Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου 2015

Γνωρίζετε ποιος μπορεί να σας απαντήσει για θέματα της ΕΕ;

Ζούμε, ταξιδεύουμε, εργαζόμαστε σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουμε διάφορες ερωτήσεις για την εργασία, τη σύνταξη, τα ταξίδια, τα καταναλωτικά μας δικαιώματα. Είμαστε όμως εξοικειωμένοι με τη χρησιμοποίηση των δικτύων πληροφόρησης που μας δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση;
Υπάρχει το δίκτυο πληροφοριών η Ευρώπη σου- Συμβουλές που μπορεί να μας δώσει πολλές απαντήσεις σε ερωτήματα που μας απασχολούν.
"Η Ευρώπη σου - Συμβουλές" απαντά σε ερωτήματα που υποβάλλουν ιδιώτες, υπήκοοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Νορβηγίας, της Ισλανδίας ή του Λιχτενστάιν, μη Ευρωπαίοι υπήκοοι εφόσον είναι μέλη οικογένειας υπηκόου της ΕΕ ή διαμένουν σε χώρα της ΕΕ, ευρωπαϊκές/εθνικές υπηρεσίες παροχής πληροφοριών και συμβουλών, για λογαριασμό ιδιωτών, επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους στην ΕΕ.
Στο δίκτυο η Ευρώπη σου- Συμβουλές μπορείτε να υποβάλετε ερωτήσεις σχετικά με πραγματικές (μη υποθετικές) καταστάσεις – ακόμη κι αν πρόκειται για απλή πρόθεση μετακόμισης σε άλλη χώρα της ΕΕ.
Μπορείτε ακόμη να ενημερωθείτε για τα δικαιώματά σας σε μία ή περισσότερες χώρες της ΕΕ βάσει της ενωσιακής νομοθεσίαςΟι Συνήθεις ερωτήσεις προς το δίκτυο η Ευρώπη σου – Συμβουλές είναι σχετικά με τα δικαιώματά σας όταν ταξιδεύετε, ζείτε, εργάζεστε, συνταξιοδοτείστε ή σπουδάζετε σε άλλη χώρα της ΕΕ, τα δικαιώματα των καταναλωτών στο εσωτερικό της ΕΕ.
ΑΛΛΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΥΠΟΨΗ ΣΑΣ ΟΤΙ:
• Το δίκτυο η Ευρώπη σου – Συμβουλές δεν μπορεί να παρέχει συμβουλές σε θέματα που εμπίπτουν αποκλειστικά στην εθνική νομοθεσία, καθώς ασχολείται μόνο με θέματα που εμπίπτουν στην ενωσιακή νομοθεσία
• Δεν μπορεί να παρέχει εξειδικευμένες νομικές συμβουλές ή αναλύσεις εγγράφων ούτε να συναντά αυτοπροσώπως τους χρήστες της υπηρεσίας
• Το δίκτυο η Ευρώπη σου- Συμβουλές δεν μπορεί να υποκαθιστά την παροχή νομικών συμβουλών από δικηγόρο ή να παρέχει νομική εκπροσώπηση
• Δεν μπορεί να αναλαμβάνει υποθέσεις για λογαριασμό των χρηστών της υπηρεσίας ή να προσφεύγει κατά εταιρειών ή δημοσίων αρχών.Το δίκτυο η Ευρώπη σου- Συμβουλές απαντά στις περισσότερες ερωτήσεις.
Ορισμένες όμως δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της υπηρεσίας "Η Ευρώπη σου - Συμβουλές" και συνεπώς δεν μπορούν να απαντηθούν, όπως:
• απλές ερωτήσεις για παροχή πληροφοριών που μπορούν εύκολα να βρεθούν στο Διαδίκτυο
• ερωτήσεις που δεν έχουν διασυνοριακή διάσταση
• ερωτήσεις που αφορούν αποκλειστικά μια εθνική νομοθεσία και όχι την ενωσιακή νομοθεσία
• ερωτήσεις σχετικές με τη χορήγηση επιδοτήσεων ή χρηματοδοτήσεων στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων
• ερωτήσεις που υποβάλλουν κερδοσκοπικές εμπορικές εταιρείες, όπως δικηγορικά γραφεία που ενεργούν εξ ονόματος πελατών τους
Μπορεί όμως να απαντά σε ερωτήσεις, όπως :Μου αρνήθηκαν την εγγραφή στο ελληνικό Τεχνικό Επιμελητήριο και έτσι δεν μπορώ να εργαστώ ως μηχανολόγος μηχανικός με το αιτιολογικό της μη αναγνώρισης των τίτλων σπουδών μου από τη Γαλλία. Ποιά είναι η συμβουλή σας;
Δεν μπορεί όμως να απαντά σε ερωτήσεις, όπως :Έκανα αίτηση δύο φορές στον δήμαρχο της μικρής μου πόλης για την κατασκευή ενός αγροτικού δρόμου που θα εξυπηρετούσε το κτήμα μου στο χωριό, καθώς το ερώτημα αυτό εμπίπτει αποκλειστικά στην αρμοδιότητα των εθνικών αρχών.

Χρύσα Τσιώτση Δικηγόρος chryssa.tsiotsi@gmail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου