Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου 2015

Εντάθηκαν οι περιφερειακές ανισότητες στη δεκαετία 2002 - 2012

Μεγαλύτερη αύξηση σε σύγκριση με τις περισσότερες φτωχές περιοχές της χώρας παρουσίαζε το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στις πλουσιότερες περιοχές κατά την περιόδο 2002 – 2012. Περισσότερο ωφελημένη η Αττική, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο δελτίο της Alpha Bank.
Αυξήθηκε η ανισοκατανομή του εισοδήματος μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της υπόλοιπης χώρας με κριτήριο το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σύμφωνα με τα στοιχεία για την περιόδο 2002 - 2012. Από το εβδομαδιαίο δελτίο της Alpha Bank ΑΛΦΑ +8,02% εντοπίζονται οι περιοχές που επωφελήθηκαν κυρίως από την ανάπτυξη της προηγούμενης δεκαετίας (Ολυμπιακοί Αγώνες, Β’ και Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, κλπ) μέχρι η χώρα μας να βρεθεί αντιμέτωπη με την κρίση.
Η ποσοστιαία αναλογία του κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Αττικής προς το αντίστοιχο του συνόλου της χώρας αυξήθηκε βαθμιαία, με αποτέλεσμα να ανέλθει στο 137,6% το 2012, από 136,4% το 2011, 134,6% το 2009 και 127,4% το 2000. Σημειώνεται ότι στην περίοδο 2000-2012 οι περισσότερες περιφέρειες παρουσίασαν μείωση της ποσοστιαία σχέσης του κατά κεφαλήν ΑΕΠ προς το αντίστοιχο της χώρας με επιδόσεις κάτω του 100.
Χαρακτηριστικό της ανισομερούς ανάπτυξης της χώρας είναι το γεγονός πως το 2012 το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Αττικής υπερείχε κατά 33,4% της επόμενης πλουσιότερης περιοχής του Νοτίου Αιγαίου. Το 2000 η διαφορά ήταν μόλις 3,9%. Επιπλέον, μεταξύ των πλουσιότερων περιοχών της χώρας υπήρξε και μία (η Βοιωτία) η οποία είδε το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν να μειώνεται με μέσο ετήσιο ρυθμό 0,1% κατά τη δεκαετία 2002 – 2012, όταν ο αντίστοιχος ρυθμός ανάπτυξης της Αττικής ήταν 3,1%.
Πάντως, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο δελτίο της Alpha Bank ΑΛΦΑ +8,02%, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ των 10 «πλουσιότερων» νομών προς το ανάλογο ΑΕΠ των 10 «φτωχότερων» παρουσίασε μικρή βελτίωση, καθώς υποχώρησε από 1,7 φορές υψηλότερο το 2000 σε 1,6 φορές το 2012.
Επιπρόσθετα, αναφορικά με την εξέλιξη του ΑΕΠ ανά νομό στην περίοδο 2000-2012, επισημαίνεται μεταξύ των 10 πλουσιότερων, η σχετικά μεγαλύτερη μέση ετήσια μεταβολή σημειώθηκε στην Αττική (+3,1%) ακολουθούμενη από τους νομούς Κοζάνης και Φλωρίνης (+2,4%), που επέτυχαν μέση μεταβολή ίση με το μέσο της χώρας (+2,4%), Αρκαδίας (+1,9%), Κεφαλληνίας (+1,8%) και Κερκύρας (+1,7%).
Ανάμεσα τους 10 πτωχότερους τη μεγαλύτερη μέση ετήσια μεταβολή παρουσίασαν οι νομοί Καστοριάς (+3,3%), Άρτας (+2,8%), Ευρυτανίας (+2,4%) και Τρικάλων (+2,0%).

Για να δείτε την έκθεση πατήστε εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου