Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2014

Πρόσκληση συμμετοχής σε προγράμματα επιμόρφωσης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε επιμορφωτικά προγράμματα στο πλαίσιο της Πράξης «Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης από τους Κοινωνικούς Εταίρους για την Ανάπτυξη Οριζόντιων και Κοινωνικών Δεξιοτήτων» στους άξονες 07 και 08 για τις 8 Περιφέρειες σύγκλισης και για τις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου αντίστοιχα, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση [Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο] και από εθνικούς πόρους.
Παρακαλούμε, διαβάστε την πρόσκληση προτού προχωρήσετε στην υποβολή της αίτησής σας.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Υπεύθυνη Δήλωση γνώσης χρήσης Ηλ. Υπ.
Υπεύθυνη Δήλωση διαθεσιμότητας παρακαλούθησης
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου