Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2014

Η Ελλάδα της φτώχειας και των κοινωνικών αδικιών

Η ζοφερή κατάσταση της ελληνικής οικονομίας και οι τρομερές επιπτώσεις της κρίσης στην κοινωνία αποτυπώνεται στην τριμηνιαία έκθεση για την ελληνική οικονομία (Ιούλιος – Σεπτέμβριος 2014) που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής. Οι συντάκτες της έκθεσης παρομοιάζουν με “κινούμενη άμμο” το συνεχώς μεταβαλλόμενο διεθνές κι ευρωπαϊκό περιβάλλον, πάνω στο οποίο πραγματοποιούνται η δημοσιονομική προσαρμογή και οι μεταρρυθμίσεις, επισημαίνουν ότι ακόμα και φαινομενικά ανώδυνα μέτρα όπως η καταγραφή του αριθμού των απασχολούμενων στο Δημόσιο ή η εκτίμηση των οικονομικών επιπτώσεων άλλων μέτρων γίνονται υπό την εξωτερική πίεση των δανειστών και ότι ακόμα δεν έχει ακόμα διαμορφωθεί ένα εθνικό πρόγραμμα για την εποχή μετά το τρέχον “μνημόνιο” που τελειώνει το 2014, παρότι στη δημόσια συζήτηση κυριαρχεί από πλευράς τόσο της κυβέρνησης όσο και της αξιωματικής αντιπολίτευσης το ζήτημα του “τέλους του μνημονίου”.

Δεν γίνεται κοινωνική πολιτική σε σαθρά οικονομικά θεμέλια
Το “τέλος του μνημονίου” και η έξοδος στις αγορές για δανεισμό δε σημαίνει ότι η ελληνική οικονομία δε βαρύνεται από σοβαρά διαρθρωτικά προβλήματα ούτε ότι δεν υπάρχει εξίσου μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα. Όλα αυτά πρέπει να αντιμετωπισθούν με την εφαρμογή ενός πειστικού αναπτυξιακού προγράμματος, που όμως δεν υπάρχει ή δεν έχει ανακοινωθεί, επισημαίνει το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής, τονίζοντας πως η οικονομία πρέπει να διανύσει πολύ δρόμο ακόμα για να περάσει σε διατηρήσιμους ρυθμούς ανάπτυξης και ικανοποιητική μείωση της ανεργίας.
Η επιστημονική ομάδα διακρίνει αβεβαιότητες ως προς το τελικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα και σημειώνει πως η μεγάλη δημοσιονομική προσαρμογή που έχει συντελεστεί είχε μεγάλο οικονομικό και κοινωνικό κόστος και χαρακτηρίζεται από προχειρότητα στο σχεδιασμό και την εφαρμογή. Το αποτέλεσμα ωστόσο δεν πρέπει να υποτιμηθεί, καθώς θα συμβάλλει στις δύσκολες διαπραγματεύσεις κυρίως με τους εταίρους στην Ευρωζώνη, τον ESM και την ΕΚΤ. Ειδική αναφορά γίνεται στις αλλεπάλληλες φορολογικές επιβαρύνσεις και αστοχίες που δεν εντάσσονταν σε ένα συνολικό σχέδιο αναμόρφωσης του φορολογικού συστήματος (π.χ. στον ΕΝΦΙΑ που υπολογίσθηκε με βάση εξωπραγματικές αντικειμενικές αξίες και επιβαρύνει ακόμα και την πρώτη κατοικία) και πολιτικοί δισταγμοί σε άλλους κρίσιμους τομείς με αποτέλεσμα π.χ. να μην αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά η φοροδιαφυγή στα πετρελαιοειδή. Χρειάζεται λιγότερη λιτότητα, περισσότερες και βαθύτερες μεταρρυθμίσεις συν ευρωπαϊκή “αλληλεγγύη”, είναι ένα από τα συμπεράσματα της έκθεσης.

Η Ελλάδα είναι ουραγός σε ζητήματα κοινωνικής δικαιοσύνης
Οι επιστήμονες επισημαίνουν επίσης ότι σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη του Γερμανικού Ιδρύματος Bertelsmann η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση μεταξύ των 28 χωρών της ΕΕ αναφορικά με τα ζητήματα κοινωνικής δικαιοσύνης.

Η Ελλάδα στην χειρότερη θέση στην Ευρώπη όσον αφορά τον κίνδυνο φτώχειας
Στην έκθεση υπάρχει ειδικό κεφάλαιο που αφορά στο θεσμό του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος ως μέσο αντιμετώπισης της φτώχειας στη χώρα μας.
Επισημαίνεται πως 2,5 εκατομμύρια άτομα βρίσκονται κάτω από το χρηματικό όριο της σχετικής φτώχειας (23,1%), με βάση το εισόδημα του μεσαίου νοικοκυριού (το 60%). Επιπλέον, 3,8 εκατομμύρια άτομα βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας λόγω υλικών στερήσεων και ανεργίας.
Η Ελλάδα σύμφωνα με την Eurostat βρίσκεται στην χειρότερη θέση στην ΕΕ-28 όσον αφορά τον κίνδυνο φτώχειας. Η Ελλάδα επίσης συγκαταλέγεται στην ομάδα των χωρών με τη μεγαλύτερη φτώχεια (23,1%) και προηγείται της Ισπανίας, Ρουμανίας και Βουλγαρίας ενώ κατέχει την τέταρτη χειρότερη θέση ως προς τον δείκτη χάσματος της φτώχειας μετά την Ισπανία, Ρουμανία και Βουλγαρία. Ακόμα σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ τέσσερις στους δέκα δεν μπορούν να πληρώσουν το δάνειο, ένας στους τρεις δεν έχει ικανοποιητική θέρμανση και πέντε στους δέκα αντιμετωπίζουν έκτακτες ανάγκες. Επίσης, σύμφωνα με έρευνα του ΟΟΣΑ, η Ελλάδα βρίσκεται στην τέταρτη χειρότερη θέση μεταξύ 35 χωρών με βάση τους δείκτες ευημερίας και ποιότητας ζωής, χειρότερα ακόμα και από την Τουρκία.
Μια άλλη σημαντική διάσταση της φτώχειας, αφορά την παιδική φτώχεια (28,8% το 2012), τα μονογονεϊκά νοικοκυριά, τα πολυμελή νοικοκυριά, οι μη οικονομικά ενεργοί και τα άτομα με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο.
Η έκθεση τονίζει πως η ελληνική κοινωνική πολιτική βασίζεται στη χορήγηση επιδομάτων σε συγκεκριμένες κοινωνικές κατηγορίες ανεξάρτητα από το ύψος του εισοδήματος και συμπεραίνει πως η αναμόρφωση του συστήματος κοινωνικής πολιτικής είναι επιτακτική και χρήζει βελτίωσης τόσο ως προς την αποτελεσματικότητα (δηλ. το ποσοστό κατά το οποίο βελτιώνεται το επίπεδο σχετικής φτώχειας) όσο και ως προς την αποδοτικότητα (δηλ. μείωση της ακραίας φτώχειας με την μικρότερη δαπάνη).
Για να δείτε την έκθεση πατήστε εδώ
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Δραματική αύξηση στην παιδική φτώχεια και στην Ελλάδα

Ο αριθμός των παιδιών που ζουν σε συνθήκες φτώχειας μέσα σε τέσσερα χρόνια αυξήθηκε στις μισές και πλέον πιο πλούσιες χώρες, σύμφωνα με σχετική έκθεση της Unicef. Η μεγαλύτερη αύξηση σημειώνεται στις χώρες της νότιας Ευρώπης συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας.
Ειδικότερα, το διάστημα μεταξύ 2008- 2012, ο αριθμός των παιδιών που ζουν σε συνθήκες φτώχειας αυξήθηκε στις 23 από τις 41 πλουσιότερες χώρες.
Μέσα σε τέσσερα χρόνια, στις 23 πλούσιες χώρες, η εισοδηματική φτώχεια των παιδιών αυξήθηκε εξαιτίας της κρίσης, με μεγάλες διακυμάνσεις από χώρα σε χώρα, όπως υπογραμμίζει η έκθεση του Ερευνητικού Κέντρου του Ταμείου των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά.
Στα επίπεδα του 1998 το εισόδημα των νοικοκυριών με παιδιά στην Ελλάδα
Σύμφωνα με τη Unicef, στις χώρες της νότιας Ευρώπης (Ισπανία, Ελλάδα και Ιταλία) όπως και στην Κροατία, στις χώρες της Βαλτικής και σε άλλες τρεις χώρες που έχουν πληγεί από την ύφεση (την Ιρλανδία, την Ισλανδία και το Λουξεμβούργο) καταγράφθηκε η μεγαλύτερη αύξηση των ποσοστών παιδικής φτώχειας την εν λόγω περίοδο.
Στην Ελλάδα, το 2012 το μέσο οικογενειακό εισόδημα των νοικοκυριών με παιδιά βυθίστηκε στα επίπεδα του 1998 - το ισοδύναμο της απώλειας 14 χρόνων εισοδηματικής προόδου. Ομοίως, η Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο και η Ισπανία έχασαν μια δεκαετία, η Ισλανδία έχασε εννέα χρόνια και η Ιταλία, η Ουγγαρία και η Πορτογαλία έχασαν οκτώ.
Συνολικά ο αριθμός των παιδιών που ζούσαν σε συνθήκες φτώχειας κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης υπερέβη κατά 2,6 εκατομμύρια τον αριθμό των παιδιών που κατάφεραν να εξέλθουν από τις συνθήκες φτώχειας από το 2008 (6,6 εκατομμύρια έναντι 4 εκατομμυρίων) επισημαίνει η Unicef.
Περίπου 76,5 εκατομμύρια παιδιά ζουν σε συνθήκες φτώχειας στις 41 πιο ευημερούσες χώρες.
«Πολλές εύπορες χώρες έχουν υποστεί ένα “μεγάλο άλμα προς τα πίσω” όσον αφορά στα εισοδήματα των νοικοκυριών και οι επιπτώσεις για τα παιδιά θα είναι μακροχρόνιες για αυτά και τις κοινότητές τους», δήλωσε ο Τζέφρεϊ Ο΄ Μάλεϊ, επικεφαλής Παγκόσμιας Πολιτικής και Στρατηγικής της Unicef.

Μεγάλο ποσοστό νέων εκτός εκπαίδευσης
Από την κρίση έχουν πληγεί ιδιαίτερα οι νέοι.
Η Unicef υπογραμμίζει ότι το ποσοστό των νέων ηλικίας 15- 24 ετών που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης ή απασχόλησης έχει αυξηθεί κατά περίπου 30% στην Κροατία, την Κύπρο, την Ελλάδα, την Ιταλία και τη Ρουμανία.
«Η απουσία μιας τολμηρής στρατηγικής ανταπόκρισης» εκ μέρους των κρατών «θα μπορούσε να έχει αρνητικές επιπτώσεις σε μακροπρόθεσμο επίπεδο για τις κοινωνίες» συμπεραίνει η Unicef που αναφέρει για παράδειγμα το ενδεχόμενο μιας επιβράδυνσης της.

Περισσότερα στοιχεία για τη θέση της Ελλάδας στην κατάταξη των χωρών
Η έκθεση κατατάσσει τις χώρες με βάση τη μεταβολή στην παιδική φτώχεια με έτος βάσης το 2008 και η Ελλάδα καταλαμβάνει την 40η θέση παρουσιάζοντας επιδείνωση κατά 17,5 ποσοστιαίες μονάδες (από 23% το 2008 σε 40,5% το 2012) καλύτερη μόνο από την Ισλανδία (επιδείνωση κατά 20,4%).
Στην κατάταξη με βάση το ποσοστό νέων ηλικίας 15-24 ετών οι οποίοι δεν σπουδάζουν, δεν εργάζονται και δε συμμετέχουν σε κανένα πρόγραμμα κατάρτισης η Ελλάδα καταλαμβάνει και πάλι την 40η θέση παρουσιάζοντας επιδείνωση κατά 8,9 ποσοστιαίες μονάδες (από 11,7% το 2008 σε 20,6% το 2012) μαζί με την Κύπρο (επιδείνωση κατά 9%).
Ένας επιπλέον τρόπος που χρησιμοποιήθηκε για την έκθεση ώστε να φανεί η επίδραση της οικονομικής κρίσης, ήταν μια παγκόσμια δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Gallup με βάση τέσσερα ερωτήματα:
Υπήρξαν φορές το τελευταίο έτος που δεν είχατε χρήματα για τη διατροφή σας ή της οικογένειάς σας;
Βιώνετε πιέσεις (στρες) σήμερα;
Ποια είναι η συνολική ικανοποίηση από τη ζωή σας; - και
Έχουν τα περισσότερα παιδιά την ευκαιρία να μαθαίνουν και να εξελίσσονται καθημερινά ή όχι;
Σε 29 από τις 41 χώρες, η έρευνα δείχνει αύξηση στο ποσοστό των ερωτηθέντων, οι οποίοι ανέφεραν ότι δεν έχουν αρκετά χρήματα να αγοράσουν φαγητό για τους ίδιους και τις οικογένειές τους.

Η Ελλάδα βρίσκεται στη θέση 39.
Επίσης, και πάλι σε 29 χώρες, ο δείκτης στρες αυξήθηκε με την Ελλάδα να καταλαμβάνει ξανά τη θέση 39 της κατάταξης.
Σε περίπου μισές από τις χώρες, η συνολική ικανοποίηση από τη ζωή μειώθηκε και τέλος, σε 21 από τις 41 χώρες, λιγότερα άτομα διαπιστώνουν ότι τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να μαθαίνουν και να εξελίσσονται στη χώρα τους. Η Ελλάδα καταλαμβάνει την τελευταία 41η θέση στην κατάταξη και στα δύο τελευταία ερωτήματα. Επιπλέον είναι μεταξύ των χωρών που παρουσιάζουν επιδείνωση όσον αφορά και τους τέσσερις παράγοντες μεταξύ 2007- 2013 μαζί με Κύπρο, Τουρκία, Ιρλανδία, Ισπανία, Πορτογαλία, Η.Π.Α. και Φινλανδία. Τις τρεις καλύτερες θέσεις της κατάταξης καταλαμβάνουν οι Γερμανία, Ελβετία και Ισραήλ.
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Τίτλοι τέλους

Τρεις μέρες μετά την επέτειο της αντίστασης του ελληνικού λαού εναντίον οποιουδήποτε επίδοξου κατακτητή και τα σημάδια οδηγούν σε ...θλιβερές διαπιστώσεις:
Συνηθίσαμε, δυστυχώς, τα κάγκελα.
Συνηθίσαμε και τις αλυσίδες.
Συνηθίσαμε σε μισθούς και συντάξεις πείνας.
Συνηθίσαμε σε αδικαιολόγητους-ανύπαρκτους φόρους, χαράτσια, και κάθε είδους διαστροφή που γεννά το μυαλό των πολιτικών απατεώνων που κυβερνούν.
Συνηθίσαμε να δεχόμαστε σαν ανθρώπους... που μπορούν να κατέχουν κρατικά και κυβερνητικά αξιώματα, ..άτομα ψυχοπαθητικά και νοητικά καθυστερημένα.
Συνηθίσαμε την ιδέα των οικονομικών σκλάβων και της ελεγχόμενης αποικίας, ..από πιστωτές ληστές, μπαταχτσήδες, τοκογλύφους.
Συνηθίσαμε το ψέμα.
Συνηθίσαμε το παραμύθι ότι τίποτα δεν αλλάζει, ..και ότι είμαστε όλοι το ίδιο ηθικά διαβρωμένοι.
Συνηθίσαμε την πείνα, την ανεργία, την μετανάστευση, τους άστεγους, τις αυτοκτονίες δίπλα μας.
Συνηθίσαμε την καταπάτηση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην χώρα μας.
Συνηθίσαμε το ξέσκισμα του Συντάγματος και την παραποίηση του πολιτεύματος. ΣΥΝΗΘΙΣΑΜΕ ΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ ΟΠΩΣ ΤΗΝ ΘΕΛΟΥΝ ΑΥΤΟΙ.
Το χειρότερο όμως είναι πως συνηθίσαμε στην σκλαβιά, και παραιτηθήκαμε κάθε προσπάθειας.
Περιμένουμε από εκλογές σε εκλογές, όποτε, και αν, αυτοί επιτρέψουν, για να εκφράσουμε την αντίθεσή μας, τις απαιτήσεις μας, τον θυμό μας, την θέλησή μας.
Υποστείλαμε κάθε σημαία δυναμικής διεκδίκησης του δίκιου μας.
Φοβόμαστε να ΦΩΝΑΞΟΥΜΕ ότι είναι προδότες, αγύρτες, ανθέλληνες, υπάνθρωποι.
Φοβόμαστε να ανασάνουμε.
Να ελευθερωθούμε.
Ή, έστω, να προσπαθήσουμε.
Τίτλοι τέλους για μιά χώρα.
Κι έναν λαό κάποτε ελεύθερο και υπερήφανο, ..και τώρα ζήτουλα και χέστη!..
Πηγή: mandatoforos.blogspot.gr
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2014

Συνεχίζουμε την αποχή από τις διαδικασίες του Ν.4250/2014

Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/νση: Λ. Κηφισίας 125-127 – 4ος όροφος
email: osyape@otenet.gr
www.osyape.gr

Αθήνα, 28/10/2014
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συνάδελφοι, συναδέλφισσες Συνεχίζουμε τον αγώνα μας ενάντια στην πιο βάρβαρη αντιλαϊκή πολιτική που στοχεύει σε «μικρές» και «επιτελικές» δημόσιες υπηρεσίες, στο ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου, στην εκχώρηση των δημόσιων αγαθών, στην ανεργία, στις ελαστικές σχέσεις εργασίας, στην φτώχεια και την εξαθλίωση.
Στόχος της κυβέρνησης δεν αποτελεί η αναβάθμιση του δημοσίου τομέα, όπως λέει αλλά η πλήρης υποταγή του στις ανάγκες της κερδοφορίας και της ανταγωνιστικότητας των μεγαλοεπιχειρηματιών και των τραπεζών.
Η συγκριτική “αξιολόγηση” όπως αυτή περιγράφεται στο Ν. 4250/2014 με προκαθορισμένα ποσοστά και ο λεγόμενος επανέλεγχος μετατροπής των συμβάσεων των συναδέλφων ΙΔΑΧ με επαναπροσδιορισμό των κριτηρίων, στοχεύουν στη δημιουργία δεξαμενών προς απόλυση και στην προώθηση των ιδιωτικοποιήσεων.
Συνεχίζουμε ενιαία και δυναμικά, μέσα από συλλογικές – κινηματικές διαδικασίες τον αγώνα μας και δεν συμμετέχουμε σε κανένα στάδιο της «αξιολόγησης» και του λεγόμενου επανελέγχου των συμβάσεων. Η Ομοσπονδία έχει προκηρύξει ΑΠΕΡΓΙΑ – ΑΠΟΧΗ από κάθε σχετική διαδικασία. Είμαστε σε απόλυτη ετοιμότητα ώστε να δώσουμε απάντηση με κάθε μορφής κινητοποίηση, για την προάσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, οποτεδήποτε αυτό κριθεί αναγκαίο.
Καλούμε όλα τους Συλλόγους μέλη της ΟΣΥΑΠΕ να επαγρυπνούν και να μας ενημερώνουν για κάθε νέα εξέλιξη.
Μετά από ομόφωνη απόφαση του Γενικού Συμβουλίου καλούμε το σύνολο των συναδέλφων, ανεξαρτήτως δικαστικών αποφάσεων να συνεχίσουν να απέχουν από το σύνολο των αναφερόμενων διαδικασιών που προβλέπονται στο Ν. 4250/2014.
Επειδή ο αγώνας πρέπει να είναι καθολικός και συλλογικός και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να δικαιολογηθούν συμπεριφορές – λογικές που επενδύουν στο ατομικό και όχι στο συλλογικό συμφέρον, το Γενικό Συμβούλιο της ΟΣΥΑΠΕ καλεί τους πρωτοβάθμιους συλλόγους να προχωρήσουν, με την διαδικασία που προβλέπεται από το καταστατικό τους στη άμεση διαγραφή των Γενικών Διευθυντών, Διευθυντών και Προϊσταμένων, που συμμετείχαν με οποιοδήποτε τρόπο στη διαδικασία της αξιολόγησης

Για το Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΛΚΗΣ ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Διώξεις δημάρχων για την αντίθεσή τους στην «αξιολόγηση»

Η Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. χαιρετίζει την άρνηση δημάρχων και περιφερειαρχών να συναινέσουν στη διαδικασία της αξιολόγησης των υπαλλήλων τους καθώς και στην επανεξέταση της μετατροπής συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου χρόνου. Για πρώτη φορά, Δήμαρχοι και Περιφερειάρχες σε πολλές περιοχές της χώρας μπλοκάρουν τη λειτουργία του κρατικού μνημονιακού μηχανισμού και αρνούνται να αποτελέσουν γρανάζι στη λειτουργία του.
Η στάση αυτή των δημοτικών και περιφερειακών αρχών δημιουργεί νέες δυσκολίες στην υλοποίηση των κυβερνητικών σχεδίων για χιλιάδες νέες απολύσεις στο Δημόσιο και βραχυκυκλώνει τις εντολές της Τρόικα. Με την απεργία – αποχή των εργαζόμενων στο υπόλοιπο Δημόσιο από την αξιολόγηση και τον «επανέλεγχο» μετατροπής των συμβάσεων, αναπτύσσεται ένα κίνημα που έχει τη δυνατότητα να ακυρώσει τους σχεδιασμούς της Κυβέρνησης.
Η Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. εκτιμά ότι το «εντέλλεσθε» των δημάρχων και περιφερειαρχών προς τους υπαλλήλους τους, για τη μη αποστολή στο Υπουργείο οποιουδήποτε στοιχείου θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για απολύσεις εργαζομένων, είναι αυτονόητη υποχρέωση τους στη μάχη για τη σωτηρία των δήμων και περιφερειών από το στραγγαλισμό του μνημονίου.
Στον εισαγγελέα παρουσιάστηκε σήμερα, Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2014 ο δήμαρχος Χαλανδρίου Σ. Ρούσσος και καλείται αύριο, Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2014, ο Δήμαρχος Πάτρας, Κ. Πελετίδης οι οποίοι εξέφρασαν την αντίθεσή τους και δεν υπέκυψαν στις απειλές του ΥΔΜΗΔ.
Η Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καταγγέλλει τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ο οποίος μετά τις απειλές εναντίον των εργαζομένων στο Δημόσιο και των εκπροσώπων τους, που αρνούνται να γίνουν συνένοχοι στο έγκλημα των χιλιάδων απολύσεων, στοχοποιεί τώρα τους δημάρχους και τους περιφερειάρχες που υπερασπίζονται τους εργαζόμενους και τις υπηρεσίες των δήμων τους.
Η Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλύπτει τις κινητοποιήσεις των σωματείων που έχουν προκηρύξει για τη στήριξη της Δημοκρατικής Αρχής Πάτρας ενάντια στον αυταρχισμό της Κυβέρνησης και καλεί όλους τους πολίτες να συμπαραταχθούν με τους Δημόσιους Υπαλλήλους στον αγώνα για την υπεράσπιση των κοινωνικών υπηρεσιών των δήμων και γενικότερα των δημόσιων κοινωνικών αγαθών που η Κυβέρνηση παραδίδει στο ιδιωτικό κερδοσκοπικό κεφάλαιο.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Αυτό το «Κάποτε», το έλεγαν ζωή

Kάποτε…ο χρόνος είχε τέσσερις εποχές
Σήμερα…έχει δύο

Κάποτε…κυκλοφορούσαμε με ταπεινά αυτοκίνητα 1000 κυβικών και ήμασταν χαρούμενοι
Σήμερα…κυκλοφορούμε με τζιπ 2000 κυβικών και στεναχωριόμαστε που δεν έχουμε τζιπ… 3000 κυβικών

Καποτε…δουλεύαμε οκτώ ώρες
Σήμερα…έχουμε χάσει το μέτρημα

Κάποτε…είχαμε χρόνο να πάμε για καφέ με τους φίλους μας..
Σήμερα τα λέμε μέσω MSN και Skype

Κάποτε..είχαμε τις πόρτες των σπιτιών ανοικτές, όπως και τις καρδιές μας ..
Σήμερα…κλειδαμπαρωνόμαστε, βάζουμε συναγερμούς και έχουμε και 5-6 λυκόσκυλα για να μην αφήσουμε κανέναν να μας πλησιάσει. Είτε είναι καλός, είτε κακός.

Καποτε…πίναμε νερό της βρύσης και ήμασταν μια χαρά
Σήμερα…πίνουμε εμφιαλωμένο και…αρρωσταίνουμε

Κάποτε…παίζαμε με τους φίλους μας ποδόσφαιρο στις αλάνες…
Σήμερα,παίζουμε ποδόσφαιρο στο Playstation

Κάποτε…είχαμε 2 τηλεοπτικά κανάλια και πάντα βρίσκαμε κάτι ενδιαφέρον να δούμε
Σήμερα…έχουμε 100 κανάλια και δεν μας αρέσει κανένα..

Κάποτε…είχαμε χρόνο για τον εαυτό μας
Σήμερα…δεν έχουμε χρόνο για κανένα….

Κάποτε…λέγαμε καλημέρα σε ένα περαστικό και τον ρωτούσαμε για την τάδε οδό
Σήμερα…μας τα λέει ο navigator

Κάποτε…ζούσαμε σε σπίτι 65 τετραγωνικών και…ήμασταν ευτυχισμένοι
Σήμερα…ζούμε σε σπίτια 120 τετραγωνικών και δεν χωράμε μέσα…

Κάποτε…είχαμε χρόνο να κοιτάξουμε τον ουρανό, να δούμε το χρώμα του, να ακούσουμε το κελάϊδισμα των πουλιών, να νιώσουμε την ευωδιά του βρεγμένου χώματος
Σήμερα…τα βλέπουμε στην τηλεόραση

Κάποτε…ζητάγαμε συγνώμη από κοντά
Σήμερα…το λέμε και με SMS

Κάποτε…αγοράζαμε ένα παντελόνι και το είχαμε για δύο χρόνια
Τώρα… το έχουμε δύο μήνες και μετά παίρνουμε άλλο

Κάποτε…τα περιοδικά έπαιρναν συνέντευξη από ανθρώπους σαν το Σεφέρη, το Χορν, τη Μαρία Κάλας
Σήμερα…παίρνουν από τον Καρβέλα και την..Πετρούλα..

Κάποτε..ξυπνάγαμε πρωί πρωί την Κυριακή για να πάμε στην εκκλησία
Σήμερα…δεν πάμε γιατί γιατί οι παπάδες γίνανε μεσίτες και επιχειρηματίες

Κάποτε…μαζευόμασταν όλη η οικογένεια γύρω από το κυριακάτικο τραπέζι και αισθανόμασταν ενωμένοι και ευτυχισμένοι.
Σήμερα…έχει ο καθένας το δικό του δωμάτιο και δεν βρισκόμαστε μαζί στο τραπέζι ποτέ…

Κάποτε…οι τραγουδίστριες τραγουδούσαν με τη φωνή
Σήμερα…τραγουδούν με κάτι άλλο.

Κάποτε…ντοκουμέντο ήταν μια επιστημονική ανακάλυψη .
Σήμερα…ντοκουμέντο είναι ένα ερασιτεχνικό βίντεο που δείχνει δύο οπαδούς ομάδων να ανοίγουν ο ένας το κεφάλι του άλλου.

Κάποτε…είχαμε το θάρρος και τη λεβεντιά να λέμε «Έκανα λάθος».
Σήμερα…Λέμε «Αυτός φταίει»…

Κάποτε…Τα παιδιά έβλέπαν στην τηλεόραση κινούμενα σχέδια με τον Μίκυ Μάους, τον Σεραφίνο, τον Τιραμόλα
Σήμερα…βλέπουν τους Power Rangers και τους Monsters με όπλα και χειροβομβίδες να σκοτώνουν και να ξεκοιλιάζουν…τους κακούς.

Κάποτε…νοιαζόμασταν για το γείτονα
Σήμερα…τσαντιζόμαστε αν αγοράσει καλύτερη τηλεόραση από εμάς.

Κάποτε…Ζούσαμε με ένα μισθό
Σήμερα…ζούμε με τους μισθούς που ΘΑ πάρουμε

Κάποτε περνάγαμε υπέροχα στο ταβερνάκι της γειτονιάς, με κρασάκι, τραγούδι και κουτσομπολιό
Σήμερα…μιζεριάζουμε σε ακριβά εστιατόρια..

Κάποτε…τα δανεικά τα έδινε ο αδελφός
Σήμερα…μας δανείζουν οι τράπεζες

Κάποτε…δουλεύαμε για να ζήσουμε
Σήμερα…ζούμε για να δουλεύουμε

Κάποτε…δεν είχαμε φράγκο στην τσέπη, μα ήμασταν τόσο, μα τόσο αισιόδοξοι, ακόμη κι ευτυχισμένοι!
Σήμερα…έχουμε τα πάντα & τρωγόμαστε με τα ρούχα μας..

Αυτό το «Κάποτε», το έλεγαν Ζωή….

Πηγή:http://dimtab.wordpress.com/
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2014

Ποιες οι αλλαγές στην επιλογή προϊσταμένων- Τι προβλέπει αναλυτική εγκύκλιος

Τις βασικές αλλαγές στο σύστημα επιλογής προϊσταμένων στο Δημόσιο περιγράφει αναλυτικά εγκύκλιος του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Μεταξύ άλλων αναφέρει ότι το νέο σύστημα εισάγεται άμεσα από την δημοσίευση των νέων οργανικών διατάξεων των φορέων. Διαβάστε αναλυτικά την εγκύκλιο (ΑΔΑ: ΩΕΨ2Χ-ΔΜΜ).
Βάσει των αλλαγών:
1. Συγκροτούνται συλλογικά όργανα που είναι αποκλειστικά αρμόδια για την επιλογή προϊσταμένων και των τριών επιπέδων, Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης, Τμήματος.
2. Θεσμοθετούνται για πρώτα φορά οριζόντιες θέσεις ευθύνης, για την πλήρωση των οποίων επιλαμβάνεται το Κεντρικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων και το Κεντρικό Συμβούλιο Συνέντευξης Προϊσταμένων. Οριζόντιες θέσεις ευθύνης αποτελούν οι οργανικές μονάδες επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης και Διεύθυνσης που προβλέπονται στις οικείες οργανικές διατάξεις και οι αρμοδιότητές τους είναι όμοιες ή παρεμφερείς σε όλους τους φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του ΥΚ, ιδίως Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, Οικονομικών Υπηρεσιών, Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, Πληροφορικής, Διεύθυνση Διοικητικού/ Προσωπικού, Πληροφορικής, Προμηθειών, Προϋπολογισμού, νοούνται εφεξής για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κώδικα ως οριζόντιες θέσεις ευθύνης.
3. Για όλα τα επίπεδα θέσης ευθύνης προβλέπονται τρία στάδια επιλογής:
- Πρώτο στάδιο: πλήρωση αναγκαίων προϋποθέσεων και τυπικών προσόντων
- Δεύτερο στάδιο: γραπτή εξέταση
- Τρίτο στάδιο: συνέντευξη
4. Δικαίωμα συμμετοχής για την πλήρωση θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης και Διεύθυνσης έχουν όλοι οι δημόσιοι πολιτικοί διοικητικοί υπάλληλοι των δημοσίων υπηρεσιών, ήτοι Υπουργείων, Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, αποκεντρωμένων διοικήσεων, αυτοτελών ή μη δημοσίων υπηρεσιών καθώς και ΝΠΔΔ, οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Υπαλληλικού Κώδικα. Δικαίωμα συμμετοχής για την πλήρωση θέσεων επιπέδου Τμήματος έχουν μόνο οι δημόσιοι πολιτικοί διοικητικοί υπάλληλοι των δημοσίων υπηρεσιών, ήτοι Υπουργείων, Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, αποκεντρωμένων διοικήσεων, αυτοτελών ή μη δημοσίων υπηρεσιών καθώς και ΝΠΔΔ που ανήκουν οργανικά στο φορέα.
Ωστόσο, επισημαίνεται ότι κατά την πρώτη εφαρμογή αυτού του συστήματος επιλογής προϊσταμένων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του ν. 4275/2014, δικαίωμα συμμετοχής για την πλήρωση των οριζόντιων Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών, Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών ή και Πληροφορικής, δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ όλων των κλάδων, που ανήκουν οργανικά στα Υπουργεία.
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Η φενάκη του ενιαίου μισθολογίου

Το «ενιαίο μισθολόγιο» των δημοσίων υπαλλήλων που θεσπίστηκε το 2011 με στόχο δήθεν να εξισωθούν οι αμοιβές τους, είναι ένα από τα μεγαλύτερα ψέματα της νεότερης Ιστορίας των Μινχάουζεν(γνωστός γερμανός βαρώνος για τα ψέματά του) του πολιτικού μας συστήματος. Ποτέ το μισθολόγιο δεν υπήρξε ενιαίο, αφού με την περιβόητη «προσωπική διαφορά» διατηρήθηκαν οι ανισότητες με αποτέλεσμα η «αριστοκρατία» των δημοσίων υπαλλήλων να έχει μισθούς κατά 500 - 700 ευρώ μεγαλύτερους από τους πληβείους. Βάσει των επίσημων στοιχείων, στο ενιαίο μισθολόγιο υπάγεται σήμερα το 68% των εργαζομένων στο Δημόσιο, το 31% είναι σε καθεστώς ειδικού μισθολογίου, ενώ το υπόλοιπο 1% απασχολείται βάσει διαφόρων άλλων συμβάσεων.
Το «ενιαίο» μισθολόγιο που θα κατατεθεί στη βουλή το τέλος του μήνα χρησιμοποιείται εκ νέου σαν «δούρειος ίππος» για την «εξίσωση των μισθών προς τα κάτω» στα πλαίσια της μνημονιακής υποχρέωσης για «εναρμόνιση» των μισθών του δημοσίου με τον ιδιωτικό τομέα.
Από την επικαιροποίηση του 1ου Μνημονίου (27-7-2011, σελ. 12-13) προβλέπεται ότι οι μισθοί του δημόσιου τομέα «.θα είναι σε αρμονία με τους μισθούς του ιδιωτικού τομέα επιτυγχάνοντας μείωση του συνολικού μισθολογικού κόστους».Τρόικα και κυβέρνηση στοχεύουν στη μείωση του πλαφόν για το ετήσιο μισθολογικό κόστος στο Δημόσιο κατά 656 εκατομμύρια ευρώ, για την τετραετία 2015-18.
Έτσι μειωμένες θα είναι οι αποδοχές για τους νεοπροσλαμβανόμενους στο δημόσιο με τον βασικό μισθό να ανέρχεται στα 680 ευρώ από 780 σήμερα. Αναπόφευκτα όλες οι κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων θα υποστούν νέες σημαντικές περικοπές στις μηνιαίες αποδοχές τους από 2% έως 20%, ενώ θα διευρυνθεί η διαφορά μισθού μεταξύ των εργαζομένων υποχρεωτικής εκπαίδευσης, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Αυτόματα συμπαρασύρονται προς τα κάτω και οι αμοιβές των εργαζομένων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (δηλαδή των αποφοίτων Λυκείου) στα 748 ευρώ τον μήνα από 858 σήμερα. Για τους υπαλλήλους τεχνολογικής εκπαίδευσης το ποσοστό απωλειών υπολογίζεται στο 4%, με αποτέλεσμα ο νέος μισθός να μειώνεται στα 996 ευρώ (από 1.037 σήμερα). Για τους υπαλλήλους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης ποσοστό μείωσης 2%, με αποτέλεσμα ο νέος μισθός να διαμορφώνεται στα 1.070 ευρώ (από 1.092 σήμερα). Οι αλλαγές στο ενιαίο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων πιέζουν τις συντάξεις προς τα κάτω. Η τρόικα πιέζει να προσαρμοστούν και οι συντάξεις σε χαμηλότερα επίπεδα για όλους όσοι υποστούν μειώσεις των αποδοχών τους.
Ας σημειωθεί ότι πάνω από το ένα τρίτο των ετήσιων αποδοχών τους έχουν χάσει οι δημόσιοι υπάλληλοι από την αρχή της κρίσης έως σήμερα, ενώ, όπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία, τις μεγαλύτερες ποσοστιαίες απώλειες τις έχουν καταγράψει οι χαμηλόμισθοι. Συγκεκριμένα από το 2009 μέχρι τώρα οι συνολικές απώλειες στις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων φτάνουν μέχρι το 38%. Ειδικότερα η αγοραστική δύναμη των εκπαιδευτικών μειώθηκε την περίοδο 2013 -14 κατά 40% σε σχέση με την μόλις προηγούμενη χρονιά. Η δραματική αυτή μείωση είναι απόρροια όχι μόνο της μείωσης των μισθών, αλλά της αύξησης της φορολογίας και των αυξήσεων στις τιμές των προϊόντων, όπως προκύπτει από την Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Από στοιχεία της ΟΛΜΕ υπολογίζεται ότι η μείωση μισθών των εκπαιδευτικών από το 2010 μέχρι σήμερα ανέρχεται στο 45%. Μάλιστα ένα χαρακτηριστικό στοιχείο της έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ότι οι μισθοί των εκπαιδευτικών αυξήθηκαν σε 16 χώρες της ΕΕ, αν και στην πλειονότητα των χωρών οι βασικοί μισθοί των νεοδιόριστων είναι χαμηλότεροι από το κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Την ίδια ώρα η Κυβέρνηση στοχεύει στην αποκατάσταση των αποδοχών των ενστόλων, δηλαδή Σωμάτων Ασφαλείας και Ενόπλων Δυνάμεων και των Δικαστικών. Στο προσχέδιο του προϋπολογισμού προβλέπεται κονδύλι 126,2 εκατ. ευρώ για την καταβολή αυξήσεων και άλλα 414,7 εκατ. ευρώ για την καταβολή αναδρομικών αποδοχών και συντάξεων από 1 - 8 - 2012 έως 30 - 6 2014.
Όσο για τα παπαγαλάκια της κυβέρνησης και του κυβερνητικού που διαδίδουν ότι οι κλάδοι των δημοσίων υπαλλήλων (εκπαιδευτικοί και άλλοι) που είναι χαμηλόμισθοί δεν θα θιγούν αντίθετα με τους υψηλόμισθούς υπαλλήλους, η αλήθεια είναι εντελώς διαφορετική. Όχι μόνο δε υπάρξει «άρση αδικιών» που στα λόγια είναι στόχος της κυβέρνησης, αλλά θα τις ενισχύσει περισσότερο. Γιατί διαμορφώνεται ένας ατομικός μισθός κατά υπάλληλο. Τόσο ο υπάλληλος, όσο και οι αποδοχές του εξαρτώνται από τον εκάστοτε κομματικό προϊστάμενο και από την συγκεκριμένη υπηρεσία στην οποία εργάζεται. Κι αυτό γιατί προβλέπεται η σύνδεση μισθού - αξιολόγησης και το «μπόνους « παραγωγικότητας. «Εάν θέλουμε να δώσουμε πριμ παραγωγικότητας σε κάποιους που έχουν κριθεί ως καλύτεροι, οι πόροι θα πρέπει να προκύψουν από στοχευμένες μειώσεις σε κάποιους άλλους», έχει δηλώσει ο υπουργός Κ. Μητσοτάκης. Ειδικότερα η ατομική ιεραρχική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών συνδεόμενη με τη μισθολογική τους εξέλιξη, προσλαμβάνει έναν σαφή τιμωρητικό χαρακτήρα και εάν εφαρμοστεί θα οδηγήσει σε εκπαιδευτικούς πολλών κατηγοριών, με σημαντικό μέρος τους να κινδυνεύει άμεσα με απόλυση.
Με δυο λόγια οι ανισότητες εντείνονται και το χάσμα ανάμεσα στους χαμηλόμισθούς και τους υψηλόμισθους υπαλλήλους διευρύνεται, και ανοίγει ο δρόμος των διαθεσιμοτήτων - απολύσεων. Ταυτόχρονα ενισχύεται ο κομματισμός και η εξάρτηση των υπαλλήλων από την διοικητική ιεραρχία και σταθεροποιείται η θέση της υπαλληλικής αριστοκρατίας, τόσο κατά κλάδο, όσο και μεταξύ των διαφόρων κλάδων του Δημοσίου. Έτσι, δημιουργούνται συνθήκες ζούγκλας, όπου «ο ένας στρέφεται εναντίον του άλλου» και επικρατεί το δόγμα «ο θάνατός σου, η ζωή μου» και ό, τι αυτά συνεπάγονται.

Πηγή: http://www.alfavita.gr - Ο Γιώργος Κ. Καββαδίας είναι φιλόλογος, μέλος της ΣΕ του περιοδικού «Αντιτετράδια της εκπαίδευσης» και αρθρογράφος στο «ΕΘΝΟΣ»
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

«Τρίτος κόσμος» παντού

Δεν είναι μυστικό. Η ευημερία των λίγων βασίζεται στην αρπαγή. Ίσως είναι δύσκολο να το αντιληφθούμε κοιτώντας τη προσωπική μας ανέχεια και να τη συσχετίσουμε με την υποτιμημένη εργασιακή μας δύναμη, η οποία δημιουργεί, τελικά, τον πλούτο. Παραδόξως είναι ευκολότερο να δούμε τη «μεγάλη εικόνα». Ίσως έτσι καταλάβουμε τι μας... ξημέρωσε, τι μας συμβαίνει και κυρίως τι πρόκειται να μας συμβεί.
Εμείς οι... πρώην «τυχεροί» «δυτικοί», Ευρωπαίοι και Βορειοαμερικάνοι, φωνάζουμε – δικαίως - για την επίθεση που δέχονται τα εργασιακά «κεκτημένα» μας. Κάποιοι άλλοι, περισσότεροι από τους μισούς κατοίκους του πλανήτη, δεν έχουν καν τη δύναμη να φωνάξουν, γιατί, στην κυριολεξία, δεν έχουν να φάνε...
Μιλώντας για Δυτικοευρωπαίους και Αμερικανούς δύο στοιχεία είναι χαρακτηριστικά και απαντούν σε τι κόσμο (δημοκρατικό και... ελεύθερο) ζούμε.

● Πρώτον, στην Αμερική, ένας στους επτά κατοίκους τρέφεται με κουπόνι από την πρόνοια!!!

● Στη Γερμανία 7,5 εκατομμύρια εργαζόμενοι ζουν με μισθό μέχρι 400 ευρώ!!!

Αν, λοιπόν, στις μητροπόλεις του καπιταλισμού «έτσι είναι η ζωή», φανταστείτε πως τι πρόκειται να συμβεί στην περιφέρεια, σε χώρες (τελευταίους τροχούς) σαν την Ελλάδα!!!

Υπάρχουν και χειρότερα
Προφανώς υπάρχουν χειρότερα, πολύ χειρότερα. Απλώς, μέσα στην καταναλωτική (και με δανεικά) ευημερία μας, ούτε που δίναμε σημασία. Η δυστυχία, ωστόσο, του κόσμου (δισεκατομμυρίων ανθρώπων, χωρών ολόκληρων) μας αφορά πολύ περισσότερο απ’ όσο νομίζουμε. Μας αφορά γιατί προσφέρει μια παραστατική και πραγματική εικόνα του κόσμου που ζούμε...
Στοιχείο πρώτο: Ο Μπαν Κι- Μουν, γ.γ. του ΟΗΕ, σε άρθρο του που δημοσιεύτηκε το 2008, έκανε λόγο για «το νέο πρόσωπο της παγκόσμιας φτώχειας». Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι του πλανήτη πεινούν και υποσιτίζονται μέχρι θανάτου.
Το τελευταίο εξάμηνο του 2008 οι τιμές των βασικών διατροφικών προϊόντων, όπως το σιτάρι, το ρύζι και το καλαμπόκι, αυξήθηκαν κατά 50%. Ο γ.γ. του ΟΗΕ έκανε έκκληση για την εξεύρεση 500 εκατ. δολαρίων προκειμένου να στηριχθεί το επισιτιστικό πρόγραμμα του οργανισμού.
Σύμφωνα με τα στοιχεία των υπηρεσιών του ΟΗΕ, κάθε μέρα στον πλανήτη πεθαίνουν 100.000 άνθρωποι από πείνα. Επίσης, σύμφωνα με τον FAO (οργάνωση του ΟΗΕ για την διατροφή και τη γεωργία), 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι ζουν σε συνθήκες «έσχατης πείνας», δηλαδή λαμβάνουν καθημερινά μέχρι 300 θερμίδες τη μέρα, από τις 2.700 που είναι απαραίτητες.
Λόγω αυτών και άλλων παρεμφερών προβλημάτων, κάθε 7 δευτερόλεπτα στον πλανήτη πεθαίνει ένα παιδί. Δέκα νεκρά παιδιά το λεπτό, γιατί δεν έχουν να φάνε!

Στοιχείο δεύτερο: Σύμφωνα με τα κατά καιρούς δημοσιεύματα το ποσό που είναι κατατεθειμένο από μια ντουζίνα Κροίσους του πλανήτη σε διάφορους οφ-σορ λογαριασμούς ανά τον κόσμο υπολογίζεται στα 12 τρισ. δολάρια. Προσοχή: Μιλάμε μόνο για προσωπικές περιουσίες, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα κεφάλαια των πολυεθνικών και λοιπών επιχειρήσεων.
Επίσης σύμφωνα με στοιχεία υπηρεσιών του ΟΗΕ, οι 200 μεγαλύτερες ιδιωτικές περιουσίες αντιστοιχούν στα εισοδήματα 2,5 δισεκατομμυρίων ανθρώπων, δηλαδή στο 47% του συνολικού πληθυσμού του πλανήτη.
Συσχετισμός: Έχουν κάποια σχέση οι δύο παραπάνω πληροφορίες; Μεγάλη. Κατ' αρχήν, όμως, ένας λογιστικός συσχετισμός: Αυτά τα χρήματα, τα 12 τρισ. δολάρια των προσωπικών καταθέσεων μιας χούφτας ανθρώπων, είναι αρκετά για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα του υποσιτισμού σε όλο τον κόσμο για τα επόμενα... 400 χρόνια!
Για να δούμε τώρα γιατί λιμοκτονεί ο πλανήτης και γιατί απαιτούνται οι «φιλανθρωπικές» παρεμβάσεις του ΟΗΕ; Δύο παραδείγματα από την Αφρική δίνουν την απάντηση.
Ο νόμος των πολυεθνικών: Οι φτωχότερες χώρες της Αφρικής, λοιπόν, δεν παράγουν για να καλύπτουν τις ανάγκες των πληθυσμών τους σε αγαθά, αλλά για να τροφοδοτούν σε προϊόντα τις πολυεθνικές των τροφίμων.
Είναι ενδεικτικό: Όταν τα εκατομμύρια των κατοίκων της Αιθιοπίας βρέθηκαν αντιμέτωπα με τον μεγάλο λιμό στα μέσα της δεκαετίας του ’80, η χώρα εξακολουθούσε να τροφοδοτεί με 180.000 τόνους καφέ τις πολυεθνικές του κλάδου.
Τα εύφορα εδάφη της χώρας, που θα μπορούσαν να σπαρούν με σιτάρι ή καλαμπόκι για να τραφεί ο πληθυσμός, συνέχισαν να παράγουν καφέ, που σε ποσοστό σχεδόν 100% πηγαίνει στις πολυεθνικές που καβουρντίζουν τον καφέ και τον πωλούν στα σούπερ μάρκετ του «πολιτισμένου» μας κόσμου.
Για ένα φλιτζάνι καφέ που στοιχίζει στη Δύση 3 ευρώ, χρειάζονται 5 γραμμάρια καβουρντισμένου καφέ. Από ένα κιλό καφέ, δηλαδή, παράγονται διακόσια φλιτζάνια, που αποφέρουν στους πωλητές της Δύσης εξακόσια ευρώ.
Θα έλεγε, δηλαδή, κανείς ότι αυτοί τουλάχιστον που ζουν στην Αιθιοπία παράγοντας καφέ επιβιώνουν καλύτερα από τους συμπατριώτες τους που λιμοκτονούν. Ούτε γι' αστείο. Οι Αιθίοπες παραγωγοί πουλάνε το προϊόν τους στην πολυεθνική για 1 ευρώ το κιλό, που σημαίνει ότι εισπράττουν μόλις το 0,2% της αξίας του επεξεργασμένου καφέ. Δηλαδή, από τα 600 ευρώ κέρδους, τους αναλογούν τα 1,2 ευρώ...
Παράδειγμα απορρύθμισης: Στην Άκρα, πρωτεύουσα της Γκάνας, χώρας 20 περίπου εκατομμυρίων κατοίκων, οι πιτσιρικάδες στα φανάρια δεν πουλάνε χαρτομάντιλα. Πουλάνε... κοτόπουλα. Δεν πρόκειται για εύκολη δουλειά. Για να εξασφαλιστεί το νοίκι της μέρας, πρέπει κανείς να πουλήσει 10 κοτόπουλα.
Πρόκειται για κοτόπουλα της εγχώριας παραγωγής. Αλλά έχουν ένα πρόβλημα. Δεν μπορούν να ανταγωνιστούν στην τιμή τα κατεψυγμένα τεμάχια κοτόπουλου που βρίσκονται στα σούπερ μάρκετ και έρχονται από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ. «Αυτοί είναι οι νόμοι της αγοράς», θα έλεγαν οι κυνικοί. Ας δούμε, όμως, ποιοι είναι αυτοί οι «νόμοι» και πώς μπορούν να αποδεκατίσουν μια οικονομία.
Στην Γκάνα, λοιπόν, υπήρχε μια πλούσια πτηνοτροφία με 400.000 μικρά ορνιθοτροφεία, που κάλυπταν το σύνολο των εσωτερικών αναγκών. Τα τελευταία χρόνια, όμως, άρχισαν να εισάγονται από τη Δύση μεγάλες ποσότητες κατεψυγμένων τεμαχίων κοτόπουλου, με συνέπεια, ενώ το 1992 η ντόπια παραγωγή κάλυπτε το 95% της εγχώριας αγοράς, σήμερα να καλύπτει περίπου το 10%.
Μέσα σε μια δεκαετία κατέρρευσε ένας ολόκληρος τομέας παραγωγής μιας χώρας πολλαπλασιάζοντας τα οικονομικά της προβλήματα.
Αλλά πώς έγινε αυτό; Απλό: Τα κοτόπουλα φτάνουν τόσο φτηνά στην Γκάνα από την Ευρώπη, γιατί ένα μέρος του κόστους παραγωγής τους επιδοτείται μέσω της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), αλλά αυτό που στον κόσμο του ελεύθερου – υποτίθεται – ανταγωνισμού για τους Ευρωπαίους επιτρέπεται, στις κυβερνήσεις της Γκάνα η σκέψη και μόνο να προστατέψουν την εγχώρια παραγωγή της, επιβάλλοντας δασμούς στις εισαγωγές κοτόπουλου, απαγορεύτηκε διά ροπάλου από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, την Παγκόσμια Τράπεζα και το ΔΝΤ.
Τι απέμεινε, λοιπόν, στην Γκάνα με τις 400.000 πτηνοτροφικές μονάδες; Έχει απομείνει μία όλη κι όλη επιχείρηση. Λεπτομέρεια: Κι αυτή, η μία, ελέγχεται από αμερικανικό «παγκόσμιο γίγαντα» του κλάδου...
Νομίζετε ότι τα παραπάνω δεν αφορούν εμάς, τους κατοίκους της (πρώην) ισχυρής Ελλάδας;

Πηγή: topontiki.gr - Του Δημήτρη Μυ
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Τρίτη, 28 Οκτωβρίου 2014

Γενική Απεργία ΑΔΕΔΥ-ΓΣΕΕ στις 27/11/2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΑΔΕΔΥ – ΓΣΕΕ στις 27/11/2014
Η Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. με βάση την απόφαση του Γενικού της Συμβουλίου (17-10-2014) προκηρύσσει 24ωρη Πανδημοσιοϋπαλληλική Απεργία την Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2014, σε συντονισμό με τους εργαζόμενους του Ιδιωτικού Τομέα.
Η Γενική Απεργία αποτελεί σταθμό στο πρόγραμμα πολύμορφων παρατεταμένων κινητοποιήσεων που είναι ήδη σε εξέλιξη και θα κλιμακωθούν το επόμενο διάστημα με συλλαλητήρια, Γενικές Συνελεύσεις στους χώρους εργασίας και απεργίες σε συμπόρευση με τους εργαζόμενους του Ιδιωτικού Τομέα και ευρύτερα κοινωνικά στρώματα.
Είναι κοινή, πλέον, διαπίστωση πως αποτελεί στρατηγική επιδίωξη της Κυβέρνησης η συνεχής αποδιάρθρωση των κοινωνικών και εργασιακών δικαιωμάτων. Αυτή η επιδίωξη, επιχειρείται να συσκοτιστεί από την κυβερνητική ρητορική περί του «τέλους των Μνημονίων». Όμως, οποιαδήποτε προσπάθεια εξωραϊσμού δεν μπορεί να αντιστρέψει τη ζοφερή πραγματικότητα της συνεχούς επιδείνωσης της καθημερινότητας, κυρίως των λαϊκών στρωμάτων, αλλά και την εμμονή της Κυβέρνησης στη διαιώνιση των πολιτικών της ακραίας λιτότητας.
Έτσι το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται να συνεχιστεί η πολιτική της μείωσης των εισοδημάτων, με την άμεση μείωση των μισθών και των συντάξεων. Ειδικότερα για τους εργαζόμενους του Δημοσίου βασικό εργαλείο για την παραπέρα μείωση των εισοδημάτων τους θα αποτελέσει το «μισθολόγιο πείνας» που θα συνδέει το μισθό με την αξιολόγηση. Ταυτόχρονα γίνεται δραστική μείωση των οικογενειακών εισοδημάτων μέσω της υπερφορολόγησης των ιδιοκτησιών, με χαρακτηριστική περίπτωση τον ΕΝΦΙΑ.
Με την ίδια ένταση επιδιώκεται να προχωρήσουν οι 6.500 απολύσεις στο Δημόσιο, αλλά και δεκάδες χιλιάδες νέες απολύσεις που θα προκύψουν από την «αξιολόγηση» και τον «επανέλεγχο» των συμβάσεων.
Προαπαιτούμενο για την επικράτηση της βίαιης αναδιανομής των εισοδημάτων που προωθείται με τα αλλεπάλληλα μνημόνια είναι η εξουδετέρωση της συλλογικής έκφρασης των εργαζομένων. Αυτή επιχειρείται με τη συστηματική συκοφάντηση του συνδικαλιστικού κινήματος αλλά και την ποινικοποίηση κάθε απεργιακής κινητοποίησης που απειλεί τις επιδιώξεις του μνημονιακού καθεστώτος- με την αμέριστη συμβολή της δικαστικής εξουσίας. Πρόκειται για το προοίμιο εφαρμογής του νέου συνδικαλιστικού νόμου, που θα αποσκοπεί στο δραστικό περιορισμό των συνδικαλιστικών ελευθεριών και κυρίως του απεργιακού δικαιώματος.
Ο λεγόμενος εκσυγχρονισμός του κράτους, με την εφαρμογή της αξιολόγησης συναντά σημαντικές αντιστάσεις της μεγάλης πλειονότητας των εργαζομένων στο Δημόσιο, που συμμετέχουν στην απεργία-αποχή που κήρυξε η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και οι Ομοσπονδίες. Ο αγώνας μας αποκάλυψε το πραγματικό περιεχόμενο και το ρόλο της επιχειρούμενης αξιολόγησης, ως εργαλείο που ανοίγει την πόρτα σε μελλοντικές διαθεσιμότητες-απολύσεις, που επιβάλλει φτώχεια διαρκείας στην πλειονότητα των εργαζομένων, που αποδομεί και κατακερματίζει τις συλλογικές σχέσεις εργασίας, ενώ ταυτόχρονα αναδιαρθρώνει το σύνολο του Δημοσίου προς το αντιδραστικότερο, ακριβώς για να εξυπηρετήσει καλύτερα τα συμφέροντα της άρχουσας τάξης και του κεφαλαίου.
Οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο με τις κινητοποιήσεις μας διεκδικούμε:
-Αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις – Ακώλυτη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη. Καμία σύνδεση μισθού και βαθμού.
-Ακύρωση της «αξιολόγησης» και του «επανελέγχου» μετατροπής των συμβάσεων. Αποτροπή των απολύσεων και κατάργηση του ν. 4250/2014.
-Επαναπρόσληψη όλων των απολυμένων Δημοσίων Υπαλλήλων. Μόνιμη και σταθερή εργασία, με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα για όλους.
-Ανατροπή της άδικης και ταξικής, σε βάρος των εργαζομένων και των αδύναμων στρωμάτων της κοινωνίας, φορολογίας με την άμεση κατάργηση του ΕΝΦΙΑ.
-Υπεράσπιση της πρώτης κατοικίας από τους πλειστηριασμούς.
-Υπεράσπιση του ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού συστήματος.
-Κατάργηση των μνημονίων και των εφαρμοστικών τους νόμων, τη διαγραφή του χρέους, τη δημόσια ιδιοκτησία και τον κοινωνικό έλεγχο του τραπεζικού συστήματος.
-Ανατροπή των αντεργατικών μνημονιακών πολιτικών.
Προειδοποιούμε την Κυβέρνηση ότι εάν επιχειρήσει να προωθήσει στη Βουλή τα νέα εξοντωτικά μέτρα σε βάρος των εργαζομένων όπως το «μισθολόγιο πείνας» που επεξεργάζεται, την πλήρη ανατροπή του ασφαλιστικού συστήματος και την κατάργηση συνδικαλιστικών ελευθεριών οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο θα κλιμακώσουμε τους αγώνες μας με άμεση κήρυξη Απεργιακών κινητοποιήσεων για να ακυρώσουμε τους παραπάνω σχεδιασμούς.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Αύξηση φόρων και νέα μείωση μισθών δημοσίου σε ένα τρίμηνο

Αύξηση των φόρων κατά ένα δις περίπου και νέα μείωση των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων μέσα σε ένα τρίμηνο καταγράφει η ΕΛΣΤΑΤ, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα.
Συγκεκριμένα, οι φόροι στο εισόδημα και την περιουσία ανήλθαν στο τέλος του δεύτερου τριμήνου σε 4,79 δισ. ευρώ, από 3,806 δισ. ευρώ που ήταν το πρώτο τρίμηνο, ενώ σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2013 κατέγραψαν αύξηση κατά 460 εκατ. ευρώ.
Αντίθετα, οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων σημείωσαν περαιτέρω πτώση. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, οι δαπάνες για αμοιβές εξηρτημένης εργασίας υποχώρησαν σε 5,158 δισ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο, από 5,208 δισ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο, καταγράφοντας μείωση κατά 50 εκατ. ευρώ. Σε σχέση με το περσινό δεύτερο τρίμηνο καταγράφηκε μείωση κατά 458 εκατ. ευρώ.
Όσον αφορά στις κρατικές δαπάνες για κοινωνικές παροχές, αυτές ανήλθαν σε 9,483 δισ. ευρώ στο τέλος του δεύτερου τριμήνου φέτος, από 9,215 δισ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο, χάρη στη διάθεση τον Μάιο ποσού 525 εκατ. ευρώ ως «κοινωνικό μέρισμα».
Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από τους τριμηνιαίους μη χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς της Γενικής Κυβέρνησης, που δημοσιοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ.
Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η ονομαστική αξία του δημοσίου χρέους ανήλθε στο τέλος του δεύτερου τριμήνου σε 317,499 δισ. ευρώ και αυξήθηκε κατά περίπου 2,5 δισ. ευρώ από το πρώτο τρίμηνο.
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Αναβάθμιση Η/Υ

Αναβάθμιση Η/Υ by vasia

Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2014

Αντισταθείτε στην εξουσία των αριθμών

Μη μου λες με των αριθμών τη θλίψη πως είναι όνειρο αδειανό η ζωή
Ψυχή που αποκοιμιέται είναι νεκρή και καθετί δεν είναι όπως δείχνει
Χένρι Γουάντσγουορθ Λονγκφέλοου
Ύμνος στη ζωή (1839)
Οι δυσμενείς επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης και οι αλλαγές που έχει πυροδοτήσει αντικατοπτρίζονται στον τρόπο ζωής του σύγχρονου ατόμου, αφού έχουν οδηγήσει σε μια βίαιη εισβολή των αριθμών στη ζωή του.
Η καθημερινότητά μας έχει κυριευτεί από την ορθολογικότητα, υπολογιστικά πρότυπα σκέψης και δράσης, οικονομικές εκτιμήσεις, νούμερα, στατιστικά και μετρήσεις. Όπως εύστοχα έχει επισημάνει ο κοινωνιολόγος Γιούργκεν Χάμπερμας, ο ‘βιόκοσμος’, δηλαδή ο ζωτικός μας χώρος, έχει υποβιβαστεί, περιθωριοποιηθεί και αποικιοποιηθεί από το ‘καθοδηγητικό μέσο’ του χρήματος, με το οποίο το σύστημα έχει επιβάλει τη δική του λογική των καταστάσεων και των σχέσεων (1987).
Η ζωή του σύγχρονου ατόμου έχει μετατραπεί σε απρόσωπη, τυπική, αντιπνευματική και αντικειμενικοποιημένη, καθώς όλοι μας ζούμε υπό τη διαρκή εξουσία ανώνυμων δυνάμεων, που μας αντιμετωπίζουν ως έναν αριθμό σε όλες τις ‘συναλλαγές’ της καθημερινότητάς μας : τα χαρακτηριστικά μας κωδικοποιούνται και οργανώνονται σε γενικά μητρώα και ηλεκτρονικά συστήματα και μετατρεπόμαστε σε πληθώρα κωδικών για την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, στο τραπεζικό σύστημα, σε κρατικές και μη κρατικές υπηρεσίες.
Η αντικειμενικοποίηση αυτή έχει εσωτερικευτεί σε τόσο μεγάλο βαθμό από το άτομο που διαποτίζει όλες τις δραστηριότητές του. Έτσι, υιοθετώντας έναν τεχνικό και ωφελιμιστικό προσανατολισμό στους διάφορους τομείς της ζωής του, το σύγχρονο άτομο έχει μπει σε μια διαδικασία να μετράει τα πάντα με βάση τα νούμερα και τα στατιστικά, σε σημείο που δεν έχει πια επαφή με ανθρώπους, αλλά με αριθμούς. Στην ενίσχυση αυτής της κατάστασης συμβάλλουν και τα ΜΜΕ, που επικεντρώνονται στο ‘κόστος’ της κοινωνικής προόδου, η οποία μπορεί να επιτευχθεί σχεδόν αποκλειστικά με οικονομικούς όρους. Η ψυχρή λογική των αριθμών μάς έχει στερήσει κάθε υποκειμενικότητα στον τρόπο που σκεφτόμαστε και κάθε ελευθερία στον τρόπο που δρούμε : μάς εμποδίζει να απολαύσουμε τη ζωή, να βιώσουμε όμορφες καθημερινές στιγμές σύμφωνα με τις επιθυμίες μας και υποβιβάζει την ποιότητα της ζωής μας.
Η ανάλωση του μυαλού στην αριθμητική μάς ωθεί να ξεχάσουμε την ανθρώπινη ύπαρξή μας και ότι υπάρχουν και πράγματα που είναι αδύνατο να ποσοτικοποιηθούν, όπως τα συναισθήματα, οι αρετές, τα ιδανικά, οι αξίες, η μόρφωση, η αισθητική, οι εμπειρίες, που αποτελούν τις βάσεις για μια ποιοτικότερη και ουσιαστικότερη ζωή.
Παρά τις αρνητικές συνθήκες που επικρατούν αυτή την εποχή δεν έχουμε το δικαίωμα να παραιτηθούμε. Ο αποτελεσματικότερος τρόπος ν’ απελευθερωθούμε από τη ‘σκλαβιά’ των αριθμών είναι να τους μετατρέψουμε σε υπηρεσία μας και ν’ αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τη ζωή.
Είναι ‘στο χέρι’ μας να βρούμε τα δικά μας ‘αντίδοτα’ στον εποικισμό του ‘βιόκοσμού’ μας και να αποφύγουμε την άδεια ζωή, που έρχεται όταν αγνοούμε τις επιθυμίες μας και αρνούμαστε να δράσουμε σύμφωνα με τη φωνή της ψυχής μας :
Βάλτε ξανά το συναίσθημα στη ζωή σας : πρόκειται για την κινητήρια δύναμη της ανθρώπινης ύπαρξης και το εσωτερικό ‘περιουσιακό’ σας στοιχείο που κανείς δε μπορεί να σας αφαιρέσει. Ελευθερώστε τα συναισθήματά σας σε όλες τις πτυχές της καθημερινότητάς σας και κερδίστε ενέργεια, υγεία, έμπνευση, δημιουργία, αισιοδοξία.
Επενδύστε στις προσωπικές σας σχέσεις και στην καλλιέργεια περισσότερης και ουσιαστικότερης επικοινωνίας με τους γύρω σας, τόσο για την άντληση θετικών συναισθημάτων όσο και ως ένα ασφαλές και υποστηρικτικό πλαίσιο, που σας καθιστά πιο δυνατούς να αντεπεξέλθετε στις δύσκολες καταστάσεις που βιώνετε καθημερινά.
Μην παραμελείτε την ανάπτυξη και καλλιέργεια του μυαλού σας. Ενδιαφερθείτε για περισσότερη, πλατύτερη και βαθύτερη μόρφωση και ‘οπλιστείτε’ με πνευματικές ανησυχίες για τη διαμόρφωση κριτικής σκέψης και εσωτερικών αντιστάσεων ενάντια στην υπερδύναμη των αριθμών και την εργαλειοποίηση της ύπαρξής σας.
Βάλτε το στοιχείο του αυθορμητισμού σε όλους τους τομείς της ζωής σας. Αρνηθείτε να χαρακτηρίζετε τον εαυτό σας ως λογικό με βάση το αν εκπληρώνετε ή όχι ποσοτικούς στόχους και βγάλτε τον αυθεντικό σας εαυτό ακολουθώντας λίγο πιο συχνά το ένστικτό σας και τη διαίσθησή σας.
Αναπτύξτε όλες τις δημιουργικές πλευρές της ζωής σας και δείτε την οικονομική κρίση ως μια ευκαιρία για να θέσετε σε κίνηση όλες τις δυνάμεις και τα ταλέντα που ‘κατοικούν’ μέσα σας : αξιοποιείστε ένα χόμπι σας, μάθετε μια τέχνη, αποκτήστε ένα πτυχίο, εκμεταλλευτείτε τις δυνατότητες που σας προσφέρει η δια βίου μάθηση.
Αξιοποιείστε τις δυνάμεις που σας προσφέρει το σώμα σας προκειμένου να βιώσετε τον κόσμο από μια ενεργητική πλευρά και όχι παθητικοποιημένα. Συνειδητοποιώντας ότι τα πάντα είναι συνέπεια της ενσώματης ύπαρξής σας μπορείτε να αποκλείσετε την εξουσία των οικονομικών μετρήσεων και να παράγετε την ατομική και κοινωνική δράση ανάλογα με τη θέληση και τα συναισθήματά σας. Δώστε στον εαυτό σας την ελευθερία να συνεχίσει να ονειρεύεται, να θέτει στόχους και να κάνει σχέδια, παίρνοντας τον έλεγχο της ζωής σας : όχι μόνο να βρίσκεστε στην ‘πτήση’ της ζωής, αλλά να είστε εσείς και ο ‘πιλότος’!
Είναι καιρός να συνηθίσουμε να νιώθουμε χαρά όχι αποκλειστικά για τα αποτελέσματα που παράγουμε βάσει των αριθμών αλλά απλά και μόνο για την ίδια τη ζωή μας. Μπορούμε να κάνουμε τη μεγάλη υπέρβαση και να εφαρμόσουμε το μήνυμα του Ύμνου στη ζωή, αφήνοντας την ψυχή μας να ζωντανέψει ξανά, προκειμένου να νιώσουμε ξανά τη ζωή να μας συνεπαίρνει.
Εξάλλου, και ο νομπελίστας Μπέρτραντ Ράσελ (μαθηματικός και φιλόσοφος, 1872-1970) υποστήριξε χαρακτηριστικά : « Θυμήσου την ανθρώπινη υπόστασή σου και ξέχνα όλα τ’άλλα. Αν μπορέσεις να το κάνεις αυτό, ξανοίγει μπροστά σου ο δρόμος για έναν καινούργιο Παράδεισο».

Πηγή:http://www.iatronet.gr/ - Δηλάκη Γεωργία
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Ανοικτά δημόσια έγγραφα και δεδομένα για τους πολίτες

Ένα νέο τοπίο δημιουργείται στο δημόσιο τομέα, τόσο στο πλαίσιο της διαφάνειας όσο και στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, με την ψήφιση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια της Βουλής για την «ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημοσίου τομέα», καθώς οι πολίτες θα έχουν πρόσβαση στα δημόσια έγγραφα και όπως εκτιμάται από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα οδηγήσουν σε οικονομικά οφέλη πλέον των 40 δισ. ευρώ στην κοινότητα.
Ταυτόχρονα, με το εν λόγω νομοσχέδιο, που προώθησε το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, θεσμοθετούνται και μεταρρυθμίσεις όπως η καθιέρωση της υποχρεωτικής ανάρτησης των οικονομικών στοιχείων των Αστικών Μη Κερδοσκοπικών Εταιριών (μεταξύ των οποίων και των ΜΚΟ), που επιχορηγούνται από το δημόσιο με άνω των 3.000 ευρώ, καθώς και του υποχρεωτικού αυτεπάγγελτου ελέγχου της γνησιότητας όλων των δικαιολογητικών που υποβάλλονται για κάθε νέο διορισμό ή πρόσληψη στο δημόσιο.
Ειδικότερα, με το νέο νόμο η Ελλάδα όχι μόνο προσαρμόζεται στην Οδηγία της Ε.Ε. 2013/37 «σχετικά με την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα», αλλά κάνει ακόμη πιο τολμηρά βήματα σε σχέση με το κείμενο της οδηγίας για το άνοιγμα των δημοσίων δεδομένων και την ενίσχυση της διαφάνειας. Στο πλαίσιο αυτό, καθιερώνεται η αρχή της εξ ορισμού ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω χρήσης της δημόσιας πληροφορίας.
Η αρχή αυτή έγκειται στο ότι:
- Τα έγγραφα, οι πληροφορίες και τα δεδομένα που κατέχει η διοίκηση είναι κατ” αρχήν ανοικτά και προσβάσιμα στους πολίτες.
- Ο αποκλεισμός της πρόσβασης και η περαιτέρω χρήση των πληροφοριών του Δημόσιου Τομέα δεν δικαιολογείται για λόγους σκοπιμότητας, αλλά μόνο για λόγους νομιμότητας. - Η διοίκηση οφείλει να αιτιολογεί ειδικώς τις περιπτώσεις στις οποίες δεν διαθέτει για περαιτέρω χρήση τα δεδομένα που κατέχει.
- Η περαιτέρω χρήση των δεδομένων, εφόσον θεωρείται αναγκαίο, μπορεί να επιτρέπεται με καθεστώς γενικής ή ειδικής άδειας.
Με το συγκεκριμένο νόμο ενισχύεται η συμμετοχή, η διαφάνεια και ο δημόσιος έλεγχος και αφ” ετέρου προωθείται η επιχειρηματικότητα. Οι επιχειρήσεις, ιδίως οι νεοφυείς και όσες δραστηριοποιούνται στον τομέα των νέων τεχνολογιών, έχουν την απαραίτητη πρώτη ύλη ώστε να αναπτύξουν υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας.
Η ανοιχτή διάθεση δεδομένων θα ωφελήσει συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού, συμβάλλοντας μεσοπρόθεσμα στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα «Ανοικτά Δεδομένα» εκτιμάται πως θα οδηγήσουν σε οικονομικά οφέλη πλέον των 40 δις ευρώ για την Ε.Ε., καθώς και σε αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας που θα ξεπερνά τα 3 τρις δολάρια, σε επτά διαφορετικούς τομείς οικονομικής δραστηριότητας (εκπαίδευση, μεταφορές, καταναλωτικά προϊόντα, ηλεκτρική ενέργεια, πετρέλαιο και φυσικό αέριο, υγεία και καταναλωτική πίστη) σε παγκόσμιο επίπεδο.
Πιο συγκεκριμένα, οι ομάδες πληθυσμού που θα ωφεληθούν με πρακτικό τρόπο από τη χρήση των ανοιχτών δεδομένων, είναι:
- Η διάθεση στοιχείων προσβασιμότητας μειώνει τα εμπόδια για εργασία, ταξίδια και τουρισμό για ανθρώπους με κινητικά προβλήματα. Ομοίως, η ψηφιακή διάθεση των δημόσιων πληροφοριών σε ανοιχτά πρότυπα επιτρέπει την ευχερή μετατροπή σε κώδικα Braille.
- Από τα ανοικτά δεδομένα ωφελείται παράλληλα και ο γενικός πληθυσμός. Έτσι, η διάθεση δεδομένων σχετικά με τις δημόσιες μεταφορές, ειδικά δεδομένων πραγματικού χρόνου, αυξάνει τόσο τον αριθμό των επιβατών όσο και το διαθέσιμο χρόνο τους.
- Οι καταναλωτές μπορούν ομοίως να ωφεληθούν. Η ανάπτυξη εφαρμογών που ενισχύσουν την έρευνα αγοράς, οδηγεί μέσα από τον υγιή ανταγωνισμό σε μείωση τιμών. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν οι τιμές των «σούπερ μάρκετ», οι τιμές βενζίνης, καθώς και τα δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων και φροντιστηρίων.
Παράλληλα, στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται και τρεις ακόμη διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις:
1) Η εκτέλεση των προϋπολογισμών των υπουργείων, των ΝΠΔΔ, των ΟΤΑ Α” και Β” Βαθμού και των ΝΠΔΔ αυτών, πρέπει να εμφανίζεται στην ιστοσελίδα τους κατά κανόνα σε πραγματικό χρόνο και να παρέχει αναλυτικές καταστάσεις και για το σκέλος των εσόδων και για το σκέλος των εξόδων ανά κωδικό αριθμό εσόδου ή εξόδου. Με τον τρόπο αυτό, κάθε πολίτης μπορεί να αξιολογεί και να έχει πλήρη γνώση της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού κάθε φορέα.
2) Καθιερώθηκε η υποχρεωτική ανάρτηση στο αναβαθμισμένο «πρόγραμμα Διαύγεια» για όλες τις Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες (μεταξύ των οποίων και οι ΜΚΟ), τα σωματεία, τα ιδρύματα και τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ) και λοιπούς μη κερδοσκοπικούς φορείς, οι οποίες επιχορηγούνται από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα με ποσό άνω των 3.000 ευρώ ετησίως. Κάθε ένας από τους ανωτέρω φορείς οφείλουν να αναρτούν αναλυτική κατάσταση διάθεσης των επιχορηγήσεων που έλαβαν.
3) Καθιερώθηκε η διαδικασία του υποχρεωτικού και αυτεπάγγελτου ελέγχου της γνησιότητας όλων των δικαιολογητικών που υποβάλλονται για κάθε νέο διορισμό ή πρόσληψη. Για όλους τους υπαλλήλους, μόνιμους και Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, σε όλο το Δημόσιο και για όλους τους τρόπους πρόσληψης. Για τους ήδη υπηρετούντες υπαλλήλους καθιερώθηκε ο αυτεπάγγελτος έλεγχος της γνησιότητας των δικαιολογητικών με αφορμή συγκεκριμένη σοβαρή υπηρεσιακή μεταβολή (μετάταξη ή μεταφορά) ή με την παραίτηση από την υπηρεσία.

Πηγή: ΑΠΕ
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Εχουμε την τέταρτη ακριβότερη βενζίνη στον κόσμο

Οι τιμή του πετρελαίου το τελευταίο εξάμηνο είναι σε πτώση στα διεθνή χρηματιστήρια!
Τον τελευταίο μήνα μάλιστα τιμή διαπραγμάτευσης πλέον κυμαίνεται στα $85/βαρέλι !
Κι όμως στην Ελλάδα έχουμε σχεδόν διπλάσια τιμή βενζίνης από το 2008-2009 που η τιμή του πετρελαίου κυμαινόταν από $90-$100/βαρέλι !
Η Ελλάδα είναι πλέον στην τέταρτη θέση παγκοσμίως στην τιμή της βενζίνης και μόνο στο Success Story μπορεί να αποδοθεί .
Οταν με τιμή βαρελιού κοντά στα $100 είχε ανέβει η τιμή της βενζίνης από €0,80 στα€0,94 η αντιπολίτευση με το Μιχάλη «δεν-διαβαζω-μνημόνια» Χρυσοχοϊδη ως τομεάρχη Ανάπτυξης του ΠαΣοΚ κατηγορούσε την ΝΔ ότι τα €0,10 κερδοσκοπία της τότε Κυβέρνησης !
Αλλά και το πετρέλαιο θέρμανσης παραμένει σε διπλάσια τιμή από τα €0,50 που είχε πριν το μνημόνιο.
Success Story μόνο για τα δικά μας παιδιά.


Πηγή: www.ereportaz.gr
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2014

Το κράτος φουντώνει την ακρίβεια

Τεσσεράμισι χρόνια μετά την είσοδο της Ελλάδας στα μνημόνια και σε καθεστώς παρατεταμένης λιτότητας, με τα εισοδήματα μισθωτών και συνταξιούχων να έχουν καταποντιστεί, την ανεργία να βρίσκεται σε εφιαλτική υψηλά επίπεδα, την κατανάλωση να έχει συρρικνωθεί και περισσότερες από 230.000 επιχειρήσεις να έχουν βάλει λουκέτο, η ακρίβεια σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες δεν λέει να κοπάσει.
Το κυριότερο είναι ότι το ίδιο το κράτος ρίχνει νερό στον μύλο της, επιβαρύνοντας τις τιμές των προϊόντων και των υπηρεσιών με υψηλούς φόρους.
Χαρακτηριστικά είναι τα αποκαλυπτικά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής που φέρνει στη δημοσιότητα η Realnews, σύμφωνα με τα οποία από τον Ιανουάριο του 2010 μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου του 2014 το πετρέλαιο θέρμανσης έχει ακριβύνει σε ποσοστό 111,4%, το ηλεκτρικό ρεύμα κατά 60,4%, το φυσικό αέριο κατά 60,1% και οι αστικές συγκοινωνίες κατά 40,2%.
Πατήστε πάνω στη φωτογραφία και διαβάστε αναλυτικά το δημοσίευμα της Realnews

Πηγή: www.Realnews.gr
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Η δουλειά στο σπίτι βλάπτει την υγεία

Οι εργαζόμενοι που μεταφέρουν την δουλειά τους στο σπίτι, βλάπτουν σοβαρά την υγεία τους, προειδοποιούν Γερμανοί επιστήμονες... Αναλύοντας στοιχεία από δύο προγενέστερες πανευρωπαϊκές μελέτες, στις οποίες είχαν συμμετάσχει 57.235 εθελοντές, οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα πως, όσοι εργάζονται πέραν του καθιερωμένου οκταώρου περιστασιακά έως καθημερινά, κινδύνευαν από διάφορα προβλήματα υγείας, όπως αϋπνία, πονοκέφαλο, κόπωση, άγχος, πεπτικές διαταραχές, μυικές ενοχλήσεις αλλά και καρδιαγγειακά νοσήματα.
Για τους Γερμανούς επιστήμονες, οι πιθανότητες αυτές αυξάνονταν αναλογικά με τη συχνότητα της κατ' οίκον εργασίας. Κατά συνέπεια, όσοι εργάζονταν μερικές φορές στο σπίτι, είχαν 14% περισσότερες πιθανότητες να εκδηλώσουν κάποιο από τα προαναφερθέντα προβλήματα σε σχέση με αυτούς που δεν μετέφεραν τη δουλειά στο σπίτι. Επιπλέον, όσοι δούλευαν συχνά στο σπίτι, είχαν 60% περισσότερες φορές να αρρωστήσουν.
Όπως επισημαίνουν οι επιστήμονες από την «Εταιρεία Εργασιακής, Βιομηχανικής, Οργανωτικής Ψυχολογικής Έρευνας» στο Όλντερνμπουργκ, πρέπει να υπάρξουν αυστηροί κανόνες για να πάψει η «εισβολή της δουλειάς» στην προσωπική ζωή των εργαζομένων.
Η πρόοδος της τεχνολογίας, υποστηρίζουν, έχει δημιουργήσει την εσφαλμένη αντίληψη ότι οι εργαζόμενοι είναι μονίμως διαθέσιμοι για δουλειά, σαν να μην έχουν τίποτε άλλο να κάνουν στη ζωή τους.
«Με την χρήση smartphone, tablet αλλά και υπολογιστών, ένας εργαζόμενος μπορεί να συνεχίσει να εργάζεται από το σπίτι του», αναφέρεουν.
«Τα ευρήματά μας υποδηλώνουν ότι, ακόμα και λίγη ώρα παραπάνω αν εργάζεται κανείς πέραν του καθιερωμένου ωραρίου, μπορεί να βλάψει σοβαρά την υγεία του», δήλωσε η επικεφαλής ερευνήτρια, Άννα Άρλινγκχαουζ, ειδική σε θέματα Δημοσίας Υγείας και πρόσθεσε: «Η συσχέτιση είναι πολύ ισχυρή και πολύ ανησυχητική. Η σύγχρονη εποχή της εύκολης επικοινωνίας αλλάζει την απασχόληση με τρόπους που υπονομεύουν την υγεία και γι’ αυτό έχει ζωτική σημασία να περιοριστούν στο ελάχιστο οι απαιτήσεις των εργοδοτών για διαθεσιμότητα των υπαλλήλων εκτός του ωραρίου απασχόλησης».

Πηγή: www.fimotro.gr
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης (burnout)

Όλο και πιο συχνά ακούμε σε συζητήσεις ατόμων σχετικά με την δουλειά τους τις εκφράσεις «είμαι έτοιμος να καταρρεύσω..», «έμεινα πάλι έως αργά στην δουλειά..», «δεν έχω πια προσωπική ζωή..», «έχω να κοιμηθώ μέρες μέχρι να ολοκληρώσω μια απαιτητική παρουσίαση..», «οι συνεχείς διορίες με πνίγουν..».
Όλο και περισσότεροι είναι αυτοί που παίρνουν καθημερινά δουλειά για το σπίτι, ελέγχουν συνεχώς το κινητό και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο φοβούμενοι μήπως χάσουν κάποιο μήνυμα από την δουλειά. Η φιλοδοξία για καταξίωση μετατρέπεται πολλές φορές σε καταναγκασμό.
Στα σύγχρονα ανταγωνιστικά επαγγελματικά περιβάλλοντα αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των ατόμων τα οποία εξαιτίας της υπερβολικής «αφοσίωσης» στην δουλειά παρουσιάζουν διαταραχές της διάθεσης, διαταραγμένο ύπνο, δυσκολίες συγκέντρωσης και οδηγούνται σταδιακά στην επαγγελματική εξουθένωση.
Το σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν έντονα σήμερα οι ανεπτυγμένες δυτικές κοινωνίες με τα ιδιαίτερα ανταγωνιστικά και απαιτητικά εργασιακά περιβάλλοντα. Αποτελεί αντικείμενο έρευνας όλο και περισσότερων ερευνητών ανθρωπιστικών, κοινωνικών και επιστημών υγείας. Αλλά και πρόβλημα το οποίο καλούνται να προλάβουν και να αντιμετωπίσουν τα ίδια τα εργασιακά περιβάλλοντα, με στόχο να έχουν υγιείς και παραγωγικούς εργαζομένους.

Τι είναι το σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης (burnout);
Ο όρος “ Burnout” ή επαγγελματική εξουθένωση χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Αμερική την δεκαετία του ’70. Παρότι σήμερα δεν υπάρχει ακόμη ένας κοινά αποδεκτός ορισμός για το σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης συχνά αυτό ορίζεται ως η ψυχολογική και σωματική κατάρρευση η οποία προκαλείται εξαιτίας του επαγγελματικού τρόπου ζωής.
Ποια άτομα παρουσιάζουν συχνότερα επαγγελματική εξουθένωση;

Η επαγγελματική εξουθένωση συναντάται συνήθως σε
· άτομα που εργάζονται σε απαιτητικούς και ψυχοφθόρους επαγγελματικούς τομείς, όπως τομείς υγείας και οικονομίας.
· ιδιαίτερα φιλόδοξα άτομα.
· αυτούς για τους οποίους η δουλειά τους αποτελεί πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής τους.
· αυτούς που αναλαμβάνουν πολλές επαγγελματικές υποχρεώσεις για τις οποίες αρκετά συχνά αυτό-προτείνονται.
· αυτούς που έχουν την ανάγκη να αποδεικνύουν συνεχώς ότι κάνουν εξαιρετικά την δουλειά τους και αξίζουν.
Ποια είναι τα συμπτώματα της επαγγελματικής εξουθένωσης;

Τα συμπτώματα της επαγγελματικής εξουθένωσης εμφανίζονται σταδιακά, αρχικά με μικρότερη ένταση και συχνότητα η οποία αυξάνεται με το πέρασμα του χρόνου. Είναι σημαντικό ένα άτομο να παρατηρήσει τα σημάδια αυτά στον εαυτό του πριν φτάσει στην επαγγελματική εξουθένωση και να προλάβει τις συνέπειες της.
Τα συμπτώματα της επαγγελματικής εξουθένωσης περιλαμβάνουν:
• Συνεχής κούραση έως εξάντληση
• Συχνοί πονοκέφαλοι, μυϊκοί πόνοι, διαταραχές στο γαστρεντερικό σύστημα
• Διαταραγμένος, μη ξεκούραστος και επαρκής ύπνος
• Μειωμένη όρεξη ή υπερβολική κατανάλωση κακής ποιότητας φαγητού
• Μειωμένη ενεργητικότητα
• Αίσθηση μοναξιάς και αβοήθητου
• Μειωμένη, κακή διάθεση
• Ευερεθιστότητα, επιθετικότητα απέναντι στους άλλους
• Αίσθηση αποτυχίας, ανικανότητας
• Μειωμένη ικανοποίηση και ευχαρίστηση
• Απομόνωση από την οικογένεια και τους φίλους, έλλειψη κοινωνικής ζωής
• Μειωμένη απόδοση στην εργασία
• Προσπάθεια αποφυγής ευθυνών, αρμοδιοτήτων, εργασιών
• Χρήση ουσιών και αλκοόλ ως μέσο ανακούφισης
Οι Herbert Freudenberger και Gail North χώρισαν την πορεία προς την επαγγελματική εξουθένωση σε δώδεκα (12) στάδια. Τα άτομα που εμφανίζουν επαγγελματική εξουθένωση μπορεί να περάσουν απο όλα ή απο κάποια στάδια, ενώ μπορεί επίσης να ξαναπερνάνε συνεχώς κάποια απο τα στάδια. Σύμφωνα με τα στάδια αυτά ένα άτομο παρουσιάζει σταδιακά περίπου την παρακάτω εικόνα.
1. Αρχικά έχει ανάγκη να αποδείξει ότι αξίζει
2. Έπειτα δουλεύει όλο και περισσότερo.
3. Αρχίζει να παραμελεί τις ανάγκες του.
4. Σε επόμενο στάδιο καταλαβαίνει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα, αλλά δεν γνωρίζει το τι ακριβώς και έτσι ξεσπά με λάθος τρόπους.
5. Επαναπροσδιορίζει τις αξίες του τείνοντας να πιστεύει ότι αυτό που αξίζει περισσότερο είναι η δουλειά με αποτέλεσμα να παραμελεί την οικογένεια, τους φίλους, την χαλάρωση και την διασκέδαση.
6. Στο έκτο στάδιο το άτομο αρνείται τα προβλήματα που προκύπτουν, αντιλαμβάνεται τους άλλους ως είτε τεμπέληδες, είτε ως υπερβολικά απαιτητικούς σε σχέση με την δουλειά και παρουσιάζει επιθετικότητα και κυνισμό απέναντί τους.
7. Σταδιακά αποσύρεται από κάθε κοινωνική επαφή, απομονώνεται, στρέφεται στο αλκοόλ και τις ουσίες για να ανακουφιστεί.
8. Στο όγδοο στάδιο το άτομο παρουσιάζει εμφανείς στους άλλους αλλαγές συμπεριφοράς, από δραστήριο, επικοινωνιακό, γεμάτο ενέργεια για δουλειά άτομο, γίνεται ένα άτομο ανασφαλές και παθητικό.
9. Αρχίζει να χάνει την επαφή με τον εαυτό του και τις ανάγκες του.
10. Όταν φτάσει στο δέκατο στάδιο το άτομο βιώνει ένα συναισθηματικό κενό το οποίο προσπαθεί να καλύψει συχνά με υπερκατανάλωση φαγητού ή με χρήση ουσιών και αλκοόλ.
11. Στο επόμενο στάδιο παρουσιάζει καταθλιπτικά συμπτώματα, όπως μειωμένη διάθεση, απάθεια, αίσθηση αβοήθητου και έλλειψη ελπίδας.
12. Και τέλος εμφανίζει το σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης.

Πως να προλάβετε την επαγγελματική εξουθένωση
• Βάλτε όρια στον εαυτό σας. Μην κουράζετε υπερβολικά τον εαυτό σας, το μυαλό και το σώμα σας. Εάν υπερβάλλετε μετά από κάποιο χρονικό διάστημα δεν θα μπορείτε να αποδώσετε.
• Αποκτήστε ένα πρόγραμμα εργασίας. Μάθετε ποιες είναι ακριβώς οι αρμοδιότητές σας στον χώρο εργασίας, φτιάξτε ένα πρόγραμμα το οποίο θα σας βοηθήσει να οργανώσετε και θα φέρετε εις πέρας πιο εύκολα και αποτελεσματικά τις δουλειές σας. Μην αναλαμβάνετε περισσότερες υποχρεώσεις από αυτές που σας αναλογούν και μπορείτε να αντέξετε.
• Θέστε μικρούς και ρεαλιστικούς στόχους κάθε φορά. Θέστε τους στόχους που θέλετε κάθε φορά να πετύχετε και οργανώστε τους ανάλογα με την δυσκολία και την αναγκαιότητα να επιτευχθεί πρώτος.
• Υιοθετείστε υγιείς τρόπους διατροφής, κοιμηθείτε και βάλτε την άσκηση στην ζωή σας. Όταν τρώτε σωστά, κοιμόσαστε επαρκείς ώρες ώστε να ξεκουραστείτε και ασκείστε έστω λίγα λεπτά την ημέρα αποκτάτε περισσότερη ενέργεια και μπορείτε πιο εύκολα να αντιμετωπίσετε τις επαγγελματικές και προσωπικές δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν.
• Επιλέξτε μια ώρα την ημέρα και ¨ διακόψτε¨ την επικοινωνία… Κλείστε το κινητό και τον υπολογιστή.
• Υιοθετείστε μια ευχάριστη δραστηριότητα. Επιλέξτε μια δραστηριότητα η οποία σας ευχαριστεί και ξεκουράζει, η οποία όμως δεν έχει καμία σχέση με την δουλειά σας.
• Χαλαρώστε. Επιλέξτε μια ώρα την ημέρα και ασκηθείτε σε ασκήσεις χαλάρωσης, κάνετε ένα χαλαρωτικό μπάνιο, ακούστε την αγαπημένη σας μουσική, οτιδήποτε σας χαλαρώνει και ηρεμεί.
• Μάθετε να λέτε «όχι». Μην υποχωρείτε συνεχώς και μην δέχεστε να αναλάβετε μια δουλειά που δεν περιλαμβάνεται στις αρμοδιότητας σας, απλώς και μόνο επειδή σας το ζήτησαν και δεν θέλετε να αρνηθείτε για να μην δώσετε κακή εικόνα στους άλλους.
• Αφιερώστε χρόνο στους δικούς σας ανθρώπους, κρατείστε κοινωνικές επαφές. Η επικοινωνία με την οικογένεια, τους φίλους, τον/την σύντροφο βοηθά να χαλαρώσετε, να μοιραστείτε ευχάριστα και δυσάρεστα συναισθήματα, να βρείτε λύσεις σε προβληματισμούς, να βρίσκεστε σε επαφή με την πραγματική ζωή.

Καραπατσια Μαρία Ψυχολόγος, MSc-Ψυχοθεραπεύτρια

Πηγή: www.mkarapatsia.gr
Πατήστε εδώ για να κάνετε ένα "τεστάρισμα" του δικού σας Εργασιακού Στρες και Επαγγελµατικής Εξουθένωσης
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2014

Τα αποθέματα καλύπτουν μόλις δύο μηνών συντάξεις

Παρά τις άκρως επώδυνες μνημονιακές παρεμβάσεις και περικοπές, η «βόμβα» του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης παραμένει ενεργή.
Εάν, μάλιστα, δεν αλλάξει άμεσα η ασκούμενη πολιτική, θα σκάσει «κουρεύοντας» ακόμη περισσότερο τις συντάξεις και τις παροχές τόσο των υφιστάμενων όσο και των μελλοντικών συνταξιούχων, συμπαρασύροντας στον “Καιάδα” την ελληνική οικονομία και κοινωνία.
Όπως τονίζει στην “Εποχή” και στο δημοσιογράφο Νάσο Χατζητσάκο ο μέχρι πρότινος επιστημονικός επικεφαλής -και επί μια εικοσαετία το “μυαλό” και η “καρδιά”- του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ), ο ομότιμος καθηγητής του Παντείου, Σάββας Ρομπόλης, το Ασφαλιστικό σε συνδυασμό με την ανεργία και την επέλαση των ελαστικών μορφών απασχόλησης έχει μετατρέψει το κράτος πρόνοιας σε “κράτος φιλανθρωπίας”.

ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ
Ποια εικόνα παρουσίαζε το ασφαλιστικό όταν ξεκινούσε η πορεία σας στο ΙΝΕ και σε ποια κατάσταση βρίσκεται σήμερα;

Το 1990, όταν μπήκαμε στη διαδικασία συγκρότησης του Ινστιτούτου, το ασφαλιστικό ήταν ένα κατακερματισμένο σύστημα. Το μοντέλο που υπήρχε δεν μπορούσε να ικανοποιεί τους στόχους του. Έπρεπε να πούμε «είμαστε εδώ και θέλουμε να πάμε εκεί». Μέσα από διαδικασίες ελεγχόμενες, με μελέτες, και όχι με αυτό που έγινε μετέπειτα, με συγχωνεύσεις από τις οποίες κανείς δεν ξέρει τι έχει συμβεί και «τι μέλλει γενέσθαι».
Σήμερα, η κατάσταση έχει φτάσει ξανά σε οριακό σημείο. Κάναμε την πρόσφατη μελέτη για την περίοδο 2013 – 2050 από την οποία προκύπτει ότι το αποθεματικό κεφάλαιο, μετά και από το PSI, είναι μόνο 4,5 δισ. ευρώ, δηλαδή μπορεί να καλύψει μόλις 2 μηνών συντάξεις, κύριες και επικουρικές, επομένως το κύριο πρόβλημα είναι η ανασύσταση του αποθεματικού κεφαλαίου.
Το έτος κρίσης είναι το 2016 κατά το οποίο το Σύστημα θα πρέπει να πάρει επιπλέον από τις εισφορές και την κρατική επιχορήγηση 950 εκατ. ευρώ. Το 2017 θα χρειάζεται 1,8 δισ. ευρώ, το 2019 επιπλέον 2,4 δισ. ευρώ και φτάνει το 2023 στα 3,8 δισ. ευρώ, όπου τότε αρχίζει το φαινόμενο του «babe boom». Από το 2023 μέχρι το 2028 θα αρχίσουν να παίρνουν σύνταξη αυτοί που γεννήθηκαν την πενταετία 1960 – 1965. Και στην Ελλάδα εκείνη την περίοδο γεννήθηκαν 770.000 άτομα.
Εκτιμούμε ότι από αυτούς οι μισοί θα μπορούν να πάρουν σύνταξη. Επομένως, το 2023, το ΣΚΑ θα έχει επιπλέον ανάγκη 3,8 δισ. ευρώ και το 2028 θα χρειάζεται 6,5 δισ. περισσότερα. Αν δούμε ταυτόχρονα και τις αποπληρωμές των δανείων που έχουμε μέσα στα υπό εξέταση έτη, διαμορφώνονται ανάγκες για την ελληνική οικονομία είτε προς τους δανειστές, είτε προς τους συνταξιούχους, αρκετών δισ. Ευρώ.

Στις συζητήσεις που είχατε με την τρόικα, αυτά τα δεδομένα εκτιμώ ότι τέθηκαν επί τάπητος. Ποια ήταν η αντίδραση τους;

Φυσικά, όλα τα δεδομένα τέθηκαν. Η απάντησή τους είναι ότι «δίνετε πολλά λεφτά». Ότι η συνταξιοδοτική δαπάνη εμφανίζεται το 2050 στο 25% του ΑΕΠ (εμείς έχουμε επιφύλαξη επειδή οι μελέτες μας τη δείχνουν στο 17,5%) και, επομένως, δεν μπορεί μια χώρα να παράγει 100 ευρώ ΑΕΠ και τα 25 από αυτά να δίνεται για συντάξεις.
Αυτό είναι σωστό. Όμως, για να μην συμβεί αυτό, εκτός από το να μειώνεις το βιοτικό επίπεδο των ανθρώπων, υπάρχουν και άλλοι τρόποι εξορθολογισμού. Όχι αυτό που γίνεται τώρα. Κεντρικός στόχος από το 1990 και μετά, ήταν η σταδιακή απόσυρση του κράτους από τη χρηματοδότηση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης. Από την 1η Ιανουαρίου του 2015 το κράτος θα χρηματοδοτεί τα 360 ευρώ και μετά θα λέει «τελειώσαμε, κάντε ό,τι θέλετε».

Καθιερώνονται οι χαμηλές συντάξεις
Την περασμένη δεκαετία, στο ΙΚΑ για παράδειγμα, κατά μέσο όρο συνταξιοδοτούνταν με 26,5 χρόνια ασφάλισης, Σήμερα, με τις ελαστικές μορφές απασχόλησης να κυριαρχούν, μετά από πόσα χρόνια εργασίας υπολογίζετε ότι θα βγαίνουν στη σύνταξη;

Αυτό το σύστημα που θα καθιερωθεί από την 1η Ιανουαρίου 2015, στην ουσία μονιμοποιεί και νομιμοποιεί τις μειώσεις που έχουν γίνει στις συντάξεις από το 2010 και μετά. Πριν το 2009, ένας συνταξιούχος του ΙΚΑ με 35 έτη ασφάλισης, και σε μια κλάση με περίπου 1.700 – 2.000 ευρώ εισόδημα, έπαιρνε κύρια σύνταξη 1.400 - 1.450 ευρώ. Μετά τις αλλαγές που καθιερώνονται από το 2015 θα πάρει 1.065 ευρώ!
Υπάρχει, όμως, και ένα δεύτερο πρόβλημα. Θα έχουμε από τη μια τη βασική σύνταξη των 360 ευρώ, που θα μπορεί να αυξομειώνεται ανάλογα με τις οικονομικές συνθήκες, τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή και την εξέλιξη του ΑΕΠ. Δίπλα θα έχουμε και την αναλογική σύνταξη.
Όταν τα προηγούμενα χρόνια έβαζε ο έλληνας νομοθέτης ότι θα υπολογίζεις για τη σύνταξη τα τελευταία δύο χρόνια, όπως γινόταν και σε άλλες χώρες, (μετά το έκαναν τα τελευταία 5 έτη, μετά τα καλύτερα 10, κ.λπ.) αυτό γινόταν ούτως ώστε η μείωση εισοδήματος σε περίοδο ανεργίας, ιδιαίτερα για τον ιδιωτικό τομέα, να μην μεταφέρεται και να μην επηρεάζει αρνητικά το επίπεδο της σύνταξης.
Τώρα, που η αναλογική σύνταξη θα διαμορφώνεται με βάση τα χρόνια ασφάλισης που θα έχει συγκεντρώσει ο καθένας, με δεδομένη την ευελιξία στην απασχόληση και, φυσικά, την αυξημένη σε πρωτόγνωρα επίπεδα ανεργία, αντιλαμβάνεται κανείς πόσο θα είναι μειωμένες οι συντάξεις.
Υπολογίστε ότι για να επανέλθει στα επίπεδα του 2008 η ελληνική οικονομία χρειάζονται ακόμη 12 – 13 χρόνια. Οι γενιές που θα πάρουν σύνταξη μετά από 25 ή 30 χρόνια, οι σημερινές 20ρηδες και 30αρηδες, θα παίρνουν 460 ή 470 ευρώ κύρια, αν έχει αυξηθεί το ΑΕΠ και άλλα 500 ευρώ, δηλαδή γύρω στα 850 ευρώ.
Τόσο στην Ελλάδα όσο και στις Βρυξέλλες, οι αναφορές αφορούν στην ανεργία των νέων. Στην περίπτωση μας, όμως, ο ένας στους δύο ανέργους, στην Ελλάδα, είναι ηλικίας από 30 έως 55 ετών.

Σωστά. Αυτό είναι ένα δεύτερο μεγάλο διαρθρωτικό πρόβλημα. Παράλληλα, με το πρόβλημα του ασφαλιστικού, υπάρχει και ένα ακόμη θέμα που έχει ασχοληθεί η έκθεση του ΙΝΕ: με την ανεργία όσων είναι από 40 έως και 64 ετών. Θέλαμε να αναδείξουμε ότι υπάρχει ανεργία των νέων (60% με 62%) αλλά πρέπει να δούμε και την κατηγορία των πιο μεγάλων ηλικιακά. Και αυτή η κατηγορία είναι το 20,3% του εργατικού δυναμικού της χώρας. Εκτιμώ ότι ένα μεγάλο μέρος της φτωχοποίησης 3,5 εκατ. Ελλήνων βάσει της ΕΛΣΤΑΤ, πρέπει να εμπεριέχει μεγάλο αριθμό πολιτών από αυτές τις ηλικιακές ομάδες.

Απαιτείται ένα σύστημα παραγωγικής ανασυγκρότησης
Ο Α. Τσίπρας δεσμεύτηκε ότι την επομένη των εκλογών, με μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ο κατώτατος μισθός θα επανέλθει στα 751 ευρώ. Είναι ένα δίκαιο αίτημα με το οποίο συμφωνούν τόσο οι εργαζόμενοι όσο και οι εργοδοτικοί φορείς. Είναι, όμως, δυνατή μια άμεση επαναφορά σε αυτό το επίπεδο εάν δεν υπάρξει αναθέρμανση της οικονομίας; Μπορεί να έχει επιπτώσεις στους μικρομεσαίους;

Σε μια πρώτη φάση, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα χρησιμοποιούν το αργούν παραγωγικό τους δυναμικό. Εμείς έχουμε υπολογίσει ότι αυτή τη στιγμή, η ελληνική οικονομία χάνει 10% του ΑΕΠ από το αργούν παραγωγικό δυναμικό. Η Τράπεζα της Ελλάδος το υπολογίζει στο 8%, άρα είμαστε κοντά. Επομένως, οι επιχειρήσεις νομίζω ότι, σταδιακά, μπορούν να ανταποκριθούν στο αίτημα της επαναφοράς στα 751 ευρώ. Και οπωσδήποτε για να επανακινηθεί η παραγωγική τους δραστηριότητα θα πρέπει να συνοδευτεί και από ένα πλαίσιο υποστήριξης, όπως π.χ. οι φορολογικές ελαφρύνσεις και, φυσικά, ένα πολύ βασικό ζήτημα, το κόστος ενέργειας.
Έπειτα από ένα ενδεχόμενο κατάργησης των μνημονίων, πώς θα πρέπει να ανασυσταθεί η ελληνική αγορά εργασίας;

Απαιτείται ένα σύστημα παραγωγικής ανασυγκρότησης. Η αντιμετώπιση του χρέους, εκτός από τη διαγραφή και χρονική μετατόπιση της πληρωμής του, θα πρέπει οπωσδήποτε να συνδυαστεί με ανάπτυξη και αύξηση του ΑΕΠ. Θα πρέπει, στο ίδιο πλαίσιο, να σχεδιαστεί η ανασύσταση του κοινωνικού κράτους το οποίο έχει μετατραπεί από «κράτος πρόνοιας» σε «κράτος φιλανθρωπίας».
Αυτή η στρατηγική πορεία σημαίνει τη μεταπήδηση από το φορντικό στο νεοφιλελεύθερο μοντέλο παραγωγής. Θα πρέπει να πάμε σε ένα «μετά – νέο φιλελεύθερο» μοντέλο παραγωγής το οποίο θα ικανοποιεί τις παραγωγικές και κοινωνικές ανάγκες. Η εγκαθίδρυση και η ωρίμανση αυτού του νέου μοντέλου παραγωγής και κοινωνικής οργάνωσης μπορεί να μας οδηγήσει σε ένα άλλο επίπεδο οικονομίας της ανάπτυξης, χωρίς κατ΄ ανάγκην να είναι οικονομία της αγοράς. Αλλά χρειάζεται ένα μεταβατικό στάδιο.

Πηγή: Συνέντευξη - αναδημοσίευση από εφημερίδα «Εποχή»
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Οι Έλληνες εργάζονται περισσότερο από όλους τους Ευρωπαίους

Το 1/4 των Ευρωπαίων εργαζομένων κινδυνεύει να αντιμετωπίσει προβλήματα υγείας, λόγω του υπερβολικού άγχους, σύμφωνα με κοινή έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία και το Eurofound. Οι Έλληνες εργαζόμενοι στο μεταξύ, έχουν τις περισσότερες ώρες εργασίας εβδομαδιαίως σε όλη την ΕΕ.
Τα μονότονα και επαναλαμβανόμενα καθήκοντα ευθύνονται για την αύξηση του άγχους, σύμφωνα με την έκθεση, που αναφέρει το euroactiv.com. Ακόμη η εργασία σε «περίεργο» ωράριο έχει αρνητικό αντίκτυπο στην υγεία των εργαζομένων.
Οι καταστάσεις, ωστόσο, ποικίλλουν σε όλη την ΕΕ. Χώρες όπως η Κροατία, η Εσθονία και η Βουλγαρία έχουν το μεγαλύτερο αριθμό των εργαζομένων στην Ευρώπη που εκτελούν μονότονες και επαναλαμβανόμενες θέσεις εργασίας. Σχεδόν το 65% του εργατικού δυναμικού τους εμπλέκεται σε αυτά τα καθήκοντα κάθε μέρα.
Οι περισσότεροι από αυτούς είναι χειριστές μηχανών και εργαλείων, εργάζονται ως τεχνίτες ή ασκούν συναφή επαγγέλματα.
Τα ευρήματα δείχνουν επίσης ότι λόγω της οικονομικής κρίσης, οι άνθρωποι εργάζονται περισσότερες ώρες και αποδέχονται ακανόνιστα ωράρια. Αυτό επηρεάζει την ισορροπία εργασίας-προσωπικής ζωής, την υγεία και την ευημερία τους.
Στη Δανία και την Τσεχική Δημοκρατία, σχεδόν το 35% των εργαζομένων δήλωσαν ότι ο χρόνος εργασίας τους αλλάζει τακτικά, σε αντίθεση με την Κύπρο, η οποία έχει το χαμηλότερο ποσοστό σε ακανόνιστες ώρες ανά εργαζόμενο.

Ψυχολογική πίεση λόγω φόβου απώλειας εργασίας
Ένας άλλος λόγος αυξημένου άγχους είναι ο φόβος απώλειας της εργασίας.
Με περισσότερους από 24 εκατομμύρια ανέργους σε όλη την ΕΕ, σύμφωνα με την Eurostat, οι προσωρινοί και μικρής διάρκειας εργαζόμενοι είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένοι σε στρες που προκαλείται από την εργασιακή ανασφάλεια.
Σύμφωνα με την έκθεση το 2010, περίπου το 16% των Ευρωπαίων εργαζομένων περίμενε ότι θα χάσει την εργασία του το επόμενο 6μηνο. Ο αριθμός αυτός αυξήθηκε τα επόμενα χρόνια στα βαλτικά κράτη και την Ιρλανδία.
Οι πολίτες της ΕΕ που απασχολούνται στη βιομηχανία και τις κατασκευές έχουν το υψηλότερο επίπεδο εργασιακής ανασφάλειας, αναφέρει η έκθεση. Αντίθετα, τα διευθυντικά στελέχη και οι επαγγελματίες με υψηλή εξειδίκευση αισθάνονται ότι δεν έχουν τίποτα να φοβηθούν ότι αφορά στη δουλειά τους.

Ελλάδα: Οι περισσότερες εργατοώρες
Σύμφωνα με την έκθεση, ο μέσος όρος των ωρών εργασίας στην ΕΕ έχει μειωθεί τις τελευταίες δεκαετίες. Ο μέσος όρος ωρών εργασίας εβδομαδιαίως στους «12» το 1991 ήταν 40,5 ώρες και το 2010, 37,5 ώρες στην ΕΕ των «28».
Τα ποσοστά, όμως, ποικίλουν ανά κράτος μέλος. Η Ελλάδα έχει 45,2 ώρες εβδομαδιαίως και η Ολλανδία 31,9 ώρες.
Σύμφωνα με το άρθρο 6 της Οδηγίας για το Χρόνο Εργασίας, τα κράτη μέλη οφείλουν να λάβουν μέτρα, ώστε να διασφαλίσουν ότι δεν ξεπερνιούνται οι 48 ώρες εβδομαδιαίως, διασφαλίζοντας έτσι την υγεία και ψυχική σταθερότητα των εργαζομένων.
Στην Ευρώπη το 21% των εργαζομένων εργάζεται περισσότερες από 48 ώρες την εβδομάδα.
Η Ελλάδα έχει το μεγαλύτερο ποσοστό σε αυτή την κατηγορία και η Φινλανδία το χαμηλότερο.

Πηγή:www.enikos.gr
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Αντισταθείτε στο «μισείτε αλλήλους» και στο «φά' τους μη σε φάνε»

Ο πολύ-διαβασμένος ψυχίατρος και ψυχαναλυτής Νίκος Σιδέρης στο νέο του βιβλίο, αναλύει την πολιτική ψυχολογία της κρίσης με χιούμορ και αμεσότητα. Συνιστά να απεμπλακούμε από τον κυρίαρχο πολιτικό λόγο, που δεν περιγράφει την πραγματικότητα, αλλά κάνει προπαγάνδα για να μπλοκάρει την ελευθερία της σκέψης μας.
Ίσως θα περίμενε κανείς ένα εγχειρίδιο αντιμετώπισης της κρίσης με αμιγώς επιστημονικούς όρους ψυχιατρικής, σε βαριά γλώσσα και με εξειδικευμένη κατεύθυνση. Ωστόσο, όσοι τον γνωρίζουν ξέρουν πως το «αναμενόμενο» δεν είναι και το «πιθανότερο» όσον αφορά τη συγγραφική του παραγωγή.Γνωστός μέσα από τα μπεστ σέλερ του με θέματα ψυχολογίας παιδιών και εφήβων, αλλά και οικογενειακών σχέσεων, ο ψυχίατρος, ψυχαναλυτής και συγγραφέας Νίκος Σιδέρης στο τελευταίο του βιβλίο, «Το κατά διαβόλου ευαγγέλιο» (εκδόσεις Μεταίχμιο), καταπιάστηκε με την πολιτική ψυχολογία της κρίσης.
Ο τίτλος προβοκατόρικος και η γραφή ειρωνική. Με ελκυστικό και άμεσο τρόπο και λόγο σχεδόν σατιρικό, αναλύει διεξοδικά τους ψυχολογικούς μηχανισμούς που χαρακτηρίζουν την Ελλάδα της κρίσης, κριτικάρει έντονα τον τρόπο με τον οποίο μιλούν όσοι κατοικοεδρεύουν στα τηλεοπτικά παράθυρα και, μέσω καθαρά ορθολογικών οδών αλλά με εύληπτα λεκτικά σχήματα, μας δίνει έναν μπούσουλα συμπεριφοράς απέναντί του.Με άλλα λόγια, «κηρύττει» πώς μπορεί να αντισταθεί η ψυχή των ανθρώπων στον κυρίαρχο πολιτικό λόγο που προβάλλει το κατά διαβόλου ευαγγέλιο του «μισείτε αλλήλους»! Τον ρωτάμε και απαντά, περνώντας με άνεση μέσω «θρησκευτικών» όρων σε κοινωνικά μηνύματα και επιστημονικά συμπεράσματα. «Ειρωνεία και χιούμορ επιτρέπουν μια σωτήρια απόσταση από τα τεκταινόμενα, άρα και πιο νηφάλιο στοχασμό. Ειδικά δε στα δύσκολα, το χιούμορ σώζει!».Πράγματι, μόνο τα περιεχόμενα του βιβλίου να δει κανείς, συναντά τις φράσεις «Φωτιά στην πισίνα», «Σχοινοβασία χωρίς σχοινί», «Αβυσσος», «Ο θρίαμβος του θανάτου», «Τοξίνη». Τελικά, για τι πρόκειται; Για ένα από τα χαμένα ή ένα από τα… απόκρυφα «ευαγγέλια»;«Στο πλαίσιο μιας τέτοιας μεταφοράς, σαφώς ανήκει στα απόκρυφα!» μας απαντά. «Με την έννοια ότι η γνώση του και ο στοχασμός περί της λογικής του εμποδίζονται και τείνουν να απωθούνται από τον ίδιο τον κυρίαρχο πολιτικο-μιντιακό λόγο. Ο οποίος με τη σειρά του καλλιεργεί την εμπλοκή της σκέψης και την αποκοπή της από την πραγματικότητα τόσο των υλικών διεργασιών όσο και του λόγου που καλείται να την πλαισιώσει. Ουσιαστικά, μιλάμε για τον ευνουχισμό της πολιτικής σκέψης, με αποτέλεσμα το «ακατανόητο», για πολλούς, μούδιασμα που χαρακτηρίζει τη στάση των ανθρώπων σήμερα».

• Μπορεί άραγε ο απλός τηλεθεατής να βρει την «οδό της λύτρωσης»;
Ο μόνος τρόπος είναι να σκεφτεί ξεκινώντας από το ότι στην πολιτική δεν υπάρχει περιγραφή της πραγματικότητας που βιώνουμε οι περισσότεροι από μας, αλλά επιτελεστική αναπαράστασή της. Δηλαδή, ο κάθε πολιτικός ή αναλυτής μιλάει σύμφωνα με το τι θέλει να στηρίξει, όχι με το τι συμβαίνει στα αλήθεια. Μιλάει σύμφωνα με το πού θέλει να πάνε τα πράγματα. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ.Τα παραδείγματα βοηθούν: «Οταν ακούς την εναρμονισμένη προπαγάνδα των κυρίαρχων ΜΜΕ να λέει, για παράδειγμα, «αύριο οι συνδικαλιστές θα ταλαιπωρήσουν τη χώρα», καλό είναι να θυμάσαι ότι αυτό που σου λένε δεν περιγράφει την κατάσταση των πραγμάτων, αλλά κάποια συγκεκριμένη πολιτική στόχευση. Στο προκείμενο, να ενεργοποιήσει «κοινωνικό αυτοματισμό», στρέφοντας τους άλλους ενάντια σε όποιον τολμήσει να αντισταθεί. Και θέλουν να συμπληρώσεις αυτό που ακούς, ως εξής: «Οι κυρίαρχες δυνάμεις διατείνονται ότι αύριο οι συνδικαλιστές θα ταλαιπωρήσουν τη χώρα». Αν κάποιος σκεφτεί την προπαγάνδα που δέχεται με την προσθήκη αυτή, που θυμίζει ξεκάθαρα ποιος λέει τι και για ποιον πολιτικό σκοπό, τότε το μυαλό δεν θα μπλοκάρει! Η σκέψη θα μπορέσει να δουλέψει και να του επιτρέψει να διαμορφώσει πολιτική άποψη κατά τρόπο ορθολογικό και νηφάλιο – όσο είναι ανθρωπίνως δυνατόν, βεβαίως. Και το λέω αυτό το «ανθρωπίνως δυνατό», επειδή στην πολιτική, τα συναισθήματα, τα πάθη και οι φαντασιώσεις αποτελούν αναπόφευκτο και αναγκαίο υπόστρωμα του πολιτικού λογισμού, όπου τελικά… όλα επιτρέπονται, πλην την αλήθειας συνήθως. Τα τηλεοπτικά παράθυρα είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα προς αποφυγήν!»Μέλος της συντονιστικής επιτροπής για την κατάληψη του Πολυτεχνείου, με το που κατάλαβε τα παιχνίδια εντυπώσεων που έπαιζαν πολλοί της γενιάς του, τήρησε τις απαραίτητες αποστάσεις. Τώρα, όμως, μιλάει έξω από τα δόντια. «Με όλα μου τα γραπτά μέχρι τώρα, αλλά και τις δημόσιες τοποθετήσεις μου, νιώθω πως εκπληρώνω και με το παραπάνω το πολιτικό μου χρέος. Στο «Κατά διαβόλου ευαγγέλιο» επιχειρώ κάτι ασυνήθιστο: την ένταξη δύο μεγάλων (και κρίσιμων) ενοτήτων μυθοπλασίας στο πλαίσιο μιας επιστημονικής μελέτης. Συνεπώς, και τη λογική των πραγμάτων σέβομαι, και την υποκειμενική μου αίσθηση του λόγου δεν προδίδω».

• Ποιος είναι ο στόχος του βιβλίου;
Να βοηθήσω τους ανθρώπους να σκεφτούν, να προστατέψουν την ψυχική τους ζωή. Και να δουν ότι η θέση τους δεν είναι αυτή του θεατή, αλλά του ενεργητή της Ιστορίας. Η αλήθεια είναι πως η τιμή και η ντροπή (αιδώς), που ήταν ο μέγας ρυθμιστής της ανθρώπινης σχέσης για την ελληνική νοοτροπία, πλήττεται και δυσλειτουργεί. Εξ ου και το έλλειμμα φιλότιμου και η αναισχυντία, που καλλιεργήθηκαν ως υπόδειγμα πρόσβασης στο δημόσιο αγαθό (χρήμα, χώρο κ.λπ.) από κυβερνώντες, οι οποίοι εδραίωναν την επιρροή τους συγκροτώντας ένα διάχυτο σύστημα συνενοχών βασισμένο στην αρχή «άρπαζε κι άσε τους άλλους να αρπάζουν».

• Υπάρχει αντίδοτο σε μια τέτοια αρνητικότητα;
Η πολιτική ψυχολογία της κρίσης είναι καρπός της Ιστορίας. Συνεπώς, δεν είναι μοίρα ή μονόδρομος, αλλά πεδίο της Ιστορίας. Αντίδοτο υπάρχει. Προφανώς, απαιτεί ένα πολιτικό σχέδιο που να υπερασπίζεται έναν δημοκρατικό ανθρωπισμό. Ταυτόχρονα, απαιτείται να υπερβούμε τον καταναλωτικό ναρκισσισμό μας μέσω μιας θεραπείας αλήθειας: να πούμε επιτέλους τα πράγματα με το όνομά τους και να αναλάβουμε και το τίμημα της ειλικρίνειας. Και φυσικά, αν κάτι πρέπει να γίνει, αυτό είναι η επιστροφή πίσω στον άνθρωπο: η αντίσταση στο κατά διαβόλου ευαγγέλιο που κηρύσσει το «φθονείτε πάντες» και το «φά’ τους να μη σε φάνε». Αντίσταση όμως από όλους μας ως ένα συγκροτημένο «εμείς» απέναντι στο κυρίαρχο «διαίρει και βασίλευε».Αμήν!

INFO: Από το «Μεταίχμιο» κυκλοφορούν τα βιβλία του: «Μιλώ για την κρίση με το παιδί», «Δεν παίζεις μόνο εσύ. Υπάρχουν και άλλοι», «Ο ερωτισμός στην Τέχνη» και το μυθιστόρημα «Ενα τραγούδι για τον Ορφέα».

Πηγή: http://www.efsyn.gr/ - Της Νόρας Ράλλη
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου 2014

Αποφάσεις του Γενικού Συμβουλίου της ΟΣΥΑΠΕ στις 16 Οκτωμβρίου 2014


Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/νση: Λ. Κηφισίας 125-127 – 4ος όροφος
email: osyape@otenet.gr
www.osyape.gr

Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014
Αποφάσεις Γ.Σ. – Αρ. 5

Στις 16/10/2014 ημέρα Πέμπτη συνεδρίασε το Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μας στην Αθήνα και μετά από τις τοποθετήσεις, συζητήσεις απόψεων και θέσεων αποφάσισε τα εξής: Συνεχίζουμε να μην εφαρμόζουμε τα προβλεπόμενα στο Ν. 4250/2014 για την αξιολόγηση. Ανεξάρτητα από τις όποιες τυχόν αρνητικές δικαστικές αποφάσεις και τους όποιους ελιγμούς της κυβέρνησης, δεν θα υλοποιήσουμε τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Θα απέχουμε από κάθε διαδικασία αυτοαξιολόγησης –εισήγησης - αξιολόγησης.
Καλούμε τα Δ.Σ. των Συλλόγων να διαγράψουν όλα τα στελέχη μέλη τους (Γενικούς Διευθυντές – Διευθυντές- Προϊσταμένους) που συμμετείχαν στη διαδικασία αξιολόγησης.
Παρεμβαίνουμε στα Περιφερειακά Συμβούλια και απαιτούμε αποφάσεις ενάντια στην αξιολόγηση και τον λεγόμενο επανέλεγχο των συμβάσεων των ΙΔΑΧ συναδέλφων μας, που οδηγούν σε απολύσεις και ιδιωτικοποιήσεις υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων των Περιφερειών.
Αναδεικνύουμε ότι το κλείσιμο δημοσίων υπηρεσιών (πχ ΚΤΕΟ) και η απαξίωσή τους που υλοποιείται από την συγκυβέρνηση, έχει άμεση αρνητική επίπτωση στους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα.
Καταγγέλλουμε κάθε προσπάθεια της κυβέρνησης για σύνταξη «Ενιαίου Κώδικα για Α’ και Β’ βαθμό αυτοδιοίκησης», στον οποίο θέλει να κωδικοποιήσει και να διατυπώσει όλη την αντεργατική – αντιλαϊκή νομοθεσία του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ, του Οικονομικού Παρατηρητηρίου και άλλων μετέπειτα ρυθμίσεων. Η Ομοσπονδία μας με υπόμνημά της και με αγωνιστική παρέμβαση, που θα προσδιοριστεί, διαχωρίζει τη θέση της και δεν συμμετέχει στις όποιες διαδικασίες, αφού γνωρίζει ότι ο όποιος διάλογος είναι εκ των προτέρων «σημαδεμένος». Να πραγματοποιήσει το επόμενο διάστημα Περιφερειακές Συσκέψεις του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας με τα Δ.Σ. των Συλλόγων κάθε περιοχής.
Να εξουσιοδοτήσει το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας για την ολοκλήρωση της εγγραφής των νέων Συλλόγων, σύμφωνα με τις καταστατικές διαδικασίες.
Εξουσιοδοτεί επίσης το Δ.Σ. να αντιμετωπίσει διασπαστικές κινήσεις με οποιαδήποτε μορφή κι αν παρουσιάζονται, όπως πχ στην Π.Ε. Κορίνθου.
Να παρέχει κάθε μορφής στήριξη στα μέλη του Γενικού Συμβουλίου που διώκονται για την συνδικαλιστική τους δράση, όπως στην περίπτωση μέλους τους Γ.Σ της Π.Ε. Μεσσηνίας.
Να ζητήσει την συνέχιση της καταβολής της μισθοδοσίας μας από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Να προτάξει στα αιτήματά μας επίσης αυτά που σχετίζονται με την συνεχή υποστελέχωση των υπηρεσιών μας, την ανάγκη νομικής στήριξης των συναδέλφων και την κατάργηση των πειθαρχικών διατάξεων, που εξοντώνουν και χειραγωγούν τους δημοσίους υπαλλήλους.
Να σταθεί απέναντι από τις μετακινήσεις υπαλλήλων, που πραγματοποιούνται χωρίς την θέλησή τους, που δημιουργούν εκτός των άλλων σοβαρά οικονομικά και οικογενειακά προβλήματα. Επίσης ζητά από τα σωματεία να καταγγείλουν το νέο νόμο για τα οικονομικά των κομμάτων, μέσα από τον οποίο νομιμοποιείται η διαπλοκή των κομμάτων με τους επιχειρηματίες και διώκεται η ελεύθερη οικονομική στήριξη των εργαζομένων.
Το Γενικό Συμβούλιο συμμετέχει, συνδράμει, διευκολύνει και δεν είναι αντίθετο σε δράσεις και αγώνες που ενδυναμώνουν το συνδικαλιστικό κίνημα και την αγωνιστική μας διεκδίκηση.
Στη συνέχεια στις 17/10/2014 πραγματοποιήθηκε ολομέλεια των Δ.Σ. των πρωτοβάθμιων συλλόγων-μελών της Ομοσπονδίας. Ενημερώθηκαν από τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. για τις αποφάσεις του Γ.Σ., τους αγώνες και την δράση που πρέπει να αναπτύξουμε.
Τοποθετήθηκαν οι συνάδελφοι – μέλη των ΔΣ των πρωτοβάθμιων Συλλόγων μεταφέροντας ζητήματα, αγωνίες και προβληματισμούς για το πώς θα γίνει η δράση μας πιο δυνατή, πιο αγωνιστική, πιο αποτελεσματική. Όλα τα ζητήματα που ετέθησαν καταγράφηκαν από το Δ.Σ.

Για το Γ.Σ.
Ο πρόεδρος
ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΗΣ
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....

Απόφαση της Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. για την «αξιολόγηση»

Η Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καταγγέλλει την Κυβέρνηση που συνεχίζοντας την αυταρχική και αντιλαϊκή πολιτική της, εμμένει στην κατασυκοφάντηση των εργαζόμενων στο Δημόσιο και του απεργιακού τους αγώνα, ενός αγώνα που έχει την καθολική συμμετοχή των υπαλλήλων, ενός αγώνα που υπερασπίζεται τα δημόσια και κοινωνικά αγαθά ενάντια στην πολιτική συρρίκνωσης και παράδοσής τους στο ιδιωτικό κερδοσκοπικό κεφάλαιο.
Έχουμε ήδη αποφασίσει τη συνέχιση των κινητοποιήσεων μας για την ακύρωση στην πράξη του νόμου 4250/2014 με στόχο την κατάργησή του. Σε αυτήν την κατεύθυνση η Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλεί όλες τις Ομοσπονδίες και τα Σωματεία να συνεχίσουν τον αγώνα.
Να προκηρύξουν και μετά την 1η Νοεμβρίου νέα Απεργία – Αποχή από όλες τις διαδικασίες που σχετίζονται με την αξιολόγηση στο Δημόσιο, τις διαδικασίες επαναπροσδιορισμού με νέα κριτήρια της μετατροπής των συμβάσεων ορισμένου σε αορίστου χρόνου του Ν. 4250/14, καθώς και τις διαδικασίες υλοποίησης της ατομικής αξιολόγησης (ΠΔ 152/13) των εκπαιδευτικών, της αυτοαξιολόγησης – αξιολόγησης της σχολικής μονάδας του εκπαιδευτικού έργου.
Καλούμε όλους τους συναδέλφους, με βάση τις αποφάσεις των Ομοσπονδιών τους και των Γενικών Συνελεύσεων, συμμετέχοντας στην απεργία-αποχή από όλες τις διαδικασίες που σχετίζονται με την αξιολόγηση να υλοποιήσουν τα παραπάνω:
1. Σε οποιαδήποτε περίπτωση επιχειρείται από τις διοικήσεις να μοιραστούν νέα φύλλα αξιολόγησης, οι συνάδελφοι να τα παραδίδουν για μια φορά ακόμα ασυμπλήρωτα στα Σωματεία.
2. Οι συνάδελφοι εισηγητές, συμμετέχοντας στην απεργία-αποχή, να παραδίδουν τα φύλλα εισήγησης ασυμπλήρωτα στο Σωματείο. (Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το νόμο, η εισήγηση αποτελεί είναι αναπόσπαστο μέρος της αξιολόγησης-αρθρο 24-1 του Ν. 4250/14.)
3. Οι συνάδελφοι αξιολογητές να μην κάνουν την τελική αξιολόγηση, να μη νομιμοποιήσουν με την υπογραφή τους τη δημιουργία της δεξαμενής των «άχρηστων» υπαλλήλων από την οποία θα «αντλούνται» απολύσεις. Να παραδώσουν και αυτοί τα φύλλα αξιολόγησης ασυμπλήρωτα στα Σωματεία. Να εναρμονιστούν με τη βούληση και την πρακτική της συντριπτικής πλειοψηφίας.
4. Όσοι συνάδελφοι απειλούνται από τις διοικήσεις ή τους ασκούνται πιέσεις να συμμετέχουν σε αξιολογήσεις, ή υφίστανται δυσμενείς επιπτώσεις λόγω της συμμετοχής τους στην απεργία-αποχή, να καταγγέλλουν άμεσα αυτά τα περιστατικά στις Ομοσπονδίες τους και στην Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Η Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. θα πάρει τα ανάλογα μέτρα για την αντιμετώπιση των παραπάνω κρουσμάτων.
5. Τέλος, η Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλεί τις Ομοσπονδίες και τα Σωματεία να ενημερώσουν για την πορεία της απεργίας-αποχής σε κάθε χώρο, όσον αφορά τις εισηγήσεις και τις τελικές αξιολογήσεις.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα....