάθεσης όλων των δημοσίων συμβάσεων

Εκδόθηκε από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων η Κατευθυντήρια Οδηγία, η οποία αφορά σε ενηµέρωση σχετικά µε το ν.4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις» .
Ειδικότερα µε την εν λόγω οδηγία γίνεται λεπτοµερής αναφορά στο σκοπό, το πεδίο εφαρµογής, τις βασικές ρυθµίσεις, την έναρξη ισχύος, τη κατάργηση προγενέστερων διατάξεων και τη µεταβατική περίοδο του ν.4281/2014.
Διαβάστε την κατευθυντήρια οδηγία.

Πηγή: http://www.aftodioikisi.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου