Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2014

Δείτε τον διαδραστικό χάρτη με τον λεπτομερή πληθυσμό της Ελλάδας

Χάρτη ολόκληρης της Ελλάδας σε διαδραστική μορφή, στον οποίο εμφανίζονται βασικά χαρακτηριστικά του μόνιμου πληθυσμού, σε επίπεδο χώρας, περιφέρειας και δήμου, έχει ανεβάσει στο διαδίκτυο η ΕΛΣΤΑΤ.
Ο χρήστης, επιλέγοντας την περιφέρεια ή τον δήμο που τον ενδιαφέρει, έχει τη δυνατότητα να πληροφορηθεί σχετικά με:
• Τον μόνιμο, νόμιμο και de facto πληθυσμό
• Τον αριθμό κατοικιών
• Την κατανομή του μόνιμου πληθυσμού κατά φύλο, ομάδες ηλικιών και μέση ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, υπηκοότητα
• Τον αριθμό των νοικοκυριών και το μέσο μέγεθος νοικοκυριού και τον αριθμό πυρηνικών οικογενειών
• Το επίπεδο εκπαίδευσης του μόνιμου πληθυσμού
• Την κατάσταση ασχολία και τον τομέα οικονομικής δραστηριότητας του πληθυσμού
Δείτε τον διαδραστικό χάρτη εδώ
Πηγή:www.matrix24.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου