Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2015

Παγκόσμια Ημέρα Κοινωνικής Δικαιοσύνης

Η κοινωνική δικαιοσύνη είναι κάτι περισσότερο από μια ηθική επιταγή. Αποτελεί ένα από τα θεμέλια της εθνικής σταθερότητας και της παγκόσμιας ευημερίας. Η ισότητα ευκαιριών, η αλληλεγγύη και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είναι απαραίτητα για την πλήρη απελευθέρωση του παραγωγικού δυναμικού των εθνών και των λαών.
Η Παγκόσμια Μέρα Κοινωνικής Δικαιοσύνης είναι μία έκκληση προς όλες τις χώρες ώστε να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα που θα δώσουν νόημα στις παγκόσμιες αξίες της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της ισότητας των ευκαιριών. To θέμα του φετινού εορτασμού – κοινωνική προστασία για όλους – είναι μεγάλης σημασίας για την οικοδόμηση δικαιότερων και περισσότερο ισότιμων κοινωνιών.
Καθώς συνεχίζεται η παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση, η αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης είναι σημαντικότερη από ποτέ. Για τους δεκάδες εκατομμύρια που έχουν χάσει τη δουλεία τους από την αρχή της κρίσης, βρισκόμαστε ακόμη μακριά από το τέλος της παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης. Αυτός είναι ένας λόγος για τον οποίο η αντίδραση ολόκληρου του συστήματος του ΟΗΕ περιλαμβάνει την πρωτοβουλία για τη δημιουργία μιας ελάχιστης κοινωνικής προστασίας. Η προσπάθεια αυτή έχει σχεδιαστεί ώστε να συμβάλλει στην πρόσβαση σε βασικές κοινωνικές υπηρεσίες και στα κατάλληλα εργαλεία για τη δημιουργία αξιοπρεπών εισοδημάτων και στην ενίσχυση της προστασίας των φτωχών, των ευάλωτων και των περιθωριοποιημένων.
Το 80% των ανθρώπων στον κόσμο στερούνται πρόσβασης σε ικανοποιητική κοινωνική προστασία. Οι γυναίκες είναι ιδιαίτερα ευάλωτες. Ο σκοπός μιας ελάχιστης κοινωνικής προστασίας είναι σαφής: κανείς δεν πρέπει να ζει με λιγότερο από ένα συγκεκριμένο εισόδημα και όλοι πρέπει να έχουν πρόσβαση σε βασικές δημόσιες υπηρεσίες όπως το νερό, η αποχέτευση, οι υπηρεσίες υγείας και η εκπαίδευση.
Πολυάριθμες μελέτες έχουν δείξει ότι ένα ελάχιστο επίπεδο κοινωνικής προστασίας είναι οικονομικά εφικτή. Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας και το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη δημοσιεύουν μια νέα έκθεση που προτείνει 18 καινοτόμες πολιτικές ελάχιστης κοινωνικής προστασίας που είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τον αναπτυσσόμενο κόσμο. Επιπλέον, στην πρόσφατη σύνοδο της Επιτροπής για την Κοινωνική Ανάπτυξη, τα κράτη μέλη αντιμετώπισαν τα συστήματα κοινωνικής προστασίας ως μέσα μείωσης της ανισότητας και του κοινωνικού αποκλεισμού, για την επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας.
Ταυτοχρόνως, πρέπει να παραμείνουμε ακλόνητοι ενάντια στις διακρίσεις οι οποίες στερούν την αξιοπρέπεια των ανθρώπων με βάση τη θρησκεία, την εθνότητα ή την οικονομική κατάσταση. Θα πρέπει επίσης να αναλάβουμε άμεση δράση για την δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την κοινωνική ένταξη και αξιοπρεπούς εργασίας για όλους.
Ο στόχος της κοινωνικής δικαιοσύνης είναι κρίσιμης σημασίας για τη μεγιστοποίηση της ισότιμης ανάπτυξης και τη μείωση των κινδύνων κοινωνικής αναταραχής. Μαζί, ας ανταποκριθούμε στην πρόκληση ώστε το έργο μας για αειφόρο ανάπτυξη προσφέρει τη κοινωνική δικαιοσύνη για όλους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου