Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου 2015

Η δέσμευση και η αφοσίωση των εργαζομένων

Ακόμα και στις πλέον «σύγχρονες» και τεχνολογικά προηγμένες χώρες, πολλές είναι (σύμφωνα με διεθνή στατιστικά στοιχεία) οι επιχειρήσεις εκείνες που αγωνίζονται να βρουν τρόπους για να βελτιώσουν τον βαθμό αφοσίωσης (αγγλ.: commitment) και δέσμευσης (αγγλ.: engagement) των εργαζομένων σε αυτές.
Για πολλά χρόνια, οι επιχειρήσεις ίσως είχαν την εσφαλμένη εντύπωση ότι το χρήμα αποτελεί το μοναδικό κίνητρο για να αφοσιωθεί ένας εργαζόμενος σε μια επιχείρηση και να αποδώσει σε αυτήν το μέγιστο των δυνατοτήτων του.
Όμως η αφοσίωση και η δέσμευση των ανθρώπων δεν αγοράζεται, αλλά κερδίζεται. Εκτός και αν υπάρχουν επιχειρήσεις ή άτομα, που ως αφοσίωση και δέσμευση εννοούν τη φυσική παρουσία…
Το χρήμα είναι ασφαλώς ένα κίνητρο για έναν εργαζόμενο, αλλά σε πολλές περιπτώσεις ίσως είναι το τελευταίο και απλά αποτελεί την «εύκολη προκάλυψη» (ή δικαιολογία) για την έλλειψη άλλων πραγματικών και ουσιαστικών κινήτρων, όπως είναι ο αλληλοσεβασμός, η εμπιστοσύνη, το αίσθημα της ασφάλειας, η δυνατότητα λήψης αποφάσεων, οι δυνατότητες προσωπικής ανάπτυξης και πολλών άλλων.

Πηγή: http://www.happylifemag.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου