Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2014

Πως θα ελέγχονται οι προϋπολογισμοί δήμων και περιφερειών

Το πλαίσιο κατάρτισης και ελέγχου των προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2015 των δήμων, των περιφερειών και των νομικών τους προσώπων, προσδιορίζει με πολυσέλιδη εγκύκλιο του το υπουργείο Εσωτερικών.
Μεταξύ άλλων στην εγκύκλιο δίνονται λεπτομέρειες για τα αναγκαία βήματα που θα πρέπει να αναπτύξουν οι αρμόδιες υπηρεσίες και τα αιρετά όργανα προκειμένου να μην υπάρξει εμπλοκή με την κατάρτιση των προϋπολογισμών.
Μάλιστα τονίζεται ότι σε περίπτωση που το σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων κάθε δημοτικής ή τοπικής κοινότητας ή το προσχέδιο του δεν καταρτιστούν ή δεν υποβληθούν εμπρόθεσμα στην οικονομική επιτροπή, τότε αυτά καταρτίζονται από την ίδια την οικονομική επιτροπή.
Σε σχέση με το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) επισημαίνεται ότι αυτό καταρτίζεται, ψηφίζεται και υποβάλλεται προς έλεγχο από την αρμόδια αρχή μαζί με τον προϋπολογισμό του ΟΤΑ.
Το δημοτικό συμβούλιο θα πρέπει εως τη 15η Νοεμβρίου να ψηφίσει τον προϋπολογισμό και το ΟΠΔ σε μία ειδική γι’αυτόν το σκοπό συνεδρίαση και η απόφαση του συμβουλίου να υποβληθεί σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή για έλεγχο στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση (Α.Δ), η οποία αντίστοιχα θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε αυτός να ολοκληρωθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου.
Στην εγκύκλιο γίνεται αναφορά και για τον έλεγχο νομιμότητα σε συνάρτηση με τη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ και τα οικονομικά στοιχεία των ΟΤΑ και των νπδδ αυτών που τηρούνται στη βάση δεδομένων του υπουργείου Εσωτερικών.
Αναλυτικά η εγκύκλιος

Πηγή: http://www.localit.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου